wymowa: IPA: swɔ̃ɲ /s̪wɔɲ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • elephant     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  mammal
   
  mammal
   
  mammal
   
  zool. zoologia duży, roślinożerny ssak lądowy z chwytną trąbą;
   
  A mammal of the order Proboscidea, having a trunk, and two large ivory tusks jutting from the upper jaw. Elephants are the largest land animals now existing.
   
  zool. zoologia, zoologiczny duży, roślinożerny ssak lądowy z chwytną trąbą;
   
  mammal
 • elephants   
  (noun   )
   
  common name for animals

Pozostałe znaczenia:

 
elephant
 
pot. potocznie ktoś bardzo duży, gruby
 
samiec słonia

Picture dictionary

elephant
elephant
elephant
elephant

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

Babar - król słoniBabar: King of the Elephants
biały słońwhite elephant
Człowiek słońThe Elephant Man
Gambit słoniaElephant Gambit
jak słoń w składzie porcelanylike a bull in a china shop
Order SłoniaOrder of the Elephant
poruszać się jak słoń w składzie porcelanybe like a bull in a china shop
słoń afrykańskiafrican elephant; loxodonta africana
Słoń afrykańskiLoxodonta
słoń azjatyckiasiatic elephant
słoń bojowywar elephant
słoń indyjskiindian elephant; elephas maximus
Słoń indyjskiAsian elephant
słoń morskielephant seal
słoń nadepnął komuś na uchotin ear

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słoń", pamięć tłumaczeniowa

add example
Moim jedynym przyjacielem był wspaniały afrykański słońMy only real friend was a magnificent African bull elephant
Co to?Kupiłeś ojcu różowego słonia?You bought him a pink elephants
Był sobie raz słoń, i był szczęśliwy, bo miał balon.Och, nie!There' s the elephant, he' s happy with his balloon
Prawo ze znaku towarowego przysługujące stronie wnoszącej o unieważnienie: Graficzne międzynarodowe i krajowe znaki towarowe przedstawiające słonia i słowny krajowy znak towarowy elefanten dla towarów należących do klas ‧ iTrade mark right of applicant for the declaration: international and national figurative marks representing an elephant and the national word mark elefanten for goods in Classes ‧ and
A ja myślałem, że już ustrzeliłeś tego swojego słoniaWell, I thought you' d have your big tusker by now
Pani komisarz! Dziękuję pani za bardzo długie i szczegółowe wystąpienie, które bardzo doceniam, ale mogę stwierdzić tylko jedno: że nie dostrzegła pani słonia w salonie.Commissioner, thank you for your very long and detailed presentation, which I appreciate very much, but can I just say that you missed the elephant in the room.
Słoń) tak, spróbowałem tegoELEPHANT) Yes, I tried that
Zabiłem ponad ‧ słoniI' ve killed more than ‧ of them
Panie Przewodniczący! Chciałbym powiedzieć panu komisarzowi, że w sprawozdaniu w sprawie nowej strategii energetycznej pominięto słonia w salonie: szczyt wydobycia ropy naftowej.Mr President, I should like to say to the Commissioner that the new energy strategy report ignores the elephant in the living room: peak oil.
Słoń powinien być mój!The elephant has to be my!
Macie słonie afrykańskie?Do you have African elephants?
To był olbrzymi, ró żowy słońIt' s a big pink elephant
Od ‧ lat nikt nie używa słoni górniczych ENobody' s used an E- ‧ elephant drilling rig in over ‧ years
Jak słonie, te wody, przebyły olbżymią odległość, żeby tu dopłynąćLike the elephants, these waters have travelled great distances to reach here
Nie miałem takiego przybitego klienta, od kiedy słoń usiadł na żonę rolnikaI haven' t seen a customer so depressed...... since the elephant sat on that farmer' s wife
Serio!Goliłem słonieI used to shave elephants
Słonie są obecnie największymi zwierzętami lądowymi.Elephants are the largest land animals alive today.
Wiesz, " Wędruj sam jeden, jakby słoń po lesie, nie czyniąc zła, niewiele pragnień mając "You know, Let one walk alone, committing no sin, with few wishes, like an elephant in the forest. "
Włosy słonia, sznur, wózekElephant hair, twine, dolly
" Wędruj sam jeden, jakby słoń po lesie... "" Let one live alone doing no evil, care- free, " [ Trans
W rzeczywistości wystarczy tylko przejrzeć Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), by zdać sobie sprawę, że być może jest ona opracowana pod kątem słoni i niedźwiedzi polarnych, ale nie jest oczywiście dostosowana do potrzeb gatunków objętych rybołówstwem komercyjnym.In fact, one only has to skim through the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) to realise that it is perhaps designed for elephants and polar bears, but it is not, of course, designed for commercial fishing species.
Słoń afrykańskiAfrican elephant
Na skorupie wielkiego żółwia przemierzają kosmos/ cztery gigantyczne słonie,/ na których barkach/ spoczywa Świat DyskuDrifting onwards through space atop the sheII of the great turtle are four giant elephants, upon whose broad shoulders rests the Discworld
Druga propozycja dotyczy słoni i handlu kością słoniową.The second is elephants and the ivory trade.
Jest mnóstwo słoni w cyrkuThere' s a whole lotta of irr- elephants in a circus
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 296 zdań frazy słoń.Znalezione w 0,587 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.