wymowa: IPA: ˈɔʧ̑ɨ  

Tłumaczenia na język angielski:

  • eyes       
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
nominative, accusative plural of oko
 
nieregularna liczba mnoga od oko

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (66)

akomodacja oka
accommodation
biednemu zawsze wiatr w oczy
it never rains but it pours
błyskawicznie; w mgnieniu oka
as quick as lightning (a flash)
być solą w oku
be a thorn in sb's side; be a thorn in sb's flesh
choroba oczu
eye disease
choroba oka
eye diseases; ophthalmic diseases
choroby oczu
ophthalmic diseases; eye disease; eye diseases
co z oczu, to z serca
out of sight, out of mind
czy mogę rzucić okiem na
can I have a look at
Gmina Wielkie Oczy
Gmina Wielkie Oczy
gołe oko
naked eye
gołym okiem
with the naked eye
jak okiem sięgnąć
as far as the eye can reach
komora tylna oka
posterior chamber
kredka do oczu
eyeliner; eye liner
mgnienie oka
moment; split second
mieć coś na oku
to have one's eye on sth
miej oko na
keep an eye out for
mydlić oczy
pull the wool over someone's eyes
na naszych oczach
before our very eyes
na pierwszy rzut oka
at first sight (view); at first blush
nie wiedziałem, gdzie podziać oczy
I didn't know where to look
Nocne oczy
Night Eyes
ok.
about; ca.; ca; c.
oka mgnienie
a split second
oko
optical; optic; ; glyph; eyes; sight; eye
oko cyklonu
eye of the storm
oko smoka
longyen; dimocarpus longan; euphoria longana; longan; nephelium longana
oko za oko, ząb za ząb
eye for an eye; eye for an eye, a tooth for a tooth
opaska na oko
eye patch
otworzyć komuś oczy
open sb's eyes
podbite oko
shiner; black eye
przymknąć oko
turn a blind eye
przymykać oko
connive at; turn a blind eye; on
rybie oko
fisheye
rzucający się w oczy
manifest; obvious; conspicuous
rzućmy okiem na
let's have a look at
Tylko dla twoich oczu
For Your Eyes Only
uczta dla oczu
feast for the eyes
w cztery oczy
face to face
w mgnieniu oka
in a twinkling; in the twinkling of an eye; in a split second; in two shakes
w moich oczach
in my eyes
w oka mgnieniu
in a crack
z grubsza; na oko; szacunkowo
rough estimate (guess)
zamykać oczy
shut one's eyes
zasada „czworga oczu”
four-eye principle
złe oko
evil eye

