Tłumaczenia na język angielski:

  • budgerigar   
  • budgie   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "papuga falista", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl CPA ‧.‧.‧: Testliner- papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
en CPA ‧.‧.‧: Testliner (recycled liner board
pl Z wyjątkiem tego, gdy znajdują się za nim trzy linie faliste, bo wtedy Z staje się B
en Unless it' s followed by three wavy lines, in which case the Z becomes a B
pl Ubarwienie ryby jest zielonkawo-niebieskie z wąskimi falistymi czarnymi liniami i plamkami, natomiast jej strona brzuszna i boki są srebrzysto-żółte z niebieskawo-szarymi plamkami
en It is a greenish blue colour, with narrow wavy black lines and speckles, while its belly and flanks are of a silvery yellow with bluish grey speckles
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Mustang przeciwko OHIM- Decathlon (Przedstawienie linii falistej
en Case T-‧/‧: Action brought on ‧ September ‧- Mustang v OHIM
pl Jabłka Mela di Valtellina wprowadzane są do obrotu z wykorzystaniem pudełek z tektury falistej – tacek kartonowych – składanych kartonów (traypak) – skrzynek drewnianych – skrzynek wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych – zapieczętowanych opakowań zawierających kilka owoców (tacek, kartonów i toreb
en Mela di Valtellina is released for consumption in corrugated cardboard bins- cardboard trays- telescopic boxes (traypak)- wooden crates- reusable plastic crates- sealed packs containing a number of apples (trays, boxes and bags
pl CPA ‧.‧.‧: Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
en CPA ‧.‧.‧: Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard
pl Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
en Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
pl nylonowa siatka lub karton z tektury falistej
en nylon net or corrugated case
pl Arkusze faliste
en Corrugated sheets
pl Opis: W środkowej części monety znajduje się prostokąt z liczbą ‧ na którego tle zbiega się kilka falistych linii
en Description: The coin shows curved lines around a rectangle marked with the figure
pl NACE ‧.‧: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
en NACE ‧.‧: Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
pl Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej
en Kraftliner
pl Pozycja ‧ obejmuje między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły przez to charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami
en Heading ‧ applies, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings
pl przedsiębiorstwo JSG: produkcja oraz sprzedaż materiałów do produkcji tektury falistej, tektury falistej, kartonów z tektury falistej oraz odzyskiwanie papieru z makulatury
en for undertaking JSG: manufacturing and sale of corrugated case materials, sheets, and cases and the recovery of recycled wastepaper
pl Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistych
en Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard
pl niebielony papier pakowy lub karton, papier lub karton falisty
en Of unbleached kraft paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard
pl Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzny międzynarodowy i krajowy znak towarowy przedstawiający białą linię falistą na czarnym tle dla towarów należących do klas ‧, ‧ i
en Mark or sign cited in opposition: Existing national and international figurative mark constituted by the representation of a white wavy line on a black background, for goods in Classes ‧, ‧ and
pl Testliner- papier z makulatury na pokrycie tektury falistej- może także posiadać zewnętrzną warstwę z papieru barwionego lub z papieru otrzymanego z masy celulozowej niepochodzącej z odzysku, bielonej lub niebielonej
en Testliner may also have a surface layer of dyed paper or of paper made of bleached or unbleached non-recovered pulp
pl Pozycja ‧ obejmuje, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powleczone, pod warunkiem że nie przyjęły przez to charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami
en Heading ‧ applies, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings
pl Testliner (papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
en Testliner (recycled liner board
pl CPA ‧.‧.‧: Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
en CPA ‧.‧.‧: White top kraftliner; coated kraftliner
pl NACE ‧.‧: Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
en NACE ‧.‧: Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy papuga falista.Znalezione w 0,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.