wymowa: IPA: ˈɔʧ̑ɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

  • eyes       
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
nominative, accusative plural of oko
 
nieregularna liczba mnoga od oko

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (46)

akomodacja oka
accommodation
argusowe oko
vigilance; eagle eye
biednemu zawsze wiatr w oczy
it never rains but it pours
błyskawicznie; w mgnieniu oka
as quick as lightning (a flash)
być solą w oku
be a thorn in sb's side; ; be a thorn in sb's flesh
choroba oczu
eye disease
choroba oka
corneal diseases; retinal diseases; ophthalmic diseases; uveitis; eye diseases
choroby oczu
eye diseases; corneal diseases; ophthalmic diseases; eye disease; uveitis; retinal diseases
co z oczu, to z serca
out of sight, out of mind
czy mogę rzucić okiem na
can I have a look at
Gmina Wielkie Oczy
Gmina Wielkie Oczy
gołe oko
naked eye
gołym okiem
with the naked eye
jak okiem sięgnąć
; as far as the eye can reach
klapki na oczy
blinker; blinkers; blinder
kocie oko
cat's eye
komora tylna oka
posterior chamber
kredka do oczu
eyeliner; eye liner
kulczyba wronie oko
nux vomica; strychnine tree; semen strychnos; quaker buttonswith; poison nut
mgnienie oka
moment; minute; bit; mo; split second; second
mieć coś na oku
to have one's eye on sth
miej oko na
keep an eye out for
mydlić oczy
; pull the wool over someone's eyes
na naszych oczach
before our very eyes
na pierwszy rzut oka
at first sight (view); at first blush; at first glance
nastawność oka
accommodation
nie wiedziałem, gdzie podziać oczy
I didn't know where to look
Nocne oczy
Night Eyes
ok
ok; OK
ok.
about; c.; ca; ca.
oka mgnienie
a split second
oko
storm centre; eyes; eye lens; centre of cyclone; ; glyph; optic; eyelids; conjunctiva; cornea; eye; pupil; sight; retina; mesh; oculus; hole; nictitating membrane; stitch; optical
oko cyklonu
eye of the storm
oko smoka
longyen; dimocarpus longan
Tylko dla twoich oczu
For Your Eyes Only

