Tłumaczenia na język angielski:

  • budgerigar   

Przykładowe zdania z "papuga falista", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl NACE ‧.‧: Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
en NACE ‧.‧: Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
pl Papier i tektura faliste, nawet perforowane
en Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated
pl niebielony papier lub karton, papier lub karton falisty
en unbleached paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard
pl nylonowa siatka lub karton z tektury falistej
en nylon net or corrugated case
pl CPA ‧.‧.‧: Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony
en CPA ‧.‧.‧: White top kraftliner; coated kraftliner
pl CPA ‧.‧.‧: Testliner- papier z makulatury na pokrycie tektury falistej
en CPA ‧.‧.‧: Testliner (recycled liner board
pl Pozycja ‧ obejmuje, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powlekane, pod warunkiem że nie przyjęły podczas obróbki charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami
en Heading ‧ applies, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headings
pl odsłaniały zaledwie płatki uszu, biegnąc ku skroniom falistą linią, którą wiejski lekarz spostrzegł pierwszy raz w życiu.
en and, just showing the tip of the ear, it was joined behind in a thick chignon, with a wavy movement at the temples that the country doctor saw now for the first time in his life.
pl Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistych
en Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard
pl niebielony papier pakowy lub karton, papier lub karton falisty
en Of unbleached kraft paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard
pl w przypadku CPAG: opakowania z aluminium, tektury falistej oraz opakowania elastyczne
en CPAG: aluminium, corrugated board and flexible packaging
pl Papier lub tektura, siarczanowe lub faliste, niebielone
en Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard
pl Wpływ procesu wytwarzania tektury falistej na jej jakość.
en Effect of the manufacturing process of corrugated board on its quality.
pl CPA ‧.‧.‧: Papierfalisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach
en CPA ‧.‧.‧: Corrugated board, in rolls or sheets
pl NACE ‧.‧: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
en NACE ‧.‧: Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
pl Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Mustang przeciwko OHIM- Decathlon (Przedstawienie linii falistej
en Action brought on ‧ September ‧- Mustang v OHIM
pl CPA ‧.‧.‧: Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste
en CPA ‧.‧.‧: Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard
pl Opis: W środkowej części monety znajduje się prostokąt z liczbą ‧ na którego tle zbiega się kilka falistych linii
en Description: The coin shows curved lines around a rectangle marked with the figure
pl Nie miało szyb, a tylko betonowe kraty. A niebawem nie będzie i tego – pomyślałem, przypominając sobie o tym, że w innych skrzydłach zabudowali betonem i blachą falistą całe otwory, pozbawiając chłopaków światła i widoku nieba.
en I won’t have this much longer either, I reminded myself, thinking of how they’d started to block up the windows in the other wings with corrugated iron and timber, blocking out all sunlight and the sky.
pl Ubarwienie ryby jest zielonkawo-niebieskie z wąskimi falistymi czarnymi liniami i plamkami, natomiast jej strona brzuszna i boki są srebrzysto-żółte z niebieskawo-szarymi plamkami
en It is a greenish blue colour, with narrow wavy black lines and speckles, while its belly and flanks are of a silvery yellow with bluish grey speckles
pl Teren jest wysoki na północnym zachodzie i niski na południowym wschodzie, z falistymi wzgórzami
en The terrain is high in the north-west and low in the south-east, with undulating hills
pl Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
en Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 134 zdań frazy papuga falista.Znalezione w 0,6 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.