wymowa: IPA: rɛ̃ˈɲifɛr

Tłumaczenia na język angielski:

 • reindeer   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  an Arctic and Subarctic-dwelling deer
   
  zool. zoologia ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę;
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
   
  zool. zoologia, zoologiczny Rangifer tarandus, ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący arktyczną tundrę i lasotundrę;
   
  ''Rangifer tarandus''
 • caribou   
  (noun   )
   
  An Arctic and Subarctic-dwelling deer (Rangifer tarandus), a number of subspecies exist.
 • rangifer   

Pozostałe znaczenia:

 
reindeer (an Arctic and Subarctic-dwelling deer)

Picture dictionary

reindeer
reindeer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Era Renifera
Era Renifera
Rudolf czerwononosy Renifer
Rudolph the Red-Nosed Reindeer

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "renifer", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Analiza genetyczna antycznych reniferów (Rangifer tarandus).
en Genetic analysis of ancient reindeer (Rangifer tarandus)
pl Finlandia i Szwecja, ze względu na specyficzne uwarunkowania gospodarcze dotyczące produkcji mięsa z reniferów i przetworów z tego mięsa oraz wprowadzania ich do obrotu, mogą od czasu przystąpienia udzielać pomocy w tym zakresie
en Since their accession, Finland and Sweden may, due to the specific economic situation of the production and marketing of reindeer and reindeer products, grant aids in that regard
pl Suszone mięso renifera lapońskiego charakteryzuje się niską zawartością wody, natomiast zawartość białka jest bardzo wysoka
en Due to the drying, Lapin Poron kuivaliha has a low water content and very high protein content
pl Niektóre kraje, takie jak Szwecja i Finlandia, prowadzą w Arktyce szeroko zakrojoną działalność w zakresie wypasu reniferów, rolnictwa i leśnictwa. Bardzo ważne jest uwzględnienie także i tych aspektów.
en Some countries, such as Sweden and Finland, have extensive reindeer herding, mining, farming and forestry activities in the Arctic and it is very important that these are taken into consideration.
pl Z zastrzeżeniem uzyskania zezwolenia od Komisji Finlandia i Szwecja mogą przyznawać pomoc dla produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa z reniferów i przetworów z tego mięsa (kod CN ex‧ oraz ex‧), o ile nie wiąże się to z jakimkolwiek wzrostem tradycyjnych poziomów produkcji
en Subject to Commission authorisation, aids for the production and marketing of reindeer and reindeer products (CN ex‧ and ex‧) may be granted by Finland and Sweden insofar as they do not entail any increase in traditional levels of production
pl Mięso na Lapin Poron kuivaliha pozyskuje się ze zwierząt urodzonych, wyhodowanych i ubitych w Finlandii na terenie hodowli reniferów, które są swobodnie wypasane na naturalnych pastwiskach wiosną, latem, jesienią i na początku zimy przed ubojem
en Lapin Poron kuivaliha is produced from reindeer that are born, raised and slaughtered in the Finnish reindeer husbandry area and graze freely on natural pastures during the spring, summer, autumn and early winter before slaughter
pl Tłuszcz renifera zawiera szczególnie dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych
en Reindeer fat is very rich in unsaturated fatty acids
pl Wędzone na zimno mięso renifera lapońskiego wytwarza się z całych części zrazowych wewnętrznych i z ich kawałków oraz z polędwicy, pochodzących z mięsa typu PE (litera P oznacza renifera (fin. poro), a litera E – klasę ekstra), oraz z łopatki typu P‧ (litera oznacza renifera, a cyfra – klasę mięsa
en The raw material used for Lapin Poron kylmäsavuliha is type PE (P stands for reindeer in Finnish and E for extra) for whole rounds, cuts of round or fillets or type P‧ (the letter stands for reindeer in Finnish and the number for the classification) for chucks
pl Czy to nie renifery na moim dachu?
en Yo, Adrian, I can' t believe it
pl Z przeznaczonych na rzeź reniferów około ‧–‧ % to ‧–‧ miesięczne cielęta, które nie są dożywiane
