Tłumaczenia na język angielski:

 • hello                               
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  when answering the telephone
   
  when answering the telephone
 • sorry       
  (Interjection  ) (verb, adjv   )
   
  request to repeat
 • listen             
  (verb, ijec   )
 • pardon       
  (verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

lepiej słuchać, lepiej wyjaśniać, działać lokalnielistening better, explaining better, going local
słuchaćobey; give ear; listen to; advert; attend; hang; hearken; pay heed; hark; hear; ; harken; listen in; to listen; listen; list
słuchaj, popatrzlook here
słucham proszębeg pardon; I beg your pardon; pardon me
słucham?sorry
słuchanieaudition; hearing; listening

Przykładowe zdania z "słucham", pamięć tłumaczeniowa

add example
Słuchaj, bo potem zadam ci kilka pytańListen, ' cause I' il ask questions later
Słuchaj, linia " Ktokolwiek kogo znam, a i sama mogłabym być jego żoną ", ukazuje twoją rolęLook, the Iine, " Whoe' er I woo, myself wold be his wife " defines yor character
Słuchaj, Chloe będzie na ślubieChloe is coming to the wedding
Nie chcę tego słuchać!I don' t want to hearthis!
Słuchaj, będziesz zadowolona wiedząc co myślęUh, I think our friend Sam Loomis didn' t know that Marion was here
Wraz z nowym traktatem lizbońskim UE musi słuchać i zapewniać włączenie praw dziecka w jej prace.With the new Lisbon Treaty the EU must listen and ensure that the rights of children are integrated into its work.
SłuchajcieLet me teII you something
Nigdy nie słuchałemI never listened
I gdy bóg mówi Hot Dog, ty słuchasz!And when God speaks, Hot Dog, you listen
W ogóle mnie nie słuchaszYou' re missing the point
Wzywam zatem do opracowania zintegrowanej polityki, całościowej polityki, którą możemy dostosować do społeczeństwa, która musi słuchać naszych zaleceń i działać zgodnie z nimi.I am therefore calling for integrated policies, all-encompassing policies that we can adapt to society, which must listen to our recommendations and comply with them.
Dlatego procedury powinny zniechęcać do słuchania lub czytania zbyt skomplikowanych informacji w czasie prowadzenia pojazduTherefore, the procedures should discourage listening to, or reading, complex information while driving
Słuchaj, chcę tylko wiedzieć czy byłaś dziś w kościele z JDListen, I just want to know if you went down to the church with JD
Ludzie nie chcieliby słuchać poważnych rzeczy mówionych z takim wyrazem twarzyMost people wouldn' t want to be told by someone wearing that thing
Ostatecznie znaleźliśmy się tutaj dlatego, że od wielu lat decydenci nie chcieli słuchać rad naukowców.We have ended up here because for years now, we decision makers have refused to listen to scientific advice.
Słucha, faceci, to był wielkiListen, guys, this has been great
Słuchaj, tato, Mam dla ciebie propozycjęListen, Daddy, I' ve got a proposition for you
Słucham jak pracownik opowiada jak monety są wytwarzaneI' m listening to a guide explain how coins are made
Słuchajcie, brak trafień w bazie z krwi znalezionej na samochodzie, ale pasuje ona do kobiecej krwi, którą Adam znalazł na odłamku kościanego guzikaAdam' s searching for deaths around Brooklyn Bridge in the last year
"Zintegrowany system kontroli finansowej” - tak, wielu obywateli słuchających tego wystąpienia tu, w Europie, prawdopodobnie tak nie uważa - oznacza oczywiście, że wprowadzany jest całkowicie nowy i znacznie bardziej skuteczny sposób kontrolowania funduszy rolnych UE.The 'integrated financial control system' - and yes, this is probably not the view of many citizens out there in Europe who are following this speech - means of course that a completely new and much more effective way of controlling the EU's agricultural funds has been introduced.
Słuchaj, kiedy ci to oddam, będę miał ci coś do powiedzeniaListen, when I return this, I have somethin ' to tell you
Możesz sobie tu stać z tym swoim uśmieszkiem i słuchać, bo niczego nie zmyślam, jasne?Well, you can just stand there with that smirk on your face and listen because I ain' t making this stuff up, all right?
Jest dobrze, dobrze?SłuchajYou' re all right, right?
Nie słuchaj ich!Don' t listen to them!
Słucham pańskiej muzyki od dzieckaI' ve listened to your stuff since I was a kid
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7108 zdań frazy słucham.Znalezione w 3,173 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.