Tłumaczenia na język angielski:

  • sorry to be late   

Przykładowe zdania z "przepraszam za spóźnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przepraszam za spóźnienie
en There' s Deborah.- Sorry I' m late
pl Przyprowadziłem ją do was.- Przepraszam za spóźnienie
en Sorry I' m late. stuck in traffic
pl Przepraszam za spóźnienie
en Sorry I' m late
pl Dziękuję państwu bardzo i ponownie przepraszam za spóźnienie.
en Thank you very much and apologies again for being late.
pl Przepraszam za spóźnienie
en Sorry, I' m late
pl Przepraszam za spóźnienie
en I' m so sorry I' m late
pl Przepraszam za spóźnienie, kowboje
en Sorry to be late, buckaroos
pl Przepraszam za spóźnienie.
en I'm sorry I'm so late.
pl Przepraszam za spóźnienie
en I' m sorry, I' m a little late
pl Przepraszam za spóźnienie, ale Nicky tak się cieszy na wycieczkę, że nie mogłem go wyciągnąć z samochodu
en Sory I' m late.But the little nipper is so excited about our camping trip, I iust couldn' t coax him out of the car
pl Przepraszam za spóźnienie.
en Please excuse my being late.
pl Jake, przepraszam za spóźnienie
en Jake, sorry I' m late
pl Przepraszamy za spóźnienie
en So sorry we' re late
pl Przepraszam za spóźnienie
en I' m sorry I' m late
pl Przepraszam za spóźnienie
en I arrive late
pl urzędująca przewodnicząca Rady. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Przede wszystkim przepraszam za spóźnienie.
en President-in-Office of the Council. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, firstly, I apologise for the delay.
pl Przepraszam za spóźnienie
en I must apologize for our tardiness
pl Przepraszam za niewielkie spóźnienie.
en I am sorry that I am a bit late.
pl Przepraszam za spóźnienie.
en Please pardon me for coming late.
pl Przepraszam za spóźnienie
en It couldn' t be avoided
pl Tylko...O, cześć... Przepraszam za spóźnienie
en Just.. oh, hey, uh, sorry i' m late
pl Przepraszam za spóźnienie!
en Sorry I' m late!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 236183 zdań frazy przepraszam za spóźnienie.Znalezione w 21,139 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.