wymowa: IPA: [smat͡ʂˈnɛɡɔ] smaʧ̑ˈnɛɡɔ

Tłumaczenia na język angielski:

 • enjoy your meal   
  (ijec   )
   
  A phrase said at the beginning of a meal to the other diners, wishing them a good meal.
   
  zwyczajowe życzenie przyjemności z posilania się
 • bon appétit   
   
  used to wish someone enjoyment of the meal they are about to eat
 • bon appetit   
  (Interjection  )
   
  used to wish someone enjoyment of the meal they are about to eat
 • have a nice meal   
   
  A phrase said at the beginning of a meal to the other diners, wishing them a good meal.
 • enjoy         
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
bon appétit
 
genitive singular of smaczny
 
genitive singular of smaczne
 
singular personal and animate masculine of smaczny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

smaczny
toothsome; drinkable; nice; good; mouth-watering; ; eatable; tasteful; sapid; savoury; tasty; savory; delicious; palatable; luscious

Przykładowe zdania z "smacznego", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Smacznego, ludziska
en Well, enjoy your dinner, folks
pl Smaczna ta wielka krewetka
en Those big shrimps are nice.Homarus
pl To w sumie smaczne
en It? almost tasty
pl Wejdź.Zrobię nam po smacznej herbacie
en I' il make us both a nice cup of tea
pl Trzeba je natlenić, ale jest smaczne
en How about you?
pl Smacznego, bądźcie grzeczni
en Just playing.All right, enjoy
pl Mam tu coś smacznego
en I got something good for you
pl Fudo, jakie to jest?Tak, jest smaczne
en How is it, Fudo?
pl Krowy dają nam smaczne mleko.
en Cows provide us with good milk.
pl Są bardzo smaczne
en Yes, they are very good
pl Trunki pospólstwa nie są smaczne?
en The poor man' s drink isn' t good enough?
pl jest bardziej słodkie, smaczne, soczyste
en it is sweeter, with more flavour and a juicy taste
pl Życzę smacznego
en Keep it scoopy
pl Ten chleb jest bardzo smaczny.
en This bread is very delicious.
pl Jeśli nie uda się go zabić jednym uderzeniem, mięśnie się skurczą, krew skrzepnie i nie będzie wtedy tak smaczny
en Unless you kill it in one stroke... the muscles contract, the blood congeals and it won' t taste as good
pl Ryby powinny być dobrze odżywione i mieć świeży zapach, a najlepsze są późnym latem, wtedy są niewysuszone i bardzo smaczne
en They should be plump and smell fresh and are at their best in late summer when they are moist and full of taste
pl Philippe, to było smaczne!
en Philippe, it was good!
pl Nie może tak po prostu udawać, że tak znika w powietrzu./ Dwie dwójki, jeszcze gorące./- Proszę i smacznego
en Not with Havelmann, anyway.- That' s not even the point.- Then what is the point?
pl Spróbuj jedno, Mary, jest bardzo smaczne
en Try one, Mary, it' s really good
pl Życząc wszystkim smacznego, szczególnie naszym gościom z Londynu, którzy jak słyszeliśmy, pochodzą z najpiękniejszego miasta na świecie, stolicy najpiękniejszego kraju, którzy pewnego dnia zrozumieją, że należy do jednego z najpiękniejszych kontynentów.
en Wishing everyone bon appétit, particularly our visitors from London who, as you have learned, come from the most beautiful city in the world, capital of the most beautiful country, and who will one day realise that it also belongs to one of the most beautiful continents.
pl Aomori jest znane ze smacznych jabłek.
en Aomori is famous for its good apples.
pl Zobacz, to smaczne
en See, it' s nice
pl To jest smaczny
en That is tasty
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 238 zdań frazy smacznego.Znalezione w 0,833 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.