wymowa: IPA: sɔ̃w̃ˈɕatka

Tłumaczenia na język angielski:

 • neighbour           
  (Noun  ) (noun   )
   
  a person living on adjacent or nearby land
   
  a person living on adjacent or nearby land
 • neighbor     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
neighbour
 
ogólnie : ktoś płci żeńskiej, kto ma działkę itp. obok innej albo siedzi obok kogoś w teatrze, szkole itp.
 
osoba płci żeńskiej, której dom / mieszkanie jest blisko czyjegoś domu / mieszkania
 
osoba płci żeńskiej, której dom/mieszkanie jest blisko czyjegoś domu/mieszkania

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

sasiadka
neighbour

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sąsiadka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Myślę, że poszedł do naszej sąsiadki
en I think he went next door to see Marilyn Munster
pl Pana sąsiadka, pani Levotsky nie żyje
en I' m so upset.Your neighbor, Mrs. Levotsky, she' s dead
pl Ale jestem umówiony na randkę w ciemno... w ten wtorek z sąsiadką mojej siostry
en I never used to be able to just talk to girls in bars...... but I got like ‧ phone numbers last night
pl Bez naszej sąsiadki, nie mogłyśmy przeżyć pięciu minut
en There were parts of it that I felt were almost about me
pl A to następna ofiara: ich sąsiadka, ciotka Valya
en And here' s another thing
pl Słyszałaś, sąsiadko llanko?
en Do you hear that, neighbor llanka?
pl To moja sąsiadka, Helen Patterson
en That' s my neighbor Helen Patterson
pl Wybrał ostatnią budkę w szeregu i przez szybę przypatrywał się swojej sąsiadce, grubej, piegowatej dziewczynie, chichoczącej i żującej gumę, kiedy słuchała czegoś przyjemnego.
en He chose an end box and looked through the glass at his only neighbor: she was a fat spotty girl who giggled and sucked a gum while she listened to something gratifying.
pl Sąsiadka obok
en The lady next door
pl Tak.Jestem waszą nową sąsiadką
en I' m a new neighbor
pl Witam potencjalną sąsiadkę
en Welcome, potential neighbor
pl Jadłem z tą sąsiadką
en I had lunch with that girl next door, you know
pl Jaime, to nasza nowa sąsiadka, Sarah
en Grab your chopsticks, woman
pl Zarówno dozorca, jak i sąsiadka twierdzą, że nie widzieli jej od tygodnia
en Both the super and the downstairs neighbor say they haven' t seen her in over a week
pl Witaj, sąsiadko
en Hey, neighbor
pl Dobry wieczór, sąsiadko
en Evening, neighbor
pl Wkurzyłaś swoją sąsiadkę
en You upset your neighbor
pl Masz na myśli najbliższą sąsiadkę tę, która mieszka tylko ‧ km stąd i ma tyle krów?
en The one who lives ‧ miles away with all those cows?
pl Stella, dzięki sąsiadce ofiary, Karen Winston, sporządziliśmy portret pamięciowy podejrzanego
en Hey, stella, vic' s neighbor, karen winston,Just provided a composite sketch of our suspect
pl Poprosimy sąsiadki!
en We' il ask for help to our neighbours
pl To pozwoli Ci wyciąć dziurę w ścianie do sąsiadki- kiedy będziesz kraść rzeczy z jej przyczepy
en It allows you to cut down his neighbor in the wall- while you pick ax from caravans
pl Widząc nadchodzące kgb, oddają córeczkę sąsiadce.- Zawieź ją do Francji
en When they saw the KGB come, they gave the child the neighbor who brought her to us
pl Jestem Brandy, sąsiadka
en I' m Brenda, your neighbour
pl Przyczynek do studiów nad ceramiką z wczesnośredniowiecznego grodziska w Sąsiadce, woj. lubelskie.
en Study of the ceramics from the early medieval hillfort in Sąsiadka, Lubelskie Province.
pl Jestem twoją sąsiadką zza ściany
en I' m your neighbor from across the hall
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 100 zdań frazy sąsiadka.Znalezione w 0,546 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.