Przykładowe zdania z "oczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To są ludzkie oczy, smutne, prawda?
en Look.He has human eyes. They look sad, don' t they?
pl Innymi słowy, nie chodzi o samo euro, co raczej o to, co euro reprezentuje w oczach obywateli: o konstrukcję polityczną, która nie została przyjęta za własną, jeżeli wręcz nie jest odrzucana, a która przejawia się w walucie narzuconej z góry
en In other words, the euro as such is not being challenged, but rather what it represents in the eyes of the public: a political creation that, if not actively opposed, has not been taken on board, and has taken the form of a currency imposed from above
pl Nie rzucający się w oczy
en Which one' s gonna attract the least attention?
pl Podczas wizyty w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej w kwietniu 2007 miałem okazję zobaczyć na własne oczy, że także Rosja jest niezwykle zainteresowana negocjacjami w kwestiach energetycznych z całą UE.
en When visiting the State Duma of the Russian Federation in April 2007, I could see for myself that Russia, too, is extremely interested in negotiating energy issues with the EU as a whole.
pl Od lat dziewięćdziesiątych wzrost realnego PKB we Włoszech utrzymuje się poniżej średniej dla strefy euro, a potencjalny wzrost, szacowany jeszcze na początku ubiegłej dekady na powyżej ‧ %, na przestrzeni ostatnich ‧ lat spadł do poziomu ok. ‧,‧ %
en Real GDP growth in Italy has been below the euro area average since the ‧s and potential growth is estimated to have fallen from above ‧ % in the early ‧s to around ‧,‧ % over the last ‧ years
pl Zapewnię ci wszystko, czego potrzebujesz, ok?
en I' il get you anything you need, okay?
pl Byłem tam niedawno i widziałem to na własne oczy.
en I was in Yemen not long ago and saw this with my own eyes.
pl Rzućmy na to okiem
en Well... let' s have a look
pl Wolno popatrzył mewie w oczy i w końcu odpłynął
en He stared vacantly into the guIl' s eyes and finaIly drifted off
pl " Stary, nie wiem co jesz, bo nie mam oczu ale to jest po prostu wspaniałe, więc przesyłaj to nadal Aleją Przełyku "
en " Hey, bro, I don' t know what you' re eating, ' cause I don' t have any eyes, but it' s basically awesome, so keep sending it down Gullet Alley. "
pl Masz ten sam głęboki odcień zieleni oczu, bliski odcieniom diamentu.Niepowtarzalność siatkówki jest przekazywana wraz z krwią w drodze pokrewieństwa. Co oznacza automatycznie, że ich posiadacze są braćmi... czy też w tej sytuacji, Prawdopodobnie... ojciec i syn
en You have the same irises, a rare dark green... with diamond- shaped hazel flecks... together with identical outer ears, which are only passed down through bloodline... which makes you either brothers... or, in this case, more likely, father and son
pl Tadalafil Lilly jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE‧ (patrz punkt
en Tadalafil Lilly is contraindicated in patients who have loss of vision in one eye because of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION), regardless of whether this episode was in connection or not with previous PDE‧ inhibitor exposure (see section
pl Często przymyka się oczy na pewne... sprawy, żeby utrzymać małżeństwo
en Problems are often overlooked... to keep the marriage together
pl Widziałem facetów, których psy zginęły, nosili ciało psa na rękach... chodzili z nim w te i z powrotem ze łzami w oczach
en I saw men, when their dogs got killed, take the body of the dog in their arms and rock them back and forth with tears in their eyes
pl OK, spoko, łapię.Ludzie, wynosimy się stąd
en OK, all right, I got it, You guys, let' s move it out
pl stwierdza, że zakładając, że koszt kontroli składa się z trzech dużych kategorii – koszt działań kontrolnych przeprowadzanych przez służby Komisji w siedzibie i w delegaturach, koszt kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez Komisję i koszt weryfikacji wydatków poprzez kontrole zlecone przez beneficjentów – Komisja szacuje, że koszty kontroli w przypadku środków finansowych zarządzanych przez Biuro Współpracy EuropeAid w ‧ r. wyniosły ok. ‧ EUR
en Notes that, given that the cost of checks may be split into three categories- namely the cost of control activities carried out by the Commission at its headquarters and within the delegations, the cost of external audits by the Commission, and the cost of expenditure verification through audits contracted by recipients- the cost of checks relating to the funds administered by the EuropeAid Cooperation Office is estimated by the Commission at some EUR
pl Uporczywa terapia w oczach pielęgniarki
en A Nurse's Perspective on Overzealous Therapy
pl EDI (Eddie).- OK.- Wiesz, co właśnie zrozumiałam?
en You know what I realized about you?
pl Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (znany również jako a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Data urodzenia: ok. ‧ roku
en Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (a.k.a. a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Date of birth: circa
pl Data urodzenia: a) ‧ r., b) ok. ‧ r
en Date of birth: (a) ‧, (b) circa
pl Ukryj ją gdzieś.Wrócimy po nią poźniej, ok?
en Hide her somewhere and come back later
pl Komisja Budżetowa niechętnym okiem spoglądała na zgłoszoną w ostatniej chwili nową pozycję - koszt zamknięcia elektrowni jądrowej w Kozłoduju, był to bowiem objaw złego planowania.
en The Committee on Budgets was unhappy to see a new item - the cost of decommissioning the Kozloduy nuclear power plant - coming up at the last minute. It was a sign of bad planning.
pl Masz niewiarygodne oczy
en You have incredible eyes
pl Następnego dnia straciłem oko
en Next morning, I lose the eye
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15464 zdań frazy oczy.Znalezione w 2,769 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.