wymowa: IPA: mɔˈdljitfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • prayer         
  (Noun  ) (noun   )
   
  the specific words or methods used for praying
   
  the act of praying
   
  a meeting held for the express purpose of praying
   
  practice of communicating with one's God
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
   
  practice of communicating with one's God
 • devotion     
  (noun   )
   
  ecclesiastical: a prayer
 • orison   
  (noun   )
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • petition   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
prayer (practice of communicating with one's God)
 
rel. religia rytualny tekst modlitwy – wypowiadany lub napisany

Picture dictionary

orison, prayer
orison, prayer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

Codzienna modlitwa o pokójDaily Prayer for Peace
Dom modlitwyGospel Halls
ModlitwaPrayer
Modlitwa błagalnaImpetratory Prayer
Modlitwa EucharystycznaEucharist Prayer
Modlitwa JezusaJesus Prayer
Modlitwa PańskaLord's Prayer
Modlitwa porannaMorning Prayer
Modlitwa sercaJesus Prayer; Prayer of Heart
modlitwyprayers
Tydzień Modlitw o Jedność ChrześcijanWeek of Prayer for Christian Unity

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "modlitwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Powinniśmy zmówić modlitwę?Shall we say a grace?
I gorliwe modlitwyAnd that fervent prayer
Kazdy ranek witamy modlitwaWe celebrate the morning with prayer
I w waszych modlitwachAnd in your prayers
Narazie radca Hamann wygłasza modlitwę wstępnąOnly Councillor Hamann' s opening prayer
Najpierw modlitwaFirst you pray
Jak już zbudujemy nasz dom modlitwy, zbudujemy też tutaj nasze stałe mieszkaniaBesides, once our meeting house is built, we' il build our permanent homes here
Modlitwa. Jej specyfika i znaczenie w życiu rozmówców z Krechowa i okolicA prayer - its specificity and meaning in life of people from Krechow and surroundings.
Odmów swoje modlitwySay your prayers
Na tych stronach są wszystkie rytuały, modlitwy i przywołania stosowane przez świętych przez wieki jako obrona przed siłami złaWithin this pages is sayed to be all the rituals, prayers, and incantations used by holy men, through out the ages to defend against the forces of evil
Stu, zaszczycisz nas modlitwą?Stu, you wanna do us the honor of saying grace?
Modlitwa według błogosławionej Elżbiety od Trójcy Świętej.The prayer according to blessed Elizabeth of the Trinity.
" Niczym nocna modlitwa" A prayer in the night
To była rzeczywiście niezwykła modlitwaThat was really unusual, Hogarth
To taka modlitwaI' m right here
Nie potrzebuję żadnych modlitwI don' t need prayers
Wysłuchaj mojej modlitwyHear my prayer, let my claims get to You
Jak przeżyjemy te lata bez modlitw?How are we going to make it through these years if we don' t pray?
Nie kpij sobie z modlitwDon' t you mock your prayers
Zechce pan odprawić modlitwę?Do you have any questions before we go up?
Musimy zmówić modlitwęWe have to say grace
Ostatecznym aktem litości jest pochowanie zmarłych, modlitwa za zmarłych i żywychThe final act of mercy, to bury the dead, to pray for the dead and the living
Chcę przekazać pozdrowienia swojej żonie, swojej Olesi... serdeczne... prosić o modlitwęI want to send my hello to my wife and my Olesya... my son- in- law
Wbrew porozumieniom zawartym między chińskimi władzami a Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i mającym zastosowanie od chwili rozpoczęcia igrzysk olimpijskich, zakazuje się wszelkich symboli religijnych, na przykład Biblii, Nowego i Starego Testamentu, miejsc modlitwy, a nawet krzyżyka na łańcuszku na szyi sportowca.In contravention of the agreements adhered to since the beginning of the Olympic Games and signed by the Chinese authorities and the International Olympic Committee, and religious symbols such as the Bible, the New and the Old Testaments, places of prayer and even the crucifix on a chain round the neck of a male or female athlete will be banned.
Wiem, że modlitwa dziękczynna to część kolacji, ale każdego ranka dziękuję Niebu i Ziemi za naszą rodzinęI know grace is a supper thing,But every morning I thank heaven and earth For our family
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 460 zdań frazy modlitwa.Znalezione w 0,816 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.