wymowa: IPA: pʃɛtˈpɔkuj  

Tłumaczenia na język angielski:

 • antechamber   
  (Noun  ) (noun   )
   
  small room
   
  pomieszczenie w domu, z którego można dostać się do pozostałych pomieszczeń
   
  small room
   
  small room
 • anteroom       
   
  pomieszczenie w domu, z którego można dostać się do pozostałych pomieszczeń
 • corridor     
  (noun   )
   
  pomieszczenie w domu, z którego można dostać się do pozostałych pomieszczeń, (korytarz)
   
  pomieszczenie w domu, z którego można dostać się do pozostałych pomieszczeń
 • hall       
  (Noun  ) (noun   )
   
  corridor or a hallway.
   
  corridor or a hallway.
 • ante-room   
  (noun   )
   
  pomieszczenie w domu, z którego można dostać się do pozostałych pomieszczeń
 • hallway   
  (noun   )
 • lobby   
  (verb, noun, adjv   )
 • passageway   
  (noun   )

Picture dictionary

anteroom, antechamber, ante-room, corridor
anteroom, antechamber, ante-room, corridor

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przedpokój", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Idę przez przedpokój do pokoju Alice
en I' m walking down the hall towards Alice' s room
pl Silja zostawiła wiadomość w przedpokoju
en Silja had left a message
pl Jak się obudziłam...... Tony stał w przedpokoju z torbą i rakietami do tenisa
en When I woke up...... there was Tony standing in the hall with his bags and tennis rackets
pl W małym ciemnym przedpokoju pachniało jeszcze dymem z papierosów – tureckich papierosów, jakie Harry zawsze palił.
en In the little dark hall there was still the smell of cigarette smoke – the Turkish cigarettes that Harry always smoked.
pl Proszę pani.Ten stolik idealnie pasuje do przedpokoju lub do postawienia przy wejściu dla służby
en Madam...... this drop- leaf table would look beautiful in a foyer...... or in a servants ' entrance
pl Nie zszedłem nawet na kolację. W pociągu zjadłem kanapkę i wypiłem coca-colę; zimny napój albo gumowy chleb, jedno z dwóch, zaszkodził mi. Nazajutrz wstałem o świcie i spostrzegłem, że przedpokój z wypchanymi kotami zamienił się w jadalnię. Zobaczyłem cztery filiżanki ustawione w rządku i dwóch mężczyzn siedzących na krzesłach z wysokim oparciem i jedzących śniadanie.
en I didn’t eat dinner. On the train I had had a sandwich and a Coke, and the cold drink or the gummy bread, one or the other, wasn’t sitting right with me. The next day, I got up early, and found that the reception room with the stuffed cats had become the breakfast room. There were four bowls laid out in a row and two men eating breakfast sitting on tall-backed chairs.
pl Masz więcej listów?- Leżą w przedpokoju
en Have you got any other letters?
pl Ale nie stójmy tak w przedpokoju
en But, what are we doing out here?
pl Weszli do przedpokoju
en They entered the hall
pl Chyba ktoś wszedł z przedpokoju
en I think someone' s coming down the hall
pl Stałeś w przedpokoju
en That was just so
pl Zostawimy je w przedpokoju
en We' il leave them in the hall
pl Lucas zawsze rzuca swój plecak w przedpokoju i włącza telewizor
en Lucas always drops his book bag in the hallway and turns on the TV
pl Chciałeś obgadać nowe nagranie. a jak przyszłam drzwi były uchylone, a ty leżałeś w przedpokoju
en I came to talk about the recording, and you were lying in the hall
pl Wrzuciłam pięć funtów do maszyny w przedpokoju
en I put on five pounds from the vending machines in the lobby
pl O której jutro maIujesz przedpokój?
en What time do you want to do that hall?
pl Proszę powiesić płaszcz w przedpokoju.
en Please hang your coat in the anteroom.
pl Powiedziałem, że to ja byłem odpowiedzialny za wizerunki Alice w przedpokoju i sypialni i spreparowałem zdjęcie z ‧ lipca, a także nagranie na seansie
en I told Dad I was responsible for the image...... of Alice in the hallway and the bedroom...... and that I created the April ‧th photo...... and the séance image
pl Proszę powiesić płaszcz w przedpokoju.
en Hang your coat in the hall please.
pl Sprawdźmy przedpokój i sypialnie
en Let' s check the hallway and the bedroom
pl Tam jest przedpokój...... łazienka i sauna
en There' s the back hall...... bathroom and sauna
pl Twoje kluczyki są w przedpokoju obok teczki
en You car key are on the foyer next to your briefcase
pl W przedpokoju była otwarta szafa i Martins zobaczył palto pana Kurtza, jego płaszcz nieprzemakalny, parę kapeluszy filcowych i wiszącą sobie najspokojniej na kołku, jak okrycie, perukę pana Kurtza.
en In the hall a cupboard door stood open, and Martins saw Kurtz > overcoat, his raincoat, a couple of soft hats, and, hanging sedately on a peg like a wrap, Kurtz’ toupee.
pl - Stała pani na dole, w przedpokoju, na najniższym schodku, gotowa do wyjścia; w kapelusiku z niebieskimi kwiatkami; i ja, bez zaproszenia, całkiem bezwiednie, poszedłem z panią.
en < You were downstairs in the ante-room, ready to go out, standing on the last stair; you were wearing a bonnet with small blue flowers; and without any invitation from you, in spite of myself, I went with you.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 33 zdań frazy przedpokój.Znalezione w 0,22 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.