Tłumaczenia na język angielski:

 • conquer       
  (verb   )
 • enslave   
  (verb   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • subdue   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
Opanować
 
postawić swoją stopę na czymś
 
zmajoryzować, skolonizować, zyskać kontrolę
 
przymocować coś do czegoś od spodu
 
Zdobyć nowe terytorium
 
pozdobywać, uzależnić, zdominować
 
Zdominować
 
uderzyć, pchnąć coś od spodu
 
zdobyć panowanie, opanować, zająć
 
uwieść, skokietować, zniewolić
 
zawojować, ujarzmić
 
zyskać sympatię zjednać, pozyskać, ująć
 
Dokonać podboju
 
Podszyć
 
zaatakować jakiś kraj i zwyciężywszy w walce, podporządkować go swojej władzy
 
owładnąć, zawładnąć, zagarnąć
 
zniewolić, podporządkować, styranizować
 
można też oko
 
podn. uciemiężyć
 
... komuś bębenka- pochlebić komuś
 
Zawojować obce terytorium
 
cenę, stawkę
 
Zaanektować
 
przymocować, przybić, podstemplować
 
zdobyć
 
zawojować
 
np. płaszcz podszyć, przyszyć, wywatować
 
zawładnąć
 
oko podsiniaczyć
 
Wesprzeć
 
postemplować, ostemplować, podeprzeć
 
postawić swoją nogę na czymś

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

podbicie
instep; lining; metatarsus
podbite oko
shiner; black eye
podbity
subject

Przykładowe zdania z "podbić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Podbiłem do ‧ funtów
en I' m thirty nicker up out there!
pl Podbiliśmy setki narodów
en We' ve conquered a hundred nations, pressed the Eastern Empire to Constantinople
pl Wielki % ‧ podbił całą galaktykę!
en The mighty %‧ has conquered the galaxy!
pl Serca publiczności podbite
en They won him/it publish
pl mając na uwadze, że jedynie systematyczne informowanie oraz środki promocyjne mogą wpłynąć na podniesienie konkurencyjności sektora wina, mając na celu odzyskanie udziału w rynku w obrębie Wspólnoty oraz podbicie innych rynków w krajach rozwijających się; mając również na uwadze, że tego typu działania promocyjne powinny być finansowane z doraźnego funduszu promocyjnego, zarządzanego przez organizacje branżowe i międzybranżowe, stowarzyszenia na rzecz ochrony poszczególnych produktów lub publiczne agencje rozwoju regionalnego
en whereas only systematic information and promotion measures can make the wine sector more competitive, so as to be able to regain market share within the Community and conquer other markets in emerging countries; whereas an ad hoc promotion fund managed by professional and interprofessional organisations, associations for the protection of individual products or public regional development agencies should be set up to provide funding for such promotional activities
pl Jeśli ten miecz sprawia, że ludzie wybuchają,To może użyjemy go by podbić świat!
en If that thing has the power to blow people up, then maybe we can use it to conquer the world!
pl Kto ci podbił oko?
en So, who gave you the shiner?
pl Podbite oko boli, ale tchórzostwo pali
en A black eye heals, Buffy, but cowardice has an unlimited shelf life
pl Przyjmując nawet to straszliwe prawo zabijania wszystkiego twierdzę, że niewolnik wzięty podczas wojny względnie naród podbity, nie ma wobec swojego pana żadnych zgoła obowiązków, jak tylko być mu posłusznym, o tyle, o ile jest do tego zmuszony.
en Even if we assume this terrible right to kill everybody, I maintain that a slave made in war, or a conquered people, is under no obligation to a master, except to obey him as far as he is compelled to do so.
pl Jako pasek służył pleciony jedwabny sznur z parą sutych chwastów; amarantowe pantofelki zdobiła na podbiciu rozeta z szerokich wstążek.
en Her belt was a corded girdle with great tassels, and her small garnet coloured slippers had a large knot of ribbon that fell over her instep.
pl Podbiję lub nawrócę wszytkie zamieszkałe światy
en MARSHAL:Conquering or converting all the remaining worlds of man
pl Podbiliście ostatnio jakieś państewko?
en Overthrown any small countries recently?
pl Gładki niczym jedwab z przećwiczonymi kwestiami, stworzonymi by podbić serca stosunkowo prostych dziewczynek jak ty, Miss Simpson, sączonymi prosto do ich uszu
en Smooth as silk, with a highly practised line of chatter, specifically designed to knock relatively unsophisticated chickslike you, Miss Simpson, right on their ears
pl Z tobą przy mym boku... nie ma ograniczeń czy granic. czy świata... którego nie moglibyśmy podbić
en With you beside me, there is no boundary...... or frontier or world we could not conquer
pl Podbicie i wkładki do butów
en Lining and sock
pl Zanim Astro Boy podbił świat- historia porównawcza rozwoju japońskiej i amerykańskiej animacji od jej narodzin do 1945
en Before Astro Boy conquered the world - comparative history of Japanese and American animation from its origin to 1945
pl Europa musi w tej dziedzinie zrobić duży krok do przodu, ponieważ tylko przekonując inne kontynenty i duże państwa takie jak Chiny, Indie i Stany Zjednoczone możemy budować politykę w sprawie zmian klimatycznych i stworzyć nowe miejsca pracy, czym można także podbić serca naszych obywateli.
en Europe must take a major step forward here, as it is only by persuading other continents and large countries like China and India and the United States that we can draw up policy on climate change and create new jobs that we shall also win over the hearts of our citizens.
pl A on od razu podbił do ‧ funtów
en He immediately upped his offer to £
pl Podbijcie australijski busz, bo potem żony wam nie pozwolą
en Conquer the outback on your own before you have a ball and chain holding you back, hey?!
pl Gdybym ja był na twoim miejscu, podbiłbym jej oboje oczu, i odesłał tam, skąd przyszła
en But if I were youI' d have blacked both her eyes, then sent her back, where she came from
pl Błagam was.Uwolnijcie nas. Hunowie już prawie nas podbili
en " I beseech you, send aid, we are overrun by the Huns. "
pl Może ktoś mi podbić moją kartę porwań?
en Yeah, good luck with that one.Whose side are you on?
pl Podbij swoje środkowisko!
en Conquer your desktop!
pl Wiesz, co się mówi do faceta z dwoma podbitymi oczyma?
en You know what you tell a man with two black eyes?Nothin '
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 207 zdań frazy podbić.Znalezione w 0,596 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.