Tłumaczenia na język angielski:

  • if I were you   

Przykładowe zdania z "na twoim miejscu (ja)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na twoim miejscu bym nie siedział
en I wouldn' t be sitting down if I were you
pl Na twoim miejscu, Działałabym powoli i ostrożnie
en If I were you, I would proceed slowly and carefully
pl Nie pozwolę Twoich naśladowców sprzedaż narkotyków na moim miejscu!
en I won' t let your followers sell drugs in my place!
pl Nie rozpakowywałabym tego na twoim miejscu
en I wouldn' t unpack if I were you
pl Twoim współpracownikiem jest osoba, która potrafi być jednocześnie w kilku miejscach na świecie
en Your business partner' s a man who seems able to appear...... at opposite ends of the Earth simultaneously
pl Na twoim miejscu robiłbym, co on każe
en So if it were me, I' d listen to him
pl Na twoim miejscu nie byłabym taka podekscytowana
en It certainly wasn' t thanks to any help on your part
pl Na twoim miejscu pewnie czułbym się tak samo
en And I think if I were in your shoes, I' d probably feel the same
pl Na twoim miejscu poszłabym tam
en I should get myself down there, pet
pl Na twoim miejscu nie spieszylbym sie z poscigiem
en If I was you, I wouldn' t be in a hurry to go up that street
pl Na twoim miejscu nie martwilbym sie
en I wouldn' t worry about that if I were you
pl Ja, na twoim miejscu, bytabym bardzo zazdrosna
en I know if it were me, I' d be desperately jealous
pl Na twoim miejscu włożyłbym te pieniądze do banku.
en If I were you, I'd put the money in a bank.
pl Na twoim miejscu nie wracałbym dziś do domu
en I wouldn' t go home if I were you
pl Oparłbym się na twoim miejscu
en Uh, I' d lean back if I were you
pl Ja na twoim miejscu pewnie też bym nie uwierzył
en If I were you, I wouldn' t believe me either
pl Na twoim miejscu bym tego nie robił
en I wouldn' t do that if I was you, brother
pl Na twoim miejscu, byłbym z tym ostrożny
en I would be very careful about this if I were you
pl Na twoim miejscu zorganizowałbym myjnię tutaj
en If I were you, I would the carwash here
pl Na twoim miejscu zniknąłbym stąd
en If I were you I' d get myself outta here
pl Nie pytałbym na twoim miejscu
en I wouldn' t ask him, if I were you
pl Gdybym był na twoim miejscu... pierwszy poszedłbym na ugodę
en If I were you...I' d cut that deal first
pl Na twoim miejscu przebywałbym głównie w koszarach, rozumiesz?
en Now if I were you, I' d confine myself to barracks for a good while, yeah?
pl Na twoim miejscu bym tego nie robił
en I wouldn' t do that if I were you
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1206347 zdań frazy na twoim miejscu (ja).Znalezione w 138,96 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.