wymowa: IPA: swɔ̃ɲ /s̪wɔɲ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • elephant     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  mammal
   
  mammal
   
  mammal
   
  zool. zoologia duży, roślinożerny ssak lądowy z chwytną trąbą;
   
  A mammal of the order Proboscidea, having a trunk, and two large ivory tusks jutting from the upper jaw. Elephants are the largest land animals now existing.
   
  zool. zoologia, zoologiczny duży, roślinożerny ssak lądowy z chwytną trąbą;
   
  mammal
   
  mammal
 • elephants   
  (noun   )
   
  common name for animals

Pozostałe znaczenia:

 
elephant
 
pot. potocznie ktoś bardzo duży, gruby
 
samiec słonia

Picture dictionary

elephant
elephant
elephant
elephant

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

Babar - król słoni
Babar: King of the Elephants
biały słoń
white elephant
Człowiek słoń
The Elephant Man
Gambit słonia
Elephant Gambit
jak słoń w składzie porcelany
like a bull in a china shop
Order Słonia
Order of the Elephant
ptak-słoń
aepyornis; elephant bird
słoń afrykański
african elephant; loxodonta africana; Loxodonta africana; Loxodonta; genus Loxodonta
słoń azjatycki
asiatic elephant; elephas maximus; indian elephant
słoń bojowy
war elephant
słoń indyjski
indian elephant; elephas maximus; asiatic elephant; Elephas maximus; Indian elephant
Słoń indyjski
Asian elephant
słoń morski
elephant seal; sea elephant

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "słoń", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Faktycznie, po prostu jak John Hurt jest znany jako Słoń człowiek
en In fact, just as John Hurt is known as the Elephant Man
pl Ale dlaczego armia słoni najeżdżałaby na naszą planetę?
en But why would an invading army bring whales and elephants along?
pl Mówisz o kiczowatym bracie ze swetrem Cosbiego i uszami jak u słonia?
en You talking about the corny brother...... with the Cosby sweater and the Dumbo ears?Yeah
pl Jego ‧ bojowych słoni miały rozbić w pył szeregi wroga
en His ‧ war elephants, the first Roman infantry attacks
pl Te duże uszy jak u słonia Dumbo
en Them big ol ' Dumbo ears
pl Bobas słoń to prawie dobra odpowiedź; Na literę " B " jest na przykład " bóbr "
en Baby elephant is actually a good answer
pl Słonie które przeżyły zwróciły się w popłochu przeciwko swoim własnym ludziom
en The surviving elephant turned back and trampled their own army
pl Walka osła ze słoniem na polskim podwórku - wizerunek Demokratów i Republikanów w Gazecie Wyborczej i Rzeczpospolitej przed wyborami prezydenckimi 2004 i wyborami do Kongresu 2006
en The image of The Democratic Party and The Republican Party in Polish newspapers: Gazeta Wyborcza and Rzeczpospolita before the presidential elections 2004 and elections to congress 2006
pl A on powiedział, że jak nie filmem, to zawsze może się zająć słoniami
en He just said, well, the days he couldn' t shoot the film, he could shoot elephant
pl Żadnych słoni?
en No elephants?
pl surowe kły słoni afrykańskich oraz ich pocięte kawałki o długości ‧ cm lub większej oraz o masie ‧ kg lub więcej
en raw tusks of African elephant and cut pieces thereof that are both ‧ cm or more in length and ‧ kg or more in weight
pl Powinniśmy również zgodzić się, że stosowany przez UEFA system dla domorosłych graczy stanowi proporcjonalną odpowiedź i jest dopuszczalny na mocy prawa Unii Europejskiej, inaczej niż obowiązujący w FIFA system "sześć plus pięć”, który funkcjonuje jak słoń w składzie porcelany.
en We should also accept that the UEFA scheme of home-grown players is a proportionate response and is acceptable under European Union law, unlike FIFA's bull-in-a-china-shop 'six-plus-five' scheme.
pl Wyczuwamy słonie?
en We feel the elephants?
pl Jakby słoń na nią usiadł
en It' s like an elephant' s sitting on it
pl Moim jedynym przyjacielem był wspaniały afrykański słoń
en My only real friend was a magnificent African bull elephant
pl Te włochate słonie, które wyginęły ‧ tysięcy lat temu, czy kiedy
en It' s, like, the- you know, the hairy elephants that died, like, ‧, ‧ years ago or something
pl Słonie nie znikają tak po prostu
en Elephants do not disappear this way
pl propozycji zastąpienia wszystkich znajdujących się w załączniku ‧ do konwencji CITES adnotacji do list populacji słoni w Botswanie, Namibii, RPA i Zimbabwe, co umożliwiłoby ustanowienie rocznych limitów eksportowych w handlu surową kością słoniową
en the replacement of all existing annotations to the listings of the Botswana, Namibian, South African and Zimbabwe elephant populations in CITES Appendix ‧ to allow the establishment of annual export quotas for trade in raw ivory
pl Afryka i woń mojego pierwszego dzikiego słonia
en Africa and the smell of my first wild elephant
pl Był jak kieł słonia
en It was... it was like an elephant tusk
pl Po tygodniach marszu, słonie są wyczerpane
en After weeks of marching, the elephants are exhausted
pl Dzisiaj, duch boga Fah Mansong, zesłał nam czarny kieł słonia od samego króla słoni, jako zwiastun szczęścia
en Today, the spirit god of Fah Mansong has sent a black ivory tusk from this king of elephants to us as a sign of good fortune
pl Mały słoń?- Mały słoń to bardzo dobra odpowiedź
en Baby elephant is actually a good answer
pl Ani jedna osoba./ Oni po prostu się położyli./ Synowie krowiej matki,/ gwałconej przez słonie
en They just lay down.[ River muttering in Chinese ] Make them stop
pl Na słonia wystarczy
en That' s plenty for your buff and your elephant
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 296 zdań frazy słoń.Znalezione w 0,507 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.