wymowa: IPA: /ˈʐɨɡat͡ɕ/ ˈʒɨɡaʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • vomit     
  (Verbal  ) (verb, noun   )
   
  to regurgitate the contents of a stomach
   
  to regurgitate the contents of a stomach
 • spew     
  (Verb, Verbal  ) (verb   )
   
  To vomit
   
  to vomit
   
  to vomit
 • puke       
  (verb   )
   
  posp. pospolicie wymiotować
 • chunder   
  (Noun  )
   
  vomit
   
  vomit
 • hurl   
  (verb, noun   )
 • barf   
  (verb   )
 • throw up     
  (verb   )
 • vomit throw up spew   

Pozostałe znaczenia:

 
(vulgar) (intransitive) to vomit
 
posp. pospolicie mieć czegoś dość
 
pot. potocznie przen. przenośnie o wulkanie, rynnie, dziale itp.: gwałtownie wyrzucić coś z siebie, chlusnąć, bluznąć

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rzygać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wolisz rzygać tu czy w samochodzie?
en You want to throw up here or in the car?
pl Będę rzygać!
en I' m gonna barf!
pl Chciało mi się rzygać
en It made me want to throw up
pl Rzygać mi się chce, gdy na niego patrzę.
en I can't bear the sight of him.
pl Nie rzygaj na moje złote rybki!
en Spewing all over my bloody goldfish!
pl Rzygać mi się chce na wasz widok
en I' m disgusted with you
pl Rzygać mi się chce od samego patrzenia na was... więc zmywamy się
en So let' s just...Let' s get out of here
pl Żebyś nie musiał rzygać nad własnym dokumentem
en It' s not gonna do to have you heave all over your own citation
pl Rzygaj, no dalej
en Puke, come on
pl Odbiję się, a wtedy... kupię ci diament tak wielki, że będzie ci się chciało od niego rzygać!
en I' m gonna bounce back, and when I do...... l' m gonna buy you a diamond so big...... it' s gonna make you puke!
pl Jeśli szłaś z nim główną ulicą, to może rzygałaś tylko z powodu jego towarzystwa
en Meaning first you crossed the thoroughfare with him... opening the possibility you' re only puking from the company you keep
pl Teraz siedzi w kiblu i rzyga od czasu, gdy to zobaczył
en He' s in the john puking since he saw it
pl Tylko myśląc o niej chce mi się rzygać
en Just thinking about it I feel like puking
pl Będę rzygać
en I take a walk
pl A tam będziesz mógł sobie rzygać do woli
en And when we get to the jail you can vomit
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy rzygać.Znalezione w 0,289 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.