wymowa: IPA: pɔ /pɔ/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • on     
  (advb, prep, affx   )
   
  ...część przed przyimkiem ma miejsce ze strony określonej przez część za przyimkiem
   
  ...część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część przed przyimkiem ma miejsce ze strony określonej przez część za przyimkiem
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
 • after       
  (Preposition  ) (advb, prep, noun, adjv, conj   )
   
  subsequently; following in time; later than
   
  ...część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
   
  subsequently; following in time; later than
 • by     
  (Preposition  ) (advb, prep, noun, adjv   )
   
  steady progression
   
  steady progression
 • about           
  (advb, prep   )
   
  w wielu miejscach, w wielu przedmiotach tego samego typu
   
  w wielu miejscach, w wielu przedmiotach tego samego typu
 • behind           
  (Preposition  ) (advb, prep, noun   )
   
  after, time- or motion-wise
   
  after, time- or motion-wise
 • each       
  (advb, pron, adjv, detr   )
   
  każdy dokładnie (tyle samo)
 • in             
  (advb, prep, noun, affx   )
   
  w danym języku
 • over       
  (advb, prep, verb, noun   )
   
  ...część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem jest materią, wzdłuż której odbył się ruch
 • past     
  (advb, prep, noun, adjv   )
   
  ...część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
   
  ...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem odbyła się wcześniej, niż część przed przyimkiem, lub znajduje się dalej w kolejności
 • every       
  (pron, adjv, detr   )
   
  każdy dokładnie (tyle samo)
 • speak           
  (verb   )
   
  w danym języku
 • to     
  (advb, prep   )
   
  niewiele ponad
 • write           
  (verb   )
   
  w danym języku
 • aboard     
  (advb, prep, noun   )
 • according to   
  (prep   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • along       
  (advb, prep, noun   )
 • alongside     
  (prep   )
 • an           
  (adjv, detr   )
 • apiece     
  (advb   )
 • at       
  (prep, adjv, affx   )
 • at the rate of   
 • atop   
  (prep   )
 • beside       
  (prep   )
 • down     
  (advb, prep, verb, noun, adjv   )
 • for             
  (prep, noun, conj   )
 • in order to   
  (prep   )
 • inside       
  (advb, prep, noun, adjv   )
 • into     
  (prep   )
 • like             
  (advb, prep, verb, noun, adjv, affx, conj   )
 • near             
  (advb, prep, verb, adjv   )
 • near to   
 • next to   
  (prep, verb   )
 • of         
  (prep, noun   )
 • onto   
  (prep   )
 • per       
  (advb, prep, noun   )
 • post       
  (verb, noun   )
 • toward     
  (advb, prep, noun   )
 • towards     
  (prep, affx   )
 • upon     
  (prep   )
 • when         
  (advb, adjv, conj   )
 • with     
  (prep, conj   )

Pozostałe znaczenia:

 
next to
 
upon
 
like
 
when
 
after
 
on
 
along
 
round
 
according to
 
about
 
by
 
in
 
at
 
down
 
for
 
...część za przyimkiem była miejscem lub właścicielem części przed przyimkiem
 
...służący do tworzenia wyrażeń, w których część za przyimkiem była miejscem lub właścicielem części przed przyimkiem
 
o rozpoznawaniu według
 
przed czynnością

Picture dictionary

to
to
every, each
every, each
after, past
after, past

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (50)

