wymowa: IPA: ˈmɔrda    

Tłumaczenia na język angielski:

 • mug     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  ( slang ) the face
   
  pot. potocznie , grub. grubiański, grubiańsko twarz
   
  pot. potocznie, grub. grubiański, grubiańsko twarz
   
  (''slang'') the face
   
  (''slang'') the face
 • muzzle   
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  part of animal's head
   
  part of animal's head
   
  part of animal's head
 • trap     
  (verb, noun   )
   
  pot. potocznie , grub. grubiański, grubiańsko twarz
   
  pot. potocznie, grub. grubiański, grubiańsko twarz
 • nose           
  (verb, noun   )
 • snout     
  (noun   )
 • kisser   
  (noun, adjv   )
 • mouth           
  (verb, noun   )
 • nares   
 • nasal cavity   
 • nostrils     

Pozostałe znaczenia:

 
zool. zoologia pot. potocznie pysk
 
zool. zoologia, zoologiczny pot. potocznie pysk

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

mord
murder; manslaughter; slaughter; mod; homicide; assassination; slaying; killing
obić komuś mordę
mess up someone's face; mess someone's face up
obić mordę
mess face up; mess up face
zamknij mordę
shut your face; shut up; shut the fuck up; shut your gob; shut your bloody mouth; fuck up; shut your fucking mouth

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "morda", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mordo oczywiście tego nie docenił
en Mordo obviously didn' t appreciate it
pl Śmiejesz się ze mnie?- Chcesz w mordę?
en No, just for- No, just for
pl Morda w kubeł
en Don' t make a sound
pl Tak więc, czy chodzi o tysiące zaginionych czy masowe groby w Dżammu i Kaszmirze, czy też mord chrześcijan w Orisie i ataki na nich, musimy bezwzględnie manifestować nasze oddanie przestrzeganiu praw człowieka.
en So, whether it is thousands of disappeared or mass graves in Jammu and Kashmir, or the murder of Christians in Orissa and attacks upon them, our commitments to human rights must remain absolute and committed.
pl – Niech mnie pan każe puścić, panie Callaghan. Wolę zrobić z pana takiego durnia, jakim pan na prawdę jest, niż zbić panu mordę. Z obitą mordą musiałby pan tylko poleżeć kilka dni. Ale jak pana wykończę, to wyleci pan z Wiednia.
en < You can let me go, Callaghan. I’d rather make you look the fool you are than black your bloody eye. You’d only have to go to bed for a few days with a black eye. But when I’ve finished with you, you’ll leave Vienna. >
pl Dałby mu po mordzie!
en Smack him in the face!
pl Więc zejdż, w tym świecie mnie przywitać, by radzić ze mną o mordach i śmierci
en Come down and welcome me to this world' s light.Confer with me on murder and on death
pl Wobec „przeciw-historii”. Mordy i pogromy Żydów w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej we współczesnej polskiej pamięci zbiorowej i współczesnym dyskursie polskich elit symbolicznych
en Confronting with "counter-history". Murders and pogroms of Jews in Poland after the II World War in contemporary Polish collective memory and contemporary Polish symbolic elite's discourse
pl Posluchaj, chinska mordo
en Listen, Charlie Chan
pl Co wtedy robiłaś?Zamykałam swoją tłustą mordę
en And what did you do then?
pl Ruthie " Świńska morda " Draper
en Ruthie " Pigface " Draper
pl Dalbym im po mordzie
en I would have clocked them
pl ale rozwalę ci mordę!- Bóg!
en but I' m gonna smash your face in!
pl Kto byłby lepszym zamachowcem wysłanym za Mord- Sith niż Spowiedniczka kierowana żądzą zemsty
en What better assassin to send after a Mord- Sith than a Confessor bent on revenge
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 290 zdań frazy morda.Znalezione w 0,496 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.