Tłumaczenia na język angielski:

  • sorry to be late   

Przykładowe zdania z "przepraszam za spóźnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przepraszam za spóźnienieThere' s Deborah.- Sorry I' m late
Przyprowadziłem ją do was.- Przepraszam za spóźnienieSorry I' m late. stuck in traffic
Przepraszam za spóźnienieSorry I' m late
Dziękuję państwu bardzo i ponownie przepraszam za spóźnienie.Thank you very much and apologies again for being late.
Przepraszam za spóźnienieSorry, I' m late
Przepraszam za spóźnienieI' m so sorry I' m late
Przepraszam za spóźnienie, kowbojeSorry to be late, buckaroos
Przepraszam za spóźnienie.I'm sorry I'm so late.
Przepraszam za spóźnienieI' m sorry, I' m a little late
Przepraszam za spóźnienie, ale Nicky tak się cieszy na wycieczkę, że nie mogłem go wyciągnąć z samochoduSory I' m late.But the little nipper is so excited about our camping trip, I iust couldn' t coax him out of the car
Przepraszam za spóźnienie.Please excuse my being late.
Jake, przepraszam za spóźnienieJake, sorry I' m late
Przepraszamy za spóźnienieSo sorry we' re late
Przepraszam za spóźnienieI' m sorry I' m late
Przepraszam za spóźnienieI arrive late
urzędująca przewodnicząca Rady. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Przede wszystkim przepraszam za spóźnienie.President-in-Office of the Council. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, firstly, I apologise for the delay.
Przepraszam za spóźnienieI must apologize for our tardiness
Przepraszam za niewielkie spóźnienie.I am sorry that I am a bit late.
Przepraszam za spóźnienie.Please pardon me for coming late.
Przepraszam za spóźnienieIt couldn' t be avoided
Tylko...O, cześć... Przepraszam za spóźnienieJust.. oh, hey, uh, sorry i' m late
Przepraszam za spóźnienie!Sorry I' m late!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 236183 zdań frazy przepraszam za spóźnienie.Znalezione w 21,031 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.