wymowa: IPA: ˈpjjɛkwɔ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • hell           
  (ProperNoun, Proper noun, Noun  ) (noun, ijec   )
   
  place of suffering in life
   
  where sinners go
   
  przen. przenośnie miejsce, w którym trudno wytrzymać (z powodu ciężkich warunków)
   
  A place of great suffering in life.
   
  In various religions, the place where sinners are said to go after death.
   
  przen. przenośnie, przenośnia miejsce, w którym trudno wytrzymać (z powodu ciężkich warunków)
   
  rel. religia miejsce przebywania dusz zmarłych potępionych za grzechy lub winy wobec bogów popełnione na ziemi;
   
  where sinners go
   
  where sinners go
   
  place of suffering in life
 • inferno   
  (noun   )
 • perdition     
  (noun   )
 • Hades   
 • blaze     
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • nether     
  (adjv   )
 • pandemonium   
  (noun   )
 • pit       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
hell

Did you mean: Piekło

Lemmas

Picture dictionary

hell
hell

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (40)

długi piec obrotowy
long rotary kiln
dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane
the road to hell is paved with good intentions
maszyny do otwierania i zamykania otworu surówki wielkiegoo pieca
machinery for opening and closing of a pig iron hole of blast-furnace
Między piekłem a niebem
What Dreams May Come
piec
to bake; crematory; hearth; to roast; fry; furnace; bake; burn; ovens; stove; cook; roast; baize; range; smart; cremation chamber; fire; sting; kiln; crematorium; scorch; broil; oven
Piec
Fornax; Furnace
piec do spopielania
combustion systems; burners; cyclone combustors; combustors; incinerators; incinerator; fluidized bed combustors
piec gazowy
gas stove; gas furnace
piec hutniczy
blast furnace
piec kaflowy
tiled stove; stove
piec kuchenny i grzewczy
wood burners; stoves; cookstoves
piec Lepola
Lepol kiln
piec martenowski
open-hearth furnace
piec metalurgiczny
metalwork furnace
piec mikrofalowy
microwave ovens; microwave oven
piec obrotowy
rotary kiln
piec opalany drewnem
cookstoves; stoves; wood burners
piec przemysłowy
kiln; oven; industrial furnace; furnace
piec rotacyjny
rotary furnace; rotary kiln
piec Siemensa-Martina
open-hearth furnace
piec suszarniczy
driers; dryers; tray dryers; kilns; dehydrators; kilns (dryers)
piec z podgrzewaczem
preheater kiln
piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferą
controlled atmosphere heat treatment furnaces
pieczenia
baking powder
pieczenie
sting; roasting; burning; burn; toasting; roast; baking; torrefaction
piekący
stinging
Ryszard Piec
Ryszard Piec
Sąsiedzi z piekła rodem
Neighbors from Hell
Trudna droga z piekła
The Long Hard Road Out of Hell
Wilhelm Piec
Wilhelm Piec
Z piekła rodem
From Hell; Straight to Hell
Zstąpienie do piekieł
Descent into Hell

