Tłumaczenia na język angielski:

  • repay     
    (verb   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

odwdzięczyć się
to return a favour

Przykładowe zdania z "odwdzięczyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chciałbym się jakoś odwdzięczyć
en I would like to repay you
pl Staram się odwdzięczyć za pomoc przy mojej biednej krowie
en I' m trying to thank you for taking care of my poor cow
pl Chcę ci się jakoś odwdzięczyć
en I don' t suppose you' d accept this in appreciation
pl Odwdzięczyłeś się hojnie
en A year in which our bounty overflowed
pl Greccy Cypryjczycy uczynili bardzo odważny krok, dowodząc umiarkowania i kompromisu, ale aby uczynić postęp w tym zakresie Turcy muszą teraz się odwdzięczyć stosownym ruchem dobrej woli, jak przywrócenie miasta duchów - Famagusty - jej pełnoprawnym mieszkańcom lub wycofanie licznych oddziałów zbrojnych okupujących wyspę.
en The Greek Cypriots have made a very brave move by showing moderation and compromise but in order for things to move forward Turkey must now reciprocate with an appropriate goodwill move such as the return of the ghost city of Famagusta to its lawful inhabitants or the withdrawal of a significant number of Turkish troops of occupation from the island.
pl Nie mogę ci się odwdzięczyć
en You know, I can' t give anything back
pl Ale jeśli pomoże mu pani w nauce, to nigdy nie zdołam się odwdzięczyć
en But if you were to help him study, I could never repay you
pl W szpitalu chciał mi się pan odwdzięczyć
en At the hospital you offered to pay me back
pl " Powinnaś się jakoś odwdzięczyć. "
en ' You' d better make it up to me. "
pl Nie mogę się odwdzięczyć?
en Every chance the guy gets, he takes me down a peg.Can' t snap back at him?
pl A jak producenci poproszą o odwdzięczenie się?
en What if producers asked for favors back?
pl Powiedziałem ci, że zostałem w to wmieszany, i chyba tą nieprzyjaźnią będą chcieli się odwdzięczyć
en I guess, hostilities... may be about to resume
pl A ty czym się odwdzięczyłeś
en And what did you do?
pl Kiedyś mi się pan odwdzięczy
en You' il do the same for me one day
pl Niech ich pan pokocha, a odwdzięczą się tym samym.
en Love them and they will love you back.
pl Odwdzięczę się temu kto mi pomoże
en I' d be willing to take care of anybody who helped me out
pl Teraz... odwdzięczę się za twą szlachetność
en Now...... if I may repay the kindness you once showed me
pl W tej chwili nie masz nic żeby mu się odwdzięczyć
en Right now, you don' t have anything to owe
pl Może kiedyś jakoś ci się odwdzięczę
en Maybe I can do something for you some day
pl Kobiety wnoszą ogromny wkład w społeczeństwo i społeczeństwo musi znaleźć sposób, aby im się odwdzięczyć.
en They contribute enormously to society and society must find a way to pay them back.
pl Nigdy się nie odwdzięczymy... za to, że zwrócił pan nam Iris
en There is no way we can repay you for returning our Iris to us
pl Jak ja ci się odwdzięczę?
en How can I ever repay you?
pl Poszukaj lepiej innej rzeki, bo prezydent Boone otrzymał... ‧- cio milionowy datek od firm energetycznych... i jakoś będzie musiał im się odwdzięczyć
en You' d better look for another river, because President Boone has received... ten million dollars in contributions from the energy company... and he' s got to pay them back somehow
pl Odwdzięczy mi się jakoś, prawda?
en He' il make it up to me.Won' t you, boy?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 119 zdań frazy odwdzięczyć.Znalezione w 0,591 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.