wymowa: IPA: mɔˈdljitfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • prayer         
  (Noun  ) (noun   )
   
  the specific words or methods used for praying
   
  the act of praying
   
  a meeting held for the express purpose of praying
   
  practice of communicating with one's God
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
   
  practice of communicating with one's God
   
  a meeting held for the express purpose of praying
   
  practice of communicating with one's God
   
  the act of praying
   
  the specific words or methods used for praying
 • devotion     
  (Noun  ) (noun   )
   
  ecclesiastical: a prayer
   
  ecclesiastical: a prayer
 • orison   
  (noun   )
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • petition   
  (verb, noun   )
 • supplication   
  (Noun  ) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
prayer (practice of communicating with one's God)
 
rel. religia rytualny tekst modlitwy – wypowiadany lub napisany

Did you mean: Modlitwa

Picture dictionary

orison, prayer
orison, prayer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

Codzienna modlitwa o pokój
Daily Prayer for Peace
Dom modlitwy
Gospel Halls
Modlitwa
Prayer
Modlitwa błagalna
Impetratory Prayer
Modlitwa Eucharystyczna
Eucharist Prayer
Modlitwa Jezusa
Jesus Prayer
Modlitwa Pańska
Lord's Prayer; Lord’s Prayer
Modlitwa poranna
Morning Prayer
Modlitwa serca
Jesus Prayer; Prayer of Heart
modlitwa wieczorna
evening prayer
modlitwy
prayers
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Week of Prayer for Christian Unity

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "modlitwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Prosze... wysluchaj mych modlitw
en Please...... hear my prayers
pl Nie znam żadnej modlitwy
en I don' t know any prayers
pl Kościół jest dla modlitwy
en Eine Kirche is for Beten
pl Panie, wysłuchaj naszej modlitwy
en Lord, hear our prayer
pl Mogę cię poprosić o wspólną modlitwę?
en Can I ask you, Earle, to pray with me?
pl Japoński tekst modlitwy Ojcze nasz i jego własności stylistyczne
en The Japanese text of Pater noster and its stylistic properties
pl Dawny drewniany XIX-wieczny dom modlitwy mennonitów w Małej Nieszawce koło Torunia i jego problematyka konserwatorska
en Old wooden XIXth century Mennonite&‧8217;s house of prayer in Mała Nieszawka near Toruń and issues of its preservation.
pl Modlitwy na nic się tu nie zdadzą!
en Prayers are of no use!
pl Zna bezsens nadziei i modlitw
en He knows the futility of hopes and prayers
pl Eschatologiczny wymiar Eucharystii na podstawie wybranych modlitw Mszału Rzymskiego dla diecezji Polskich z roku 1986.
en The eschatological dimension of the Eucharist based on chosen prayers of the Roman Missal for Polish dioceses, 1986
pl Pamiętam jak przygotowywałam się do snu i modlitwę, o to, abym głęboko spała w nocy
en I remember getting ready for bed and then praying that I would sleep soundly through the night
pl Ten podstęp przywołujący anioła... to właśnie nazywamy modlitwą
en This act of invoking an angel...This is what we call prayer
pl Ona jest odpowiedzią na modlitwy
en She answered our prayers
pl Najpierw modlitwa
en First you pray
pl Niektórym pomaga modlitwa
en Some people think prayers help
pl Może tam pańskie modlitwy zostaną wysłuchane
en I think that, there, your prayers might meet with better fortune
pl Nasi najlepsi ludzie pracują nad tą sprawą ‧ godziny na dobę.Chcę wyrazić swoje współczucie rodzinie Petera Russo, i prosić aby Wszyscy dołączyli się do naszych modlitw o bezpieczeństwo Pana Dublina
en I want to extend my sympathies to the family of Peter Russo, and-- and please join us in our prayers for Mr. Dublin' s safety
pl Ładna modlitwa
en Very nice, Edward
pl Ojcze Brown, może ojciec odmówi modlitwę?
en Father Brown, would you render it for us?
pl Kontemplacyjny charakter modlitwy różańcowej w świetle Listu apostolskiego Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae".
en Contemplative character of the rosary in a light of John Paul II Apostolic Letter Rosarium Virginis Mariae.
pl Nigdy wcześniej nie czułem tak okrutnej, wręcz fizycznej, odrazy do modlitwy
en I' d never felt such a violent, physical revulsion to prayer
pl To dobra rzecz na modlitwę
en That' s a good thing to pray for
pl Modlitwa w islamie jako jeden z filarów religii
en The prayer in Islam - one of the religion pillar
pl Co wieczór, przed modlitwą, czytano w ich sali jakieś nabożne dzieło.
en In the evening, before prayers, there was some religious reading in the study.
pl Dlatego moja modlitwa brzmi tutaj doskonale
en That' s why prayer sounds so perfect in here
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 460 zdań frazy modlitwa.Znalezione w 0,423 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.