wymowa: IPA: sɔ̃w̃ˈɕatka

Tłumaczenia na język angielski:

 • neighbour           
  (Noun  ) (noun   )
   
  a person living on adjacent or nearby land
   
  a person living on adjacent or nearby land
 • neighbor     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
neighbour
 
ogólnie : ktoś płci żeńskiej, kto ma działkę itp. obok innej albo siedzi obok kogoś w teatrze, szkole itp.
 
osoba płci żeńskiej, której dom / mieszkanie jest blisko czyjegoś domu / mieszkania
 
osoba płci żeńskiej, której dom/mieszkanie jest blisko czyjegoś domu/mieszkania

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

sasiadkaneighbour

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "sąsiadka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jaime, to nasza nowa sąsiadka, SarahGrab your chopsticks, woman
Wkurzyłaś swoją sąsiadkęYou upset your neighbor
Jestem twoją sąsiadką zza ścianyI' m your neighbor from across the hall
Potem pozbyła się rodziny Homais, po kolei podziękowała sąsiadkom za wizyty i nawet zaczęła rzadziej chadzać do kościoła, ku wielkiemu uznaniu aptekarza, który kordialnie skonstatował: - No i wyrwała się pani z sideł kleru!Then she got rid of the Homais family, successively dismissed all the other visitors, and even frequented church less assiduously, to the great approval of the druggist, who said to her in a friendly way - < You were going in a bit for the cassock! >
A to następna ofiara: ich sąsiadka, ciotka ValyaAnd here' s another thing
Kotku, to Sheila Bukowski, nasza nowa sąsiadkaBabe, this is Sheila Bukowski, our new neighbor
Teraz, jestem pewna, że to był wypadek, a ogień nie był zbyt duży, ale jeżeli pańska sąsiadka nie wyważyłaby drzwi, pańskie córki mogły umrzeć na skutek zaczadzeniaNow, I' m sure it was an accident, and the fire wasn' t that bad, but if your neighbor had not broken down the door, your daughters could have died of smoke inhalation
" A może zapytam moją sąsiadkę. "" Well, I' il ask my next- door neighbour. "
Zgodnie z zaleceniem zawartym w bardzo dobrym sprawozdaniu mojej znakomitej koleżanki i hiszpańskiej sąsiadki, pani poseł Ayali Sender, głosowałem za udzieleniem Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania siódmego, ósmego i dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok budżetowy 2008.As recommended in the very good report by my excellent fellow Member and Spanish neighbour, Mrs Ayala Sender, I voted in favour of granting the European Commission discharge in respect of the implementation of the Seventh, Eighth, Ninth and Tenth European Development Funds (EDF) for the financial year 2008.
Chciał, by policja – jeśli przyjdzie – zaaresztowała go w domu, nie na dworze, na oczach wyglądających z okien sąsiadek.If the police came he wanted to be arrested in his home, and not in the open air with the neighbors’ wives peering through their windows.
Myślę, że poszedł do naszej sąsiadkiI think he went next door to see Marilyn Munster
Sąsiadka obokThe lady next door
To moja sąsiadka, Helen PattersonThat' s my neighbor Helen Patterson
A to przypadek, że pana sąsiadka kupiła zatrutą herbatę?And it' s just a coincidence at your next- door neighbor bought the only tainted box?
Masz na myśli najbliższą sąsiadkę tę, która mieszka tylko ‧ km stąd i ma tyle krów?The one who lives ‧ miles away with all those cows?
Tak.Jestem waszą nową sąsiadkąI' m a new neighbor
Jestem pani nową sąsiadkąI am your new neighbor
Dzieci u sąsiadki, mąż zaniedbanyThe kids are with the neigbhour, and I' ve neglected the other one
Zaglądały do niej panie Langlois, Caron, Dubreuil i Tuvache, a poczciwa pani Homais, która, w przeciwieństwie do innych, nigdy nie dawała wiary plotkom o sąsiadce, siedziała niezmiennie od drugiej do piątej.These were Madame Langlois, Madame Caron, Madame Dubreuil, Madame Tuvache, and regularly from two to five o‘clock the excellent Madame Homais, who, for her part, had never believed any of the tittle-tattle about her neighbour.
Więc... do zobaczenia... sąsiadkoA spot?He thinks it might be cancer
Ale jestem umówiony na randkę w ciemno... w ten wtorek z sąsiadką mojej siostryI never used to be able to just talk to girls in bars...... but I got like ‧ phone numbers last night
Przyczynek do studiów nad ceramiką z wczesnośredniowiecznego grodziska w Sąsiadce, woj. lubelskie.Study of the ceramics from the early medieval hillfort in Sąsiadka, Lubelskie Province.
Bedziemy dobrymi sąsiadkamiWe' re gonna get along just fine
Bez naszej sąsiadki, nie mogłyśmy przeżyć pięciu minutThere were parts of it that I felt were almost about me
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 100 zdań frazy sąsiadka.Znalezione w 0,345 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.