Tłumaczenia na język angielski:

 • caress   
  (verb, noun   )
   
  tulić, głaskać okazując czułość
 • cuddle   
  (verb, noun   )
   
  tulić, głaskać okazując czułość
 • pet     
  (verb, noun, adjv   )
   
  tulić, głaskać okazując czułość
 • snog   
  (verb   )
   
  tulić, głaskać okazując czułość
 • blandish   
  (verb   )
 • canoodle   
 • cherish     
  (verb   )
 • coddle   
  (verb   )
 • cosset   
  (verb   )
 • embrace       
  (verb, noun   )
 • fondle   
  (verb   )
 • hug     
  (verb, noun   )
 • neck       
  (verb, noun   )
 • nuzzle   
  (verb   )
 • pamper   
  (verb   )
 • snuggle   
  (verb   )
 • soothe   
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
Niańczyć, przesadnie się opiekować
 
okazywać komuś czułość przez głaskanie, tulenie, całowanie
 
Głaskać
 
Gładzić
 
Muskać w miejscach wrażliwych erotycznie
 
Rozpieszczać
 
Hołubić

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

pieszczenie
necking; petting; nursing

Przykładowe zdania z "pieścić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mogę cię pieścić?
en Can I touch you?
pl Więc... pogłaszcz... muśnij... pieść... eksploruj
en Well... stroke... palm... caress... explore
pl " Pieści Pięść Pięć "
en Fox Force Five
pl Chcę... cię pieścić... i całować po całym ciele
en I want...... to stroke you...... and kiss you all over
pl I pieścimy się
en And then we tickle
pl I will fly to the moon, * polecę na Księżyc * find me somebody * znajdźcie mi kogoś * to hug and kiss me soon. * kto wkrótce będzie mnie pieścił i całował *
en " Area ‧ " Secret US Military Base
pl Pieszczę w powietrzu cycuszki doktor Miller
en I' m air- fondling Dr Miller' s boobies
pl Wolisz usłyszeć uderzenie pieści?
en Care to hear the punch line?
pl Będziesz mógł pieścić swoją najdroższą!
en There you' il be able to caress your dear Archil!
pl Tłuścioch pieścił pianino, zgadza się?
en Fats liked to tickle the piano, right?
pl Eraście, przecież ty będziesz obok tego Nabuchodonozora, on przy tobie nie zazna spokoju, nie dasz mu jałmużny, nie będziesz się z nim pieścić!
en Now that you work with that Nebuchadnezzar, he will behave in your presence.And you will put him to reason
pl A teraz... pieść je delikatnie
en Now...... hold them gently
pl Nie pieść jej ogonka
en Yeah, don' t!Don' t pet the tail
pl - Co się tak sobą przejmujesz? wstałbyś wreszcie! pieścisz się jak król! Spryciarz z ciebie, ale że pachniesz, to pachniesz!
en < You give way too much! Get up! You coddle yourself like a king! All the same, old chap, you don’t smell nice! >
pl Posłuchaj, nie jestem tu po to żeby cię pieścić
en Look, I' m not here to twist your niblets
pl Na początku, leżeliśmy i pieściliśmy się nawzajem
en At the beginning, we laid and caressing each other
pl Jak dużo ciebie, polub mnie, przyszli tu by pieścić jak największe ilość nagich posągów?
en How many of you, like me, have come here to fondle as many nude statues as possible?
pl A ty z dziewczyną, pieszczącą językiem twój mężny tors
en And there you are, with some girl' s tongue caressing your manly pecs
pl To okropne, że nie wolno mi cię pieścić
en I find it terrible, that I must not caress you
pl Swe najdelikatniejsze kształty obnosi nieświadomie, ukazuje to, co stworzone dla rąk, by je pieściły, dla ust, by je gryzły bez opamiętania, nic o nich nie wiedząc, nie znając też ich zdumiewającej mocy.
en Those flour-white shapes, she bears them unknowingly, and offers them for hands to knead, for lips to eat, without holding them back, without any knowledge of them and without any knowledge of their fabulous power.
pl Jest gość w " Virtua Fighter ‧ ", który zna dobrze technikę Pieści Buddy
en There' s a guy in Virtual Fighter ‧... that does the Buddha Palm technique
pl Pieści jego rosnącą męskość
en She caresses his throbbing manhood
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70 zdań frazy pieścić.Znalezione w 0,435 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.