wymowa: IPA: ˈratuʃ

Tłumaczenia na język angielski:

 • city hall   
  (Noun  )
   
  the building that houses a city government
   
  archit. architektura, architektoniczny budynek, w którym swoją siedzibę mają władze miasta
   
  the building that houses a city government
 • town hall   
  (noun   )
   
  archit. architektura, architektoniczny budynek, w którym swoją siedzibę mają władze miasta
   
  a building that houses the local government offices of a town
 • city         
  (noun   )
 • guildhall   
  (noun   )

Picture dictionary

town hall, city hall
town hall, city hall

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

Ratusz Staromiejski w SzczecinieOld City Town Hall
Ratusz w BremieBremen City Hall
Ratusz w PoznaniuPoznań City Hall
Ratusz WileńskiTown Hall

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ratusz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Cześć, Bill./ Wpadnij do ratuszaHi, Bill./ I need you to come down to City Hall
Wiem kto zrobił graffiti na ratuszuI know who' s responsible for the graffiti on the town hall
Wtedy Erik zdecydował udostępnić ratuszThat was when Erik decided to let out the municipal hall
Po południu będę w ratuszuIf someone looks for me, I' il be in the office
Ratusz jest upoważniony by to rozpatrzećCity Hall' s authorised to look into this
Przyjęcie w bremeńskim ratuszu na zakończenie postu: Z końcem ramadanu senat wolnego hanzeatyckiego miasta Bremen zaprasza muzułmańskich mieszkańców miasta na przyjęcie w ratuszu miasta, aby wraz z członkami innych wspólnot religijnych świętować koniec okresu postuBremen town hall reception to mark the end of fasting: At the end of the fasting month of Ramadan, the senate of the Free Hanseatic City of Bremen invites the city's Muslim citizens to a reception in the town hall to join members of other religious communities in celebrating the festival marking the end of fasting
I przy ratuszu, który jak rozumiem jest celem do momentu zamknięcia wystawyAnd at the hall, which I understand is a target until the exhibition shuts
Pracuje w ratuszuShe works at City Hall
Indianie urządzają piekło przed twoim ratuszem... a ty nic nie robisz!A bunch of lndians raising Cain in front of your city hall...... and you don' t do anything!
Pierwszy człowiek w ratuszu otrzyma nagrodęThe first man in the City Hall shall have a reward
musi zostać poddana analizie raz do roku i musi spełniać kryteria wymienione w pkt ‧ poniżej, a świadectwa wydane przez organ zarządzający muszą zostać opublikowane w ratuszu gminy miejskiej Altamurait must be analysed once a year and must comply with the criteria set out in point ‧ below and the certificates issued by the managing body must be published at the town hall of the municipality of Altamura
nieobowiązkowo) miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: urząd, ratusz lub agencja rządowaoptional) location of Internet use in the last three months: public office, town hall or government agency
Masz jeszcze kogoś w Ratuszu?Still got eyes inside City Hall?
Pamiętasz pomnik Billa Penna na ratuszu?Remember that statue of Billy Penn on top of City Hall?
Proszę się udać do ratuszaPlease proceed toward Town Hall in an orderly fashion
Miejsce korzystania z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy: w innym miejscu (nieobowiązkowo: uwzględniając osobno bibliotekę publiczną; pocztę; ratusz lub agencję rządową; organizację społeczną lub wolontariat; kafejkę internetowąlocation of Internet use in the last three months: elsewhere (optional: report separately for public library; post office; public office, town hall or government agency; community or voluntary organisation; Internet café
Tam jest RatuszThere' s the Town Hall
Może być ciężko wytłumaczyć to w ratuszu czemu Wabiki zostały odciągnięte od sprawy podpaleń bezdomnych by zająć się ‧- cio miesięcznymi raportami kradzieżyMight have a hard time explaining ... why your crack Decoy Squad was pulled off the homeless case ... to file month- old robbery reports
To wielka przyjemność wyjść z ratusza... i przebywać wśród normalnych ludzi dla urozmaiceniaAnd, you know, it' s so nice to get away from City Hall... and be around some normal people for a change
Chcesz brudu to idź do ratuszaYou want dirt, go to City Hall
Jeśli to co wziął z ratusza to były plany, to musimy wiedzieć co to za planyIf they were plans he picked up from the town hall, we need to find out what they were for
Bułgarskie władze, zarówno rząd, jak i ratusz, nie zważają na liczne protesty składane przez grupy obywateli. Informacje o tej sytuacji dotarły drogą oficjalną i nieoficjalną do José Manuela Barroso, przedstawiciela Komisji Europejskiej, podczas jego ostatniej wizyty w naszym kraju.The government authorities in Bulgaria, both central and municipal, keep turning a blind eye to the numerous protests by citizens' groups which have finally had to approach Mr. Barroso, the European Commission representative, both through official and unofficial channels during his recent visit to our country.
Będziesz pracował w ratuszuYou' d be working out of Homicide at City Hall
Ratusz jest w centrum miasta.The city hall is located at the center of the city.
Jest ratusz i to mniej więcej tyleWell, there' s a town hall but that' s about it
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 93 zdań frazy ratusz.Znalezione w 0,494 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.