wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • I don't know     
  (Phrase  )
   
  “I don’t know”
   
  “I don’t know”
 • I don’t know   
 • do not know   

Pozostałe znaczenia:

 
I don't know

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem TEL
do you know when she'll be back
doprawdy nie wiem, jak dziękować
I really can't thank you enough
nic o tym nie wiem
I know nothing about it
nie bardzo wiem
I hardly know
nie wiedziałem, gdzie podziać oczy
I didn't know where to look
nie wiem, jak to powiedzieć
I don 't know how to put it
nie wiem; zagiąłeś mnie
you've got me there
nie wiesz czasem
got any idea
ona musi wiedzieć
she is bound to know
pewnie nie wie pan
I don't suppose you know
przykro mi, ale nie wiem
I'm sorry, I don't know
zapytaj ją, czy wie
ask her, if she knows

Przykładowe zdania z "nie wiem", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl A ty nadal nie wiesz, do kogo mówisz!
en You don' t realise who you are talking to
pl Nie wiem, jak to wytłumaczyć
en If I told you, you' d have me committed
pl Jeden uwielbia trufle, drugi ich nie znosi, a trzeci nawet nie wie, co to takiego
en I' ve got three hysterical chefs, one of whom loves truffles, the other one hates truffles, and the third one doesn' t even know what truffles are
pl Nie wiem, miałem zamiar cię zapytać
en I don' t know, I was sort of going to ask you
pl Chyba wiesz, że płacę tylko ‧, ‧$ za godzinę i nie daję zniżek pracownikom
en I hope you know that I only pay $‧. ‧ an hour...... and there' s no commission on sales
pl Teraz, kiedy wiem, że żyjesz, i widzę, na kogo wyrosłaś, cieszę się, jak nigdy nie myślałam, że będzie mi jeszcze dane
en Knowing that you are alive, seeing the woman you have become, brings me joy I never thought I could feel again
pl A był?Nie wiedziałem
en I d- didn' t know
pl Nie wiemy, jak długo ten dynamit tam leżał
en God knows how long that dynamite has been out there
pl Zgodnie z Regulaminem sprawozdawca ma prawo wyrazić swoją opinię i dlatego oczywiście przyznałem pani poseł ten przywilej, nie wiem jednak, czy kolejna prośba o głos miała podstawy proceduralne.
en Under the Rules of Procedure, the rapporteur is entitled to express her own opinion and therefore I have obviously given her that right, and I did not know whether the next request to speak was on procedural grounds.
pl Oczywiście nie mogłeś nie zauważyć, że otwarłem tradycyjnie.// Twój ruch świadczy zaś o upodobaniu do porządku i wysokich wymaganiach.// Twoje ruchy prowadzą nas wprost do klasycznej konfrontacji.// Zaczynasz się zastanawiać, jakie są moje prawdziwe zamiary.// Jak masz teraz odpowiedzieć?// To zmory, Dale.// Konsekwencja i przewidywalność tworzą szablony.// Obaj dobrze wiemy, że szablony czynią z nas łatwy cel.// Ty ze swoimi ranami, ja ze swoimi.// Przedstawię ci sytuację:// Moje konie ruszają do ataku.// Przed lauframi i wieżami otwiera się droga do objęcia wpływów.// Pionki oczywiście stracę.// Jestem nawet gotów poświęcić królową, gdyż zapewniam cię, drogi Dale,// osiągnę cel za wszelka cenę.// Król musi zginąć!
en Of course, you couldn' t help but take note of my emphatically traditional opening.I must say, your responding move was nothing if not reflective of your predilection for the tidy and fastidious. See how my response to you begins to lead us towards a classical confrontation?
pl Nie wiesz, w co się pakujesz
en You don' t know what you' re walking into
pl Nie wiem... zapytam się go odzeń i czas
en I don' t know... maybe by asking him the day and time
pl Żona nie musi wiedzieć
en There' s no need for the wife to know
pl Nie wiem, czy jestem nadwrażliwy czy nienormalny
en I seem to be hypersensitive or abnormal
pl Należysz do La Onda, co?Poruczniku, nie wiem o czym pan mówi
en Lieutenant, I don' t know what you' re talking about
pl Nie wiem, kto napisał ten list.
en I don't know who wrote this letter.
pl Nikt nie wie, że tu jesteśmy
en Nobody knows we' re up here
pl Z pewnością, nie wiesz
en You surely don' t
pl Tak naprawdę nie wiem za wiele o krasnalach
en I don' t really know that much about gnomes
pl Oczywiście zawsze są pewne sprawy, których nie załatwiliśmy, ale w rzeczywistości wiedzieliśmy na przykład, że na spotkaniu w Cancún nie uda się uzgodnić drugiego okresu zobowiązań, zatem chcieliśmy jedynie zachować możliwość przyjęcia go i prowadzenia dalszych działań na podstawie tego, co już osiągnęliśmy.
en Of course, there are always things that you do not get, but in truth we knew, for instance, that the second commitment period could not be for Cancún, so we just wanted to save the prospect of having it and continuing to build on what we have.
pl To bardzo dziwne, bo gdy nie wiesz, co się tutaj dzieje, pomyślałbyś, że tutaj kochają delfiny i wieloryby
en It' s so bizarre because if you didn' t know what' s going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whales
pl Po pierwsze, dlatego że nikt nie wie, co stanie się za chwilę w Afryce Północnej, a po drugie, dlatego że jest oczywiste, iż sytuacja między Izraelem a Palestyną jest wykorzystywana jako pretekst dla globalnego terroryzmu, a w szczególności do rozniecania napięć w świecie muzułmańskim.
en Firstly, because no one knows what will happen next in North Africa and, secondly, because it is clear that the situation between Israel and Palestine is being used as a pretext for global terrorism and tension and, in particular, to ignite tension in the Muslim world.
pl Nie interesują mnie szczegóły twojego życia prywatnego, chcę tylko wiedzieć czy zgodziła się przynosić mi listy Madame de Tourvel
en It wasn' t so much the details of your intimacy I was after... it' s whether or not she' s agreed to bring me Madame de Tourvel' s letters
pl Sam nie wie ile zdziała
en When will your men be here?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1397940 zdań frazy nie wiem.Znalezione w 304,544 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.