wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • I don't know     
  (Phrase  )
   
  “I don’t know”
   
  “I don’t know”
 • I don’t know   
 • do not know   

Pozostałe znaczenia:

 
I don't know

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TELdo you know when she'll be back
doprawdy nie wiem, jak dziękowaćI really can't thank you enough
i tak dalej; i nie wiem co jeszcze; i wszystko toand all that
nic o tym nie wiemI know nothing about it
nie bardzo wiemI hardly know
nie wiedziałem, gdzie podziać oczyI didn't know where to look
nie wiedzieć gdzie góra, a gdzie dółnot know which end is up
nie wiem, jak to powiedziećI don 't know how to put it
nie wiem; zagiąłeś mnieyou've got me there
nie wiesz czasemgot any idea
ona musi wiedziećshe is bound to know
pewnie nie wie panI don't suppose you know
przykro mi, ale nie wiemI'm sorry, I don't know
to dla mnie nowina; nic o tym nie wiedziałemthat's news to me
trudno powiedzieć kiedy; nie można wiedzieć kiedythere's no telling when
zapytaj ją, czy wieask her, if she knows

Przykładowe zdania z "nie wiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
A ty nadal nie wiesz, do kogo mówisz!You don' t realise who you are talking to
Nie wiem, jak to wytłumaczyćIf I told you, you' d have me committed
Jeden uwielbia trufle, drugi ich nie znosi, a trzeci nawet nie wie, co to takiegoI' ve got three hysterical chefs, one of whom loves truffles, the other one hates truffles, and the third one doesn' t even know what truffles are
Nie wiem, miałem zamiar cię zapytaćI don' t know, I was sort of going to ask you
Chyba wiesz, że płacę tylko ‧, ‧$ za godzinę i nie daję zniżek pracownikomI hope you know that I only pay $‧. ‧ an hour...... and there' s no commission on sales
Teraz, kiedy wiem, że żyjesz, i widzę, na kogo wyrosłaś, cieszę się, jak nigdy nie myślałam, że będzie mi jeszcze daneKnowing that you are alive, seeing the woman you have become, brings me joy I never thought I could feel again
A był?Nie wiedziałemI d- didn' t know
Nie wiemy, jak długo ten dynamit tam leżałGod knows how long that dynamite has been out there
Zgodnie z Regulaminem sprawozdawca ma prawo wyrazić swoją opinię i dlatego oczywiście przyznałem pani poseł ten przywilej, nie wiem jednak, czy kolejna prośba o głos miała podstawy proceduralne.Under the Rules of Procedure, the rapporteur is entitled to express her own opinion and therefore I have obviously given her that right, and I did not know whether the next request to speak was on procedural grounds.
Oczywiście nie mogłeś nie zauważyć, że otwarłem tradycyjnie.// Twój ruch świadczy zaś o upodobaniu do porządku i wysokich wymaganiach.// Twoje ruchy prowadzą nas wprost do klasycznej konfrontacji.// Zaczynasz się zastanawiać, jakie są moje prawdziwe zamiary.// Jak masz teraz odpowiedzieć?// To zmory, Dale.// Konsekwencja i przewidywalność tworzą szablony.// Obaj dobrze wiemy, że szablony czynią z nas łatwy cel.// Ty ze swoimi ranami, ja ze swoimi.// Przedstawię ci sytuację:// Moje konie ruszają do ataku.// Przed lauframi i wieżami otwiera się droga do objęcia wpływów.// Pionki oczywiście stracę.// Jestem nawet gotów poświęcić królową, gdyż zapewniam cię, drogi Dale,// osiągnę cel za wszelka cenę.// Król musi zginąć!Of course, you couldn' t help but take note of my emphatically traditional opening.I must say, your responding move was nothing if not reflective of your predilection for the tidy and fastidious. See how my response to you begins to lead us towards a classical confrontation?
Nie wiesz, w co się pakujeszYou don' t know what you' re walking into
Nie wiem... zapytam się go odzeń i czasI don' t know... maybe by asking him the day and time
Żona nie musi wiedziećThere' s no need for the wife to know
Nie wiem, czy jestem nadwrażliwy czy nienormalnyI seem to be hypersensitive or abnormal
Należysz do La Onda, co?Poruczniku, nie wiem o czym pan mówiLieutenant, I don' t know what you' re talking about
Nie wiem, kto napisał ten list.I don't know who wrote this letter.
Nikt nie wie, że tu jesteśmyNobody knows we' re up here
Z pewnością, nie wieszYou surely don' t
Tak naprawdę nie wiem za wiele o krasnalachI don' t really know that much about gnomes
Oczywiście zawsze są pewne sprawy, których nie załatwiliśmy, ale w rzeczywistości wiedzieliśmy na przykład, że na spotkaniu w Cancún nie uda się uzgodnić drugiego okresu zobowiązań, zatem chcieliśmy jedynie zachować możliwość przyjęcia go i prowadzenia dalszych działań na podstawie tego, co już osiągnęliśmy.Of course, there are always things that you do not get, but in truth we knew, for instance, that the second commitment period could not be for Cancún, so we just wanted to save the prospect of having it and continuing to build on what we have.
To bardzo dziwne, bo gdy nie wiesz, co się tutaj dzieje, pomyślałbyś, że tutaj kochają delfiny i wielorybyIt' s so bizarre because if you didn' t know what' s going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whales
Po pierwsze, dlatego że nikt nie wie, co stanie się za chwilę w Afryce Północnej, a po drugie, dlatego że jest oczywiste, iż sytuacja między Izraelem a Palestyną jest wykorzystywana jako pretekst dla globalnego terroryzmu, a w szczególności do rozniecania napięć w świecie muzułmańskim.Firstly, because no one knows what will happen next in North Africa and, secondly, because it is clear that the situation between Israel and Palestine is being used as a pretext for global terrorism and tension and, in particular, to ignite tension in the Muslim world.
Nie interesują mnie szczegóły twojego życia prywatnego, chcę tylko wiedzieć czy zgodziła się przynosić mi listy Madame de TourvelIt wasn' t so much the details of your intimacy I was after... it' s whether or not she' s agreed to bring me Madame de Tourvel' s letters
Sam nie wie ile zdziałaWhen will your men be here?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397940 zdań frazy nie wiem.Znalezione w 553,552 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.