Tłumaczenia na język angielski:

 • hello                               
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  when answering the telephone
   
  when answering the telephone
   
  when answering the telephone
 • sorry       
  (Interjection  ) (verb, adjv   )
   
  request to repeat
 • listen             
  (verb, ijec   )
 • pardon       
  (verb, noun   )
 • speaking     
  (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

lepiej słuchać, lepiej wyjaśniać, działać lokalnie
listening better, explaining better, going local
słuchać
obey; give ear; listen to; advert; attend; hearken; hang; pay heed; hark; hear; ; harken; listen in; to listen; listen; list
słucham proszę
beg pardon; I beg your pardon; pardon me
słuchanie
audition; hearing; listening; auditory perception; sound perception

Przykładowe zdania z "słucham", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Słuchajcie, wy dwoje
en Harry:Listen, you two
pl Śmierć słucha, zabierze tego, który pierwszy krzyknie
en Death is listening, and will take the first man that screams
pl Wtedy może - ale tylko może - ludzie zaczną słuchać polityków.
en Then maybe - just maybe - the people will start listening to the politicians.
pl Panie przewodniczący! Słuchając wczorajszej debaty, pomyślałem o piosence zespołu Queen Bohemian Rapsody i nieśmiertelnych słowach "Galileo, Galileo”.
en Mr President, as I listened to the debate yesterday I thought of the Queen song Bohemian Rhapsody and those immortal words 'Galileo, Galileo'.
pl Nie chce tego słuchać
en I don' t wanna hear that
pl Słuchajcie, mam coś, za co będziecie mnie całować po nogach
en Listen, I got something y' all are gonna kiss my feet for
pl Pić martini, słuchać Van Morrisona.- Wąchać twoją skórę
en Make me martinis, listen to Van Morrison
pl Oni chcą natomiast słuchać tylko tych, którzy głosują na "nie”.
en They only want to listen to those people who vote 'no'.
pl (ES) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Już po raz drugi mam dziś przyjemność zwracać się do pana z pytaniem i słuchać pańskiej odpowiedzi.
en (ES) Mr President, Commissioner, for the second time today, I have the pleasure of putting questions to you and hearing your answers.
pl Dobra, słuchajcie... może zadzwonicie do mnie, kiedy zaczniecie brać sprawy bardziej na poważnie?
en Alright, so listen.Why don' t you give me a call when you wanna start taking things a little more seriously?
pl Nie słuchaj jej.
en Don't listen to her.
pl Słuchajcie!Mogę z wami chwilę porozmawiać?
en Listen, can I talk to you for just a second?
pl Piper, słuchaj
en Piper, listen
pl Do wszystkich, którzy słuchają
en This applies to anyone who will listen
pl A na placu kempingowym będą stoły piknikowe, słuchający muzyki ludzie, grill co wieczór
en The thing about the trailer park is we' il have picnic tables and people playin ' music, and barbecues every night
pl Słyszysz słowo magia i przestajesz dalej słuchać
en You hear the word' magic ', you no longer listen
pl Powiedział, że Bóg słucha, ale sam muszę sobie pomóc
en He said God is listening, but I have to help myself
pl Słuchaj całym ciałem
en Listen with your whole body
pl Sprzeciw wobec wzrostu imigracji z obcych nam kręgów kulturowych we wszystkich państwach członkowskich powinien być wystarczającym argumentem, przekonującym Parlament Europejski do słuchania własnego elektoratu.
en The opposition in all Member States to increased immigration from foreign cultures should be enough to persuade the European Parliament to listen more to its electorate.
pl Słuchajcie wszystkie... właśnie przeczytałem mój kontrakt
en Everybody, let" s listen up
pl Słuchaj, nie mam zamiaru wracać tam dziś w nocy, więc może pilnuj swojego pieprzonego nosa!
en Or the child could' ve been hiding and so afraid of who you might be, it didn' t call out
pl (FR) Panie Przewodniczący, Panie Maystadt, Panie Komisarzu! Po uwagach, które właśnie usłyszałem, a których nie godzi się tu słuchać, chcę powiedzieć, że większość z nas uważa działania EBI za bardzo pozytywne.
en (FR) Mr President, Mr Maystadt, Commissioner, after the remarks that I have just heard, which are unworthy of this House, I should like to tell you that the majority of us believe that the EIB's action is very positive.
pl Niektórzy - i słyszeliśmy to z niektórych części tej Izby - chcą jedynie słuchać jednej strony, odpowiedzi, która im się podoba i która brzmi "nie”.
en Some people - and we have heard that from some parts of this House - only want to listen to one side, to the answer that they like, which is the answer 'no'.
pl No dobra, słuchaj muszę iść po nowe szmatki
en Well, listen, uh, I have got to get some fresh rags
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7108 zdań frazy słucham.Znalezione w 1,87 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.