Tłumaczenia na język angielski:

 • essence   
  (noun   )
   
  Industrial product, made from flowers, or produced by some chemical process, from which a pleasant smell exhales.
 • perfume     
  (verb, noun   ) []
   
  Industrial product, made from flowers, or produced by some chemical process, from which a pleasant smell exhales.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

perfumy
perfumes; ; perfume; scent

Przykładowe zdania z "perfum", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeśli produkt zawiera perfumy, wskazuje się to na opakowaniu
en If the product contains perfumes, it shall be indicated on the packaging
pl Panie przewodniczący! Na zakończenie dodam tylko, że w samych Włoszech z szarej strefy rynku pochodzą produkty kosmetyczne, w tym perfumy i pasty do zębów, o wartości 120 milionów euro, co ma potencjalnie poważne skutki dla zdrowia.
en I will finish, Mr President, by pointing out that in Italy alone, EUR 120 million of cosmetic products, including perfumes and toothpaste, in fact come from the parallel market, with potential serious effects on health.
pl Używając tych perfum, sprawiasz, że mam na ciebie ochotę, a potem odmawiasz?
en Wearing that perfume, making me ache for you and then saying no?
pl Płyta pop, własna linia ubrań, perfum i biżuterii, napój energetyzujący
en Got the pop album, the jewelry, clothing and perfume line, the energy drink
pl W lewej kieszeni nosisz czerwoną tasiemkę skropioną jej perfumami
en You' re carrying in your left pocket a red ribbon sprayed with her scent
pl środki piękności, perfumy i dezodoranty: szminki, lakier do paznokci, makijaż, płyny do usuwania makijażu (włącznie z puderniczkami, szczotkami, pędzlami do pudru), lakier do włosów i balsam do włosów, środki przed i po goleniu, środki do opalania, środki do usuwania włosów, perfumy i wody toaletowe, dezodoranty i płyny do kąpieli
en Beauty products, perfumes and deodorants: lipstick, nail varnish, make-up and make-up removal products (including powder compacts, brushes and powder puffs), hair lacquers and lotions, pre-shave and after-shave products, sun-bathing products, hair removers, perfumes and toilet waters, personal deodorants and bath products
pl Choć można to uzasadnić różnicami w stawkach akcyzy na perfumy, alkohol oraz tytoń, czy zastanawialiście się państwo kiedyś, po co potrzebna jest karta pokładowa w przypadku zakupu gazety?
en While different tax rates on perfumes, alcohol and tobacco may justify this, have you ever considered why your boarding pass is needed when you purchase a newspaper?
pl Rozporządzenie Komisji nr (WE) 2790/1999 (wraz z wytycznymi na temat ograniczeń wertykalnych) zawiera przepisy dotyczące umów o dystrybucji różnych produktów, w tym perfum, odzieży i innych "produktów markowych”.
en Commission Regulation (EC) No 2790/1999 (together with the guidelines on vertical restrictions) sets out arrangements regarding distribution agreements for a number of products including perfumes, clothing and other 'brand products'.
pl A mnie twoje perfumy
en I find your perfume delicious
pl Było około tuzina perfumiarzy w/ Paryżu, w tamtym czasie./ Jeden z nich kiedyś sławny/ włoski perfumiarz Giuseppe Baldini.../ ulokował sklep na/ środku mostu zwanego Pont au Change.../ Gdy przybył do/ Paryża ponad ‧ lat temu./ By zapewnić, raz w życiu.../ Baldini stworzył kilka naprawdę/ wielkich perfum, na których zdobył fortunę./ Lecz teraz stracił/ kontakt z rzeczywistością./ Przestał być modny./ Spędzał czas czekając na klientów, którzy już nie przychodzą
en There were about a dozen perfumers in Paris in those days.One of them, the once- celebrated Italian perfumer, Giuseppe Baldini had set up shop in the center of the bridge called the Pont au Change on his arrival in Paris over thirty years ago. To be sure, at one time in his youth
pl Nie, to nie zapach perfum
en No, it' s not perfume
pl obaw związanych z ostrym działaniem toksycznym w następstwie narażenia przez drogi oddechowe przy produkcji perfum (stosowanie benzenu) oraz przy czyszczeniu zbiorników, w których przechowywano nieprzetworzony benzen i benzynę
en concerns for acute toxicity as a consequence of inhalation exposure during production of perfumes (use of benzene) and cleaning of crude benzene and gasoline tanks
pl Zapomniał odebrać perfumy od Chabot' a?
en He forgot to pick up a bottle of perfume at Chabot' s?
pl Następnym razem, no wiesz, niech to będą perfumy
en Well, next time, make it perfume
pl Nie zostawiłaś nic oprócz rozsypanego pudru i butelek po perfumach
en Blanche, you Ieft nothing here but spilt talcum and old perfume bottles
pl w przypadku YSL Beauté: badania naukowe, opracowanie, produkcja, marketing, dystrybucja i sprzedaż perfum i kosmetyków luksusowych
en for YSL Beauté: research, development, manufacturing, marketing, distribution and sale of perfumes and luxury cosmetics
pl środki piękności, na przykład: lakier do paznokci, produkty do makijażu i zmywania makijażu, płyn do włosów, produkty po goleniu, produkty do opalania, perfumy i wody toaletowe, dezodoranty, produkty kąpielowe itd
en beauty products, for example: nail varnish, make-up and make-up removal products, hair lotions, after-shave products, sun-bathing products, perfumes and toilet waters, deodorants, bath products, etc
pl Bare Essentials Mystique, perfumy Mandiry
en Bare Essentials Mystique, Mandira' s pe_ ume
pl Ale lakier, szminka i perfumy będą trujące i wykrywalne
en But hairspray mixed with lipstick and perfume will be toxic, and traceable
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ lutego ‧ r.- ars Parfum Creation & Consulting przeciwko OHIM (kształt flakonu perfum
en Action brought on ‧ February ‧- ars Parfum Creation & Consulting v OHIM (shape of a perfume bottle
pl Przedmiot: Sprzedaż perfum, odzieży i produktów markowych za pośrednictwem Internetu
en Subject: On-line sale of perfumes, clothing and brand products
pl Lakieru do paznokci, perfum... zapach siodełek rowerowych, koktajli
en Nail polish, perfume...... the smell of bicycle seats, cocktails
pl perfumy: ‧ gramów
en perfumes: ‧ grams
pl Dyskursywny obraz mężczyzny w dobie globalizacji (Analiza semiotyczna reklam prasowych perfum dla mężczyzn)
en Discursive construction of male identity under globalization (A semiotic analysis of press advertisements for men's fragrances)
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 282 zdań frazy perfum.Znalezione w 0,574 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.