wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • I don't know     
  (Phrase  )
   
  “I don’t know”
   
  “I don’t know”
 • I don’t know   
 • do not know   

Pozostałe znaczenia:

 
I don't know

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TELdo you know when she'll be back
doprawdy nie wiem, jak dziękowaćI really can't thank you enough
i tak dalej; i nie wiem co jeszcze; i wszystko toand all that
nic o tym nie wiemI know nothing about it
nie bardzo wiemI hardly know
nie wiedziałem, gdzie podziać oczyI didn't know where to look
nie wiedzieć gdzie góra, a gdzie dółnot know which end is up
nie wiem, jak to powiedziećI don 't know how to put it
nie wiem; zagiąłeś mnieyou've got me there
nie wiesz czasemgot any idea
ona musi wiedziećshe is bound to know
pewnie nie wie panI don't suppose you know
przykro mi, ale nie wiemI'm sorry, I don't know
to dla mnie nowina; nic o tym nie wiedziałemthat's news to me
trudno powiedzieć kiedy; nie można wiedzieć kiedythere's no telling when
zapytaj ją, czy wieask her, if she knows

Przykładowe zdania z "nie wiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wiem, że pan także jest pilotem i nie zakończymy tej sprawy bez dokładnego jej przestudiowania i podjęcia odpowiednich działań.I note that you are also a pilot, and we will not bring this matter to a conclusion without studying it carefully and taking appropriate action.
Wiem o tym, ale tego nie czujęI know, but I don' t feel it
Ona nawet nie wie że tu jesteś?She doesn' t even know you' re here?Great (!
– Nie wie pan, kiedy wróci? – zapytał Hallidaya. – Nie mam pojęcia, sir. Może mógłbym w czymś pomóc? – Nie, nie będę panu zawracał głowy. –< You’ve no idea when he’ll return? > he asked Mr. Halliday. < No idea, sir. Couldn’t I perhaps help you myself? > < No, no. I won’t bother you. >
Nie, nie wiemI' m sorry, I don' t
Jeśli zapyta o Paco, ty nic nie wieszIf she asks you about Paco, you know nothing
Wiem, że to mogło nie zostać zauważone, ale chcielbyśmy abyś odwiedził nas w świętaI know this isn' t much notice, but we' d love for you to come visit for Christmas
Nie wiem, o czym pan mówiI don' t know what you' re talking about
Kiedy powiedziałaś, że nie wiedziałaś o przyjeździe Jordan' aWhen you said you didn' t know about Jordan coming over that night
Nie powiedziałam tego wczoraj, bo nie wiedziałam, że chcesz robić montażI didn' t tell you last night because I didn' t know you wanted to edit it
Nie wiemy również, co faktycznie się wydarzy, mimo iż termin ostateczny jest coraz bliżej.Nor do we know what will actually transpire, even though the deadline is now quite close.
Naprawdę nie wiemyWe really don' t know
Nie wiesz że Francuzi i Niemcy depczą ci po piętach?Don' t you know the French and the Germans are right behind you?
Nie wiem, czy potrafięI don' t know if I can shoot
Wiesz co, mówią że tu nie jeszYou know, the man outside says you' re not eating
No nie wiem, bo jeszcze mi wisiszI don' t know, man, ' cause last time you still owed me. '
Nie wiesz o tym, ale zanim przytył... twój wujek, Rawiri, nawet nieźle wymachiwał taiahąEh?Well, you wouldn' t know it now, but before he got fat and ugly... your Uncle Rawiri was a bit of a hotshot with the Taiaha
Węgry dotrzymują wszystkich swoich międzynarodowych zobowiązań prawnych i obowiązków, co jasno wynika z treści konstytucji, gdyby tak bowiem nie było, wówczas Komisja pozwała by Węgry do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, by formalnie je oskarżyć; ale wszyscy w tym Parlamencie wiemy, że tak się nie stało.Hungary is maintaining all her international legal obligations and commitments and, in fact, this is clearly stated in the text of the constitution, and if it were not the case, then the Commission would take it to the Court of Justice in Luxembourg to challenge it in a formal procedure; but we all know in this Chamber that this is not the case.
Wiem, że to jest trudno w to uwierzyć ale on nie jest dostały żadnym powodem, by leżećI know it' s hard to believe but he' s got no reason to be lying
Nie wiem ile Bóg dał mi czasu, ale chcę być z nią uczciwy do końcaI don' t know how much time the Lord has Ieft me, but I want to be honest with her untiI the end
Nawet nie wiesz, kim jestemAh, you don' t even know who I am
Co ci powiedziała Nikita?- Nie wiem, o czym mówiszI don' t know what you' re talking about
Nie wiem jakI don' t know how I
Nie wiem, skąd u niego takie słownictwoI just don' t know where he gets that language
Wiem, że nie jest to wina Komisji, ale że wynika to głównie z sankcji USA, niemniej jednak uważam, że im więcej można zrobić na rzecz podtrzymania negocjacji w tym zakresie, tym lepiej.I know this is not the fault of the Commission but it mainly depends now on US actions, but I think the more you can do to keep that discussion going, the better it is.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397940 zdań frazy nie wiem.Znalezione w 227,148 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.