Tłumaczenia na język angielski:

  • budgerigar   

Przykładowe zdania z "papuga falista", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl NACE ‧.‧: Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
en NACE ‧.‧: Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
pl Papier i tektura faliste, nawet perforowane
en Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated
pl nylonowa siatka lub karton z tektury falistej
en nylon net or corrugated case
pl w przypadku przedsiębiorstwa CPAG: opakowania z aluminium, papieru falistego oraz opakowania elastyczne
en for CPAG: aluminium, corrugated board and flexible packaging
pl Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistych
en Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard
pl CPA ‧.‧.‧: Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
en CPA ‧.‧.‧: Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard
pl Pozycje ‧ i ‧ obejmują, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami
en Headings ‧ and ‧ apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings
pl CPA ‧.‧.‧: Testliner – papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
en CPA ‧.‧.‧: Testliner (recycled liner board
pl Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej
en Kraftliner
pl odsłaniały zaledwie płatki uszu, biegnąc ku skroniom falistą linią, którą wiejski lekarz spostrzegł pierwszy raz w życiu.
en and, just showing the tip of the ear, it was joined behind in a thick chignon, with a wavy movement at the temples that the country doctor saw now for the first time in his life.
pl CPA ‧.‧.‧: Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
en CPA ‧.‧.‧: White top kraftliner; coated kraftliner
pl niebielony papier pakowy lub karton, papier lub karton falisty
en Of unbleached kraft paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard
pl Kod ten obejmuje wyroby stalowe opakowaniowe (blachę białą, blachę i taśmę ocynowaną, ECSC), wszystkie blachy, blachy grube i zwoje, płaskie lub faliste, powlekane metalem ogniowo lub elektrolitycznie oraz wszystkie blachy, blachy grube i zwoje, płaskie lub faliste, pokryte powłokami organicznymi
en This code includes packaging steels (tinplate, tinned sheet and strip, ECCS), all hot-dipped or electrolytically metal-coated sheet, plate and coils, flat or corrugated, and all sheet, plate and coils, flat or corrugated, coated with organic coatings
pl Testliner- papier z makulatury na pokrycie tektury falistej- może także posiadać zewnętrzną warstwę z papieru barwionego lub z papieru otrzymanego z masy celulozowej niepochodzącej z odzysku, bielonej lub niebielonej
en Testliner may also have a surface layer of dyed paper or of paper made of bleached or unbleached non-recovered pulp
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Mustang przeciwko OHIM- Decathlon (Przedstawienie linii falistej
en Action brought on ‧ September ‧- Mustang v OHIM
pl NACE ‧.‧: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
en NACE ‧.‧: Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
pl Trzy faliste linie
en Three wavy lines
pl Arkusze faliste
en Corrugated sheets
pl Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny międzynarodowy i krajowy znak towarowy przedstawiający białą linię falistą na czarnym tle dla towarów należących do klas ‧, ‧ i
en Mark or sign cited in opposition: Existing national and international figurative mark constituted by the representation of a white wavy line on a black background, for goods in Classes ‧, ‧ and
pl Papier lub tektura, siarczanowe lub faliste, niebielone
en Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard
pl CPA ‧.‧.‧: Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej
en CPA ‧.‧.‧: Cartons, boxes and cases, of corrugated board or corrugated paperboard
pl przedsiębiorstwo Kappa: produkcja oraz sprzedaż materiałów do produkcji tektury falistej, tektury litej i falistej oraz kartonów z tektury falistej i litej, jak również specjalistycznej tektury oraz odzyskiwanie papieru z makulatury
en for undertaking Kappa: manufacturing and sale of corrugated case materials, corrugated and solid board sheets, corrugated and solid board cases and graphic and specialty board and the recovery of recycled wastepaper
pl CHOG Limone Interdonato Messina wprowadzana jest na rynek w pojemnikach lub na tackach drewnianych, plastikowych lub kartonowych, w siatkach o maksymalnej pojemności ‧ kg, w skrzynkach z tektury falistej
en Limone Interdonato Messina PGI lemons are marketed in wooden, plastic and/or cardboard containers and/or trays, in nets of a maximum weight of ‧ kg and in corrugated cardboard bins
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy papuga falista.Znalezione w 0,681 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.