Przykładowe zdania z "oczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Praca w restauracji jest naprawdę OK
en Work is good at restaurant
pl Jak znajdziesz chwilę czasu, trzymaj Noonana na oku
en When you' re not too busy, keep an eye on Noonan for me
pl Mamo, spójrz na jego oczy
en Mama, look at his eyes
pl Nie, ok, wierzę ci
en No, I believe you
pl finansowanie UNDP/BCPR na rzecz programu ECOWAS dotyczącego kontroli broni strzeleckiej w Afryce Zachodniej (‧ SEK, ok. ‧ EUR
en Funding to UNDP/BCPR for support to ECOWAS Small Arms Control Programme (SEK ‧; approx. EUR
pl Ok, nie, nie wpiliśmy całego alkocholu
en Okay, no, we didn' t drink all his liquor
pl Aby wysłać e-mailem informację o zajętości wybierz z menu Rozkład zajęć Wyślij informację o zajętości e-mailem.... Podaj adres e-mail na który chcesz wysłać tę informację i naciśnij OK
en To email your free/busy information, choose the Schedule Mail Free Busy Information... menu item. Enter the email addresses you want to send the information to in the dialog and press OK
pl Do wytwarzania produktów określonych w pkt ‧, nie można wykorzystywać następujących tkanek: czaszki, kręgosłupa, mózgu, rdzenia kręgowego, oczu, migdałków, grasicy, jelit oraz śledziony
en The following tissues may not be used for production of products referred to in point ‧: skull, vertebral column, brain, spinal cord, eye, tonsil, thymus, intestine or spleen
pl Stosunek wielkości zapasów do wielkości produkcji, który w ‧ r. wynosił ‧ %, w OD wzrósł do ok. ‧ %
en The ratio of stocks volume to production volume, which attained ‧ % in ‧, increased to around ‧ % in the IP
pl mając na uwadze to, że wdrażanie ok. ‧-‧ % prawodawstwa wspólnotowego dokonywane jest na szczeblu regionalnym i lokalnym
en whereas ‧ to ‧ % of Community legislation is implemented at regional and local level
pl Preparat należy przyjmować ok.‧ minut przed posiłkiem, ale czas ten może zmieniać się od bezpośrednio do nawet ‧ min przed posiłkiem (np. co oznacza przyjmowanie przedposiłkowo ‧, ‧ lub ‧ razy na dobę
en Doses are usually taken within ‧ minutes of the meal but time may vary from immediately preceding the meal to as long as ‧ minutes before the meal (i. e. preprandially ‧, ‧, or ‧ meals a day
pl Czarna plamka, średnica ok. ‧,‧ mm
en Black spot, diameter approximately ‧,‧ mm
pl Ta linia wzdłuż oczu mężczyzny to chińska liczba
en Here, the line across the man' s eyes, it' s the Chinese number one
pl Stosunki między społeczeństwem norweskim a cudzoziemcami w oczach imigrantów. Studium empiryczne w miescie Odda.
en Relations between Norwegian society and foreigners in the eyes of imigrants. Empiric study in the town of Odda.
pl W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń widzenia lub problemów z oczami, należy
en If vision becomes impaired or any effects on the eyes are experienced, an eye specialist should
pl Hej, zawsze zauważam znudzenie w ich oczach, dobra?
en Hey, I always notice that bored look in their eyes, all right?
pl Ceny elektrotechnicznych blach teksturowanych we Wspólnocie zmniejszyły się o ok. ‧ % w latach ‧ i ‧ z poziomu ‧ EUR/tona w ‧ r. do ‧ EUR/tona w ‧ r., co stanowiło całkowitą stratę ok. ‧ EUR/tona w wyrażeniu bezwzględnym w ciągu zaledwie dwóch lat
en Prices of GOES in the Community decreased by around ‧ % between ‧ and ‧ from a level of ‧ EUR/tonne in ‧ to ‧ EUR/tonne in ‧, an overall loss of around ‧ EUR/tonne in absolute terms in only two years
pl Pamiętam wyprawę do Kidapawan w regionie Cotabato na wyspie Mindanao, gdzie spotkaliśmy 500 rolników z ok. 1,5 ha ziemi, którzy dzięki pomocy Unii Europejskiej byli w stanie utrzymać się z tego, co sami wyprodukowali na zasadzie produkcji rolnej dla własnych potrzeb.
en I remember that trip to Kidapawan in Cotabato Province on the island of Mindanao, where we saw nearly 500 farmers with approximately 1.5 hectares of land who, thanks to European Union intervention, could survive on what they produced under subsistence farming conditions.
pl Jak stwierdza się w art. 50 przedmiotowego aktu prawnego, dyrektywę egzekwują poszczególne państwa członkowskie, ale niektóre z nich przymykają oko przy tym egzekwowaniu.
en The directive is enforced via the individual Member States, as stated in Article 50 of the same regulation, but some States turn a blind eye when it comes to this enforcement.
pl OK, oddzwonię
en OK, call you back
pl Mamy prawdę przed oczyma
en Well, now we have a firm grasp of the obvious
pl Ok, posłuchajcie
en OK, listen up
pl Spotkamy się później, OK?
en I' il catch up later, OK?
pl Wyciągnął broń z kurtki...... i strzelił bratu w lewe oko
en He pulled a gun from his jacket...... then he shot my brother through his left eye
pl Bimatoprost przenika dobrze in vitro do rogówki i twardówki oka ludzkiego
en Bimatoprost penetrates the human cornea and sclera well in vitro
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15464 zdań frazy oczy.Znalezione w 8,487 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.