wymowa: IPA: ˈɔʧ̑ɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

  • eyes       
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
nominative, accusative plural of oko
 
nieregularna liczba mnoga od oko

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (66)

akomodacja oka
accommodation
biednemu zawsze wiatr w oczy
it never rains but it pours
błyskawicznie; w mgnieniu oka
as quick as lightning (a flash)
być solą w oku
be a thorn in sb's side; be a thorn in sb's flesh
choroba oczu
eye disease
choroba oka
eye diseases; ophthalmic diseases
choroby oczu
ophthalmic diseases; eye disease; eye diseases
co z oczu, to z serca
out of sight, out of mind
czy mogę rzucić okiem na
can I have a look at
Gmina Wielkie Oczy
Gmina Wielkie Oczy
gołe oko
naked eye
gołym okiem
with the naked eye
jak okiem sięgnąć
as far as the eye can reach
komora tylna oka
posterior chamber
kredka do oczu
eye liner; eyeliner
mgnienie oka
moment; split second
mieć coś na oku
to have one's eye on sth
miej oko na
keep an eye out for
mydlić oczy
pull the wool over someone's eyes
na naszych oczach
before our very eyes
na pierwszy rzut oka
at first sight (view); at first blush
nie wiedziałem, gdzie podziać oczy
I didn't know where to look
Nocne oczy
Night Eyes
ok.
about; ca.; ca; c.
oka mgnienie
a split second
oko
optical; optic; ; glyph; eyes; sight; eye
oko cyklonu
eye of the storm
oko smoka
longyen; dimocarpus longan; euphoria longana; longan; nephelium longana
oko za oko, ząb za ząb
eye for an eye; eye for an eye, a tooth for a tooth
opaska na oko
eye patch
otworzyć komuś oczy
open sb's eyes
podbite oko
shiner; black eye
przymknąć oko
turn a blind eye
przymykać oko
connive at; turn a blind eye; on
rybie oko
fisheye
rzucający się w oczy
manifest; obvious; conspicuous
rzućmy okiem na
let's have a look at
Tylko dla twoich oczu
For Your Eyes Only
uczta dla oczu
feast for the eyes
w cztery oczy
face to face
w mgnieniu oka
in a twinkling; in the twinkling of an eye; in a split second; in two shakes
w moich oczach
in my eyes
w oka mgnieniu
in a crack
z grubsza; na oko; szacunkowo
rough estimate (guess)
zamykać oczy
shut one's eyes
zasada „czworga oczu”
four-eye principle
złe oko
evil eye

Przykładowe zdania z "oczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dla niewytrenowanego oka, prawie tak samo
To the untrained eye, pretty much the same
Stan pańskiego oka mnie nie zadowala.Przepraszam
Although I' m not entirely happy with your right eye
Później przyjdzie Ginger, a ją zauroczyłby w mgnieniu oka
Ginger' s coming in later.He would glamour her in a heartbeat
W odniesieniu do aparatu położenie oczu ustala się na ‧ mm od płaszczyzny odwzorowania (zwykle płaszczyzna filmu) na osi środkowej systemu optycznego
For the camera the eye points are determined ‧ mm in front of the plane of representation (normally the film plane) and on the centre axis of the optical system
Na pierwszy rzut oka efekty rozporządzenia w sprawie handlu zagranicznego są minimalne.
At first sight, the effects of this Regulation on external trade are minimal.
Hutch, po prostu zjedź i przyjmij mandat, ok?
Hutch, just pull over and get the ticket, man, okay?
Rzućmy okiem na tę twoją maszynę
Let' s have a look at this machine of yours
Nieprzespane noce, godziny spędzone na marzeniu i modlitwie, abym mógł spojrzeć jeszcze raz w twe brązowe oczy
Sleepless nights, lonely hours, hoping, praying that once moreI would gaze into your ravishing brown eyes
Całkowity klirens desyrudyny miał ten sam zakres zarówno po podaniu sc., jak i iv.(ok. ‧, ‧, ‧ ml/min/kg mc.) i był niezależny od dawki
Total clearance of desirudin has been found to be in the same range following either SC or ‧ administration (ca ‧-‧ml/min/kg) and was dose-independent
Nie da się tego ukryć ma takie same oczy jak ojciec
She can' t hide it, she' s got your father' s eyes
" Należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami, i mówić miękkie monotonnie
" Avoid direct eye contact, and speak in a soft monotone. ' "
Wtedy Pan rzuci na ciebie łaskawym okiem
That will put you in good stead with the Lord
Widzisz, mówiłam ci, że wszystko będzie ok, Pacey
See, I told you everything would work out, Pacey
A jeśli pricopseşti andorian z opryszczka, aby sprawdzić, jaki jest spokojny kiedy mają oczy krwawienia
And if you pricopseoti andorian with herpes, to see how to be a calm when to have your eyes bleed
Właśnie doszedłem trzy razy, OK?
I just did three times, okay?
Proszę śledzić mnie oczami
Keep your eyes on me
Ok, przestań, to wszystko
Okay, stop, that' s it
Kiedy mając przed oczami panów Zurabiszwiliego i Bujarnadze widzę, jak byli sprzymierzeńcy prezydenta Gruzji znajdują się obecnie w opozycji do prezydenta Saakaszwilego i jak nie ceni się także Gruzji praw człowieka, zadaję sobie pytanie, dlaczego krytyka jest skierowana tylko przeciw Rosję, a omija Gruzję.
When I look from Mrs Zourabichvili to Mrs Burjanadze, at how former allies of the President of Georgia are now in opposition to President Saakashvili and how human rights are not exactly prized very highly there either, I do ask myself why it is only Russia that is criticised, and not Georgia as well.
Umieścić kolbę na czworokątnej płytce azbestowej z okrągłym otworem o średnicy ok. ‧ cm pośrodku, tak aby azbest z kolei spoczywał na kawałku siatki drucianej
Place the flask on a square asbestos plate with a round hole of about ‧ cm diameter in the centre, the asbestos in turn resting on a piece of wire gauze
Ok?Chce zobaczyć agresywną grę!
I will now noch' n real, see aggressive play
Zaburzenia oka
Eye disorders
Ok, bądź ostrożna
Okay, gotta be careful
Zabić go może tylko srebro wbite w oko
He can only be killed with silver through the eye
Boffin, przemknęło mu przez myśl, Buffer? – Przyjacielu, masz może maltesery? Scena spotkania stanęła mu przed oczyma. Poczuł zażenowanie.
Boffin occurred to him. Buffer? < Got any Maltesers, old man? > Then the scene of their encounter came back to him with a sense of embarrassment.
No już, zamknij oczy
Come on, close your eyes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15464 zdań frazy oczy.Znalezione w 6,263 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.