wymowa: IPA: ˈskʃɨp ˈːɔlnɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • field horsetail   
  (Noun  )
   
  bot. botanika Equisetum arvense , roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
   
  bot. botanika Equisetum arvense, roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
 • common horsetail   
  (Noun  )
   
  bot. botanika Equisetum arvense , roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
   
  bot. botanika Equisetum arvense, roślina wieloletnia należąca do rodziny skrzypowatych występująca głównie w Europie i mająca zastosowanie lecznicze;
 • Equisetum arvense   
  (Noun  )
 • equisetum arvense   
 • horsetail   
  (noun   )

Picture dictionary

field horsetail, common horsetail
field horsetail, common horsetail

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "skrzyp polny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl [ Skrzyp zawiasu ]
en [ Hinge Squeaking ]
pl Skrzyp, skrzyp, skrzyp, tłusty Laman Griffin
en Up in the loft with Laman Griffin!
pl Skrzypy kopalne w kolekcji Muzeum Paleobotanicznego Instytutu Botaniki UJ a współcześni przedstawiciele flory Polski - podobieństwa i różnice.
en Extinct Sphenophytina in the collection of Palebotanic museum of Botanic institute at Uniwersytet Jagiellonski and modern representatives of Polish flora - similarities and differences
pl Musisz posmarować drzwi, żeby nie skrzypiały w czasie mszy
en You must oil the doors so they will not squeak in the mass
pl Niech skrzypi
en Let' s get cracking
pl Słychać tylko skrzypienie starych kości... i szelest kwiatów przed zmrokiem
en Nothing but the sound of old bones creaking...... and the flowers turning in for the night
pl Ale najciężej było podczas posiłków, nie mogła wręcz wytrzymać w tej ciasnej jadalni z oknem na ulicę, dymiącym piecykiem, skrzypiącymi drzwiami, spotniałymi ścianami, wilgotną posadzką; zdawało jej się, że cała gorycz życia leży przed nią na talerzu, sztukamięs buchał parą jak jej dusza kłębami wstrętu.
en But it was above all the meal-times that were unbearable to her, in this small room on the ground floor, with its smoking stove, its creaking door, the walls that sweated, the damp flags; all the bitterness in life seemed served up on her plate, and with smoke of the boiled beef there rose from her secret soul whiffs of sickliness.
pl Dom mamy był stary i skrzypiący jak ten
en You know, my mama' s house was old and noisy like this
pl Harold biegł na autobus./ Jego sztywne skórzane buty.../ wydawały przeraźliwie skrzypiące dźwięki,/ gdy rozciągały się na asfalcie
en Harold ran for the bus...... his stiff leather shoes making a terrible squeaking sound...... as they flexed against the asphalt
pl MASZYNA SKRZYPI I BEKNIĘCIE
en MACHlNE GROANS AND BELCHES
pl Żadnego więcej czajenia się, żadnego trzymania za ręce... i skrzypienia tej huśtawki na werandzie
en No more pussyfootin ', no more holdin ' hands... and squeakin ' that front porch swing back and forth
pl Było jeszcze orzeczenie lekarskie, ale nie mogło ono stwierdzić nic ponad to, że Harry zmarł, powiedzmy w granicach pół godziny, i w każdym razie orzeczenie lekarskie było warte tylko tyle, co słowa doktora Winklera: tego czystego, opanowanego człowieka, skrzypiącego pośród swoich krucyfiksów.
en There was the medical evidence, but that could not prove more than that he had died, say, within a half-hour, and in any case the medical evidence was only as strong as Dr Winkler’s word: that clean, controlled man creaking among his crucifixes.
pl – Bardzo dziękuję, że pan mnie przyjął. – Doktor Winkler skłonił się, a wtedy rozległo się leciutkie skrzypienie, jakby jego koszula była zrobiona z celuloidu.
en < Well, it’s good of you to have seen me. > Dr Winkler bowed. When he bowed there was a very slight creak as though his shirt were made of celluloid.
pl Konie dyszały. Skóra siodeł skrzypiała. Kiedy wjeżdżali w las, pokazało się słońce. - Bóg ma nad nami pieczę! - rzeki Rudolf. - Tak pan sądzi? - spytała.
en The horses were panting; the leather of the saddles creaked. Just as they were entering the forest the sun shone out. < God protects us! > said Rodolphe. < Do you think so? > she said.
pl Strasznie skrzypią
en It' s for your wheels
pl – Nie ciągnij – zalecił Brian – poluźnij linkę, tak właśnie, wyplątuje się, wciągnij teraz. Kątem oka zauważyłem przemykający cień i usłyszałem skrzypienie butów.
en < Don’t pull it, > Brian said. < Flick the line a little. That’s it. It’s sorting itself out. Try it now, > he said. I caught a glimpse of a moving shadow and the squeak of a boot.
pl Było przedziwnie cicho. Słyszałem skrzypienie własnych kroków na śniegu. – To naturalnie niczego nie dowodzi.
en It was so very silent. I could hear my own feet creaking in the snow. > < Of course it proves nothing.
pl Słyszy pan jak skrzypią mi stawy?
en Do you hear how my joints creak?
pl Czasem zadźwięczał dzwonek nad drzwiami szynku, a kiedy wiał wiatr, słychać było, jak skrzypią na prętach dwie mosiężne miski, służące za szyld fryzjerni.
en From time to time the bell of a public house door rang, and when it was windy one could hear the little brass basins that served as signs for the hairdresser’s shop creaking on their two rods.
pl Nie mogę wytrzymać odgłosu skrzypienia kredy po tablicy.
en What I can't bear is the sound of chalk squeaking on a chalkboard.
pl Chodził teraz tam i z powrotem. Buty skrzypiały na posadzce. - Siadaj - rzuciła - irytujesz mnie! Usiadł.
en Charles was walking up and down the room; his boots creaked on the floor. < Sit down, > she said; < you fidget me. > He sat down again.
pl Słyszałem skrzypienie butów
en That ain' t nothing but a little old cricket bug
pl Usłyszał nad sobą odgłos delikatnie zamykanych drzwi, w korytarzu nad nim rozległy się kroki; schody zawsze skrzypiały, gdy ktoś schodził – jak nudne, jednostajne, nawet nie do zniesienia musi to być dla niektórych, myślał.
en A door was closed softly, footsteps passed along the corridor above; the stairs always creaked on the way down — he thought how to some people this would seem a dull and domestic, even an intolerable routine.
pl Podczas, gdy chatka przeraźliwie skrzypiała
en The cabin moaned and groaned
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 131 zdań frazy skrzyp polny.Znalezione w 0,491 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.