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "piekło", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czas pieczenia nie może przekraczać ‧–‧ sek
en The baking time must not exceed ‧ to ‧ seconds
pl Wyślę cię do piekła, zobaczysz!Pójdziesz do piekła i wylecą ci oczy, a twój kutas ci odpadnie, ty mały, brudny szlamie!
en I' il send you to hell, just you see, you' il go to hell, and your eyes will fall out, and your prick will fall off, you dirty little SLlME!
pl Przygotowanie płytek podstawowych: zanurzyć całkowicie płytki z żelu krzemionkowego w ‧ mol/l roztworze wodorotlenku potasu w etanolu na ‧ sekund, a następnie zamknąć je na dwie godziny pod wyciągiem, a na koniec umieścić na godzinę w piecu nagrzanym do temperatury ‧ °C
en Immerse the silica gel plates completely in the ‧ N ethanolic potassium hydroxide solution for ‧ seconds, then allow to dry in a fume cupboard for two hours and finally place in a stove at ‧ oC for one hour
pl To piecze, wiem
en It stings, I know.No, he wants the tube out
pl Piec jest napełniany
en The oven is filled
pl Chcecie więcej pieczonych wieprzów?
en Would you like some more roast hog while you' re waiting?
pl Umrzemy w bólu, ale ty pójdziesz do piekła, a ja spędzę wieczność u boku Jezusa
en We die painfully, you go to hell and I spend eternity with Jesus
pl pieców grzewczych z palnikiem z odparowaniem oleju zgodnie z art
en vaporising oil-burner stoves according to Article
pl Łał i kurczę pieczone
en Wow, golly and gosh
pl Tak, pójdziesz do piekła
en S, irs to hell
pl Prace na stalowych mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, stalowych konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach, dużych rurociągach, instalacjach kotłowych i stacjach energetycznych
en Work on steel bridges, steel building construction, masts, towers, steel hydraulic structures, blast furnaces, steel works and rolling mills, large containers, large pipelines, boiler plants and power stations
pl Na każdy kilogram podstawowego mazapanu dodaje się ‧ g proszku z pieczonych orzechów laskowych, ‧ g cukru pudru i ‧ g jajka
en For each kilo of basic marzipan, ‧ g of ground toasted hazelnuts, ‧ g of icing sugar and ‧ g of egg are added
pl Pójdziesz do piekła
en You' re goin ' to hell
pl Wiesz, chińcyczy mają najlepsze metody pieczenia na świecie
en You know, the Chinese have the best roasting methods in the world
pl Niezwłocznie przed użyciem parownice muszą być nagrzewane w piecu muflowym do temperatury spalania, aż ich waga ustabilizuje się, na ogół wystarczy ‧ minut
en Immediately before use the dishes must be heated in the muffle kiln at incineration temperature to constant weight; a period of ‧ minutes is usually sufficient
pl Zgotuję ci piekło!
en You' il burn for this!
pl Wszystkie papiery wartościowe zabez pieczone aktywami wyemitowane pod tym samym kodem ISIN muszą spełniać kryteria kwalifikacji obowiązujące na dzień ostatniej emisji zamiennej
en All asset-backed securities issued under the same ISIN code must comply with the eligibility criteria in place at the date of the latest fungible tap issuance
pl Umieścić naczynia w próżniowym piecu do suszenia w temperaturze ‧°C, z częściowo otwartym zaworem regulacyjnym, by umożliwić szybki przepływ powietrza poprzez piec przy ciśnieniu nie mniejszym niż ‧ mm Hg
en Place the dishes in a vacuum drying oven at ‧ °C, with the regulating tap partly open to enable air to flow quickly through the oven at a pressure of not less than ‧ mm Hg
pl Ogrzewać tygiel w piecu elektrycznym przez ‧ min. Ostudzić nieco tygiel i następnie umieścić w suszarce w temperaturze pokoju wagowego oraz zważyć z dokładnością do ‧ mg
en Heat the dish in the electrical furnace, controlled at ‧ °C ± ‧ °C, for ‧ minutes. Allow the dish to cool somewhat and then place in the desiccator to the temperature of the balance room and weigh to the nearest ‧ mg
pl Mamy pieczoną wołowinę, macie może ochotę?
en Sir and MissWe have some excellent broiled beef here, would you like to try some
pl Ty cholerny sukinsynu, obyś sczezł w piekle!
en You cheap son of a bitch bastards are going straight to hell!
pl Chronione oznaczenie geograficzne Porchetta di Ariccia jest zastrzeżone dla całej świni lub środkowej części pieczonej świni, przyprawionej czarnym pieprzem, rozmarynem, czosnkiem i posiadającej następujące cechy charakterystyczne
en The Porchetta di Ariccia Protected Geographical Indication is reserved for cooked whole pig, or the central part thereof, seasoned with black pepper, rosemary and garlic and having the following characteristics
pl Oficjalnie byłem uczestnikiem misji z piekła rodem
en Officially, I' m only allowed to say that I' ve been a sworn officer participating in a tactical phase of certain missions that would make most men want to crawl up and hide inside their own assholes
pl Po zamknięciu drzwiczek pieca należy utrzymywać dostateczny przepływ powietrza, który nie może być zbyt silny, aby nie porywał substancji z parownic
en When the kiln door has been closed, an adequate draught must be maintained, but not so strong as to blow the substance out of the dishes
pl Pani przewodnicząca! Podsumowując, to tak jakbym mówił państwu tutaj, że we Włoszech panuje głód, podczas gdy w ubiegły weekend byłem w moim kraju na kiermaszu kiełbasek, jadłem pieczone mięso i piłem wino.
en To conclude, Madam President, it is as though I were here telling you that in Italy there is famine and hunger, when last weekend, I was in my country at the sausage festival eating roast meat and drinking wine.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2982 zdań frazy piekło.Znalezione w 1,291 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.