wymowa: IPA: ˈratuʃ

Tłumaczenia na język angielski:

 • city hall   
  (Noun  )
   
  the building that houses a city government
   
  archit. architektura, architektoniczny budynek, w którym swoją siedzibę mają władze miasta
   
  the building that houses a city government
   
  building
 • town hall   
  (Noun  ) (noun   )
   
  archit. architektura, architektoniczny budynek, w którym swoją siedzibę mają władze miasta
   
  a building that houses the local government offices of a town
   
  a building that houses the local government offices of a town
 • city         
  (noun   )
 • cityhall   
 • guildhall   
  (noun   )

Picture dictionary

city hall, town hall
city hall, town hall

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Ratusz w Bremie
Bremen City Hall
Ratusz w Poznaniu
Poznań City Hall

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ratusz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ratusz jest rozkładającym się symbolem tego zarządu i jego korupcji
en City Hall is the decaying symbol of mismanagement and corruption
pl Z facetami z barów, z Ratusza
en I guess guys from bars, clubs, City Hall guys
pl Antonio, twoi ludzie mają uderzyć na ratusz i stare więzienie
en Antonio you hit the city hall and old prisons
pl A to pewnie ratusz
en That must be City Hall over there
pl Trzydzieści lat temu w ratusz uderzył piorun i od tego czasu zegar nie działa
en Thirty years ago, lightning struck that clock tower and the clock hasn' t run since
pl Mówiłam ci, że pracuje w ratuszu, u burmistrza
en I told you he worked for City Hall, for the Mayor
pl nieobowiązkowo) miejsce korzystania z internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: urząd, ratusz lub agencja rządowa
en optional) location of Internet use in the last three months: public office, town hall or government agency
pl Propozycja ta wydała mi się atrakcyjna ze względu na kilka przykładów z Francji, gdzie dostęp do stron ministerstwa spraw europejskich i niektórych stron umożliwiających rezerwację biletów kolejowych poprzez publiczną sieć paryskiego ratusza został zablokowany na skutek błędnego uznania udostępnianych na tych stronach treści za pornograficzne.
en I was attracted to this proposal by some examples from France, where the Ministry for European Affairs' pages and some train reservation pages were blocked on the Paris Town Hall's public network owing to the erroneous assessment of their content as pornographic.
pl Wtedy Erik zdecydował udostępnić ratusz
en That was when Erik decided to let out the municipal hall
pl w czasie zorganizowanego ataku kamieniami na ratusz
en during an organised stone- throwing attack on the municipal hall
pl Chcesz brudu to idź do ratusza
en You want dirt, go to City Hall
pl Chcą pójść wzdłuż William Street.Aż do centrum i ratusza, gdzie ma być wiec
en Their intention at present is to move along William Street into the city centre and on to the Guildhall for their rally
pl Na twoim miejscu mieszkałbym w ratuszu albo w Oxy Tower, a nie w tej twojej ciasnej klitce
en I' d be living on top of City Hall, or better, the Oxy Tower... instead of that pillbox you' re in
pl Nie oznacza to jednak, że nie czułem wzruszenia, kiedy zobaczyłem flagę europejską wywieszoną na ratuszu w Lublanie, kiedy na spotkaniu z posłem Pierre Lequillerem Yvelines usłyszałem hymn europejski po Marsyliance, lub kiedy wczoraj wyczytałem w gazecie, że laureat Nagrody Księcia Asturii, Tzvetan Todorov z Bułgarii, oświadczył, że słowo "Europejczyk” oznacza "zjednoczony w różnorodności”.
en However, this does not mean that I do not feel moved when I see the European flag hanging from Ljubljana Town Hall or when, at a meeting with our colleague Pierre Lequiller in Yvelines, I heard the European anthem follow the Marseillaise, or when, yesterday, I read in a newspaper that the winner of the Prince of Asturias Prize, the Bulgarian Tzvetan Todorov, had said that 'united in diversity' was what European meant today.
pl Karta dostępu do ratusza./ RATUSZ FILADELFIIJest w ratuszu
en He' s at City Hall
pl Na demonstrację pod ratuszem w dniu otwarcia wystawy
en The demonstration outside the municipal hall at the opening
pl A co z naszą małą ceremonią?Co z tym, że ty i ja w ratuszu...?
en What happened to our small ceremony?
pl Projekt rekonstrukcji zegara słonecznego z toruńskiego Ratusza Staromiejskiego
en The reconstruction design of historical sundial from Town Hall in Torun
pl Nie idziemy do ratusza!
en We' re not going to the Guildhall
pl Po południu będę w ratuszu
en If someone looks for me, I' il be in the office
pl Może być ciężko wytłumaczyć to w ratuszu czemu Wabiki zostały odciągnięte od sprawy podpaleń bezdomnych by zająć się ‧- cio miesięcznymi raportami kradzieży
en Might have a hard time explaining ... why your crack Decoy Squad was pulled off the homeless case ... to file month- old robbery reports
pl Zamek Toompea, Kościół Św.Marii- ratusz Wielką Gildię
en Toompea Castle, St. Mary' s Church- the To wn HaII and the Great Guild HaIl
pl Napisali tu, że piorun...... uderzy w ratusz dokładnie o ‧: ‧ w następną sobotę!
en It says here that a bolt of lightning is going to strike the clock tower at ‧: ‧ p. m. next Saturday night!
pl Tu, przed ratuszem, wrze jak w ulu
en Boy it' s quite a scene this morning on the front steps of City Hall
pl Warszawskie ratusze
en The Town Halls of Warsaw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 93 zdań frazy ratusz.Znalezione w 0,261 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.