Tłumaczenia na język angielski:

  • repay     
    (verb   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

odwdzięczyć się
to return a favour

Przykładowe zdania z "odwdzięczyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nigdy się nie odwdzięczymy... za to, że zwrócił pan nam Iris
en There is no way we can repay you for returning our Iris to us
pl On mi kiedyś wyświadczył Przysługę i ja mu się odwdzięczyłem
en He gave me friendship once, and I returned it
pl PogadajmyChcesz mi się odwdzięczyć za Roberta?
en I' ve remembered
pl A ty czym się odwdzięczyłeś
en And what did you do?
pl Odwdzięczę się
en I' m willing to reciprocate
pl Niech ich pan pokocha, a odwdzięczą się tym samym.
en Love them and they will love you back.
pl A ponieważ ocaliłaś mi życie, odwdzięczę ci się
en And if you can save my life, I guess I can return the favor
pl Może kiedyś się odwdzięczę
en I' il be able to return this favor
pl Tak mam się odwdzięczyć?
en For me to show my gratitude?
pl Jak mogę się odwdzięczyć?
en How can I repay you?
pl Powiedzą ci, że potrafię się odwdzięczyć
en They' il tell you I know how to return a favor
pl W tej chwili nie masz nic żeby mu się odwdzięczyć
en Right now, you don' t have anything to owe
pl Chcę ci się jakoś odwdzięczyć
en I don' t suppose you' d accept this in appreciation
pl Odwdzięczę się temu kto mi pomoże
en I' d be willing to take care of anybody who helped me out
pl Jest Pan tak hojny, że postanowiłam się Panu odwdzięczyć najlepiej jak umiem
en Your donation, sir, was so generous...... that I felt that I had to repay you...... in the only way I know how
pl Nigdy ci się nie odwdzięczymy za życzliwość
en Oh, how can we ever thank you enough for your kindness?
pl Pomyślałam, że może zechciałbyś się odwdzięczyć
en Thought maybe you' d like to return the favor
pl Może kiedyś będę ci się mogła odwdzięczyć
en Well, maybe I can do something for you sometime
pl Możesz się odwdzięczyć sprzątając ten bałagan
en Well, you can show your appreciation by, uh, cleaning up
pl " Powinnaś się jakoś odwdzięczyć. "
en ' You' d better make it up to me. "
pl Odwdzięczy mi się jakoś, prawda?
en He' il make it up to me.Won' t you, boy?
pl W szpitalu chciał mi się pan odwdzięczyć
en At the hospital you offered to pay me back
pl Ten facet planuje grę a my zagramy z nim i się odwdzięczymy
en This guy' s playing a game, and we' re gonna play right back
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 119 zdań frazy odwdzięczyć.Znalezione w 0,251 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.