Tłumaczenia na język angielski:

  • budgerigar   

Przykładowe zdania z "papuga falista", pamięć tłumaczeniowa

add example
NACE ‧.‧: Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tekturyNACE ‧.‧: Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
Papier i tektura faliste, nawet perforowaneCorrugated paper and paperboard, whether or not perforated
nylonowa siatka lub karton z tektury falistejnylon net or corrugated case
w przypadku przedsiębiorstwa CPAG: opakowania z aluminium, papieru falistego oraz opakowania elastycznefor CPAG: aluminium, corrugated board and flexible packaging
Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistychCartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard
CPA ‧.‧.‧: Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż falisteCPA ‧.‧.‧: Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard
Pozycje ‧ i ‧ obejmują, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjamiHeadings ‧ and ‧ apply, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings
CPA ‧.‧.‧: Testliner – papier z makulatury na pokrycie tektury falistejCPA ‧.‧.‧: Testliner (recycled liner board
Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistejKraftliner
odsłaniały zaledwie płatki uszu, biegnąc ku skroniom falistą linią, którą wiejski lekarz spostrzegł pierwszy raz w życiu.and, just showing the tip of the ear, it was joined behind in a thick chignon, with a wavy movement at the temples that the country doctor saw now for the first time in his life.
CPA ‧.‧.‧: Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielonyCPA ‧.‧.‧: White top kraftliner; coated kraftliner
niebielony papier pakowy lub karton, papier lub karton falistyOf unbleached kraft paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard
Kod ten obejmuje wyroby stalowe opakowaniowe (blachę białą, blachę i taśmę ocynowaną, ECSC), wszystkie blachy, blachy grube i zwoje, płaskie lub faliste, powlekane metalem ogniowo lub elektrolitycznie oraz wszystkie blachy, blachy grube i zwoje, płaskie lub faliste, pokryte powłokami organicznymiThis code includes packaging steels (tinplate, tinned sheet and strip, ECCS), all hot-dipped or electrolytically metal-coated sheet, plate and coils, flat or corrugated, and all sheet, plate and coils, flat or corrugated, coated with organic coatings
Testliner- papier z makulatury na pokrycie tektury falistej- może także posiadać zewnętrzną warstwę z papieru barwionego lub z papieru otrzymanego z masy celulozowej niepochodzącej z odzysku, bielonej lub niebielonejTestliner may also have a surface layer of dyed paper or of paper made of bleached or unbleached non-recovered pulp
Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Mustang przeciwko OHIM- Decathlon (Przedstawienie linii falistejAction brought on ‧ September ‧- Mustang v OHIM
NACE ‧.‧: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tekturyNACE ‧.‧: Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
Trzy faliste linieThree wavy lines
Arkusze falisteCorrugated sheets
Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny międzynarodowy i krajowy znak towarowy przedstawiający białą linię falistą na czarnym tle dla towarów należących do klas ‧, ‧ iMark or sign cited in opposition: Existing national and international figurative mark constituted by the representation of a white wavy line on a black background, for goods in Classes ‧, ‧ and
Papier lub tektura, siarczanowe lub faliste, niebieloneUnbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard
CPA ‧.‧.‧: Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistejCPA ‧.‧.‧: Cartons, boxes and cases, of corrugated board or corrugated paperboard
przedsiębiorstwo Kappa: produkcja oraz sprzedaż materiałów do produkcji tektury falistej, tektury litej i falistej oraz kartonów z tektury falistej i litej, jak również specjalistycznej tektury oraz odzyskiwanie papieru z makulaturyfor undertaking Kappa: manufacturing and sale of corrugated case materials, corrugated and solid board sheets, corrugated and solid board cases and graphic and specialty board and the recovery of recycled wastepaper
CHOG Limone Interdonato Messina wprowadzana jest na rynek w pojemnikach lub na tackach drewnianych, plastikowych lub kartonowych, w siatkach o maksymalnej pojemności ‧ kg, w skrzynkach z tektury falistejLimone Interdonato Messina PGI lemons are marketed in wooden, plastic and/or cardboard containers and/or trays, in nets of a maximum weight of ‧ kg and in corrugated cardboard bins
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy papuga falista.Znalezione w 0,249 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.