wymowa: IPA: [nɔsɔˈrɔʐɛt͡s] ˌnɔsɔˈrɔʒɛʦ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • rhinoceros     
  (Noun  ) (noun   )
   
  herbivorous pachyderm with horn(s)
   
  zool. zoologia Rhinoceros , duży ssak z rzędu nieparzystokopytnych;
   
  A large herbivorous pachyderm of the family Rhinocerotidae, with thick, gray skin and one or two horns on their snouts.
   
  zool. zoologia, zoologiczny Rhinoceros, duży ssak z rzędu nieparzystokopytnych;
   
  herbivorous pachyderm with horn(s)
   
  herbivorous pachyderm with horn(s)
 • rhino   
  (Noun  ) (noun   )
   
  A large herbivorous pachyderm of the family Rhinocerotidae, with thick, gray skin and one or two horns on their snouts.
 • rhinoceroses   
   
  common name for animals

Pozostałe znaczenia:

 
rhinoceros

Picture dictionary

rhinoceros, rhino
rhinoceros, rhino
rhinoceros
rhinoceros

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (18)

Kanadyjska Partia Nosorożców
Rhinoceros Party of Canada
nosorożce
rhinoceros; Rhinocerotidae; family Rhinocerotidae; rhinoceros family
nosorożec afrykański
Ceratotherium simum; Diceros simus; white rhinoceros
nosorożec biały
Ceratotherium simum; Diceros simus; white rhinoceros
Nosorożec biały
White Rhinoceros
nosorożec czarny
Diceros bicornis; black rhinoceros
Nosorożec czarny
Black Rhinoceros
nosorożec indyjski
Indian rhinoceros; Rhinoceros unicornis
Nosorożec indyjski
Indian Rhinoceros
Nosorożec jawajski
Javan Rhinoceros
nosorożec pancerny
Indian rhinoceros; Rhinoceros unicornis
Nosorożec sumatrzański
Sumatran Rhinoceros
nosorożec szerokopyski
Ceratotherium simum; Diceros simus; white rhinoceros
nosorożec tęponosy
Ceratotherium simum; Diceros simus; white rhinoceros
nosorożec wąskopyski
Diceros bicornis; black rhinoceros
nosorożec włochaty
woolly rhinoceros; Rhinoceros antiquitatis
Nosorożec włochaty
Woolly Rhinoceros
nosorożec zwyczajny
Diceros bicornis; black rhinoceros

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nosorożec", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nosorożec, macie się stamtąd wydostać!/ Nosorożec!
en Rhinoceros, you have to get away from there!
pl Stoczyliście walkę z nosorożcem?
en What did you get in a fight with, a rhinoceros?
pl Zrobiona z košci nożnej nosorożca
en Made from the leg bone of a rhinoceros
pl Nie ma balonu za nosorożcem
en It' s not behind the rhino
pl Z nosorożcem?
en Was with Freddy Kruger?
pl Nosorożec, trzymasz się mercedesa./ My idziemy z tyłu
en Rhinoceros, stay on top of the Mercedes.We will keep behind
pl Róg nosorożca dobry
en Rhino horn good
pl Dałeś mu dawkę, która powaliłaby nosorożca
en You pumped it with enough of that to drop a rhino
pl wzywa władze chińskie do wprowadzenia w ustawodawstwie krajowym środków na rzecz ochrony dobrostanu zwierząt, zapobiegających ich okrutnemu traktowaniu, w szczególności w odniesieniu do hodowli zwierząt futerkowych; wzywa Chiny do zaprzestania znęcania się nad zwierzętami dla potrzeb tradycyjnej medycyny, na przykład wykorzystywania rogów nosorożca oraz niedźwiedziej żółci
en Urges the Chinese authorities to provide for measures in national legislation to protect the welfare of, and prevent cruelty to, animals, especially as regards the rearing of animals farmed for their fur; urges China to stop the abuse of animals for purposes of traditional medicine, as exemplified by the use of rhinoceros horn and bear bile
pl Co za miejsce.Zbroja mistrza Latający Nosorożec
en Master Flying Rhino' s armor, with authentic battle damage
pl Zbyt ciężko pracowałem, by znów zajmować się małymi nosorożcami w ZOO
en I' ve worked too hard to go back to baby rhinos at the zoo
pl Nosorożec, zatrzymaj pojazd
en Cinderella to Rhinoceros, Here we go!
pl Przestań wreszcie nazywać mnie nosorożcem
en For the last time, stop calling me Rhino
pl Ma skórę jak nosorożec
en She' s got skin like a rhinoceros hide
pl Nosorożec, tu Kopciuszek,/ odezwijcie się, jedziecie?
en Rhinoceros, Cinderella here, talk to me.Are you moving?
pl Powiedz mu, że tam jest dziewczynka!/ Strzelaj, Nosorożec
en Tell him there’ s a girl!
pl To jest róg nosorożca, nie?
en This is rhino horn, isn' t it?
pl Może zauważyłby nosorożca
en He never even saw that rhino coming
pl Nie wąchałem ostatnio nosorożców
en I haven' t felt any rhinos lately
pl To nosorożec
en It' s called a rhinoceros
pl Ludzie jeżdżą do Afryki oglądać z łodzi delfiny, do Azji oglądać z grzbietów słoni nosorożce, to czemu byś nie mogła wozić ludzi vanem żeby oglądali UFO?
en People go to Africa to watch dolphins from boats.They go to Asia to watch rhinos on elephant- back. Why couldn' t people watch UFOs from a delivery truck here?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 45 zdań frazy nosorożec.Znalezione w 0,302 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.