wymowa: IPA: ˈpjjɛkwɔ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • hell           
  (Proper noun, Noun  ) (noun, ijec   )
   
  place of suffering in life
   
  where sinners go
   
  przen. przenośnie miejsce, w którym trudno wytrzymać (z powodu ciężkich warunków)
   
  A place of great suffering in life.
   
  In various religions, the place where sinners are said to go after death.
   
  przen. przenośnie, przenośnia miejsce, w którym trudno wytrzymać (z powodu ciężkich warunków)
   
  rel. religia miejsce przebywania dusz zmarłych potępionych za grzechy lub winy wobec bogów popełnione na ziemi;
   
  where sinners go
 • inferno   
  (noun   )
 • nether     
  (adjv   )
 • pandemonium   
  (noun   )
 • perdition     
  (noun   )
 • pit       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
hell

Did you mean: Piekło

Picture dictionary

hell
hell

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (42)

długi piec obrotowy
long rotary kiln
dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane
the road to hell is paved with good intentions
maszyny do otwierania i zamykania otworu surówki wielkiegoo pieca
machinery for opening and closing of a pig iron hole of blast-furnace
Między piekłem a niebem
What Dreams May Come
piec
furnace; burn; kiln; fry; baize; ovens; stove; broil; cook; hearth; scorch; smart; sting; to bake; to roast; bake; fire; oven; roast; range
Piec
Furnace; Fornax
piec do spopielania
incinerators; incinerator
piec gazowy
gas furnace; gas stove
piec kaflowy
stove; tiled stove
piec kuchenny i grzewczy
stoves; cookstoves
piec Lepola
Lepol kiln
piec metalurgiczny
metalwork furnace
piec mikrofalowy
microwave ovens; microwave oven
piec obrotowy
rotary kiln
piec przemysłowy
kiln; industrial furnace; oven
piec rotacyjny
rotary furnace; rotary kiln
piec suszarniczy
kilns (dryers); driers; kilns
piec z podgrzewaczem
preheater kiln
piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferą
controlled atmosphere heat treatment furnaces
pieczenia
baking powder
pieczenie
sting; roast; roasting; baking; torrefaction
piekący
stinging
prędzej piekło zamarznie
when Hell freezes over
proszek do pieczenia
baking powder; sour doughs
Ryszard Piec
Ryszard Piec
Sąsiedzi z piekła rodem
Neighbors from Hell
Trudna droga z piekła
The Long Hard Road Out of Hell
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu
kill two birds with one stone
urządzenia do wtryskiwania pyłu węglowego do wielkich pieców
Appliances for injecting coal dust into the blast-furnace
wieki piec hutniczy
blast furnace
wielki piec
blast furnace
Wilhelm Piec
Wilhelm Piec
Z piekła rodem
Straight to Hell
Zstąpienie do piekieł
Descent into Hell