en % of slaughter animals are ‧-‧ month old calves, to which additional feed has not been given
pl Przyprowadź renifera
en Hitch up the reindeer
pl Cielęcina zawiera mniej tłuszczu i ma mniejszą wartość energetyczną niż mięso dorosłego renifera
en Calf meat has a lower fat content than that of adult animals and its energy content is lower
pl Z reniferów
en Of reindeer
pl Suszone mięso renifera lapońskiego przechowuje się i sprzedaje w atestowanych opakowaniach spożywczych różnej wielkości
en Lapin Poron kuivaliha products are stored or sold packed in approved food packaging of different sizes
pl Renifer jest jedynym dużym roślinożercą, który jest w stanie odżywiać się porostami w warunkach, w których śnieg pokrywa roślinność przez większą część roku
en The reindeer is the only large herbivore able to process energy from lichens in conditions where snow interrupts growth for the greater part of the year
pl Mięso renifera produkują mieszkający na obszarach hodowli reniferów w Finlandii zawodowi hodowcy reniferów, z których niemal ‧ % stanowią Lapończycy, należący do pierwotnych mieszkańców terenów dzisiejszej Unii Europejskiej
en The reindeer meat is produced by professional reindeer herders living in the Finnish reindeer husbandry area, nearly ‧ % of whom are Sámi, a native people of the European Union
pl Zawartość wody w mięsie zależy od wieku renifera, stanu odżywienia i momentu uboju
en The meat's water content depends on the animal's age, nutritional state and time of slaughter
pl Wędzone na zimno mięso renifera lapońskiego charakteryzuje się niską zawartością wody, natomiast zawartość białka jest bardzo wysoka, co jest następstwem procesu suszenia
en Due to the drying, Lapin Poron kylmäsavuliha has a low water content and a very high protein content
pl Wędzone na zimno mięso renifera musi być wytwarzane późną jesienią lub zimą, przy ujemnych temperaturach otoczenia i po zamarznięciu gruntu, tak by używane w procesie wędzenia powietrze było suche
en Lapin Poron kylmäsavuliha must be prepared in sub-zero weather after the ground has frozen in late autumn or in the winter in order to ensure that the air used in the smoking process is dry
pl Kto jest Świętym Mikołajem? gruby duży facet, w czerwon ubraniu, z latającymi reniferami?
en Who is Santa Claus?A big fat guy, red suit, flying reindeer?
pl Poza pobieraniem próbek z mięsa i produktów mięsnych pochodzących od bydła mięsnego, świń, drobiu i owiec, znacząca liczba próbek powinna zostać pobrana z koniny, mięsa z reniferów, kóz, królików, sarniny i dziczyzny
en In addition to meat and meat products originating from beef cattle, pigs, poultry and sheep, significant number of samples should be taken from horsemeat, reindeer meat, goat meat, rabbit meat, venison and game
pl Dodatkowo należy zaznaczyć, czy jest to mięso dorosłego renifera, czy cielęcina
en Whether the meat has come from an adult animal or a calf is also indicated
pl W porównaniu do wołowiny lub wieprzowiny, mięso renifera obfituje w żelazo- jego zawartość to ‧–‧ mg/‧ g
en Compared to beef and pork, the iron level of reindeer meat is particularly high, i.e. ‧-‧ mg/‧ g
pl Pierwsza pisemna wzmianka o wędzonym mięsie renifera pochodzi z końca ‧ w
en The earliest written reference to smoked reindeer meat dates back to the end of the ‧s
pl Dnia ‧ kwietnia ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji Europejskiej przez Lapin liitto oraz gminy Enontekiö, Inari, Utsjoki i Unto Autto, hodowcę reniferów, reprezentowanych przez Kari Marttinen i profesora Pertti Eilavaara'ę
en An action against the Commission of the European Communities was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ April ‧ by Lapin liitto (Lapland Region), Enontekiön kunta (municipality of Enontekiö), Inarin kunta (municipality of Inari), Utsjoen kunta (municipality of Utsjoki) and Unto Autto, reindeer herder, represented by Kari Marttinen, lawyer, and Professor Pertti Eilavaara
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 160 zdań frazy renifer.Znalezione w 0,334 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.