wymowa: IPA: ˈpjjɛkwɔ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • hell           
  (Noun, Proper noun  ) (noun, ijec   )
   
  place of suffering in life
   
  where sinners go
   
  przen. przenośnie miejsce, w którym trudno wytrzymać (z powodu ciężkich warunków)
   
  A place of great suffering in life.
   
  In various religions, the place where sinners are said to go after death.
   
  przen. przenośnie, przenośnia miejsce, w którym trudno wytrzymać (z powodu ciężkich warunków)
   
  rel. religia miejsce przebywania dusz zmarłych potępionych za grzechy lub winy wobec bogów popełnione na ziemi;
   
  where sinners go
 • inferno   
  (noun   )
 • nether     
  (adjv   )
 • pandemonium   
  (noun   )
 • perdition     
  (noun   )
 • pit       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
hell

Picture dictionary

hell
hell

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (42)

ciekawość to pierwszy stopień do piekłacuriosity killed the cat
długi piec obrotowylong rotary kiln
dobrymi chęciami jest piekło wybrukowanethe road to hell is paved with good intentions
maszyny do otwierania i zamykania otworu surówki wielkiegoo piecamachinery for opening and closing of a pig iron hole of blast-furnace
Między piekłem a niebemWhat Dreams May Come
piecfurnace; burn; kiln; fry; baize; stove; ovens; broil; cook; hearth; scorch; smart; sting; to bake; to roast; bake; fire; oven; roast; range
PiecFurnace; Fornax
piec do spopielaniaincinerators; incinerator
piec do wypalania węgla drzewnegocharcoal kilns
piec gazowygas furnace; gas stove
piec kaflowystove; tiled stove
piec kuchenny i grzewczystoves; cookstoves
piec LepolaLepol kiln
piec metalurgicznymetalwork furnace
piec mikrofalowymicrowave ovens; microwave oven
piec obrotowyrotary kiln
piec opalany drewnemwood burners
piec przemysłowykiln; industrial furnace; oven
piec rotacyjnyrotary furnace; rotary kiln
piec suszarniczykilns (dryers); driers; kilns
piec z podgrzewaczempreheater kiln
piece
piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferącontrolled atmosphere heat treatment furnaces
pieczeniabaking powder
pieczeniesting; roast; roasting; baking; torrefaction
piekącystinging
piekę
PiekłoHell
prędzej piekło zamarzniewhen Hell freezes over
proszek do pieczeniabaking powder; sour doughs
Ryszard PiecRyszard Piec
Sąsiedzi z piekła rodemNeighbors from Hell
sos z pieczenigravy
Trudna droga z piekłaThe Long Hard Road Out of Hell
upiec dwie pieczenie na jednym ogniukill two birds with one stone
urządzenia do wtryskiwania pyłu węglowego do wielkich piecówAppliances for injecting coal dust into the blast-furnace
wieki piec hutniczyblast furnace
wielki piecblast furnace
wielkie piece hutniczefurnace
Wilhelm PiecWilhelm Piec
Z piekła rodemStraight to Hell
Zstąpienie do piekiełDescent into Hell

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "piekło", pamięć tłumaczeniowa

