Tłumaczenia na język angielski:

 • toe     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  part of a shoe or sock covering the toe
   
  part of a shoe or sock covering the toe
   
  part of a shoe or sock covering the toe

Pozostałe znaczenia:

 
czasem patrzysz przez nie
 
kciuki lub wskazujące
 
nie wkładaj ich między drzwi
 
szaleją na klawiaturze
 
Patrzeć przez ..., czyli z pobłażliwością
 
patrzy przez nie pobłażliwy
 
Patrzeć przez ..., czyli udawać, że się czegoś nie zauważa
 
... lizać, czyli coś bardzo smacznego
 
Lizać, o czymś wyjątkowo smacznym
 
na klawiaturze
 
pot. część buta, skarpetki okrywająca palce stopy
 
Palacz miewa żółte
 
przesłaniają widok tolerancyjnemu?
 
U ręki lub nogi
 
Biegają po klawiaturze
 
ukryte w rękawiczce

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (20)

kiwnąć palcem
lift a finger
mały palec
auricular; little finger; the little finger; the little toe; pinkie; pinky; minimus
odcisk palca
dactylogram; finger-mark; fingerprint; finger print
odciski palców
fingerprints
palce nogi
phalanges; femur; shoulder blade; metacarpus; humerus; ulna; carpus; tibia; limb bones; scapula; fibula; metatarsus; toes; tarsus; radius; patella
palcem nie kiwnąć
not lift a finger
palec
fingerbreadth; toe; digit; middle finger; finger’s breadth; finger;
palec drugi
index; index finger; forefinger
palec mały
little finger; little man; pinky; pinkie; ear finger; mercurial finger; auricular; little toe
palec serdeczny
leech-finger; physician finger; ring finger; digit IV; marriage finger; fourth finger; ring-man; fourth digit; third finger; physic finger; medical finger; medicinal finger; gold-finger; wedding finger; medicinable finger; physical finger
palec środkowy
tall man; tall finger; middle finger; midsfinger; fuck finger; middel finger; nameless finger; mid-finger; long finger
palec u nogi
digit; finger; toe
palec wskaziciel
forefinger; index; index finger
palec wskazujący
demonstrator; arrow-finger; forefinger; teacher; pointer finger; pointling; pointer; insignitor; trigger finger; showing finger; index finger; lickpot; index; first finger

Przykładowe zdania z "palce", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Byłabym zszokowana, gdybyś chociaż kiwnął palcem
en I' d be downright shocked if you lifted a finger
pl Czasami nie znajdują nawet palca
en Sometimes they don' t even find a finger
pl w odniesieniu do odcisków palców: nie później niż po upływie ‧ miesięcy
en as regards fingerprints: at the latest ‧ months
pl Ale przy takim ataku posinialyby wargi i palce
en No, a seizure like that would turn the lips and the fingers blue
pl Te palce polerują wnętrza pocisków
en Their fingers polish the insides of shell metal casings.How else am I to polish the inside of a ‧ millimetre shell casing?
pl Trzymając wstrzykiwacz pionowo z igłą skierowaną ku górze uderzać palcem w pojemnik z insuliną tak, aby ewentualne pęcherzyki powietrza przesunęły się w kierunku igły
en While holding the pen with the needle pointing upwards, the insulin reservoir should be tapped with the finger so that any air bubbles rise up towards the needle
pl Ten nie szczędził zresztą doktorowi grzeczności, robił mu nawet zakupy w Rouen; a pani doktorowej zwoził kaktusy, które dzięki poczytnej powieści stały się właśnie modne; w < Jaskółce > trzymał je na kolanach, kłując sobie palce kolcami.
en He showed him many others, even to doing errands for him at Rouen; and the book of a novelist having made the mania for cactuses fashionable, Leon bought some for Madame Bovary, bringing them back on his knees in the < Hirondelle, > pricking his fingers on their hard hairs.
pl Wiąże się to ze sprawozdaniami, w których żąda się, aby brytyjskie władze lotnicze pobierały odciski palców i fotografowały wszystkich obywateli, odprawianych w przypadku lotów krajowych na lotnisku w Heathrow i na kliku innych lotniskach.
en This comes on the back of reports which claim that the British Airports Authority is to fingerprint and photograph all passengers checking in for domestic flights at Heathrow and several other airports.
pl I jak mi wytłumaczysz brak odcisków palców w miejscu zbrodni?
en How come we' ve found no prints at the scene?
pl Pole ‧.‧: pozycja palca (Finger Position – FGP
en Field ‧.‧: Finger position (FGP
pl Nieprawidłowość w odciskach palców Strahma.- Co?
en An abnormality in Strahm' s fingerprint
pl Złap mnie za palec
en Dude, pull my finger
pl Okręcisz go sobie... wokół małego palca
en Don' t be worrying now.You' il have the lotto man..... twisted round your little finger
pl Macza palce we wszystkim, do czego dochodzi w Szanghaju
en He usually has a hand in everything that happens in Shanghai
pl Badania laboratoryjne potwierdzają zgodność odcisków palców
en Lab tests confirm a fingerprint match
pl Jest na nim odcisk palca
en There was a fingerprint on it
pl Cześć.Możesz mi powiedzieć, jak twoje odciski palców znalazły się na tym?
en Can you tell me why your fingerprints were found on this?
pl Przed wysłaniem obrazów odcisków palców do CS-VIS należy zweryfikować ich jakość celem upewnienia się, że jest ona zgodna ze specyfikacjami
en A check on quality must be performed locally prior to sending the images to the CS-VIS, which must meet the specifications that will be defined
pl Oczy, palce u rąk, palce u nóg
en Eyes, fingers, toes
pl Albo maczałeś w tym palce
en You' re insulting my intelligence
pl Nie ruszyłam nawet palcem
en I don' t have to lift a finger
pl Osiągnięcie takiej zgodności jest ćwiczeniem z zakresu partnerstwa i współpracy, konsensusu, zaufania i budowania współdziałania, a nie popierania, pouczania i wytykania palcem.
en The achievement of such compatibility is an exercise in partnership and cooperation, in consensus, confidence and interoperability-building, not in advocacy, lecturing and finger-pointing.
pl Na moim palcu nie ma obrączki
en Ain' t no ring on my finger
pl Jeśli tkniesz palcem McKinneya... na tym parkingu, mogą cię zwolnić
en If you lay a finger on McKinney... in that parking lot, they can fire you
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2821 zdań frazy palce.Znalezione w 1,103 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.