Tłumaczenia na język angielski:

  • repay     
    (verb   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

odwdzięczyć się
to return a favour

Przykładowe zdania z "odwdzięczyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Powiedziałem ci, że zostałem w to wmieszany, i chyba tą nieprzyjaźnią będą chcieli się odwdzięczyć
en I guess, hostilities... may be about to resume
pl Nigdy ci się nie odwdzięczymy za życzliwość
en Oh, how can we ever thank you enough for your kindness?
pl Jeśli mogę się jakoś odwdzięczyć
en If there' s any way I can repay you
pl Pan pomagał mi wiele razy, chciałabym się odwdzięczyć
en You' ve looked after me more times than I can count
pl Teraz... odwdzięczę się za twą szlachetność
en Now...... if I may repay the kindness you once showed me
pl Król chce poznać naszego wybawcę, chciałby jakoś się odwdzięczyć temu człowiekowi, któremu się powiodło tam gdzie tak wielu zostało pokonanych
en The King would meet our new- found benefactor, and offer his gratitude to the one man who has succeeded where so many have failed
pl Jak się odwdzięczymy
en I can' t thank you enough
pl Jednak nie zamierzasz mi się odwdzięczyć?
en But you' re not gonna return the favor, right?You mean, step back over
pl Bo świat odwdzięczy ci się medalem...... albo procesem
en In today' s world who knows if your actions will get you a medal...... or a trial
pl Powiedzą ci, że potrafię się odwdzięczyć
en They' il tell you I know how to return a favor
pl " Proszę, to boli "./ Odwdzięczę ci się
en Saying, " Please it hurts. "I owe you one
pl Chciałbym, żeby pan wiedział, że jutro Nowy Jork odwdzięczy się panu
en And I want you to know...... that tomorrow, the city of New York is going to go to bat for you
pl Pomyślałam, że może zechciałbyś się odwdzięczyć
en Thought maybe you' d like to return the favor
pl Wtedy mu się odwdzięczymy
en And then we' re gonna get our payback
pl Nie będę miał się jak odwdzięczyć
en I could never repay you.- (scoffs
pl Jak mogę się panu odwdzięczyć?
en How can I ever repay you?
pl Poszukaj lepiej innej rzeki, bo prezydent Boone otrzymał... ‧- cio milionowy datek od firm energetycznych... i jakoś będzie musiał im się odwdzięczyć
en You' d better look for another river, because President Boone has received... ten million dollars in contributions from the energy company... and he' s got to pay them back somehow
pl Chociaż tak mogę się odwdzięczyć
en I' il prepare a meal in your honour
pl W szpitalu chciał mi się pan odwdzięczyć
en At the hospital you offered to pay me back
pl Bez obaw, odwdzięczą się
en KUP:Don' t worry, they' il reciprocate
pl Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę
en I don' t know how I' m ever gonna thank you
pl Kiedyś się pan nam odwdzięczy
en One day we' il ask you to help us
pl " Proszę, to boli "./ Odwdzięczę ci się
en " No, please.It hurts. "- Thanks for the tip
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 119 zdań frazy odwdzięczyć.Znalezione w 0,483 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.