Tłumaczenia na język angielski:

 • conquer       
  (verb   )
 • enslave   
  (verb   )
 • line       
  (verb, noun   )
 • subdue   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
Opanować
 
postawić swoją stopę na czymś
 
zmajoryzować, skolonizować, zyskać kontrolę
 
przymocować coś do czegoś od spodu
 
Zdobyć nowe terytorium
 
pozdobywać, uzależnić, zdominować
 
Zdominować
 
uderzyć, pchnąć coś od spodu
 
zdobyć panowanie, opanować, zająć
 
uwieść, skokietować, zniewolić
 
zawojować, ujarzmić
 
zyskać sympatię zjednać, pozyskać, ująć
 
Dokonać podboju
 
Podszyć
 
zaatakować jakiś kraj i zwyciężywszy w walce, podporządkować go swojej władzy
 
owładnąć, zawładnąć, zagarnąć
 
zniewolić, podporządkować, styranizować
 
można też oko
 
podn. uciemiężyć
 
... komuś bębenka- pochlebić komuś
 
Zawojować obce terytorium
 
cenę, stawkę
 
Zaanektować
 
przymocować, przybić, podstemplować
 
zdobyć
 
zawojować
 
np. płaszcz podszyć, przyszyć, wywatować
 
zawładnąć
 
oko podsiniaczyć
 
Wesprzeć
 
postemplować, ostemplować, podeprzeć
 
postawić swoją nogę na czymś

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

podbicie
instep; lining; metatarsus
podbite oko
shiner; black eye
podbity
subject

Przykładowe zdania z "podbić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Błagam was.Uwolnijcie nas. Hunowie już prawie nas podbili
en " I beseech you, send aid, we are overrun by the Huns. "
pl Serca publiczności podbite
en They won him/it publish
pl Uchwyciliśmy Ziemię w jej najsłabszym momencie i teraz łatwo ją podbić
en We caught the earth in its weakest state and now it is very easy to conquer it
pl Hup Soon Heng podbije Podziemie
en Seizing power, getting stronger
pl Przywódca podbił cenę
en The lmam bid higher
pl Mardonius, by podbić cały świat
en Mardonius, to conquer the whole world
pl Jak zrobiłeś, że podbił ci oko, a nie posłał ci kulki?
en HANNlBAL:How come he punched you in the eye but he didn' t fire you?
pl Błagam was, uwolnijcie nas.Hunowie już prawie nas podbili
en " I beseech you, send aid, we are overrun by the Huns. "
pl Nie taki system powinniśmy wprowadzać, system zbiurokratyzowanej Europy i olbrzymich korporacji wielonarodowych, które chcą podbić Włochy i wyprzeć nasze przedsiębiorstwa.
en This is not the system we should be bringing in, with a bureaucratic Europe and major corporations and multinationals that want to invade Italy and overpower our enterprises.
pl podbicie przyszwy oraz brandzel, stanowiące wnętrze obuwia
en the lining of the upper and the insole, constituting the inside of the footwear article
pl Dżyngis- chan kiedyś powiedział, że największą przyjemnością... jest podbić swoich wrogów i popędzić ich przed sobą, zagarnąć ich bogactwa i skąpać we łzach ich bliskich
en Genghis Khan once said, the greatest pleasure... is to vanquish your enemies and chase them before you, to rob them of their wealth and to have those dear to them... bathed in tears
pl Przybyliście, żeby podbić naszą planetę i... zjeść nasze mózgi?
en No, I mean are you here to take over our world and, like, eat our brains?
pl lat później Katarzyna ‧ caryca Rosji podbiła Chanat Krymski, zlikwidowała Sicz Zaporoską i walnie przyczyniła się do upadku Rzeczpospolitej
en years later Catherine ‧ of Russia conquered the Crimean Khanate, put an end to the Cossack Siet and brought forth the agony of the Polish Commonwealth
pl Należy zadać pytanie: czy Europa wyglądałaby dziś tak samo, gdyby w VII i VIII wieku ruiny starożytnego Rzymu nie zostały podbite i zasiedlone przez społeczności chrześcijańskie, lecz muzułmańskie i inne?
en One has to ask: would Europe would be the Europe it is today if, in the seventh and eighth centuries, the ashes of ancient Rome had been conquered and settled not by Christian societies but by Muslim and any other?
pl To tylko podbite oko
en It' s just a black eye
pl % ‧ podbił planetę %
en Planet %‧ has fallen to %
pl Może ktoś mi podbić moją kartę porwań?
en Yeah, good luck with that one.Whose side are you on?
pl Będzie miał podbite oko, aż do matury
en He' s just happy you didn' t give him a black eye for graduation
pl Jeśli dotrę do mózgów ludzi, podbiję świat
en If I can get hold of a human brain I can conquer the world
pl Mahomet miał bardzo zdrowe poglądy; dobrze związał swój polityczny system, i dopóki forma jego rządu utrzymała się pod panowaniem następców jego kalifów, rząd ten miał najściślejszą jedność, i dlatego był dobry. Barbarzyńcy jednak podbili Arabów, którzy doszli do rozkwitu, stali się uczonymi, cywilizowanymi, miękkimi i gnuśnymi;
en Mahomet held very sane views, and linked his political system well together; and, as long as the form of his government continued under the caliphs who succeeded him, that government was indeed one, and so far good. But the Arabs, having grown prosperous, lettered, civilised, slack and cowardly, were conquered by barbarians:
pl Podbili oni serca milionów kibiców na całym świecie
en These same- gendered sensations have taken centre ice in the hearts of millions of skating fans everywhere
pl % ‧ nie podbił planety %
en Planet %‧ has held against an attack from %
pl tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wyprawioną lub innymi materiałami, w rodzaju stosowanych do wyrobu obić zgrzeblarskich i podobnych wyrobów stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami wykonanymi z welwetu impregnowanego gumą, do pokrywania wrzecion tkackich (nawojów tkackich
en textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 207 zdań frazy podbić.Znalezione w 0,353 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.