Tłumaczenia na język angielski:

 • nickname   
  (verb, noun   )
   
  byname
 • sobriquet     
  (noun   )
   
  familiar name for a person
 • alias   
  (noun   )
 • cognomen   
  (noun   )
 • moniker   
  (noun   )
 • name         
  (verb, noun   )
 • soubriquet   
  (noun   )
 • surname         
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Ksywa
 
Przekleństwo
 
Bluzg
 
Pseudonim
 
Wyzwisko
 
Ksywka
 
inwektywa, obelga
 
Epitet
 
przydomek, pseudonim, pseudo
 
obelżywość, impertynencje
 
dodatkowa nazwa nadana komuś, często o charakterze ironicznym
 
Miano
 
Inwektywa
 
przydomek, nie zawsze żartobliwy
 
wyzwisko, epitet, przekleństwo
 
Przydomek, np. Kuternoga lub Gębalski
 
Przydomek
 
nadana komuś nazwa, osobiste miano o zabarwieniu ujemnym
 
posp. ksywa
 
Określenie
 
środ. nick

Przykładowe zdania z "przezwisko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Językowy obraz świata wpisany w przezwiska mieszkańców Wieprza i wsi okolicznych na Żywiecczyźnie
en Linguistic Picture of the World in the Nicknames of People Living in Wieprz and Some Villages Situated in Zywiecka Valley
pl szczegółów danej osoby, która ma zostać przekazana (takich jak: nazwisko, nadane imię, imiona używane poprzednio, przezwisko lub pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, płeć oraz obecne i wszystkie poprzednie obywatelstwa
en the particulars of the person to be transferred (e.g. surname, given name, any previous names, nicknames or pseudonyms, date and place of birth, sex, current and any previous nationality
pl tożsamości (nazwiska i imienia, wszelkich poprzednich nazwisk, pseudonimów lub przezwisk, daty i miejsca urodzenia, aktualnego obywatelstwa oraz wszelkich poprzednich obywatelstw osoby ubiegającej się o azyl oraz, tam gdzie stosowne, członków jego rodziny
en identity (surname and forename, any previous names, nicknames or aliases, date and place of birth, present nationality and any previous nationalities of the asylum seeker and, where appropriate, of the asylum seeker
pl Czasem to pierwsza litera imienia, czasem przezwisko
en Sometimes it' s her first initial, sometimes her nickname.- Sometimes just her
pl Przezwiska uczniów łęczyckich szkół
en The nicknames of Łęczyca schools' students
pl To jest jego przezwisko
en It' s his nickname
pl Bo przezwiska to złe... nazwiska
en Because nicknames are bad... names
pl Ona jest ruda, stąd przezwisko „Marchewa”.
en She has reddish hair, whence comes her nickname "Carrot".
pl Ta głębinowa ośmiornica ma wielkość piłki plażowej, nadano jej przezwisko " Dumbo "
en This deep sea octopus is about the size of a beach ball and has been nicknamed Dumbo
pl Może to któreś z tych ironicznych przezwisk
en Maybe it' s one of those ironic names, like Tiny over in Vice
pl Przezwisko " Le Kogut " otrzymał z powodów, których nie możemy przedstawić na antenie
en He earned his nickname, " Le Coq, " for reasons that cannot be stated on this program
pl Nienawidzę tego przezwiska
en I really hate that name
pl I dostałem to przezwisko...... jako, że ludzie mówili, że lepiej by było gdybym został dyrygentem w orkiestrze
en And I got this nickname...... as people used to say I' d be better off as an orchestra director
pl Wydaje mi się, że było krótkie, jak przezwisko, coś jak Stan
en I mean, it was short, like a nickname.Like Stan.- Rick?
pl Językowo - kulturowy obraz ziemi limanowskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach mieszkańców Laskowej koło Limanowej.
en Linguistic and cultural picture of Limanowa’s region fixed in nicknames and family nicknames of the inhabitants of Laskowa
pl Językowo - kulturowy obraz społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Paszyna k. Nowego Sącza i wsi okolicznych)
en Linguistic and cultural picture of the country community fixed in nicknames and family nicknames (on the example informal anthroponyms of residents Paszyn near Nowy Sącz and surrounding villages)
pl Językowy obraz świata społeczności wiejskiej wpisany w przezwiska mieszkańców Otfinowa (koło Tarnowa) i wsi okolicznych.
en Linguistic picture of the world of village people society inscribed in nicknames of inhabitants of Otfinow near Tarnow
pl Jakies przezwisko
en Not that one
pl Nadali ci przezwisko
en They' ve given you a nickname
pl Przezwiska nauczycieli i uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Nowym Sączu.
en Nicknames of students and teachers at Nowy Sącz primary and lower secondary schools.
pl Przezwiska uczniów szkół z okolic Łowicza i Głowna
en Students nicknames from schools in the region of Łowicz and Głowno
pl Przezwiska i przydomki mieszkańców Gronkowa w powiecie nowotarskim.
en Nicknames and sobriquets of inhabitants in Gronków in the district of Nowy Targ”
pl Nasz szef zwraca się do swoich podwładnych przezwiskami
en These days, this chief calls his subordinates by nicknames
pl Nazwiska i przezwiska mieszkańców wsi Ulaski - gminie Czerwonka
en The surnames and nicknames of the inhabitants of Ulaski – the village in Czerwonka borough
pl Susie nadała mu przezwisko
en He had a nickname, Muns or Luns
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 110 zdań frazy przezwisko.Znalezione w 0,312 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.