Tłumaczenia na język angielski:

 • essence   
  (noun   )
   
  Industrial product, made from flowers, or produced by some chemical process, from which a pleasant smell exhales.
 • perfume     
  (verb, noun   ) []
   
  Industrial product, made from flowers, or produced by some chemical process, from which a pleasant smell exhales.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

perfumy
perfumes; ; perfume; scent

Przykładowe zdania z "perfum", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl perfum i wód toaletowych
en perfumes and toilet waters
pl I dziewczyna zaskoczyła mordercę, dlatego nie miał czasu żeby użyć perfum
en The girl surprised the murderer and he had no time to use perfume
pl perfum i wód toaletowych
en PERFUMES AND TOILET WATERS
pl buteleczek perfum, ‧ dolarów
en Twenty bottles of perfume, $
pl Rozporządzenie Komisji nr (WE) 2790/1999 (wraz z wytycznymi na temat ograniczeń wertykalnych) zawiera przepisy dotyczące umów o dystrybucji różnych produktów, w tym perfum, odzieży i innych "produktów markowych”.
en Commission Regulation (EC) No 2790/1999 (together with the guidelines on vertical restrictions) sets out arrangements regarding distribution agreements for a number of products including perfumes, clothing and other 'brand products'.
pl Przysuniesz się do niego i kiedy zobaczy te twoje klejnoty i poczuje francuskie perfumy zatraci się w twoich brązowych oczętach
en And then, nestle in real close to him and when he gets a look at those gams and smells that French perfume dripping off you and then...... becomes lost in those brown eyes
pl Wąchając wzrokiem. Analiza reklam perfum dla kobiet
en Sniffing sight. Analysis of perfume ads for women.
pl Tworzy własny reality show,linię ubrań, biżuterii, perfum, nie wspominając o napoju energetycznym, który nawet próbowałem. Smakuje naprawdę wyśmienicie
en She' s developing her own reality show, clothing line, jewelry, perfume, and not to mention an energy drink which I tried, and her drink tastes really, really good
pl Płyny obejmują żele, pasty, emulsje, płynne/stałe mieszanki oraz zawartość pojemników pod ciśnieniem, np. pasty do zębów, żele do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, dezodoranty, pianki do golenia, aerozole, oraz inne produkty o podobnej konsystencji
en Liquids include gels, pastes, lotions, liquid/solid mixtures and the contents of pressurised containers, e.g. toothpaste, hair gel, drinks, soups, syrups, perfume, shaving foam, aerosols and other items of similar consistency
pl Są na tropie perfum których używa morderca
en They' re on the track of a perfume the killer uses
pl Morcerca jest fanatykiem drogich perfum a tutaj prezentują najmodniejsze perfumy
en The killer is into expensive perfumes and they' re presenting a fashionable perfume
pl W końcu akord bazowy.Szlak wonny perfumy
en Finally, the base chord the trail of the perfume, lasting several days
pl Myślałam, że Maxxie kupił ci perfumy
en Thought Maxxie got you perfume
pl Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: trójwymiarowy znak towarowy w kształcie flakonu perfum dla towarów z klasy ‧ (zgłoszenie nr
en Community trade mark concerned: the three-dimensional trade mark in the shape of a perfume bottle for goods in class ‧ (Application No
pl perfumy: ‧ gramów, albo
en perfumes: ‧ grams, or
pl Lakieru do paznokci, perfum... zapach siodełek rowerowych, koktajli
en Nail polish, perfume...... the smell of bicycle seats, cocktails
pl Myślałam, że Maxxie kupił ci perfumy
en Thought Maxxie got you perfume?
pl Używam perfum
en I' ve worn perfume
pl Perfumy- z pewnością nie ty
en The perfume- most definitely not you
pl To nie są perfumy, prawda?- Nie
en It' s not perfume, is it?
pl Zorro, to nie perfumy
en Hey, Zorro, it' s not perfume
pl Wszystkie gospodarstwa rolne, z wyjątkiem dużych przedsiębiorstw, zapewniające produkcję podstawową owoców, warzyw, winorośli, zbóż, roślin oleistych i białkowych, ziół, roślin wykorzystywanych do produkcji perfum, leczniczych oraz przemysłowych
en All agricultural holdings, excluding large enterprises, engaged in the primary production of fruit, vegetables, vines, cereals, oil and protein-bearing plants, perfumed, aromatic and medicinal plants and industrial crops
pl Co ty tam wiesz?Te perfumy kosztują ‧ dolców za butelkę
en This stuff costs $‧ an ounce
pl Procedura badawcza dotycząca środków nałożonych przez Republikę Korei wpływających na przywóz, dystrybucję i reklamowanie kosmetyków, perfum i artykułów toaletowych zostaje niniejszym zakończona
en The examination procedure concerning the measures imposed by the Republic of Korea affecting the import, distribution and advertising of cosmetics, perfume and toiletries products is hereby terminated
pl A mnie twoje perfumy
en I find your perfume delicious
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 282 zdań frazy perfum.Znalezione w 0,745 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.