Tłumaczenia na język angielski:

 • shag   
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  to have sexual intercourse with
   
  to have sexual intercourse with
 • fuck     
  (verb   )

Przykładowe zdania z "pieprzyć się", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pieprzyłem się z żona kapitana dopuki się tu twoja dupa nie pojawiła
en I was fucking the captain' s wife until your ass showed up
pl Jeśli tego nie schowasz, zrobi się pieprzona afera
en If you take that out, I' m gonna take this out, be a big fucking mess
pl Ty tylko chcesz się pieprzyć z tą szmirowatą kelnerką
en You just want to fuck that trashy waitress
pl Pieprz się ty i te twoje " dzień dobry "!
en Fuck you and your " good afternoons "!
pl Tak, może nie musi pieprzyć się na zawołanie z kumplami swojego chłopaka
en Yeah, and maybe she doesn' t have to do all those booty calls for all her boyfriend' s buddies
pl Pieprz się, facet!
en I didn' t do anything!
pl Zatrzymaj sobie swój pieprzony klejnot
en No, thanks, pal
pl lm się wydaje, że skapnie im jakiejś siły witalnej... od samego pieprzenia z nami
en I think they think they' re gonna get some kind of life force...... some shit from fucking with us
pl Powiedz, jaka pieprzona maskarada... kończy się czyjąś śmiercią?
en Do you mind telling me what kind of fucking charade...... ends with somebody turning up dead?
pl Odpoczywaliśmy, pieprzyliśmy się i krążyliśmy po barach
en We relaxed and fucked and toured the bars
pl Mogę ci obciągnąć.Myślę, że pieprzenie się z tobą byłoby wspaniałe... ale nie mogę sobie wyobrazić bym mógł być z inną
en I' m sure fucking you would be wonderful... but it' s almost impossible for me to imagine being with someone else
pl Cecil nie miał dziewczyny przez ‧ lat, bo laski się z nim pieprzyły.Jeśli pieprzyłaś się z Cecilem, nie zostawałaś jego dziewczyną. Nie, żebym chciała być jego dziewczyną,, ale jeśli jednak bym chciała, to gdybym go przeleciała, nie była bym
en The reason Cecil hasn' t had a girlfriend in six years is because girls will fuck him, and if you fuck Cecil, you don' t become one of his girlfriends... not to say I want to be his girlfriend, but if I did want to be his girlfriend, if I fucked him, I wouldn' t be
pl Mężczyzni muszą być przekonani że robią za pieprzonych Marków Polo, kiedy się kochają
en Men need to believe that they' re Marco- fuckin '- Polo when it comes to sex
pl Wyłączcie tę pieprzoną rzecz.- Rozejrzyj się, obywatelu
en Turn that f *** ing thing off./- Take another look, citizen
pl Nie pieprzyłem się od dwóch miesięcy
en What do you mean trespassers will be prosecuted?
pl Ale chciałaś się pieprzyć!
en But you wanted to fuck
pl Ale zamiast pojechać do Europy, będziesz się pieprzyć z całą masą facetów
en But instead of going to Europe, you' re gonna bang a whole shitload of dudes
pl Nie będę się z tobą pieprzyć za cholerne piwo
en I' m not gonna fuck you for fucking beer ok
pl Jest tam i pieprzy się w twojej cieplarni, a ty nie robisz nic
en She' s unfaithful to you, and all you do is run away
pl Pilot pieprzy lądowanie, a ty sobie żartujesz z tego?
en A pilot blows his landings and you make a joke out of it?
pl Więc dostaję się tutaj i marnuję cały mój pieprzony czas z głupim wieśniackim chłopakiem
en And so I get here, and I waste all my fucking time with my stupid hick boyfriend
pl Do kawałków mięsa i tłuszczu dodaje się sól, pastę paprykową, suszony, rozgnieciony czosnek, kminek, paprykę w proszku i pieprz
en Salt, ground pepper, crushed dried garlic, caraway, paprika and pepper are added to the pieces of meat and fat
pl ROK PÓŹNIEJ/ Moje życie jest do dupy,/ odkąd tata się tu przeprowadził./- Nie bądź niesprawiedliwa./- Pieprzysz, mamo./- Nie musiał tutaj się przeprowadzać./- Możemy później o tym pogadać./ Nie, mamo./ Dlaczego on nie wróci do LA?/ Tata teraz tutaj pracuje./ A ten dom też może być nasz./ To nie jest/ i nigdy nie będzie mój dom./ Nie czaisz, mamo?/ Nienawidzę tego miejsca
en ' Cause it' s not fair.My life sucks since Dad moved up here. We' ve all had to make adjustments
pl Jak to jest, że masz się za takiego pieprzonego eksperta?
en And how the fuck are you such an expert?
pl Pieprz się, zasrańcu!
en Fuck you, motherfucker!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 904708 zdań frazy pieprzyć się.Znalezione w 143,05 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.