wymowa: IPA: ˌpɔljiˈtɛçɲika [pɔljiˈtɛxɲika]

Tłumaczenia na język angielski:

 • polytechnic   
  (noun   )
 • Technical University   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • University of Technology   
   
  uczelnia wyższa o statusie uniwersyteckim i profilu technicznym;
 • polysyllabic   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
polytechnic (Institution of higher education (typically accepting students from the age of about 19, depending on country, but in some cases able to take younger students in exceptional cases) where technical subjects are studied and researched in depth and degrees are offered).

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

A-11 PolitechnikaPolitechnika
AZS Politechnika WarszawskaAZS Politechnika Warszawa
Narodowy Techniczny Uniwersytet Politechnika KijowskaKiev Polytechnic Institute
Politechnika BiałostockaBiałystok Technical University
Politechnika GdańskaGdańsk University of Technology
Politechnika KrakowskaCracow University of Technology
Politechnika LwowskaLviv Polytechnic
Politechnika ŁódzkaTechnical University of Łódź
Politechnika OpolskaOpole University of Technology
Politechnika PoznańskaPoznań University of Technology
Politechnika RyskaRiga Technical University
Politechnika SzczecińskaSzczecin University of Technology
Politechnika ŚląskaSilesian University of Technology
Politechnika ŚwiętokrzyskaKielce University of Technology
Politechnika WarszawskaWarsaw University of Technology
Politechnika WrocławskaWrocław University of Technology
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki WarszawskiejFaculty of Power and Aeronautical Engineering of Warsaw University of Technology

