Tłumaczenia na język angielski:

 • toe     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  part of a shoe or sock covering the toe
   
  part of a shoe or sock covering the toe

Pozostałe znaczenia:

 
czasem patrzysz przez nie
 
kciuki lub wskazujące
 
nie wkładaj ich między drzwi
 
szaleją na klawiaturze
 
Patrzeć przez ..., czyli z pobłażliwością
 
patrzy przez nie pobłażliwy
 
Patrzeć przez ..., czyli udawać, że się czegoś nie zauważa
 
... lizać, czyli coś bardzo smacznego
 
Lizać, o czymś wyjątkowo smacznym
 
na klawiaturze
 
pot. część buta, skarpetki okrywająca palce stopy
 
Palacz miewa żółte
 
przesłaniają widok tolerancyjnemu?
 
U ręki lub nogi
 
Biegają po klawiaturze
 
ukryte w rękawiczce

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (23)

chodzić na palcachtiptoe
genetyczny odcisk palcaDNA fingerprint
kliknięcie prawym przyciskiem myszy dwoma palcamitwo-finger right-click
mały paleclittle finger; pinky
odcisk palcadactylogram; fingerprint; finger print; finger-mark
odciski palcówfingerprints
palce nogitoes
palce u nógtoes
palcem nie kiwnąćnot lift a finger
palec; middle finger; finger; toe; digit
palec małypinkie; pinky; little finger
palec rękifinger
palec serdecznyring-man; third finger; physic finger; medical finger; digit IV; fourth finger; fourth digit; leech-finger; wedding finger; gold-finger; marriage finger; medicinable finger; medicinal finger; physical finger; physician finger; ring finger
palec środkowymiddel finger; long finger; tall finger; fuck finger; tall man; middle finger
palec u nogifinger; digit; toe
palec wskazującyfirst finger; teacher; arrow-finger; demonstrator; index; insignitor; lickpot; pointer; pointer finger; pointling; showing finger; trigger finger; index finger; forefinger
pokazać środkowy palecflip the bird
pstrykać palcamisnap
pstryknąć palcamisnap
serdeczny palecring finger
wybieranie dwoma palcamitwo-finger tap
zimny paleccold finger
znać jak swoje pięć palcówto know something like the palm of the hand

Przykładowe zdania z "palce", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nawet, jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palcaEven if small amounts have been injected, accidental injection with this product can cause intense swelling, which may, for example, result in ischaemic necrosis and even the loss of a digit
Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi tak, by między gałką oczną a powieką utworzyła się „ kieszonka ”Pull down your eyelid with a clean finger, until there is a pocket between the eyelid and your eye
Słuchaj, tylko... porusz palcem, jeśli mnie słyszyszListen, just move one of your fingers if you can hear me, okay?
Wiesz, James...Chcę, żebyś wiedział, że gdyby został z ciebie... uśmiech i twój mały palec... i tak byłbyś pełniejszym mężczyzną, niż ktokolwiek innyYou know, James...... I just want you to know that if all that was left of you...... was your smile and your little finger...... you' d still be more of a man than anyone I' ve ever met
W przypadku gdy wykorzystanie odcisków palców danej osoby nie jest możliwe lub wyszukiwanie za pomocą odcisków palców nie przyniesie rezultatu, wyszukiwanie przeprowadza się według danych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. a) lub c); wyszukiwanie to można prowadzić jednocześnie według danych określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. bWhere the fingerprints of that person cannot be used or the search with the fingerprints fails, the search shall be carried out with the data referred to in Article ‧(a) and/or (c); this search may be carried out in combination with the data referred to in Article ‧(b
Uświadomiłam sobie, że z tobą życie przelatuje mi między palcamiI realize that with you, my life is passing me by
Więc mamy listę zaginionych diamentów, broni bez odcisków palców...... Pusta aktówka i wybuch, który zniszczył większość dowodówSo we have a list of missing diamonds, guns without fingerprints...... an empty briefcase and an explosion that destroyed most of the evidence
Jedyną osobą, która jest szczęśliwa z siedzeni na tyłku i przebierania palcami, jesteś Ty!Jackson' s tired, his mother is
Trzymając wstrzykiwacz pionowo z igłą skierowaną ku górze delikatnie uderzając palcem w pojemnik z insuliną tak, aby wszystkie pęcherzyki powietrza przesunęły się w kierunku igłyWhile holding the pen with the needle pointing upwards, the insulin reservoir should be tapped gently with the finger so that any air bubbles rise up towards the needle
Tamagi, obetnij swój palecTamagi, cut off your finger
Dotykałam twojego wielkiego palcaI touch your big toe
Fotografie i odciski palców wykorzystywane są jedynie w celu potwierdzenia tożsamości osoby, która została znaleziona w trakcie wyszukiwania w SIS ‧ według danych alfanumerycznychPhotographs and fingerprints shall only be used to confirm the identity of a person who has been found as a result of an alphanumeric search made in the SIS II
nie można złożyć odcisków palców z przyczyn faktycznychthe fingerprints cannot factually be provided
Aha, potarłeś palceYou felt the fingers
Ta pułapka na palce to był przecież główna atrakcja na jego ‧. urodzinachThat finger trap was a party favor at his ‧th birthday
- Dlaczego jej pani nie przyprowadziła? - podjęła półgłosem. - Ćśś! - szepnęła Emma, wskazując palcem aptekarza.< Why didn’t you bring her? > she went on in a low voice. < Hush! hush! > said Emma, pointing with her finger to the druggist.
– Trzech ludzi… To było tak. jakby wodząc palcami po gołym murze natrafił nagle może nie na szczelinę, ale przynajmniej na chropowatość, której staranni murarze nie wygładzili.< Three men... > It was as though suddenly, fingering that bare wall, his fingers had encountered, not so much a crack perhaps, but at least a roughness that had not been smoothed away by the careful builders.
Z wyjątkiem Bernie Sankowitza- On stracił jego wielki palec, ale, który jest zaledwie dodatekExcept Bernie Sankowitz- He lost his big toe, but that' s barely an appendage
Przygotowała termos gorącej zupy cebulowej, pół zimnego kurczaka, którego mieli zjeść palcami, trochę ciasteczek z rodzynkami, kość baranią dla Bullera i drugi termos, pełen kawy.She had prepared a thermos of hot onion soup, half a cold chicken to be dismembered in the fingers, some rock buns, a mutton bone for Buller, and a second thermos of coffee.
Przypadkowe wstrzyknięcie lub wstrzyknięcie szczepionki samemu sobie może powodować znaczny ból oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palcaAccidental injection or self-injection could cause severe pain and swelling, particularly if the vaccine is injected into a joint or finger
Jednocześnie patrzymy przez palce na tych, których nie można niepokoić osiąganiem celów na czas lub podejmowaniem wspólnych decyzji.At the same time, we are looking through our fingers at those who cannot be bothered to achieve the objectives in time or to make any joint decisions.
Przypadkowe wstrzyknięcie może powodować znaczną bolesność oraz obrzęk, szczególnie w przypadku wstrzyknięcia do stawu lub palca, a w rzadkich przypadkach może doprowadzić do utraty palca, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarskaAccidental injection/self injection may result in severe pain and swelling, particularly if injected into a joint or finger, and in rare cases could result in the loss of the affected finger if prompt medical attention is not given
Daj mi palec!Give me your toe!
Mieliby niezłą zabawę, jedząc dżem z palca FrenssenaThey' d have good fun feeding on Frenssen' s toe jam
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2821 zdań frazy palce.Znalezione w 2,324 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.