Tłumaczenia na język angielski:

 • compass rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose   
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
   
  żegl. żeglarstwo, żegluga, żeglarski graficzne przedstawienie kierunków świata na mapach (głównie morskich)
 • wind rose plot   
   
  meteorol. meteorologia diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie
   
  meteorol. meteorologia, meteorologiczny diagram obrazujący statystyki kierunków i prędkości wiatrów w danym punkcie

Picture dictionary

wind rose, compass rose
wind rose, compass rose
wind rose plot
wind rose plot

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "róża wiatrów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nad portretem biegnie napis „SAN MARINO », a po prawej stronie widnieje róża wiatrów i znak mennicy „R »The inscription « SAN MARINO » appears above his portrait, and a wind rose and the mint mark « R » to the right
Róża wiatrów zostanie podzielona na osiem części po ‧°, rozpoczynając od ‧° w kierunku (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°The wind rose will be split into eight sections of ‧° starting form ‧° onwards (NE (=‧°), E (=‧°), SE (=‧°)... N (=‧°
Ja czasami słyszę ten głos, w bukiecie róż, w porywie wiatruI sometimes here that voice, in a bouquet of roses, in a gust of wind
Rekompensata szkód w produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (grad w dniu ‧ lipca ‧ r., gwałtowne wiatry i grad w dniach od ‧ sierpnia do ‧ sierpnia ‧ r. w prowincji WeronaCompensation for damage to agricultural production as a result of bad weather (hail on ‧ July ‧, and strong winds and hail from ‧ to ‧ August ‧ in the province of Verona
Działania interwencyjne na obszarach rolnych, które poniosły szkody (mrozy w styczniu i lutym ‧ r., w prowincjach Cosenza i Catanzaro, gwałtowne wiatry w dniu ‧ kwietnia ‧ r. w prowincji Reggio CalabriaAssistance in agricultural areas which have suffered damage (frosts in January/February ‧ in the provinces of Cosenza and Catanzaro, strong winds on ‧ April ‧ in the province of Reggio Calabria
Okazało się, że osoby takie jak pan premier Berlusconi, które kpiły z europejskiej dyrektywy w sprawie "trzech wiatrów” i nazywały ją planem donkiszotowskim, nie mają racji.Those, like Mr Berlusconi, who mocked the European 'three winds' directive and called it a quixotic plan, have been proven wrong.
Wiatry, w naturalny sposób, niosą okręty z Afryki na Karaiby, jakby ten szlak pobłogosławił sam BógWinds blow ships from Africa to the Indies naturally, as if the route were blessed by God
Mamy zapowiedź dużych opadów śniegu i silnych wiatrówG‧ says it' s packing big snow
Wątpię, żeby był miły.Mają być przednie wiatryThey said it is all headwinds
Oprócz prac związanych z udoskonalaniem i selekcją wykonywanych przez osadników z Jerte, również obecność czynników środowiskowych, takich jak wskaźnik wilgotności zwiększony w miesiącach letnich, wiatry w dolinach, położenie geograficzne, średnie roczne nasłonecznienie, wysokość nad poziomem morza, różnorodność mikroklimatyczna oraz kwaśność gleby, przyczyniła się do jakości czereśniCombined with the improvements and clonal selection carried out by the inhabitants of the Jerte, environmental factors such as high humidity (even in summer), the breezes in the valley, its orientation, average annual sunshine, altitude, the variety of microclimates and the acidity of the soil have done the rest
Ponadto bariera, jaką wzgórza stanowią dla wschodnich wiatrów, oraz obecność wiatrów północnych, sprawiają, że roczna amplituda temperatur jest łagodniejsza w porównaniu z amplitudą na obszarach nizinnych i uniemożliwiają powstawanie mgieł, co pozytywnie wpływa na warunki fitosanitarne i rozwój roślin i pozwala na uzyskanie produktu zdrowego i dobrej jakościMoreover, the barrier formed by the hills against east winds and the presence of currents from the north, which reduce the annual temperature range as compared to the lowlands and prevent the formation of fog, have a positive influence on the health and development of the plants, thereby making it possible to obtain a healthy, high-quality product
Daj nam sprzyjające wiatry w udanej wyprawie w zamian za jej młode życieGive us fair winds and a prosperous voyage in return for her young life
