Tłumaczenia na język angielski:

 • botanical garden   
  (Noun  ) []
   
  a place where a variety of plants are grown for scientific reasons
   
  A place in which plants are grown, studied and exhibited.
   
  ogrod. ogrodnictwo ogród, w którym są hodowane dla celów naukowych rośliny różnych stref klimatycznych i środowisk, zwykle dostępny dla zwiedzających;
   
  a place where a variety of plants are grown for scientific reasons
 • botanic garden   
 • botanical gardens   

Picture dictionary

botanical garden
botanical garden

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

Ogród Botaniczny w GisborneGisborne Botanical Gardens
Ogród Botaniczny w GöteborguGöteborg Botanical Garden
Ogród Botaniczny w KrakowieBotanical Garden in Kraków

Przykładowe zdania z "ogród botaniczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrodyBotanical and zoological gardens and nature reserves activities
Rośliny z rodzaju Euphorbia objęte I i II załącznikiem Konwencji Waszyngtońskiej w kolekcjach polskich ogrodów botanicznychPlants from genus Euphorbia included in CITES Appendixes I and II in collections of Polish botanic gardens
teatry, filharmonie, muzea, biblioteki, archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczne]public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens]
pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologicznehistoric monuments, national parks, zoological and botanical gardens
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w świadomości społeczeństwa na podstawie prasy i przewodników po Krakowie XIX i XX wieku.Botanical Garden of the Jagiellonian University in the consciousness of the society on the basis of press and Cracow guidebooks of the XIX and XX century.
Rola Ogrodu Botanicznego w Kew (Royal Botanic Gardens, Kew) w Wielkiej Brytanii w Edukacji i Popularyzacji Wiedzy BotanicznejThe Role of Royal Botanic Gardens, Kew in United Kingdom in education and popularization of botanical knowledge
Edukacyjna funkcja Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu WarszawskiegoEducational function of the Warsaw University Botanical Garden
Nagle puściła się pędem przez Quatremares i Sotteville, przemknęła Większym Traktem i ulicą Elbeuf, zatrzymując się po raz trzeci przed Ogrodem Botanicznym. - Ruszaj dalej! - głos był teraz ostrzejszy.But suddenly it turned with a dash across Quatremares, Sotteville, La Grande-Chaussee, the Rue d‘Elbeuf, and made its third halt in front of the Jardin des Plantes. < Get on, will you? > cried the voice more furiously.
,,Przebieg temperatury gleby na Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii IG i GP UJ w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie w 2008 r.“The cycle of soil temperature analyzed in the Field Research Station of the Climatology Department in the Botanical Garden in Krakow in 2008”
Gatunki sagowców z załącznika II konwencji cites w kolekcjach polskich ogrodów botanicznychThe species of cycads included in the Appendix II CITES in polish botanical gardens' collection
Populistyczne posunięcia przypominające atak z siekierą na ogród botaniczny.Populist hacking, as though going at a botanical garden with an axe.
Śluzowce właściwe (Myxomycetes) w kulturach wilgotnych kory żywych drzew Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.True slime molds (Myxomycetes) occurring on the bark of living trees in the Botanical Garden of Jagiellonian University in Cracow.
W ogrodzie botanicznym widzieliśmy wiele dziwnych roślin.We saw many unusual plants in the botanical garden.
Współczesne zadania ogrodów botanicznych i ich realizacja przez polskie ogrody botaniczne.Modern tasks of botanical gardens and their execution by Polish botanical gardens.
Efektywność zapylania kwiatów szachownicy kostkowanej(Fritillaria meleagris L.,Liliaceae) w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu WarszawskiegoPollination efficiency of common fritillary (Fritillaria meleagris L., Liliaceae) flowers in conditions of Warsaw University Botanic Garden
kultura: teatry publiczne, orkiestry, muzea, biblioteki, archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczneculture: public theatres, orchestras, museums, libraries, archives, zoological and botanical gardens
Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu WarszawskiegoHerbaceous species spectral library of the Warsaw University Botanic Garden
Ogrody botaniczneBotanical gardens
rocznica ogrodu botanicznego w Lublanieth anniversary of the botanical garden in Ljubljana
Wybrane aspekty przestrzenno-organizacyjne zarządzania ogrodem botanicznym jako atrakcją turystyczną na przykładzie Krakowskiego Ogrodu Botanicznego.The some chosen aspects of administration and landscape planning in mangement of botanical garden as a tourist attraction based on Cracow's Botanical Garden.
Jeżeli spojrzycie na lewo, zobaczycie Ogród Botaniczny...... używany do uprawy cukruIf you look on the left there, you' il see the botanical garden...... what used to be a sugar plantation
Dawne rośliny użytkowe w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UJ – rośliny sakralne i magiczne.The old useful plants in the collections of the Botanic Garden of the Jagiellonian University - the sacred and magical plants
pomniki historyczne, parki narodowe, ogrody botaniczne i zoologiczne, akwaria, wypożyczalnie sprzętu i akcesoriów kulturalnych, takich jak telewizory, kasety wideo itdhistoric monuments, national parks, zoological and botanical gardens, aquaria, hire of equipment and accessories for culture, such as television sets, video cassettes, etc
" Fandorin i Pożarski, przeciw którym tak nieudolnie przeprowadziliście akcję w łaźni, jutro, o ‧- tej, będą znajdować się w Ogrodzie Botanicznym, przy lodowym labiryncie' Tomorrow at noon Fandorin and Pozharsky' will come to Neskuchny Garden, ' lce Labyrinth '
Ważną rolę w jej rozwoju odegrał tutejszy ogród botaniczny i pracujący w nim ogrodnik BresiersThe Botanical Garden and its horticulturist Bresiers played an important part in the cultivation's development
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1163 zdań frazy ogród botaniczny.Znalezione w 0,525 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.