(ona) będzie z powrotem o piątej po południushe'll be back at 5 p.m.
cała przyjemność po mojej stroniethe pleasure is mine; the pleasure is entirely mine; my pleasure
co nagle to po diablehaste makes waste
co nagle, to po diablehaste makes waste
cyfra po przecinkudecimal digit; decimal
czy jest ktoś tutaj kto mówi po angielsku?does anyone here speak English
czy ktokolwiek tutaj mówi po angielsku?does anyone here speak English
czy mówisz po angielskudo you speak English;
długo utrzymujące się pozostałości po skażeniachlong-lasting residual contamination
dochód netto gospodarstwa rolnego/ dochód na czysto/po zapłaceniu wszystkich podatkównet farm income
dziedziczenie po grupiegroup inheritance
dzień po dniu; dzień w dzień; codziennieday after day
Elektroniczny przewodnik po programachElectronic Program Guide
Hannibal. Po drugiej stronie maskiHannibal Rising
jak jest po angielskuwhat is the English for.. .
jak mówicie to po angielskuhow do you say that in English
jak się mówi ... po angielsku?how do you say...in English
jak się mówi...po angielskuhow do you say...in English
Kaczka po pekińskuPeking Duck
kelt (łosoś po tarle)kelt
krewny po mieczuagnate
krok po kroku; stopniowostep by step
kroplami; po kropliin drops
kształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnegopost-compulsory education
mądry Polak po szkodziehindsight is 20/20; it's easy to be wise after the event
mieć czegoś po dziurki w nosiebe fed up with
musztarda po obiedzieafter dinner mustard
nareszcie; po długim czekaniuat long last
nawigacja po witryniesite navigation
nazywać rzeczy po imieniucall a spade a spade; to call a spade a spade
nie mówię po polsku
nie mówię po rosyjskuI don't speak Russian
niewymagający chromowania po barwieniubut not to those dyed with afterchrome dyes
obejmować coś po kimśinherit
Ocena produktu po wprowadzeniu na rynekProduct Evaluation Post Launch
on prawie nie mówi po angielskuhe can scarcely speak English
ona ma przekroczone 50 lat; ona jest po pięćdziesiątceshe is on the wrong side of 50
opryskiwanie po zbiorachpostharvest spraying
POOP
po chwili; wkrótce; niebawem; po pewnym czasieafter a while
po czwartefourth
po czymwhereupon
po czym; następnieupon which; after which
po drodze doon the way to
po drugiej stronie drogiacross the way
po dzień dzisiejszyto date
Po LinPo Lin Monastery
Ridley Tsui Po WahRidley Tsui
Uwielbienie po KomuniiThanksgiving after Communion
You Can Dance - Po prostu tańczSo You Think You Can Dance