add example
W publikacji Ulice a námestia mesta Bratislavy (Ulica i place miasta Bratysławy) autorstwa Tivadara Ortvaya, wydanej w Bratysławie w ‧ r., na str. ‧ znajduje się następująca wzmianka: niedaleko od sklepu cukiernika Viktora Mayera, stara piekarnia Scheuermanna (dziś Lauda) piecze podkówki z makiem i orzechami włoskimi, które, jako specjalność, uczyniły Bratysławę sławną. (Ulice a námestia mesta Bratislavy; Historia miasta według nazw ulic i placów według opracowania własnego dr Tivadara Ortvaya, Bratysława, ‧ r.; druk: F. K. WigandIn the publication Ulice a námestia mesta Bratislavy (Streets and Squares of the City of Bratislava) by Tivadar Ortvay, published in Bratislava in ‧, page ‧ reads as follows: not far from Viktor Mayer's confectioner's shop, the old Scheuermann bakery (now Lauda) bakes the poppy-seed and walnut horseshoes which made Bratislava famous as a speciality. (Ulice a námestia mesta Bratislavy; A history of the city by names of streets and squares according to original research by Dr. Tivadar Ortvay, Bratislava, ‧; printed by F.K. Wigand
Pipety należy sterylizować w piecu z gorącym powietrzemPipettes must be sterilized in a hot air oven
Jednakże, gdzie indziej także istnieją problemy, jak można wywieść z naruszeń: za wiele uprawnień jest przekazywanych specjalnym komisarzom, istnieje za wiele zamieszania pomiędzy regulacjami dotyczącymi odpadów i energii, prowadząc do niedopuszczalnych praktyk, na przykład praktyka, zgodnie z którą energia produkowana z odpadów przez lata była uważana we Włoszech za energię odnawialną, wyposażoną w ogromne zachęty - 30 miliardów euro przez 10 lat, w ramach środka zwanego CIP 6 - która poważnie zakłóciła zarówno politykę dotyczącą energii jak i politykę dotycząca odpadów, a także doprowadziła do pewnych paradoksalnych sytuacji, w których na przykład w Kampanii jest siedem milionów ton palet odpadów paliwowych, które nawet gdyby został otwarty piec do spopielania, który powinien je zlikwidować, nie mogłyby być spalone.However, there are problems elsewhere as well, as can be seen from the infringements: too many instances of the authorities sending in special commissioners, too much confusion between the regulations on waste and on energy, leading to unacceptable practices, for instance the practice under which the energy produced from waste has for years been considered in Italy as renewable energy with enormous incentives - EUR 30 billion over ten years, under a measure known as CIP 6 - which have seriously distorted both energy policies and waste policies and have also led to somewhat paradoxical situations where, for instance, there are seven million tonnes of waste fuel pellets in Campania which, even if the incinerator which should dispose of them were to open, could not be burnt in it.
Przynajmniej tyle z tego dobrego, że teraz dowala do pieca Patrovit' ieYeah, well, the good news is that... he' s giving Patrovita a lot more shit than he ever gave you
Eter jest ulatniany delikatnym ogrzewaniem do kilku ml, a następnie osuszyć w słabej próżni lub w strumieniu azotu, zakończyć proces około ‧-minutowym suszeniem w piecu w temperaturze ‧ °C, a po schłodzeniu zważyć w eksykatorzeDistil the ether down to a few ml, then bring to dryness under a slight vacuum or in a current of nitrogen, completing drying in a stove at ‧ oC for approximately a quarter of an hour, and then weigh after cooling in a desiccator. Separation of the sterol fraction
Sprowadziłeś duszę do PiekłaYou put a soul in hell
Nie martw się...W drodze do piekła nie będziesz samPeople feel secure, way down stream where gold is not alone
To jest wymówka.Jeśli jesteś w tym punkciet, mógłbyś też to zrobić- i tak będziesz gnił w piekleThat' s an excuse, If you' re at that point, you might as well do it- you' re gonna rot in hell anyway
Dryfowałeś powoli, w oczekiwaniu, że po winie, i to po jakim winie!, nabierzesz siły i odwagi, jaką mógłbyś zdobyć po solidnej pieczeniBut you slowly drifted into expecting from wine- and what wine!- the strength and courage you might have gotten from a good roast
Ludziska uznali, że musiał przebić się do samego piekłaFolks reckoned they must' ve broke clean through into hell
To pozwoliło na dodatkowe ograniczenie ogólnego zanieczyszczenia i poprawę zamykania drzwi piecówThis further reduced pollution in general, and improved the closure of the oven doors
Zostawić do wysuszenia na ‧ godziny, liczone od momentu powrotu temperatury do ‧C. Przykryć pojemnik pokrywką i wyjąć z piecaLeave to dry for four hours reckoned from the time when the oven temperature returns to ‧ °C
Wierząc w Jezusa, idziemy do nieba!Bez wiary czeka nas tylko piekło!Believe in Jesus, go to heaven Without faith, there' s only hell
Posłuchaj, bardzo mi przykro, że piec wybuchnął...... ale będziesz musiała sobie jakoś sama z tym poradzić?Okay, look, I' m really sorry that the furnace exploded, but you' re gonna have to handle it on your own, okay?
Ponieważ Herdhitz w naszej mowie ojczystej znaczy " gorący piec "Isn' t it true, Hans Guenther, that Herdhitze in our mother tongue means " blazing fire "?
Podobnie jak wcześniej sękacz w coraz większym stopniu pieczono na eksportAs before, Baumkuchen was increasingly baked for export
uczucie pieczenia w miejscu wstrzyknięciaburning feeling at the site of injection
Nie wątpię, że mają dobre zamiary, ale dobrymi intencjami wybrukowana jest droga do piekła.I do not doubt that they mean well but the road to hell is paved with good intentions.
W piekle... będziecie skuci w ciemności na wiekiIn hell... you will be reserved in chains of darkness forever and ever
I choć cierpię męki, Arabowie wierzą, że kara, która mnie czeka w piekle, będzie dotkliwsza i dłuższaAs ratchet as I am these Arabs believe that the time that waits me in hell is far more severe and lasting
Wiesz, chińcyczy mają najlepsze metody pieczenia na świecieYou know, the Chinese have the best roasting methods in the world
W czasie cyklu topienia przy zastosowaniu pieców zmianowych poziom emisji pyłów znacznie się różniDuring the melting cycle using discontinuous furnaces, the dust emission varies greatly
CPA ‧.‧.‧: Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewaniaCPA ‧.‧.‧: Non-electric bakery ovens; non-domestic equipment for cooking or heating
To poziom... dziewiąty.Najgłębszy poziom Piekła. Zostałem usunięty z życiaNow this is level nine... the deepest level of hell, furthest removed from all light and warmth
Jesteś w piekle, mały człowiekuYou are in hell, little man
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2982 zdań frazy piekło.Znalezione w 4,545 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.