Tłumaczenia na język angielski:

  • if I were you   

Przykładowe zdania z "na twoim miejscu (ja)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na twoim miejscu trzymałabym się z daleka od trawy
en I' d keep off the grass
pl Nie rozpakowywałabym tego na twoim miejscu
en I wouldn' t unpack if I were you
pl – Chyba zwariowałeś – powiedział – nigdy bym tego nie zrobił, gdybym był na twoim miejscu.
en < You must be mad, > he said. < I wouldn’t do what you are doing if I were in your position. >
pl Więc na twoim miejscu zdecydowanie bym z niej skorzystał
en So, if I were you, I' d definitely step on down
pl Na twoim miejscu byłabym ostrożna
en Holding up a sign that says I will eff Esther as a congressman.I' d be careful
pl Cię dopadnę.../- Na twoim miejscu robiłbym wszystko, co w mojej mocy, by dowieść swojej kompetencji
en If I were you,I' d be doing everything in my power to demonstrate my competence right now
pl Że jedyne miejsce na ziemi, gdzie napisałbym ten wiersz, to w twoich ramionach
en And that the only place on earth I could have written that poem...... would have been in your arms
pl Na twoim miejscu modliłbym się gdzie indziej
en I would go somewhere else but pray
pl Nie robiłbym tego na twoim miejscu, maleńka
en Wouldn' t do that were I you, sweet pea
pl Na twoim miejscu, skończyłabym liceum
en ln your case, I' d finish high school
pl Na twoim miejscu nie spieszylbym sie z poscigiem
en If I was you, I wouldn' t be in a hurry to go up that street
pl Gdybym był na twoim miejscu... pierwszy poszedłbym na ugodę
en If I were you...I' d cut that deal first
pl Na twoim miejscu znalazłbym jakąś broń
en If I were you, I' d try to find a weapon of some type
pl Będąc na twoim miejscu, nie masz prawa mnie poprawiać
en You' re in no position to correct me
pl " Na twoim miejscu bym zawrócił "
en " I' d turn back if I were you. "
pl Na twoim miejscu, zwiewałabym stąd
en But if I was you, I' d leave while you still can, Earl
pl Nie lubię do radia, jestem na twoim miejscu
en I do not like to radio, I' m on your site
pl Na twoim miejscu, posłuchałbym co ten człowiek ma do powiedzenia
en If I were you, I would listen to what this man has to say
pl Zauważyłam, że gadasz, podczas gdy na twoim miejscu, zaatakowałabym mnie
en I notice you' re talking, whereas in your position, I would attack me
pl Ja na Twoim miejscu dobrze bym się sobie przyjrzał.Może wtedy zrozumiesz innych
en If I was you...... I' d take a real hard look at myself...... before I started in on the rest of us
pl Na twoim miejscu bym to zrobił
en I would have done it if I were you
pl Na twoim miejscu postąpiłbym inaczej.
en I would act differently in your place.
pl Na twoim miejscu, Działałabym powoli i ostrożnie
en If I were you, I would proceed slowly and carefully
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1206347 zdań frazy na twoim miejscu (ja).Znalezione w 301,61 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.