Tłumaczenia na język angielski:

 • nickname   
  (verb, noun   )
   
  byname
 • sobriquet     
  (noun   )
   
  familiar name for a person
 • alias   
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • moniker   
  (noun   )
 • name         
  (verb, noun   )
 • soubriquet   
  (noun   )
 • surname         
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Ksywa
 
Przekleństwo
 
Bluzg
 
Pseudonim
 
Wyzwisko
 
Ksywka
 
inwektywa, obelga
 
Epitet
 
przydomek, pseudonim, pseudo
 
obelżywość, impertynencje
 
dodatkowa nazwa nadana komuś, często o charakterze ironicznym
 
Miano
 
Inwektywa
 
przydomek, nie zawsze żartobliwy
 
wyzwisko, epitet, przekleństwo
 
Przydomek, np. Kuternoga lub Gębalski
 
Przydomek
 
nadana komuś nazwa, osobiste miano o zabarwieniu ujemnym
 
posp. ksywa
 
Określenie
 
środ. nick

Przykładowe zdania z "przezwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przezwiska uczniów wybranych szkół tarnowskich
en The nicknames of students from selected school in Tarnow
pl Analiza przezwisk mieszkańców gminy Ryglice.
en The analysis of nicknames inhabitants of the Ryglice commune.
pl To jedno z jej przezwisk
en It' s kind of her nickname
pl Nienawidzę tego przezwiska
en I really hate that name
pl tożsamości (nazwiska i imienia, wszelkich poprzednich nazwisk, pseudonimów lub przezwisk, daty i miejsca urodzenia, aktualnego obywatelstwa oraz wszelkich poprzednich obywatelstw osoby ubiegającej się o azyl oraz, tam gdzie stosowne, członków jego rodziny
en identity (surname and forename, any previous names, nicknames or aliases, date and place of birth, present nationality and any previous nationalities of the asylum seeker and, where appropriate, of the asylum seeker
pl Przezwiska nadawane przez uczniów na przykładzie wychowanków SOSW nr II w Gnieźnie
en Nicknames Given by Pupils on the Example of Pupils from SOSW number 2 in Gniezno
pl Przezwiska, uwielbiam przezwiska
en Nickname, I love a nickname
pl Przezwisko?!
en Another name?!
pl Przezwiska jodłowian.
en The nicknames of the inhabitants of Jodlowa.
pl I dostałem to przezwisko...... jako, że ludzie mówili, że lepiej by było gdybym został dyrygentem w orkiestrze
en And I got this nickname...... as people used to say I' d be better off as an orchestra director
pl Przezwiska mieszkańców gminy Skrzyszów
en Nicknames of inhabitants of Skrzyszów district
pl Stąd to przezwisko ... strażnika zmarłych
en That' s how he got his nickname... guardian of the dead
pl Jakies przezwisko
en Not that one
pl Słyszałam jej przezwisko " Wiedźma "
en I heard her nickname was " the Witch "
pl Językowy obraz świata społeczności wiejskiej Podkarpacia wpisany w przezwiska mieszkańców Jasionki koło Dukli.
en Linguistic Image of the World of the Rural Community in Podkarpacie Included in the Names of Inhabitants of Jasionka Near Dukla
pl Hurley to moje przezwisko
en Hurley' s just a nickname I have, all right?
pl Nazwisko, imię, inne imiona/pseudonim/przezwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, przynależność państwowa, adres do kontaktu
en Name, first name, other name/alias/nick name, date of birth, place of birth, sex, nationality, contact address
pl Nienawidzę przezwisk
en I hate nicknames
pl Przezwiska uczniów i nauczycieli wybranych szkół ponadgimnazjalnych w Ostrołęce
en Nicknames of students and teachers of selected secondary schools in Ostroleka
pl Nazwiska i przezwiska mieszkańców wsi Ulaski - gminie Czerwonka
en The surnames and nicknames of the inhabitants of Ulaski – the village in Czerwonka borough
pl Za $‧ znam gościa, w mieście, o przezwisku Trick Baby
en That ‧, man?I know this dude named Trick Baby that hangs downtown, man, you know what I' m sayin '?
pl danych dotyczących osoby, która ma być przekazana (np. nazwisko, imię, imiona używane poprzednio, przezwiska lub pseudonimy, data i miejsce urodzenia, płeć, obecne i poprzednie obywatelstwo
en the particulars of the person to be transferred (e.g. surname, given name, any previous names, nicknames or pseudonyms, date and place of birth, sex, current and any previous nationality
pl Ta głębinowa ośmiornica ma wielkość piłki plażowej, nadano jej przezwisko " Dumbo "
en This deep sea octopus is about the size of a beach ball and has been nicknamed Dumbo
pl Przezwiska uczniów powiatu Dąbrowa Tarnowska.
en Names of pupils (disciples of) personal administrative discticts tarnuv oak forest.
pl To może być też przezwisko [ nickname ], które możnaby znaleźć w...... Słowniku Phista Demonów I Duchów Międzywymiarowych
en It could be a nickname, which would be in...... Phisto ' s Dictionary of Demons and Dimensional Spirits
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 110 zdań frazy przezwisko.Znalezione w 0,522 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.