Tłumaczenia na język angielski:

 
accusative plural of róg
 
vocative plural of róg
 
nominative plural of róg

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

jest jeden tuż za rogiemthere is one just round the corner
przycinanie rogówpolling
przyprawiać komuś rogicuckold
przyprawiać rogicuckold
przyprawić komuś rogi; cuckold
róghorns; French horn; klaxon; ; hooter; ram; powder horn; horn; corner; angle; antler; bugle
róg alpejskialpine horn; ; alpenhorn; alphorn
róg mgłowyfoghorn
róg obfitości; horn of plenty; cornucopia
tuż za rogiemjust round the corner
tuż za rogiem; bliziutkoround the corner
usuwanie rogówdishorning; dehorning
usuwanie zawiązków rogówlivestock disbudding; dehorning
zaokrąglone rogirounded corners
zaraz za rogiemjust round the corner
złapać byka za rogitake the bull by the horns
złoty róggolden horn

Przykładowe zdania z "rogi", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mają troje oczu i sześć rogów?Do they have three eyes and six horns?
Poślizg na roguAnd he couldn' t answer
Chomikowski, chora członkini rady... ze śmiesznymi rogamiIt' s Hämsterviel, you absurd Grand Councilwoman with your large pointy collar
W tym duchu Komisja wspiera państwa propozycję wyznaczenia specjalnego przedstawiciela w regionie Rogu Afryki.In this spirit, the Commission supports your proposal to nominate a special representative for the Horn.
Jak coś zanjdziesz, to połóż w rogu, ok?If you find anything, just put them in the corner, OK?
& Lewy górny róg stronyTop-left of the page
Zaraz za rogiemI told you he was right around the corner
Okay.Przepraszam za tą sytuację z rogiemI' il see what I can do
Koncepcje rozwoju mogą być różne, natomiast wartości nie możemy zmienić i chcemy, żeby te wartości - powszechne, uniwersalne - stały się chlebem powszednim w Rogu Afryki.Concepts of development may vary, but values do not change, and we would like these values - common and universal - to become the daily bread in the Horn of Africa.
To musi być tańszy róg mantykoryIt' s got to be the cheaper manticore horn
Jednak czasami trzeba chwycić byka za rogi i przewidzieć rzeczywiste wyzwania.Sometimes, however, you need to take your courage in both hands and anticipate the real challenges.
Nie chcieli, żebyśmy widzieli tamten rógWhat' s in that corner they don' t want us to see?
Na rogu Temple i MercerCorner of Temple and Mercer
Twoje pytanie wyświetla się w lewym górnym rogu. Wpisz odpowiedź w polu edycyjnym. Użyj Quiz Sprawdź, lub klawisza Enter, żeby zobaczyć, czy odpowiedź jest poprawnaYour question is shown on the top left. Type your answer in the edit field. Use Quiz Check or Enter to see if the answer is correct
Składniki pochodzenia zwierzęcego identyfikuje się w oparciu o typowe właściwości możliwe do identyfikacji mikroskopowej (m.in. ścięgna i inne cząstki mięsa, chrząstki, kości, rogi, włosie, szczecina, krew, pierze, skorupki jaj, ości ryb, łuskiThe constituents of animal origin are identified on the basis of typical, microscopically identifiable characteristics (i.e. muscle fibres and other meat particles, cartilage, bones, horn, hair, bristles, blood, feathers, egg shells, fish bones, scales
Skręcamy za rogiem ...We' re rounding the corner
Pozwolę sobie zacząć od sytuacji w poszczególnych krajach, a następnie omówić strategię regionalną dla Rogu Afryki.Let me comment on the situation by country before concluding with remarks on the regional strategy for the Horn.
Skręć w prawo za rogiemJust hang a right at the corner
" Ten w rogu z dużym nosem "" The one in the corner with the big nose. "
Sytuacja w Rogu AfrykiSituation in the Horn of Africa
Panie Rotcod, ci ludzie w rogu czekają!Mr. Rotcod, that party in the corner is waiting!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1141 zdań frazy rogi.Znalezione w 1,58 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.