Tłumaczenia na język angielski:

  • if I were you   

Przykładowe zdania z "na twoim miejscu (ja)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na twoim miejscu... zrobiłbym to za dwie minutyIf I were you, I' d switch to the two- minute offense
Na twoim miejscu aplikowałbym o tę pracę.If I were you, I would apply for the job.
Nie chciałbym być na twoim miejscu, jeśli to pójdzie w ręce banitówI would hate to be in your shoes if all this fell into outlaws ' hands
Na twoim miejscu nie pozwoliłbym agentowi DiNozzo tego zobaczyćI wouldn' t let agent dinozzo see it if I were you
Anthony, to dla ciebie, skarbie, na twoim miejscuAnthony, this is yours, dear, in your regular place right there
Na twoim miejscu nie otwierałbym tych drzwi.Nie, jeśli chciałbym, by moja dziewczyna oddychała. Ale to tylko gdybym był tobąWouldn' t open that door if I were you, not if I wanted my girlfriend to keep breathing
Na twoim miejscu nie czesałabym się tyIeBut I wouldn' t brush my hair as much if I were you
Nie robiłbym tego gdybym był na twoim miejscuNo.I wouldn' t do that if I were you
Na twoim miejscu nie robiłbym tegoOh, I wouldn' t do that if I were you
Każdy kto zbudował imperium lub zmienił świat siedział dokładnie na Twoim miejscuWell, anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are right now
Na twoim miejscu, byłbym bardzo, ale to bardzo ostrożnyNow, if I were you, I ' d be very, very careful
Na twoim miejscu trzymałabym się z daleka od trawyI' d keep off the grass
Nie piłbym tego na twoim miejscu.- Czemu nie?I wouldn' t drink that if I was you
Ale na twoim miejscu, odpuściłbym sobieI' d leave him well alone
Na Twoim miejscu nie przytulałbym się do nichI would not try to cuddle them if I were you
Na twoim miejscu włożyłbym te pieniądze do banku.If I were you, I'd put the money in a bank.
Na twoim miejscu, Działałabym powoli i ostrożnieIf I were you, I would proceed slowly and carefully
A co ona by zrobiła na twoim miejscu?What do you think Padme would do were she in your position?
Na twoim miejscu bym się pospieszyłThese great folks don' t like to be kept waiting
Na twoim miejscu postąpiłbym inaczej.I would act differently in your place.
Na twoim miejscu zabrałbym od niego ręceI' d take your hands off him
Ja, na twoim miejscu, bytabym bardzo zazdrosnaI know if it were me, I' d be desperately jealous
Ja, na twoim miejscu, to bym się z nią ożeniłI' d live with her if it were me
To wymarzone miejsce dla mężczyzny z twoim talentem, gotowego na ryzykoThere are vast rewards for a man of your talents willing to take risks
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1206347 zdań frazy na twoim miejscu (ja).Znalezione w 105,927 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.