wymowa: IPA: ˌpɔljiˈtɛçɲika [pɔljiˈtɛxɲika]

Tłumaczenia na język angielski:

 • polytechnic   
  (noun   )
 • Technical University   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • University of Technology   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • polysyllabic   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
polytechnic (Institution of higher education (typically accepting students from the age of about 19, depending on country, but in some cases able to take younger students in exceptional cases) where technical subjects are studied and researched in depth and degrees are offered).

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

A-11 PolitechnikaPolitechnika
AZS Politechnika WarszawskaAZS Politechnika Warszawa
Narodowy Techniczny Uniwersytet Politechnika KijowskaKiev Polytechnic Institute
Politechnika BiałostockaBiałystok Technical University
Politechnika GdańskaGdańsk University of Technology
Politechnika KrakowskaCracow University of Technology
Politechnika LwowskaLviv Polytechnic
Politechnika ŁódzkaTechnical University of Łódź
Politechnika OpolskaOpole University of Technology
Politechnika PoznańskaPoznań University of Technology
Politechnika RyskaRiga Technical University
Politechnika SzczecińskaSzczecin University of Technology
Politechnika ŚląskaSilesian University of Technology
Politechnika ŚwiętokrzyskaKielce University of Technology
Politechnika WarszawskaWarsaw University of Technology
Politechnika WrocławskaWrocław University of Technology
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejFaculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "politechnika", pamięć tłumaczeniowa

add example
Prymus w liceum, poszedł na politechnikęValedictorian of his high school class, worked his way through M. l. T
Analiza porównawcza aktywności studentów w Internecie ( na przykładzie studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, oraz Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)Comparative analysis of student activity on the Internet (For example, students of the Faculty of Pedagogy, Warsaw University, Warsaw University of Technology Faculty of Electrical Engineering, and Institute of Ecology and Bioethics at the University of Cardinal Stefan Wyszynski)
Dyplomy przyznane przez politechniki i instytucje szkolnictwa wyższego w zakresie budownictwa w następujących dziedzinach: електро- и топлотехника (elektrotechnika i termotechnika), съобщителна и комуникационна техника (techniki i technologie telekomunikacyjne), строителни технологии (technologie budowlane), приложна геодезия (geodezja stosowana) i ландшафт и др.(architektura krajobrazu itp.) w zakresie budownictwathe diplomas awarded by technical universities and institutions of higher education for construction in the fields of: електро- и топлотехниката (electro- and thermotechnics), съобщителна и комуникационна техника (telecommunication technics and technologies), строителни технологии (construction technologies), приложна геодезия (applied geodesy) and ландшафт и др. (landscape etc.) in the construction area
Wykorzystanie koncepcji marketingu-mix w strategii rozwoju organizacji na przykładzie Wydziału Zarządzania Politechniki BiałostockiejThe use of the marketing mix in the strategy development of the organization as an example of Bialystok Technical University Faculty of Management
W latach ‧ był asystentem Theodora Fischera w Monachium, a w latach ‧ – asystentem profesora Paula Bonatza na politechnice stuttgarckiej, gdzie ponadto w latach ‧ jako profesor nadzwyczajny wykładał projektowanie, architekturę średniowieczną i formy budownictwaBetween ‧ and ‧ he worked as assistant to Theodor Fischer in Munich, and from ‧ to ‧ as assistant to Professor Paul Bonatz at the Technical University of Stuttgart, where he also held a chair in building design, medieval architecture and building types from ‧ to ‧ areer peak
Badania konsumenckie przeprowadzone przez Politechnikę w Monachium w latach ‧, ‧ i ‧ wyraźnie wykazały, że konsumenci wysoko cenią Bayerisches RindfleischConsumer research conducted by the Technical University of Munich in ‧, ‧ and ‧ has clearly demonstrated that consumers hold Bayerisches Rindfleisch in high regard
Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architekturaInstitutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Polytechnic Institute Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
Nie, my robimy to po swojemu, w sposób europejski, budując strukturę sieciową, promując i wspierając istniejące już uniwersytety, politechniki, ośrodki badań i ośrodki nauczania.No, we are doing this our own way, the European way, by building up a networking structure here and promoting and supporting the universities, polytechnics, research establishments and teaching institutions we already have here.
Specyfika języka studentów Politechniki Poznańskiej w odniesieniu do ogólnopolskiej normy językowejThe specificity of the language of Poznan University of Technology students in relation to nationwide standards of language
Na podstawie tych ustaleń, a także uwzględniając dostępne informacje porównawcze oraz wyniki sprawozdania Stratix Consulting/Politechniki w Delft, Komisja stwierdza, że ceny hurtowe przewidziane w planie operacyjnym nie są nierealne w porównaniu z podobnymi usługami świadczonymi przez innych operatorówBased on these considerations and also taking into account the benchmark information available and the results of the Stratix Consulting/Delft Technical University report, the Commission concludes that the wholesale prices in the business plan are not unrealistic compared to similar services provided by other operators
Analiza porównawcza stosunku i stopnia utożsamiania się studentek Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego z ideologią i działalnością ruchu feministycznego.Identification with feminist ideology and activities. Comparative analysis among students at the University of Warsaw and the Warsaw University of Technology.
Szczątki są zwinięte na płasko, przykryte prześcieradłem z politechnikiThe remains are wrapped in four- mil flat poly construction sheeting
Технически университет- Варна (Politechnika- WarnaТехнически университет- Варна (Technical University- Varna
Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Gh.Asachi Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technical University Gh.Asachi Iaşi, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
Uniwersytet Slough Metropolitan, Politechnika AbergavennySlough Metropolitan University, Abergavenny Tech
W początkowym, wystarczająco długim okresie, przyznawanie dyplomów powinno pozostawać prawem i obowiązkiem uniwersytetów oraz/lub politechnik państw członkowskich, wybranych na partnerów w ramach poszczególnych WWIFor a sufficiently long initial period, awarding degrees should remain the prerogative and responsibility of Member States' universities and/or polytechnics which have been selected as partners within each KIC
Технически университет- София (Politechnika SofijskaТехнически университет- София (Technical University- Sofia
Struktura osobowości w ujęciu Costy i McCrae, obraz siebie i przejawy narcyzmu u studentów politechniki i ASP.The structure of personality by P. T. Costa i R. R. McCrae, self-image and intensity of narcissism of The Art Academy students
Porównanie stylu życia studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki KrakowskiejComparing lifestyle of students of the Collegium Medicum of the Jagiellonian University and students of the Cracow University of Technology
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Architektury i Urbanistyki), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
Pozycji wewnątrz środek kultury i historii, i oni chce ‧- ‧ mieszanka politechnika bawełny koszulka z obrazem trojańskiego koniaStanding in the middle of culture and history, and they want a ‧- ‧ poly- cotton blend T- shirt with a picture of a Trojan horse
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki ŁódzkiejInstitute of Applied Radiation Chemistry, Technical University of Lodz
Jest nowy budynek Politechniki w Temasek, wygląda bardzo " stylowo "There' s a new building at Temasek Polytechnic,looks very " designer "
Leksyka środowiskowa studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki WarszawskiejEnvironmental lexis of students of The Faculty of Civil Engineering of Warsaw University of Technology
Postrzeganie szans na lokalnym rynku pracy przez studentów kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki KrakowskiejPerceptions of opportunities in the local market by the students of Architecture and Urban Planning of The Cracow University of Technology
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95 zdań frazy politechnika.Znalezione w 0,785 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.