Tłumaczenia na język angielski:

  • sorry to be late   

Przykładowe zdania z "przepraszam za spóźnienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przepraszam za spóźnienie
en I' m sorry for being late
pl Przepraszam za spóźnienie
en Sorry I' m late
pl Przepraszam za spóźnienie
en I' m sorry I was delayed
pl Przepraszam za spóźnienie
en Sorry.Sorry I' m late
pl Przepraszam za spóźnienie, ale uprzedzałam, że
en Sorry, I' m late, but I told your secretary that
pl Przepraszam za spóźnienie- Cześć
en Sorry I' m late- Hey
pl Pani Benn.- Przepraszam za spóźnienie
en Sorry, I was delayed
pl Przepraszam za spóźnienie
en I' m sorry I' m late
pl Przepraszam za spóźnienie
en Hi.I' m sorry I' m late
pl Przepraszam za spóźnienie skarbie!
en Sorry I' m so late, sweetie!
pl Przepraszam za spóźnienie
en Sorry I' m late, Professor
pl Tak, przepraszam za spóźnienie
en Yeah, sorry I' m late
pl Przepraszam za spóźnienie
en Sorry, I' m late
pl sprawozdawczyni. - (NL) Panie przewodniczący, przepraszam za spóźnienie.
en rapporteur. - (NL) Mr President, I apologise for the delay.
pl Cześć, przepraszam za spóźnienie
en Hey.Sorry I' m late
pl Przepraszam za spóźnienie, kochanie
en Sorry I' m late, darling
pl Przepraszam za spóźnienie, ale próba się przeciągnęła i muszę jeszcze wrócić
en I' m terribly sorry to be late...... but the rehearsal went on and the awful part is, I have to go back
pl Przepraszam za spóźnienie.
en Please excuse me for coming late.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 236183 zdań frazy przepraszam za spóźnienie.Znalezione w 52,351 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.