Tłumaczenia na język angielski:

 
Diminutive of słońce
 
Grzejnik
 
wieczorem zachodzi za las
 
żółte w logo Polsatu
 
Przygrzewa latem
 
Żółte na dziecięcym rysunku
 
Śle promyczki

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słoneczko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Usiądziemy sobie na cieplutkim słoneczku, ty i ja razem i będziemy, no wiesz
en We' il just sit out under that old warm sun, you and me together and we' il, you know
pl Tak robi moja mama, gdy jestem zmartwiona./ Odgarnia mi włosy i mówi,/ żebym się rozpromieniła albo świeciła jak słoneczko i zawsze mi to pomaga
en That' s what Mom does when I' m upset.She fluffs up my hair and tells me to be brilliant or shine like the sun, and it always makes me feel better
pl Nie wiedziałem, że się przejmujesz, słoneczko
en I didn' t know you cared, sweetheart
pl Wszystkiego najlepszego, słoneczko
en Happy birthday, sweetheart
pl Wszystko w porządku, słoneczko?
en You okay, sweetheart?
pl Izba na dole była całym mieszkaniem: pod ścianą w głębi stało szerokie łoże bez zasłon, dzieża zajmowała miejsce pod oknem, którego pękniętą szybę podklejono słoneczkiem z niebieskiego papieru.
en The room on the ground-floor, the only one in the dwelling, had at its farther end, against the wall, a large bed without curtains, while a kneading-trough took up the side by the window, one pane of which was mended with a piece of blue paper.
pl Cześć, słoneczka
en Morning, gorgeouses
pl Do zobaczenia, słoneczko
en See you later, sunshine
pl Wiem, słoneczko, ale nie mam już gumek do włosów
en I know you do, sweetie, but I' m out of hair scrunchies
pl Powiem ci coś, świetną miejscówkę sobie znalazłaś, słoneczko
en I' il tell you what, it' s a crackin ' place you' ve got, love
pl Co masz dla mnie, słoneczko?
en What have you got for me, Sunshine?
pl Leo, słoneczko, nie ma cię?
en Leo, my child, are you there?
pl Odrzuć swe smutki, po prostu ciesz się.// Zapomnij o problemach, niech brzmi Alleluja, ty dalej, ciesz się// Na sądu dzień szykuj się.// Słoneczko świeci, więc dalej, ciesz się
en Forget your troubles And just get happyYou gotta pack all your cares away Sing hallelujah Come on, get happy
pl Yelena, moje ty słoneczko, czy nie czujesz się zakłopotana?
en Yelena, my sweet dove, did you get confused?
pl Masz tu jakieś ornitologiczne okaleczenie, słoneczko
en That' s a very ornithological mutilation you' ve got here, love
pl Dzień dobry, słoneczko
en Good morning, sunshine
pl Dobrze, słoneczko, już idę.Za chwilę
en Okay, sweetheart, I' il be right there
pl Słoneczko, nie będę dotykał, tylko podniosę ci włoski
en I' m not gonna touch.I' m just gonna have a look
pl Pożegnaj się ze słoneczkiem, słonko
en You can say goodbye to sunshine, Sunshine
pl Witaj, słoneczko
en Hey, sweetheart
pl Relacje między dziećmi w integracyjnej grupie przedszkolnej (Na podstawie Niepublicznego przedszkola "Słoneczko" we Wrześni)
en Relations between children in an integrate group in the kindergarten (It's based on a private kindergarten "The sun")
pl Słoneczko świeci, akwarium jest czyste,... a my wychodzimy
en The sun is shining, the tank is clean... and we are getting out
pl Proszę, słoneczko
en Here you are, beautiful
pl W południe znowu zapytał: " Czy dzień był dobry, moje drogie słoneczko? "
en And at noon, Erich goes to the window and says," Good day, dear sun! "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95 zdań frazy słoneczko.Znalezione w 0,473 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.