wymowa: IPA: mɔˈdljitfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • prayer         
  (Noun  ) (noun   )
   
  the specific words or methods used for praying
   
  the act of praying
   
  a meeting held for the express purpose of praying
   
  practice of communicating with one's God
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
   
  practice of communicating with one's God
 • devotion     
  (noun   )
   
  ecclesiastical: a prayer
 • orison   
  (noun   )
   
  rel. religia forma kultu religijnego, kierowanie myśli do boga, świętych, aniołów, ogólnie do sfery sacrum;
 • petition   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
prayer (practice of communicating with one's God)
 
rel. religia rytualny tekst modlitwy – wypowiadany lub napisany

Did you mean: Modlitwa

Picture dictionary

orison, prayer
orison, prayer

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

Codzienna modlitwa o pokój
Daily Prayer for Peace
Dom modlitwy
Gospel Halls
Modlitwa
Prayer
Modlitwa błagalna
Impetratory Prayer
Modlitwa Eucharystyczna
Eucharist Prayer
Modlitwa Jezusa
Jesus Prayer
Modlitwa Pańska
Lord's Prayer
Modlitwa poranna
Morning Prayer
Modlitwa serca
Jesus Prayer; Prayer of Heart
modlitwy
prayers
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Week of Prayer for Christian Unity

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "modlitwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nieprzespane noce, godziny spędzone na marzeniu i modlitwie, abym mógł spojrzeć jeszcze raz w twe brązowe oczy
en Sleepless nights, lonely hours, hoping, praying that once moreI would gaze into your ravishing brown eyes
pl Moi wrogowie wciąż mnie obserwują Ale to miejsce.. to miejsce pełne modlitwy i symboli
en My enemies are ever watching over me But this place... this place, with prayers, symbols
pl Ojciec Brooks chciałby zmówić modlitwę, zanim zabierzemy ciało
en Father Brooks would like to say a prayer before we move the body
pl Odmów swoje modlitwy
en Say your prayers
pl Pobożne emocje człowieka późnośredniowiecznego. Łzy na modlitwie w piętnastowiecznym Krakowie.
en Late madieval human pious emotions. Tears in prayer in the fifteenth-century Cracow.
pl Możemy pokonać tego smoka modlitwą
en We can slay this dragon with prayer
pl Nadszedł czas ostatniej modlitwy
en The time has come for the final prayer
pl Zapytałem go:" Czy ty nie słuchasz modlitw ludzi? "
en And I said, " Don' t you listen to people' s prayers? "
pl Wątek modlitwy chasydzkiej w literaturze i sztuce
en The Motif of Hasidic Prayer in Art and Literature
pl Bóg najwyraźniej chciał, żeby modlitwa płynęła z jej serca przez głowę
en God just made you hardheaded
pl Prosze... wysluchaj mych modlitw
en Please...... hear my prayers
pl W tym czasie łączymy się z jego rodziną w myślach i w modlitwach.
en Our thoughts and prayers are with his family at this time.
pl Ich miłość była jak doskonała modlitwa
en Their love was like a perfect prayer
pl Święta Mario, Matko Boska, wysłuchaj mej modlitwy
en Holly Mary, Mother of God, Hear my humble prayer
pl To dobra rzecz na modlitwę
en That' s a good thing to pray for
pl Każdy człowiek będzie zbierał to, co posiał i zginał kolana jedynie do modlitwy
en For every man shall reap what he has sown and bow no knee except in prayer
pl Jego modlitwa stworzyła anioła
en His prayer made an angel
pl Idea modlitwy wewnętrznej według świętej Teresy od Jezusa.
en Idea of inward prayer by St. Teresa of Jesus
pl Podziękować mu?Jak nazywa się żydowska modlitwa za zmarłego?
en What do you call the Jewish prayer for the dead?
pl Pamiętam jak przygotowywałam się do snu i modlitwę, o to, abym głęboko spała w nocy
en I remember getting ready for bed and then praying that I would sleep soundly through the night
pl To przeróbka chrześcijańskiej modlitwy za cierpiące dusze
en It' s a derivative of the Catholic prayer for suffering souls
pl To jest twoja wymówka, na przegapienie modlitw?
en You miss prayers with an excuse like that?
pl Kazdy ranek witamy modlitwa
en We celebrate the morning with prayer
pl Nigdy wcześniej nie czułem tak okrutnej, wręcz fizycznej, odrazy do modlitwy
en I' d never felt such a violent, physical revulsion to prayer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 460 zdań frazy modlitwa.Znalezione w 0,303 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.