wymowa: IPA: rɛ̃ˈɲifɛr

Tłumaczenia na język angielski:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  zool. zoologia ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę;
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
   
  zool. zoologia, zoologiczny Rangifer tarandus, ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę;
   
  ''Rangifer tarandus''
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • rangifer   

Pozostałe znaczenia:

 
reindeer (an Arctic and Subarctic-dwelling deer)

Picture dictionary

reindeer
reindeer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Era Renifera
Era Renifera
Rudolf czerwononosy Renifer
Rudolph the Red-Nosed Reindeer

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "renifer", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z przeznaczonych na rzeź reniferów około ‧–‧ % to ‧–‧ miesięczne cielęta, których waga przy uboju wynosi ‧ kg
en About ‧-‧ % of the slaughter animals are ‧ to ‧ month old calves, with a slaughter weight of about ‧ kg
pl Lapin Poron kuivaliha (suszone mięso renifera lapońskiego) wytwarzane jest z całych mięśni (grup mięśni) i ich części
en Lapin Poron kuivaliha (dried Lapland reindeer meat) is made from whole muscle (muscle groups) and pieces of muscle
pl Rudolf, Bezgłowy Renifer
en Rudolf the No- head Reindeer
pl Wędzone na zimno mięso renifera lapońskiego charakteryzuje się niską zawartością wody, natomiast zawartość białka jest bardzo wysoka, co jest następstwem procesu suszenia
en Due to the drying, Lapin Poron kylmäsavuliha has a low water content and a very high protein content
pl Dodatkowo należy zaznaczyć, czy jest to mięso dorosłego renifera, czy cielęcina
en Whether the meat has come from an adult animal or a calf is also indicated
pl Zimą renifery jedzą również mech i dużo pędów oraz obgryzają gałązki drzew i krzewów
en In the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
pl Szczegółowe opisy wędzenia mięsa renifera pojawiają się w literaturze od początku ‧ w
en There are detailed descriptions of smoking reindeer meat in literature dating back to the beginning of the ‧s
pl Unikalne cechy tego obszaru czynią z mięsa renifera to, czym ono jest: smakujące jak dziczyzna, ale mimo wszystko mające własny, specyficzny smak mięso, posiadające również inne wyjątkowe właściwości
en The area's characteristics make the reindeer meat what it is: a gamey meat, but with its very own special taste, along with its other special characteristics
pl Latem, przed ubojem, renifery wypasają się na bagnach, łąkach na brzegach rzek, na lapońskich górach zwanych tunturi i na obszarach wyrębów leśnych
en In the summer, before they arrive for slaughter, reindeer graze on marshes, riverside meadows, fells and forest clearings
pl Inne prace wykonywane w terenie to oznaczanie reniferów, ich zliczanie, selekcja, przewóz, wypas, ubój na własny użytek oraz- w razie potrzeby- dożywianie
en Other tasks on the ground include earmarking, counting, sorting, transporting and herding the reindeer, slaughtering them for personal use and providing them with additional feed where necessary
pl Tego ostatniego jest w mięsie renifera ‧–‧ razy więcej niż w wieprzowinie
en It has ‧-‧ times more selenium than beef
pl mięso reniferów musi być produkowane przez zawodowych hodowców reniferów, zamieszkujących tereny hodowli reniferów w Finlandii, którzy znają ustawodawstwo dotyczące gospodarki związanej z reniferami i działają w sposób zorganizowany zgodnie z przepisami zawartymi w fińskich regulacjach prawnych dotyczących hodowli reniferów
en reindeer meat is produced by professional reindeer rearers living in Finland's reindeer husbandry area who are familiar with the legislation on reindeer rearing and who operate in an organised manner as required by Finnish reindeer husbandry legislation
pl Tłuszcz renifera zawiera szczególnie dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych
en Reindeer fat is very rich in unsaturated fatty acids
pl Ważnym pożywieniem zimowym reniferów są porosty
en Lichens are important winter nutrition for reindeer
pl Średnia waga samic przy uboju (dorosłych samic renifera) to około ‧ kg, a waga przy uboju większych samców może wynosić ‧–‧ kg
en The average weight of a slaughtered adult female is about ‧ kg; the slaughter weight of the largest male reindeer can be ‧-‧ kg
pl Ich praca opiera się na gromadzonej przez stulecia wiedzy o reniferach i ich mięsie
en The work of the reindeer herders is based on information collected over the centuries on reindeer and its meat
pl Wędzone na zimno mięso renifera lapońskiego przechowuje się i sprzedaje w postaci całych lub pociętych kawałków mięśni bądź w plastrach, w atestowanych opakowaniach spożywczych różnej wielkości, od poniżej ‧ gramów do kilku kilogramów
en Lapin Poron kylmäsavuliha products are stored or sold as whole or cut muscles or as slices and packed in approved food packaging of different sizes ranging from under ‧ grams to a few kilos
pl Zawartość wody w mięsie dorosłego renifera wynosi średnio ‧ %, natomiast u cielęcia ‧–‧ %
en Average water content in the meat of an adult reindeer is ‧ %, while it ranges between ‧ % and ‧ % in the case of calves
pl Zatem władze nie odkryły obecności reniferów w parku?
en So the authorities have not discoveredAny reindeer in the park?
pl Ustalono, że etykietowania mięsa z reniferów lub produktów z mięsa reniferów pochodzących ze szwedzkiej Laponii należy dokonywać z poszanowaniem art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en It was agreed that the detailed rules for the labelling of reindeer meat or products based on reindeer meat originating in Swedish Lapland should be made in compliance with Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Zawartość wody w mięsie zależy od wieku renifera, stanu odżywienia i momentu uboju
en The meat's water content depends on the animal's age, nutritional state and time of slaughter
pl Z powodu szczególnego działania, tłuszcze pochodzące z mięsa renifera mogą zastępować tłuszcze ryb
en Because of their beneficial effects, the fats of reindeer meat can be compared with fish fats
pl Skarga wniesiona dnia ‧ kwietnia ‧ r. przez Lapin liitto (Radę Regionalną Laponii) oraz gminy Enontekiö, Inari, Utsjoki i Unto Autto, hodowcę reniferów przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawa T
en Action brought on ‧ April ‧ by Lapin liitto, Enontekiön kunta, Inarin kunta, Utsjoen kunta and Unto Autto against the Commission of the European Communities (Case T
pl Suszone mięso renifera lapońskiego przechowuje się i sprzedaje w atestowanych opakowaniach spożywczych różnej wielkości
en Lapin Poron kuivaliha products are stored or sold packed in approved food packaging of different sizes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 160 zdań frazy renifer.Znalezione w 0,345 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.