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "piekło", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bez znaczenia w niebie, obojętny w piekle
en Meaningless in heaven and indifferent in hell
pl Byłem dumny, że stawiam opór i walczę. Nie potrafili pokonać nas na zewnątrz, bezlitośnie torturują nas w samym sercu swego piekła, ale również tu nie mogą nas zwyciężyć.
en I was proud to be resisting, to be fighting back. They couldn’t defeat us outside; they are torturing us unmercifully inside their hell-holes and have failed to defeat us again.
pl Zrobi z twojego życia piekło
en It will make your life hell
pl Należy też zaznaczyć, że J. Calderón Escalada, podczas badań prowadzonych w ‧ r. nad słowami nie ujętymi w Słowniku Języka Hiszpańskiego (Diccionario de la Lengua Española) lecz używanymi w górskich dolinach prowincji Santander, rejestruje słowo sobau i definiuje je jako ciasto wytwarzane z mąki, jaj, cukru i masła, pieczone w piecu na papierze zaginanym w charakterystyczny sposób, którym kobiety wychodzące za mąż obdarowywały swoje przyjaciółki w dniu ślubu
en Finally, in a ‧ study on terms used in the high valleys of Santander province but not included in the Diccionario de la Lengua Española, J Calderón Escalada records the term Sobau, defining it as follows: Cake made from flour, eggs, sugar and butter, baked in the oven in paper folded into a special shape; given as a favour on her wedding day by the bride to her friends
pl Wskaźnik emisji oblicza się i zamieszcza w sprawozdaniu w jednostkach masy CO‧ uwalnianego na tonę każdego odnośnego wsadu do pieca
en The emission factors shall be calculated and reported in units of mass of CO‧ released per tonne of each relevant kiln input
pl Częstość występowania pieczenia skóry była wyższa w grupie leczonej takrolimusem niż w grupie leczonej hydrokortyzonem
en The incidence of local skin burning was higher in the tacrolimus treatment groups than in the hydrocortisone group
pl W naszej stołówce nie podają arbuzów... i pieczonych kurczaków!
en They don' t serve fried chicken and watermelon...... in my mess hall!
pl Proces pieczenia, oczyszczania papryki z szypułki i obierania ręcznie ze skóry bez użycia roztworów chemicznych, ani oczyszczania w wodzie powoduje, że niekiedy pozostają nasiona i kawałki pieczonej skóry
en The process of roasting, removing the membrane and skin by hand and the fact that no chemical solutions are used and no washing even with water takes place could result in some charred fragments or seeds remaining attached to the peppers
pl usuwanie gazów wypełniających piec oraz ich obróbka poprzez przesyłanie do sąsiedniego pieca lub przesyłanie rurociągiem zbiorczym poprzez magistralę zbierającą, do pieca do spopielania oraz kolejnych urządzeń odpylających
en extraction of filling gases and subsequent treatment, either by passing the gases into the adjacent oven or by passing via a collecting main to an incinerator and a subsequent dedusting device
pl Guziki, mydło, palą nas w piecu
en Buttons, soap, we get burned in the oven
pl Nigdy nie przetniesz kręgów Piekła
en You will never traverse the circles of Hell
pl Wstawić pojemnik bez pokrywki do pieca nagrzanego wstępnie do temperatury ‧C
en Place the container, without its lid, in the oven preheated to ‧ °C
pl Oficjalnie byłem uczestnikiem misji z piekła rodem
en Officially only allows me to say I am officially...Acting on stage tactics of certain missions... And I went crazy
pl Produkcja wszystkich instalacji wytwarzających grudkowany spiek oraz inne aglomeraty do wsadu do wielkiego pieca oraz bezpośrednio zredukowane żelazo w postaci gąbki
en Output of all sinter pellet and other plants producing agglomerated materials for blast furnace charge and directly reduced sponge iron
pl Jeśli to konieczne, można usunąć organiczny środek wiążący przez umieszczenie włókien na około ‧ godzinę w piecu o temperaturze ‧ °C
en If necessary, organic binder can be removed by placing the fibre inside a furnace at ‧ °C for about one hour
pl Wielkie piece
en Blast furnaces
pl Pieprzone piekło!
en Fucking hell!
pl Wchodzą w głąb piekła tak daleko, że nigdy nie są w stanie wrócić, stając się zjawami kierującymi się zemstą w demonicznej krainie
en They walk so far into hell that they can never go back, and they become wraiths in the demonic landscape, driven by vengeance
pl Wpuszczać do pieca suche powietrze przechodzące przez oczyszczalnik z H‧SO‧ z szybkością od dwóch do czterech pęcherzyków na sekundę
en Allow dry air to enter the oven, passing through the H‧SO‧ purifier at a rate of two to four bubbles per second
pl reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. kłucie, pieczenie, ból, zaczerwienienie, obrzęk
en Reaction at the site of injection (e. g., stinging, burning, pain redness, oedema
pl Kołocz śląski lub kołacz śląski kiedyś pieczony był głównie przez gospodynie domowe, obecnie jest produkowany w cukierniach i piekarniach
en In the old days, kołocz śląski or kołacz śląski was mainly baked by housewives, but nowadays it is made in bakeries
pl Właściwie, jestem w trakcie pisania... o diable który porywa czyjąś prawdziwą miłość... i zabiera do piekła... a on chce ją odzyskać
en I' m in the midst of writing... a thing on the Devil who kidnaps a man' s true love... and takes her down to Hell... and he goes to retrieve her
pl On przeszedł piekło w ringu.Tommy, spójrz prawdzie w oczy. Stoisz w jego cieniu
en I' m as good as Balboa ever was and I' m tired of being called a damn robot!
pl Jednakże w przypadku znacznych trudności technicznych przepisy dotyczące okresu dwóch sekund zostają wprowadzone najpóźniej po wymianie pieców
en However, in the event of major technical difficulties, the provisions concerning the two-second period shall be implemented at the latest when the furnaces are replaced
pl Z nieznośnie dymiącym piecem?
en With a fire that smokes?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2982 zdań frazy piekło.Znalezione w 1,3 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.