wymowa: IPA: swɔ̃ɲ /s̪wɔɲ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • elephant     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  mammal
   
  mammal
   
  mammal
   
  zool. zoologia duży, roślinożerny ssak lądowy z chwytną trąbą;
   
  A mammal of the order Proboscidea, having a trunk, and two large ivory tusks jutting from the upper jaw. Elephants are the largest land animals now existing.
   
  zool. zoologia, zoologiczny duży, roślinożerny ssak lądowy z chwytną trąbą;
   
  mammal
 • elephants   
  (noun   )
   
  common name for animals

Pozostałe znaczenia:

 
elephant
 
pot. potocznie ktoś bardzo duży, gruby
 
samiec słonia

Picture dictionary

elephant
elephant
elephant
elephant

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

Babar - król słoni
Babar: King of the Elephants
biały słoń
white elephant
Człowiek słoń
The Elephant Man
Gambit słonia
Elephant Gambit
jak słoń w składzie porcelany
like a bull in a china shop
Order Słonia
Order of the Elephant
słoń afrykański
african elephant; loxodonta africana
słoń azjatycki
asiatic elephant
słoń bojowy
war elephant
słoń indyjski
indian elephant; elephas maximus
Słoń indyjski
Asian elephant
słoń morski
elephant seal

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słoń", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To wielki różowy słoń
en It' s a big pink elephant
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Dosenbach-Ochsner przeciwko OHIM- Sisma (Przedstawienie prostokąta ze słoniem
en Action brought on ‧ September ‧- Dosenbach-Ochsner v OHIM- Sisma (Representation of a rectangle with elephants
pl Stanowią one podstawę rezolucji Parlamentu w sprawie niedźwiedzi polarnych, słoni, tygrysów, wielkich kotów azjatyckich i rekinów.
en That is behind Parliament's resolution concerning polar bears, elephants, tigers, big Asian cats and sharks.
pl Parlament chciałby również odrzucenia wszystkich wniosków w sprawie obniżenia stopnia ochrony słonia afrykańskiego przynajmniej do czasu, kiedy możliwe będzie przeprowadzenie rzeczywistej oceny wpływu przeprowadzonej w listopadzie 2008 roku jednorazowej sprzedaży kości słoniowej z Botswany, Namibii, RPA i Zimbabwe, gdyż pojawia się coraz więcej dowodów na nasilający się nielegalny zorganizowany handel w Afryce.
en Parliament would also like to see all proposals for African elephants to be moved to a lower appendix rejected, at least until it is possible to obtain a proper evaluation of what effect the one-off sale in November 2008 by Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe had, as there are more and more signs that the illegal and organised trade in these animals' products is increasing across Africa.
pl Słonie, lwy, zebry nosorożce, sępy
en We saw elephants and rhinos and zebras and lions and vultures
pl Jest mnóstwo słoni w cyrku
en There' s a whole lotta of irr- elephants in a circus
pl Lepiej żebyś znalazł jakiś sposób na sprzedanie ich!/ Jesteś zmęczony mozolną/ pracą w ogródku?/ Więc skocz się/ po Skaczącego Stasia!/ Skaczący Staś rozsadzi/ chwasty na kawałki!/ Pozbędzie się świerzbnicy,/ paluszników,/ mleczy,/ królików,/ szopów,/ a nawet słoni./ Więc na co jeszcze czekasz?/ Zamów Skaczącego Stasia już dziś!
en You' d better find a way to unload these things!Tired of backbreaking yard work? Then jump back for Jumpin ' Johnny!
pl Sztuczka polega na tym, by dostać się wystarczająco blisko słonia
en The trick is getting close enough to the elephant
pl Mam nadzieję, że instytucje europejskie nie wkroczą w tę sprawę, zachowując się jak słoń w składzie porcelany.
en I believe that the European institutions will not charge into this affair like a bull in a china shop.
pl Karawany słoni-- Mogą chcieć wywieść go na słoniu
en The elephant caravans-- They might be trying to take him out on an elephant
pl Nie, że jesteś słoniem
en Not that you' re an elephant
pl Nie chcę strzelać do słonia
en I don' t want to shoot an elephant
pl Słonie są zagrożone wyginięciem.
en Elephants are in danger of dying out.
pl Na skorupie wielkiego żółwia przemierzają kosmos/ cztery gigantyczne słonie,/ na których barkach/ spoczywa Świat Dysku
en Drifting onwards through space atop the sheII of the great turtle are four giant elephants, upon whose broad shoulders rests the Discworld
pl Słoń który gubi balon?
en An elephant who loses his balloon?
pl Boa jest zbyt niebezpieczny, a słoń za duży. Mam za mało miejsca. Potrzebny mi jest baranek. Narysuj mi baranka.
en A boa constrictor is a very dangerous creature, and an elephant is very cumbersome. Where I live, everything is very small. What I need is a sheep. Draw me a sheep. >
pl A zaprowadziła was do słoni?
en Did she take you to see the elephants?
pl To zebranie lwów, słonie gromadzą swoje młode razem, tworząc ochronny okrąg żeby trzymać je z dala od drapieżników
en As the lions rally, the elephants herd their young together, forming a protective circle to keep them away from the predators
pl słoni język
en elephant tongue
pl Mówisz o kiczowatym bracie ze swetrem Cosbiego i uszami jak u słonia?
en You talking about the corny brother...... with the Cosby sweater and the Dumbo ears?Yeah
pl Mówili państwo na przykład o tygrysach i słoniach - pani poseł Bearder - o niedźwiedziach polarnych - pani poseł Liotard - ale ogromna większość wypowiedzi dotyczyła połowów tuńczyka błękitnopłetwego.
en For example, people have talked about tigers and about elephants - Mrs Bearder - about polar bears - Mrs Liotard - but the vast majority of the speeches have referred to the case of bluefin tuna.
pl Życie tych słoni wyznacza coroczny rytm pory suchej i deszczowej, sezonowy cykl, tworzony przez słońce
en The lives of these elephants are dominated by the annual rhythm of wet and dry, a seasonal cycle created by the sun
pl Obiecałeś mi przawdziwe słonie!
en You promised me real elephants!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 296 zdań frazy słoń.Znalezione w 0,815 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.