Przykładowe zdania z "po", pamięć tłumaczeniowa

add example
U kobiet z niedoborem LH i FSH (hipogonadyzm hipogonadotropowy) celem leczenia preparatem GONAL-f w skojarzeniu z lutropiną alfa jest uzyskanie rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po podaniu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG), zostanie uwolniona komórka jajowaIn LH and FSH deficient women (hypogonadotrophic hypogonadism), the objective of GONAL-f therapy in association with lutropin alfa is to develop a single mature Graafian follicle from which the oocyte will be liberated after the administration of human chorionic gonadotrophin (hCG
Niech będzie po twojemuWe' re gonna do it your way
Daruj sobie. to nie po koleżeńskuPass, sounds karmically uncool
W kontrolowanych badaniach klinicznych u chorych po przeszczepieniu nerki (dane dotyczące ‧ g), serca i wątroby, otrzymujących mykofenolan (‧ g lub ‧ g na dobę) w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, w czasie co najmniej jednorocznej obserwacji, najczęstszymi infekcjami oportunistycznymi były: zakażenie skóry i śluzówek Candida, wiremia i objawowe zakażenie wirusem cytomegalii (CMV), zakażenie wirusem Herpes simplexThe most common opportunistic infections in patients receiving mycophenolate (‧ g or ‧ g daily) with other immunosuppressants in controlled clinical trials of renal (‧ g data), cardiac and hepatic transplant patients followed for at least ‧ year were candida mucocutaneous, cytomegalovirus (CMV) viraemia/syndrome and Herpes simplex
Nie masz co z nim rozmawiać, nie gada po angielskuDon' t bother talking to him.He doesn' t speak any English
pojazd silnikowy oznacza wszelkie pojazdy o napędzie silnikowym, zwykle używane do przewozu drogowego osób lub rzeczy albo do ciągnięcia po drodze pojazdów używanych do przewozu osób lub rzeczymotor vehicle means any power-driven vehicle, which is normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for the carriage of persons or goods
Osoby leczone hormonem wzrostu w dzieciństwie do osiągnięcia ostatecznego wzrostu należy poddać ponownej ocenie niedoboru hormonu wzrostu po zamknięciu nasad kości długich i przed rozpoczęciem leczenia zastępczego w dawkach zalecanych u dorosłychSubjects who had been treated with growth hormone during childhood, until final height was attained, should be re-evaluated for growth hormone deficiency after epiphyseal closure before replacement therapy is commenced at the doses recommended for adults
z uwagi na fakt, że ma zastosowanie art. ‧ ust. ‧, Państwa Członkowskie, o których mowa, po wzajemnych konsultacjach osiągnęły porozumieniewhereas, since Article ‧ therefore applies, the Member States in question have consulted one another and arrived at an agreement
Po tym incydencie zamknęli go w szpitalu dla obłąkanychThat incident landed him in the mental institution
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nrOn preliminary examination, the Commission finds that the notified transaction could fall within the scope of Regulation (EC) No
Wyniki po ‧ miesiącach i ‧ miesiącach w badaniu FVF‧g (MARINAOutcomes at month ‧ and month ‧ in study FVF‧g (MARINA
Należy zbadać, czy u pacjentów nie występują ewentualne infekcje przed rozpoczęciem leczenia lekiem Enbrel, w jego trakcie i po jego zakończeniu, uwzględniając, że średni okres półtrwania etanreceptu wynosi około ‧ godz.(zakres: ‧ godzPatients should be evaluated for infections before, during, and after treatment with Enbrel, taking into consideration that the mean elimination half-life of etanercept is approximately ‧ hours (range ‧ to ‧ hours
Butelką należy silnie wstrząsać przed dziesięciokrotnym rozcieńczeniem w ‧ ml ‧% roztworu chlorku sodowego i peptonu, po którym nastąpi badanie mikrobiologiczne (np. techniką kroplowego posiewu bakteriiThe bottle should be shaken vigorously before diluting in ‧-fold steps in ‧ ml ‧ % NaCI peptone solution followed by microbiological examination (e.g. drop-plating technique
mając na uwadze znaczne zmniejszenie relatywnego wpływu regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej po rozszerzeniu z ‧ do ‧ państw członkowskichwhereas the relative influence of the ORs has declined substantially in a Union that has grown from ‧ to ‧ Member States
mając na uwadze, że Riad al-Hamood, kurdyjski działacz społeczeństwa obywatelskiego, nauczyciel języka arabskiego i aktywny członek Komitetu na rzecz Odnowy Społeczeństwa Obywatelskiego, aresztowany ‧ czerwca ‧r.- po przemówieniu wygłoszonym na pogrzebie islamskiego uczonego, który zmarł w areszcie w tajemniczych okolicznościach w odosobnieniu- jest poważnie narażony na brutalne traktowaniewhereas Riad al-Hamood, a Kurdish civil society activist, Arab language teacher and active member of the Committees for Revival of Civil Society, who was arrested on ‧ June ‧ after a speech at the funeral of an Islamic scholar who had died in custody under mysterious circumstances whilst in solitary confinement, is at serious risk of ill-treatment
Zwężono pasek zabezpieczający, by wszystkie papiernie mogły prawidłowo wtopić go w papier. Po zakończeniu testów w niektórych drukarniach wprowadzono zmiany w procesie produkcjiThe security thread had to be narrowed to ensure that it could be properly embedded in the paper by all the paper mills. Furthermore, the production processes of the printing works, which had been tested under real conditions, had to be modified in some cases
po art. dodaje się artykuł w brzmieniuthe following Article shall be inserted after Article
Należałoby jednak przeprowadzić ocenę wdrażania strategii Unii Europejskiej po upływie pięciu lat od chwili wdrożenia ewentualnych wytycznychNonetheless, a report should be drawn up on the implementation of the EU's policy five years after the directives come into effect
Ponadto nawet jeżeli przewidywane zamknięcie zakładu może stanowić okoliczność wyjątkową i trwałą, i byłoby rozpatrzone w kontekście wymienionej analizy, wzmocniłoby to jedynie powyższe ustalenia dotyczące szkody wyrządzonej przemysłowi wspólnotowemu w okresie objętym dochodzeniem, oraz iż ta niepewna sytuacja nadal miała miejsce po okresie objętym dochodzeniemMoreover, even if the envisaged closure of a plant might constitute an exceptional event, of a lasting nature, and were therefore considered in the context of the analysis, it would only reinforce the above findings that the Community industry was suffering injury during the investigation period, and that this precarious situation continued after the investigation period
Po co to komu, nie?Who needs the aggravation, right?
Po siódme skarżący twierdzą, że Komisja naruszyła art. ‧ WE i art. ‧ porozumienia EOG lub art. ‧ WE lub art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ lub Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien, wykorzystując niestosowne dane o sprzedaży celem obliczenia grzywny nałożonej na skarżącychSeventh, the applicants claim that the Commission infringed Article ‧ EC and Article ‧ EEA and/or Article ‧ EC and/or Regulation (EC) No ‧/‧ and/or the Fining Guidelines by using an inappropriate relevant sales figure to calculate the fine imposed on the applicants
Państwa członkowskie przechowują informacje zarejestrowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przez co najmniej pięć lat winiarskich następujących po roku, w którym zostały one zarejestrowaneMember States shall retain the information recorded under this Regulation for at least five wine years following the one during which it was recorded
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 193629 zdań frazy po.Znalezione w 10,721 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.