Tłumaczenia na język angielski:

 • hello                               
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  when answering the telephone
   
  when answering the telephone
 • sorry       
  (Interjection  ) (verb, adjv   )
   
  request to repeat
 • listen             
  (verb, ijec   )
 • pardon       
  (verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

lepiej słuchać, lepiej wyjaśniać, działać lokalnie
listening better, explaining better, going local
słuchać
obey; give ear; listen to; advert; attend; hearken; hang; pay heed; hark; hear; ; harken; listen in; to listen; listen; list
słucham proszę
beg pardon; I beg your pardon; pardon me
słuchanie
audition; hearing; listening

Przykładowe zdania z "słucham", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Słuchaj, to wszystko, to nie mogły być tylko zbiegi okoliczności, prawda?
en Look, it can' t just be all coincidence, can it?
pl Słucham?- Słyszałeś dobrze, tłuku
en I think you heard me just fine, punchy
pl Natomiast słuchając Pana Komisarza, chciałbym zachęcić go do większego entuzjazmu w podejściu do skarbu, jakim może być gaz łupkowy.
en However after listening to the Commissioner today, I would like to encourage him to show greater enthusiasm when talking about shale gas, which could prove to be a hidden treasure.
pl Dobra, posłuchajcie, macie słuchać Nancy, słyszycie?
en I want you to do everything Nancy asks you to do
pl Słuchaj, zadzwonię jutro w interesach
en Listen.I' il call you tomorrow about the shop
pl Słuchaj, tylko... porusz palcem, jeśli mnie słyszysz
en Listen, just move one of your fingers if you can hear me, okay?
pl Wszystko co musisz robić, to słuchać
en All you have to do is listen
pl Słuchaj i patrz na wszystko, co może wywołać przebłysk
en Eyes and ears on anything that can trigger a flash
pl Problem polega na tym, że słuchają państwa jedynie ci posłowie, którzy posługują się tym samym językiem.
en The problem is, therefore, that the only Members listening to you are those who can do so in the original language.
pl Słuchaj, pójdźmy dzisiaj na spektakl
en Listen, let go today of theater
pl Słuchaj, mówię ci, że nie miałem z tym nic wspólnego.Wszedłem do zamrażarki... i on już tam leżał
en I walk in the freezer, and there he was lying there
pl Słuchajcie
en RUMBLlNG)Listen
pl Nie przyszedłem tu, aby słuchać tłumaczeń kapitana Sharpe' a o jego rakietach
en I have not come here, my lord, to listen to Captain Sharpe explaining about his rockets
pl Słuchaj John, wiem, że sonda Ultra była dla ciebie ważna
en Look.I know the Ultra probe meant a great deal to you
pl Słuchaj Owen to koniec
en Look, Owen, it' s over
pl Jeżeli mnie Pan nie słucha, Panie Przewodniczący, nie muszę kontynuować.
en If you are not listening to me, Mr President, then I do not need to continue.
pl Wykorzystywanie multimediów w doskonaleniu umiejętności słuchania uczniów w wieku 13-16 lat
en The use of multimedia in improving listening skills in students aged 13 to 16
pl Słucham.... Nie dostanę swojego spadku, prawda?
en I' m listening.... I won' t get my inheritance, will I?
pl Wymagam od moich żołnierzy, by słuchali moich rozkazów jak słowa Bożego
en I ask that my Marines obey my orders as they would the word of God
pl Słucha faszystowskich przemówień, dołączył nawet do ruchu
en He' s listening to Fascist speeches, even joined the movement
pl Nie słuchaj.... kolory powinny zwrócić twoją uwagę
en Don' t listen, don' t listen.... the hues just hit you right in the face
pl Słuchasz mnie?
en You listening?
pl Słuchaj, teraz jest najwyższy czas na to, żeby odpocząć, Tomas
en It' s time to walk away, Thomas.Let it go
pl W tym względzie słuchałem uważnie wyrażanych, głosem pani poseł De Keyser, oczekiwań ze strony Komisji Spraw Zagranicznych.
en I have listened closely, in this respect, to the expectations expressed, according to Mrs De Keyser, within the Committee on Foreign Affairs.
pl Nas, wybranych kandydatów, można usłyszeć w polityce zagranicznej, ale nikt nie potrzebuje nas słuchać.
en We, the elected, can be heard in foreign policy, but no one needs to listen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7108 zdań frazy słucham.Znalezione w 1,369 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.