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "politechnika", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na podstawie tych ustaleń, a także uwzględniając dostępne informacje porównawcze oraz wyniki sprawozdania Stratix Consulting/Politechniki w Delft, Komisja stwierdza, że ceny hurtowe przewidziane w planie operacyjnym nie są nierealne w porównaniu z podobnymi usługami świadczonymi przez innych operatorówBased on these considerations and also taking into account the benchmark information available and the results of the Stratix Consulting/Delft Technical University report, the Commission concludes that the wholesale prices in the business plan are not unrealistic compared to similar services provided by other operators
Wykorzystanie wydawnictw zwartych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej w latach 2004-2007The Using of books in the Main Library of the Warsaw University of Technology in years 2004-2007
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Architektury i Urbanistyki), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Architecture and Urbanism), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
Koncentracja zapasów ropy w kilku regionach świata (‧,‧ % na Bliskim Wschodzie, ‧,‧ % w Europie i Rosji, ‧,‧ % w Afryce, ‧,‧ % w Ameryce Południowej, ‧,‧ % w Ameryce Północnej i ‧,‧ % na Dalekim Wschodzie- F. Profumo, Politechnika w Turynie) powinna skłaniać Komisję do uprawiania wspólnej, bardziej zdecydowanej polityki zarówno w stosunku do tych regionów, jak i organizacji międzynarodowych, w których zawiera się umowy i podejmuje się decyzjeThe concentration of oil reserves in just a few areas of the world (‧,‧ % in the Middle East, ‧,‧ % in Europe and Russia, ‧,‧ % in Africa, ‧,‧ % in South America, ‧,‧ % in North America and ‧,‧ % in the Far East (F. Profumo, Politecnico di Torino) should prompt the Commission to exercise a common policy that has to be more incisive towards these areas and in international organisations where agreements are drawn up and decisions taken
W latach ‧ był asystentem Theodora Fischera w Monachium, a w latach ‧ – asystentem profesora Paula Bonatza na politechnice stuttgarckiej, gdzie ponadto w latach ‧ jako profesor nadzwyczajny wykładał projektowanie, architekturę średniowieczną i formy budownictwaBetween ‧ and ‧ he worked as assistant to Theodor Fischer in Munich, and from ‧ to ‧ as assistant to Professor Paul Bonatz at the Technical University of Stuttgart, where he also held a chair in building design, medieval architecture and building types from ‧ to ‧ areer peak
Zarys historii dziejów Politechniki WarszawskiejA draft of Warsaw Politechnic history
Na podstawie badań przeprowadzonych przez Stratix Consulting i Politechnikę w Delft, władze niderlandzkie zaznaczają również, że wiele przykładów udanych inwestycji zrealizowanych nie tylko w Niderlandach, ale również w Stanach Zjednoczonych i w Japonii wskazuje na to, że założony współczynnik penetracji jest realnyFurthermore, the Dutch authorities relying on the already mentioned study prepared by Stratix Consulting and Delft Technical University stress that several successful examples not only from the Netherlands, but also from the US and Japan indicate that the targeted penetration rate is realistic
Szczątki są zwinięte na płasko, przykryte prześcieradłem z politechnikiThe remains are wrapped in four- mil flat poly construction sheeting
Możemy pójść na politechnikęSure.I mean, we could always go to Polytech
Ocena benchmarkingowa stron WWW polskich politechnikBenchmarking analysis of technology universities' websites
Dotyczy: obaw związanych z przeniesieniem planowanej politechniki dla obszaru Morza Śródziemnego z Sycylii do SłoweniiSubject: Threatened transfer of the Polytechnic of the Mediterranean from Sicily to Slovenia
Pozycji wewnątrz środek kultury i historii, i oni chce ‧- ‧ mieszanka politechnika bawełny koszulka z obrazem trojańskiego koniaStanding in the middle of culture and history, and they want a ‧- ‧ poly- cotton blend T- shirt with a picture of a Trojan horse
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technical University Cluj-Napoca, Faculty of Civil Engineering), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Architect, field of study architecture, specialisation architecture
W związku z tym w ‧ r. objął tymczasowo stanowisko profesora zwyczajnego w katedrze projektowania na politechnice monachijskiej. Zajmował je do przejścia na emeryturę w ‧ rTherefore, in ‧ he took up the temporary cover position as Full Professor of Design at the Technical University of Munich, which he held until he retired in
W latach ‧ studiował architekturę na politechnice monachijskiej pod kierunkiem Friedricha von Thierscha oraz na politechnice stuttgarckiej pod kierunkiem Theodora FischeraFrom ‧ to ‧ he studied architecture at the Technical University of Munich under Friedrich von Thiersch, and at the Technical University of Stuttgart under Theodor Fischer
Zastosowanie marketingu w kształtowaniu rynku usług sportowych (na przykładzie działalności profesjonalnego klubu piłki siatkowej AZS Politechnika Warszawska)The use of marketing in shaping the sports market (for example, the activities of professional academic volleyball club Warsaw University of Technology)
Технически университет- Варна (Politechnika- WarnaТехнически университет- Варна (Technical University- Varna
Kobieta inżynier – motywy wyboru technicznego kierunku studiów i sytuacja kobiet na Politechnice WarszawskiejWoman Engineer - the Motives of Choosing Technical Faculties and the Situation of Women at Warsaw University of Technology
Nie, my robimy to po swojemu, w sposób europejski, budując strukturę sieciową, promując i wspierając istniejące już uniwersytety, politechniki, ośrodki badań i ośrodki nauczania.No, we are doing this our own way, the European way, by building up a networking structure here and promoting and supporting the universities, polytechnics, research establishments and teaching institutions we already have here.
Działania promocyjne państwowych uczelni wyższych na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.Promotional activites of public universities. The case of Warsaw University and Warsaw Technical University.
Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Politechnika Timişoara, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom Licenţă, kierunek architektura, specjalność architekturaUniversitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (University Politehnica Timişoara, Faculty of Civil Engineering and Architecture), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Diploma of Licenţă, field of study architecture, specialisation architecture
W początkowym, wystarczająco długim okresie, przyznawanie dyplomów powinno pozostawać prawem i obowiązkiem uniwersytetów oraz/lub politechnik państw członkowskich, wybranych na partnerów w ramach poszczególnych WWIFor a sufficiently long initial period, awarding degrees should remain the prerogative and responsibility of Member States' universities and/or polytechnics which have been selected as partners within each KIC
Należy również dołożyć wszelkich starań, aby poziom wykształcenia naukowo-technicznego oferowany na uniwersytetach i politechnikach przynajmniej odpowiadał najwyższym standardom międzynarodowymThis also means that scientific and technological training in universities and technical colleges must, at the very least, match the highest international standards
uniwersytety, politechniki, szkoły oraz szkoły wyższe otrzymujące dotacjeUniversities and polytechnics, maintained schools and colleges
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95 zdań frazy politechnika.Znalezione w 0,225 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.