wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • I don't know     
  (Phrase  )
   
  “I don’t know”
   
  “I don’t know”
 • I don’t know   
 • do not know   

Pozostałe znaczenia:

 
I don't know

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TEL
do you know when she'll be back
doprawdy nie wiem, jak dziękować
I really can't thank you enough
nic o tym nie wiem
I know nothing about it
nie bardzo wiem
I hardly know
nie wiedziałem, gdzie podziać oczy
I didn't know where to look
nie wiem, jak to powiedzieć
I don 't know how to put it
nie wiem; zagiąłeś mnie
you've got me there
nie wiesz czasem
got any idea
ona musi wiedzieć
she is bound to know
pewnie nie wie pan
I don't suppose you know
przykro mi, ale nie wiem
I'm sorry, I don't know
zapytaj ją, czy wie
ask her, if she knows

Przykładowe zdania z "nie wiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie wiem czy wiesz, ale ślub to emocjonująca chwila dla kobiet
en I don' t know if you' re aware of it, but a wedding creates strong emotionaI tension for women
pl Nie ja już wiem jak to będzie
en You need to give it some time, Phil.No
pl Nie wiesz, gdzie mógł pójść?
en Any idea where he' s headed?
pl Nie wiedziałeś?
en No, I didn' t know that
pl Pani przewodnicząca, panie i panowie! Jak państwo wiedzą, procedura pojednawcza dotycząca dyrektywy o czasie pracy nie przyniosła efektu.
en Madam President, ladies and gentlemen, as you know, the conciliation procedure relating to the Working Time Directive has failed.
pl Nie wiedziałem o tym
en Wow, I didn' t know that
pl Wiem kiedy jest na mnie przygotowane a kiedy nie
en I know when she is ready for me and when she isn ́t
pl Nie wiem o czym mówisz
en I don' t know what you' re talking about
pl Ty też nie wiesz
en Neither do you
pl Nie wiedziałem
en I did not know that
pl Wiesz, pójście dalej wcale nie musi być przeprowadzką
en You know moving on doesn' t have to mean moving in
pl Wiesz, w tym " bohaterskim " interesie, musisz zapamiętać tylko dwie rzeczy: pierwsza: większość potworów, to tylko facet w gumowym kubraku, druga: nie możesz walczyć z facetem w gumowym kubraku na czczo
en You know, in the hero business, you only really have to remember two things.One, most monsters are just a guy in a rubber suit. Two, you can' t fight a guy in a rubber suit on an empty stomach
pl On o niczym nie wie
en He doesn' t know anything
pl Nie wiem, jaki jest jego adres
en I don' t know his address
pl " Stary, nie wiem co jesz, bo nie mam oczu ale to jest po prostu wspaniałe, więc przesyłaj to nadal Aleją Przełyku "
en " Hey, bro, I don' t know what you' re eating, ' cause I don' t have any eyes, but it' s basically awesome, so keep sending it down Gullet Alley. "
pl Jak wiemy, energetyka atomowa praktycznie nie emituje CO2, a ja jestem przekonany, że wcześniej bądź później znajdzie ona swoje miejsce nawet w tych państwach członkowskich, które jak dotychczas były jej przeciwne, raczej ze względów ideologicznych, niż pragmatycznych.
en As we know, nuclear energy generates practically no CO2 emissions and I am convinced that sooner or later it will find its place even in those Member States that so far have been against it for ideological rather than pragmatic reasons.
pl Nic o tym nie wiem!
en I don' t know anything about this
pl Wyszedł do dentysty – nigdy nie chodził do dentysty, zęby ma w porządku, dobrze to wiem – a po dwóch tygodniach mamy kolejny przeciek.
en Left the office to see his dentist — he never went to his dentist (his teeth are in perfect condition — I know that myself) and then two weeks later we got evidence of another leak. >
pl Ja też nie wiem, co czuć
en Well, I don' t know how I' m supposed to be feeling either
pl Harry, nie wiedziałem, że to potrafisz
en Blimey, Harry.I didn' t know you could do that
pl Nie wiedziałem, że to pana bratanek
en I didn' t realize he was your nephew.Just checking up
pl Wiedząc co osiągnął, już nie jestem zła
en And with his success I am no longer angry
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397940 zdań frazy nie wiem.Znalezione w 196,315 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.