wymowa: IPA: pʃɛtˈpɔkuj  

Tłumaczenia na język angielski:

 • antechamber   
  (Noun  ) (noun   )
   
  small room
   
  pomieszczenie w domu, z którego można dostać się do pozostałych pomieszczeń
   
  small room
 • anteroom       
   
  pomieszczenie w domu, z którego można dostać się do pozostałych pomieszczeń
 • corridor     
  (noun   )
   
  pomieszczenie w domu, z którego można dostać się do pozostałych pomieszczeń, (korytarz)
   
  pomieszczenie w domu, z którego można dostać się do pozostałych pomieszczeń
 • hall       
  (noun   )
   
  corridor or a hallway.
 • ante-room   
  (noun   )
   
  pomieszczenie w domu, z którego można dostać się do pozostałych pomieszczeń
 • hallway   
  (noun   )
 • lobby   
  (verb, noun, adjv   )
 • passageway   
  (noun   )

Picture dictionary

anteroom, corridor, ante-room, antechamber
anteroom, corridor, ante-room, antechamber

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przedpokój", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jak się obudziłam...... Tony stał w przedpokoju z torbą i rakietami do tenisa
en When I woke up...... there was Tony standing in the hall with his bags and tennis rackets
pl Sprawdźmy przedpokój i sypialnie
en Let' s check the hallway and the bedroom
pl T u jest mały przedpokój
en Here' s a small entrance hall
pl Proszę powiesić płaszcz w przedpokoju.
en Hang your coat in the hall please.
pl Oprócz syna w przedpokoju był tam ktoś jeszcze.Ktoś stał przyczajony w ciemnościach w pokoju Alice
en There was a second figure, not Matthew in the hallway...... but someone else, squatting in the dark...... in Alice' s room
pl Weszli do przedpokoju
en They entered the hall
pl Chciałeś obgadać nowe nagranie. a jak przyszłam drzwi były uchylone, a ty leżałeś w przedpokoju
en I came to talk about the recording, and you were lying in the hall
pl O której jutro maIujesz przedpokój?
en What time do you want to do that hall?
pl Powiedziałem, że to ja byłem odpowiedzialny za wizerunki Alice w przedpokoju i sypialni i spreparowałem zdjęcie z ‧ lipca, a także nagranie na seansie
en I told Dad I was responsible for the image...... of Alice in the hallway and the bedroom...... and that I created the April ‧th photo...... and the séance image
pl Czy można zachęcać ludzi do wyrzeczeń, mówiąc im: wiecznie będziecie w przedpokoju?
en Can we encourage people to make sacrifices if we tell them they will always be kept waiting outside?
pl Chyba ktoś wszedł z przedpokoju
en I think someone' s coming down the hall
pl - Stała pani na dole, w przedpokoju, na najniższym schodku, gotowa do wyjścia; w kapelusiku z niebieskimi kwiatkami; i ja, bez zaproszenia, całkiem bezwiednie, poszedłem z panią.
en < You were downstairs in the ante-room, ready to go out, standing on the last stair; you were wearing a bonnet with small blue flowers; and without any invitation from you, in spite of myself, I went with you.
pl Twoje kluczyki są w przedpokoju obok teczki
en You car key are on the foyer next to your briefcase
pl Z satysfakcją słuchałem pana komisarza Rehna mówiącego o tym, że nie należy wprowadzać jakichś nowych przedpokojów dla krajów, które zmierzają do Unii Europejskiej i potraktować by ją miały jako salon.
en I was very pleased to hear Commissioner Rehn say that we should not create any new ante-rooms for countries that wish to join the European Union, but should allow them to apply for direct access to the sitting room.
pl To jest przedpokój
en How do Belgians say " vestibule "?
pl Ale nie stójmy tak w przedpokoju
en But, what are we doing out here?
pl W małym ciemnym przedpokoju pachniało jeszcze dymem z papierosów – tureckich papierosów, jakie Harry zawsze palił.
en In the little dark hall there was still the smell of cigarette smoke – the Turkish cigarettes that Harry always smoked.
pl W przedpokoju była otwarta szafa i Martins zobaczył palto pana Kurtza, jego płaszcz nieprzemakalny, parę kapeluszy filcowych i wiszącą sobie najspokojniej na kołku, jak okrycie, perukę pana Kurtza.
en In the hall a cupboard door stood open, and Martins saw Kurtz > overcoat, his raincoat, a couple of soft hats, and, hanging sedately on a peg like a wrap, Kurtz’ toupee.
pl Masz więcej listów?- Leżą w przedpokoju
en Have you got any other letters?
pl Proszę pani.Ten stolik idealnie pasuje do przedpokoju lub do postawienia przy wejściu dla służby
en Madam...... this drop- leaf table would look beautiful in a foyer...... or in a servants ' entrance
pl Stałeś w przedpokoju
en That was just so
pl Tam jest przedpokój...... łazienka i sauna
en There' s the back hall...... bathroom and sauna
pl Wrzuciłam pięć funtów do maszyny w przedpokoju
en I put on five pounds from the vending machines in the lobby
pl Tylko w ciemnym przedpokoju pachnącym papierosami miało się poczucie, że ktoś tu mieszkał.
en Only the dark hall and the cigarette smell gave a sense of occupation.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 33 zdań frazy przedpokój.Znalezione w 0,536 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.