Tłumaczenia na język angielski:

 • botanical garden   
  (Noun  ) []
   
  a place where a variety of plants are grown for scientific reasons
   
  A place in which plants are grown, studied and exhibited.
   
  ogrod. ogrodnictwo ogród, w którym są hodowane dla celów naukowych rośliny różnych stref klimatycznych i środowisk, zwykle dostępny dla zwiedzających;
   
  a place where a variety of plants are grown for scientific reasons
   
  a place where a variety of plants are grown for scientific reasons
 • botanical gardens   
 • botanic garden   

Picture dictionary

botanical garden
botanical garden

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Ogród Botaniczny w Gisborne
Gisborne Botanical Gardens
Ogród Botaniczny w Göteborgu
Göteborg Botanical Garden
Ogród Botaniczny w Krakowie
Botanical Garden in Kraków

Przykładowe zdania z "ogród botaniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne
en historic monuments, national parks, zoological and botanical gardens
pl Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [kultura: publiczne teatry, filharmonie, muzea, biblioteki, archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczne]
en Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten)- [culture: public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens]
pl Ogrody botaniczne
en Botanical gardens
pl Geobaza obiektów roslinnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza na potrzeby wizualizacji kartograficznej.
en Plant objects geodatabase of Adam Mickiewicz University Botanic Garden for the purposes of cartographic visualization.
pl Ważną rolę w jej rozwoju odegrał tutejszy ogród botaniczny i pracujący w nim ogrodnik Bresiers
en The Botanical Garden and its horticulturist Bresiers played an important part in the cultivation's development
pl zabytki, parki narodowe, ogrody zoologiczne i botaniczne, akwaria
en historic monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria
pl Edukacyjna funkcja Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
en Educational function of the Warsaw University Botanical Garden
pl ,,Przebieg temperatury gleby na Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IG i GP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie w 2008 r.
en “The cycle of soil temperature analyzed in the Field Research Station of the Climatology Department in the Botanical Garden in Krakow in 2008”
pl Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
en Herbaceous species spectral library of the Warsaw University Botanic Garden
pl Efektywność zapylania kwiatów szachownicy kostkowanej(Fritillaria meleagris L.,Liliaceae) w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego
en Pollination efficiency of common fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) flowers in conditions of Warsaw University Botanic Garden
pl Jeżeli spojrzycie na lewo, zobaczycie Ogród Botaniczny...... używany do uprawy cukru
en If you look on the left there, you' il see the botanical garden...... what used to be a sugar plantation
pl pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itd
en historic monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria, hire of equipment and accessories for culture, such as television sets, video cassettes, etc
pl Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologiczne
en libraries, museums, botanical andzoological gardens
pl " Fandorin i Pożarski, przeciw którym tak nieudolnie przeprowadziliście akcję w łaźni, jutro, o ‧- tej, będą znajdować się w Ogrodzie Botanicznym, przy lodowym labiryncie
en ' Tomorrow at noon Fandorin and Pozharsky' will come to Neskuchny Garden, ' lce Labyrinth '
pl Wybrane aspekty przestrzenno-organizacyjne zarządzania ogrodem botanicznym jako atrakcją turystyczną na przykładzie Krakowskiego Ogrodu Botanicznego.
en The some chosen aspects of administration and landscape planning in mangement of botanical garden as a tourist attraction based on Cracow's Botanical Garden.
pl Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w świadomości społeczeństwa na podstawie prasy i przewodników po Krakowie XIX i XX wieku.
en Botanical Garden of the Jagiellonian University in the consciousness of the society on the basis of press and Cracow guidebooks of the XIX and XX century.
pl Nagle puściła się pędem przez Quatremares i Sotteville, przemknęła Większym Traktem i ulicą Elbeuf, zatrzymując się po raz trzeci przed Ogrodem Botanicznym. - Ruszaj dalej! - głos był teraz ostrzejszy.
en But suddenly it turned with a dash across Quatremares, Sotteville, La Grande-Chaussee, the Rue d‘Elbeuf, and made its third halt in front of the Jardin des Plantes. < Get on, will you? > cried the voice more furiously.
pl Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody
en Botanical and zoological gardens and nature reserves activities
pl Ogród botaniczny Dubounce
en Dubounce Botanical Gardens
pl G Ogrody botaniczne
en G= Botanical gardens
pl Mnie zaciekawiły te ogrody botaniczne
en Well, the botanical gardens are pulling me, I don' t know about you
pl Współczesne zadania ogrodów botanicznych i ich realizacja przez polskie ogrody botaniczne.
en Modern tasks of botanical gardens and their execution by Polish botanical gardens.
pl Gatunki sagowców z załącznika II konwencji cites w kolekcjach polskich ogrodów botanicznych
en The species of cycads included in the Appendix II CITES in polish botanical gardens' collection
pl Dawne rośliny użytkowe w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UJ – rośliny sakralne i magiczne.
en The old useful plants in the collections of the Botanic Garden of the Jagiellonian University - the sacred and magical plants
pl rocznica ogrodu botanicznego w Lublanie
en th anniversary of the botanical garden in Ljubljana
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1163 zdań frazy ogród botaniczny.Znalezione w 0,739 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.