Tłumaczenia na język angielski:

  • if I were you   

Przykładowe zdania z "na twoim miejscu (ja)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na twoim miejscu... zrobiłbym to za dwie minuty
en If I were you, I' d switch to the two- minute offense
pl Na twoim miejscu aplikowałbym o tę pracę.
en If I were you, I would apply for the job.
pl Nie chciałbym być na twoim miejscu, jeśli to pójdzie w ręce banitów
en I would hate to be in your shoes if all this fell into outlaws ' hands
pl Na twoim miejscu nie pozwoliłbym agentowi DiNozzo tego zobaczyć
en I wouldn' t let agent dinozzo see it if I were you
pl Anthony, to dla ciebie, skarbie, na twoim miejscu
en Anthony, this is yours, dear, in your regular place right there
pl Na twoim miejscu nie otwierałbym tych drzwi.Nie, jeśli chciałbym, by moja dziewczyna oddychała. Ale to tylko gdybym był tobą
en Wouldn' t open that door if I were you, not if I wanted my girlfriend to keep breathing
pl Na twoim miejscu nie czesałabym się tyIe
en But I wouldn' t brush my hair as much if I were you
pl Nie robiłbym tego gdybym był na twoim miejscu
en No.I wouldn' t do that if I were you
pl Na twoim miejscu nie robiłbym tego
en Oh, I wouldn' t do that if I were you
pl Każdy kto zbudował imperium lub zmienił świat siedział dokładnie na Twoim miejscu
en Well, anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are right now
pl Na twoim miejscu, byłbym bardzo, ale to bardzo ostrożny
en Now, if I were you, I ' d be very, very careful
pl Na twoim miejscu trzymałabym się z daleka od trawy
en I' d keep off the grass
pl Nie piłbym tego na twoim miejscu.- Czemu nie?
en I wouldn' t drink that if I was you
pl Ale na twoim miejscu, odpuściłbym sobie
en I' d leave him well alone
pl Na Twoim miejscu nie przytulałbym się do nich
en I would not try to cuddle them if I were you
pl Na twoim miejscu włożyłbym te pieniądze do banku.
en If I were you, I'd put the money in a bank.
pl Na twoim miejscu, Działałabym powoli i ostrożnie
en If I were you, I would proceed slowly and carefully
pl A co ona by zrobiła na twoim miejscu?
en What do you think Padme would do were she in your position?
pl Na twoim miejscu bym się pospieszył
en These great folks don' t like to be kept waiting
pl Na twoim miejscu postąpiłbym inaczej.
en I would act differently in your place.
pl Na twoim miejscu zabrałbym od niego ręce
en I' d take your hands off him
pl Ja, na twoim miejscu, bytabym bardzo zazdrosna
en I know if it were me, I' d be desperately jealous
pl Ja, na twoim miejscu, to bym się z nią ożenił
en I' d live with her if it were me
pl To wymarzone miejsce dla mężczyzny z twoim talentem, gotowego na ryzyko
en There are vast rewards for a man of your talents willing to take risks
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1206347 zdań frazy na twoim miejscu (ja).Znalezione w 97,438 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.