Tłumaczenia na język angielski:

  • repay     
    (verb   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

odwdzięczyć się
to return a favour

Przykładowe zdania z "odwdzięczyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tylko w ten sposób mogłem się mu odwdzięczyć
en There was nothing else I could do for him, and he needed it
pl Moja muzyka porusza ludzi, więc chcą się odwdzięczyć
en My music touches people, so they want to touch me back
pl A ponieważ ocaliłaś mi życie, odwdzięczę ci się
en And if you can save my life, I guess I can return the favor
pl Jak ja ci się odwdzięczę?
en How can I ever repay you?
pl Powiedzą ci, że potrafię się odwdzięczyć
en They' il tell you I know how to return a favor
pl Zdawało mi się, że miały się nam odwdzięczyć?
en I thought they were supposed to reciprocate?
pl Frank, jak my ci się kiedykolwiek odwdzięczymy?
en Radar, tell me the truth
pl Odwdzięczy mi się jakoś, prawda?
en He' il make it up to me.Won' t you, boy?
pl Greccy Cypryjczycy uczynili bardzo odważny krok, dowodząc umiarkowania i kompromisu, ale aby uczynić postęp w tym zakresie Turcy muszą teraz się odwdzięczyć stosownym ruchem dobrej woli, jak przywrócenie miasta duchów - Famagusty - jej pełnoprawnym mieszkańcom lub wycofanie licznych oddziałów zbrojnych okupujących wyspę.
en The Greek Cypriots have made a very brave move by showing moderation and compromise but in order for things to move forward Turkey must now reciprocate with an appropriate goodwill move such as the return of the ghost city of Famagusta to its lawful inhabitants or the withdrawal of a significant number of Turkish troops of occupation from the island.
pl W szpitalu chciał mi się pan odwdzięczyć
en At the hospital you offered to pay me back
pl Pomyślałam, że może zechciałbyś się odwdzięczyć
en Thought maybe you' d like to return the favor
pl Odwdzięczę ci się
en Do this for me and I' il do something for you
pl Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę
en I don' t know how I' m ever gonna thank you
pl " Powinnaś się jakoś odwdzięczyć. "
en ' You' d better make it up to me. "
pl Kiedyś się pan nam odwdzięczy
en One day we' il ask you to help us
pl Poszukaj lepiej innej rzeki, bo prezydent Boone otrzymał... ‧- cio milionowy datek od firm energetycznych... i jakoś będzie musiał im się odwdzięczyć
en You' d better look for another river, because President Boone has received... ten million dollars in contributions from the energy company... and he' s got to pay them back somehow
pl Kiedyś mi się pan odwdzięczy
en You' il do the same for me one day
pl Nie mogę się odwdzięczyć?
en Every chance the guy gets, he takes me down a peg.Can' t snap back at him?
pl Odwdzięczę się temu kto mi pomoże
en I' d be willing to take care of anybody who helped me out
pl PozwoIisz nam się odwdzięczyć?
en Is there anything we can do for you?
pl Powiedziałem ci, że zostałem w to wmieszany, i chyba tą nieprzyjaźnią będą chcieli się odwdzięczyć
en I guess, hostilities... may be about to resume
pl Wypijemy kawę, będę mogła się odwdzięczyć
en We' il drink some coffee, so I don' t feel like I owe you
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 119 zdań frazy odwdzięczyć.Znalezione w 0,41 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.