Tłumaczenia na język angielski:

 • shag   
  (Verb, Verbal  ) (verb, noun   )
   
  to have sexual intercourse with
   
  to have sexual intercourse with
   
  to have sexual intercourse with
 • fuck     
  (verb   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

pieprzenie się
ass; fuck; fucking; nookie; nooky; piece of ass; piece of tail; roll in the hay; screw; screwing; shag; shtup

Przykładowe zdania z "pieprzyć się", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zatrzymaj sobie swój pieprzony klejnot
en No, thanks, pal
pl Pieprzę się z babami
en I do fuck women
pl Pieprz się, Kowboju!
en Fuck you, Cowboy!Fuck all you assholes!
pl Mówisz, że... jest tam coś co chce się... ze mną pieprzyć?
en You' re saying... that there' s something out there... who wants to hook up with me?
pl Teraz czujesz się jak pieprzony idiota?
en Now you feel like a big frakking idiot, don' t you?
pl Pieprzyć Włochów z Bensonhurst z ich ulizanymi włosami, i z ich nylonowymi ubraniami i medalikami świętego Antoniego, wymachującymi kijami baseballowymi Jasona Giambi' ego z Louisville Sluggers, próbującymi dostać się na przesłuchanie do " Rodziny Sopranos. "
en Fuck the Bensonhurst Italians with their pomaded hair, their nylon warm- up suits, their St. Anthony medallions, swinging their Jason Giambi Louisville Slugger baseball bats trying to audition for " The Sopranos. "
pl Pieprzyć mojego ojca i jego niekończący się żal, stojącego za barem, popijającego klubową wodę sodową, sprzedającego whisky strażakom i kibicującego Bronx Bombers
en Fuck my father with his endless grief, standing behind that bar, sipping on club soda, selling whiskey to firemen and cheering the Bronx Bombers
pl Odczep się ode mnie, i od mojej pieprzonej rodziny!
en Stay away from me, you and your fuckin ' family!
pl Cóż, mnie też to przeraża, że choć myślę o niej na okrągło... to nie mogę się pozbyć pieprzonej " Agrafki " z mojej głowy
en Yeah, well, I' m scarin ' myself ' cause I think so much of this girl... that I can' t get stupid shit like " Finger Cuffs " out of my head
pl Odwrócisz się i odejdziesz do swojego pieprzonego auta
en You turn around.You go back to your fucking car, and you wait ‧ years
pl Nadal się z nim pieprzysz?Nie wchodzi w to
en He wouldn' t go for it, okay
pl Jestem super ojcem, i królem jazzu..... który pieprzy sąsiadów gangsterów.. i sprawia, że twój fiutek czuje się zawstydzony
en I' m the father of cool, and the king of jazz...... and the porch- sitting, watermelon- sucking brother...... who fucks up neighborhoods and breeds gangsters...... and makes your dick feel small
pl Jesteś pieprzoną stewardessą, więc się wypchaj
en You' re a goddamn flight attendant, so stow it
pl Zakochałaś się w pieprzonej symulacji
en Falling in love with a fucking simulation
pl Pieprzyłam się z czarnym, Conradem
en I fucked a black man.Conrad
pl Ten pieprzony alfons chcę się tylko odpicować, zaliczyć, zabawić i mordować!
en He' s a fuckin ' glitter boy, looking to get sprayed, laid, played and slayed!
pl Nie rozumiem, czemu ludzie, czemu każda, pieprzona osoba jest dla siebie taka wredna, tak cholernie często
en I don' t understand why people, why every fucking person is so bad to each other so fucking often
pl Podkładanie się na tym korcie... udupianie gry za grą dla twojego pieprzonego staruszka
en Walkin ' off that handball court... dumping game after game to your fucking old man
pl Pieprzysz się z nim?
en What is the problem?
pl Nie, to nie wynika z biedy./ Mniejszości narodowe/ mają gdzieś losy kraju./ Przyjeżdżają,/ by go eksploatować, a nie budować./ Miliony białych Europejczyków/ przybyło tu i rozwijało przez pokolenia./ A co się kurwa, dzieje z tymi ludźmi?/ Nie mają nic do roboty/ poza strzelaniem do strażaków./ Co to ma wspólnego/ ze śmiercią twojego ojca?/ To, że mój ojciec zginął na służbie,/ gasząc ogień w dzielnicy czarnuchów,/ a powinno go to gówno obchodzić!/ Został zastrzelony przez/ pieprzonego dealera narkotyków,/ który pewnie nadal/ otrzymuje zasiłek socjalny
en No.They' re not products of their environments. Minorities don' t give two shits about this country
pl Dziś wieczorem też się będziesz z nim pieprzyć, Rita?
en So, you gonna fuck him tonight, Rita?
pl Pieprz się, nie jestem twoim sługusem, Jestem człowiekiem wewnątrz
en Fuck you, I ain' t your motherfuckin ' house nigger, I' m the inside man
pl Myślisz, że jak się pieprzyliśmy, to od razu " my "
en You thinkjust because we fucked, that makes us " we "?
pl Ty tylko chcesz się pieprzyć z tą szmirowatą kelnerką
en You just want to fuck that trashy waitress
pl O lasce, która się pieprzy na okrągło
en It' s all about this cooze who' s a regular fuck machine
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 904708 zdań frazy pieprzyć się.Znalezione w 76,497 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.