Sadzenie jest bardzo gęste, w postaci ciasnych rzędów bardzo lekko obredlanych w celu osłonięcia przed nieraz bardzo silnymi wiatrami, jakie nawiedzają wyspęThe crops are densely planted and in close rows under a slight furrow in order to resist the sometimes violent winds on the island
Na tym etapie pada cały system trawienny, czemu towarzyszy niekontrolowane oddawani wiatrówAt this point, the digestive system collapses, accompanied by uncontrollable flatulence
Nie wiedziała, czym będzie ten przypadek, jakie przywieją go wiatry, ku jakim uniesie ją brzegom, czy będzie szalupą, czy trójpokładowcem, ładownym udręką, czy też wypełnionym szczęściem po same burty.She did not know what this chance would be, what wind would bring it her, towards what shore it would drive her, if it would be a shallop or a three-decker, laden with anguish or full of bliss to the portholes.
Silne wiatryAll airlines--- ‧ passengers
Silne wiatry z północy.O tej porze roku... wieją mocno. Wtedy cały ten teren staje dęba!Big winds from the north this time of year... when they blow hard, this desert country stands right up on its hind legs!
ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów Hiperbilirubinemia Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Alergiczne zapalenie skóry, swędzące Zaburzenia skóry i tkanki wysypki podskórnej Ból stawów Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości Zatrzymanie moczu, cukromocz Zaburzenia nerek i dróg moczowych Astenia, gorączka, uczucie znużenia, Zaburzenia ogólne i stany w miejscu uczucie gorąca, stany grypopodobne podania Zwiększenie aktywności Badania aminotransferaz, wydłużenie odstępu QT w EKG W badaniach wykonywanych po wprowadzeniu produktu do obrotu opisywano bardzo rzadkie (< ‧ ‧) przypadki reakcji nadwrażliwości i odczynów w miejscu wstrzyknięcia (uczucie pieczenia, twardy naciek, dyskomfort oraz bólVery rare cases (< ‧,‧) of hypersensitivity reactions and injection site reactions (burning, induration, discomfort and pain) were reported from post-marketing experience
Opady wynoszą nieco powyżej średniej krajowej – ‧ mm/rok, wiatry przeważają z sektora zachodniegoAt ‧ mm per year, rainfall is slightly higher than the national average, with prevalent westerly winds
gwałtowne, gorące wiatryexposure to warm and violent winds
Powodem są południowo- wschodnie wiatryThis natural phenomena has caused southwest winds to carry the volcanic smoke into ASEAN countries especially into southern Thailand where thick smoke has reduced visibility to a mere ‧ meters
Enklawa gór Prades charakteryzuje się cechami geograficznymi: ‧ m npm, gleby bardzo żyzne, piaszczyste i bogate w krzemionkę o delikatnie kwaśnym odczynie pH, rzadko występujące opady, stosunkowo niskie temperatury i wilgotne wiatry wiejące od strony morzaThe privileged location/distinctive geographical characteristics of the area (‧ metres above sea level, highly fertile sandy siliceous soils with a slightly acidic pH, little rainfall, fairly low temperatures and moist winds blowing in from the sea) have a beneficial impact on the quality of the tubers
Wiatry wiejące przez Ocean Indyjski, zbierają wilgoć i pchają ją na północ w kierunku HimalajówWinds blowing across the Indian Ocean collect moisture and sweep northwards towards the Himalayas
Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (obserwowanymi u od ‧ do ‧ pacjentek na ‧) są bóle głowy, bóle w układzie mięśniowo-szkieletowym (kości, mięśni lub stawów) oraz objawy ze strony układu pokarmowego takie jak bóle brzucha, dyspepsja (niestrawność), zaparcia, biegunki, oddawanie gazów (wiatrów), owrzodzenia przełyku, trudności z połykaniem, wzdęcia i kwaśne odbijanieThe most common side effects (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are headache, musculoskeletal (bone, muscle or joint) pain and gastro-intestinal symptoms such as abdominal (tummy) pain, dyspepsia (indigestion), constipation, diarrhoea, flatulence (wind), oesophageal (gullet) ulcers, dysphagia (difficulty swallowing), abdominal distension (swollen tummy) and acid regurgitation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2434 zdań frazy róża wiatrów.Znalezione w 0,867 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.