Tłumaczenia na język angielski:

  • magneto   
    (Noun  ) (noun   )
  • magnetoelectric machine   
    (Noun  ) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
urządzenie do wytwarzania impulsów elektrycznych o wysokim napięciu
 
iskrownik
 
pierwasza część wyrazów złożonych, oznacza : magnetyczny
 
Urządzenie wytwarzające prąd w instalacji zapłonowej spalinowych silników tłokowych
 
Urządzenie do wytwarzania prądu w dawnych silnikach motocyklowych
 
iskrownik, prądnica w silniku spalinowym
 
urządzenie do wytwarzania prądu zmiennego o wysokim napięciu
 
Urządzenie do wytwarzania prądu w silnikach spalinowych
 
iskrownik (w komorze spalania silnika spalinowego)
 
Prądnica silnika samochodowego, mała
 
Prądnica motocykla
 
Rodzaj prądnicy; iskrownik
 
Urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego wysokiego napięcia

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Monster Magnet
Monster Magnet

Przykładowe zdania z "magneto", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Efekty magneto-optyczne w zimnych gazach atomowych
en Magnetorotation in cold atomic gases
pl Powiedziałeś, że ta maszyna czerpie swoją moc od Magneta
en You said this machine draws its power from Magneto.../- and that it weakened him
pl Obrazowanie zimnych atomów w pułapkach dipolowej i magneto-optycznej.
en Imaging of cold atoms in magneto-optical and dipole traps.
pl Wiem dokąd idą.- Widziałeś Magneto?
en You' re saying you saw Magneto?
pl Jest z Magneto
en He' s with Magneto
pl Stał się- Magneto
en He became Magneto
pl Co to magneto?- Bardzo silny mutant, który wierzy, że szykuje się wojna między mutantami i resztą ludzkości
en A very powerful mutant who believes that a war is brewing.../ between mutants and/ the rest of humanity
pl O istnieniu atraktora wykładniczego w modelu płynów magneto-mikropolarnych z użyciem metody l-trajektorii
en On existence of exponelitial attractor in magneto-micropolar fluid model with using l-trajectories method
pl Inne produkty, takie jak dyski ZipTM, pozostałe dyskietki o dużej pojemności, takie jak dyskietki HiFD i magneto-optyczne nośniki pamięci masowej do przechowywania danych, takie jak zapisywalne dyski CD (CD-R) stopniowo zajmują na rynku miejsce dyskietek ‧-calowych
en Other products such as ZipTM discs, other high capacity microdisks such as HiFDs and optical-magnetic data storage media, such as recordable compact disks (CD-Rs) are progressively replacing the market held by
pl Daj mi ‧ godzin, aby dowiedzieć się, czego Magneto od ciebie chce, a ja daję ci moje słowo, że użyję całej swojej mocy, aby pomóc ci złożyć do kupy to, co straciłeś, i to, czego szukasz
en Give me ‧ hours to find out what Magneto wants with you, and I give you my word that I will use all my power.../ to help you piece/ together what you' ve lost... and what you' re looking for
pl Ponadto przedsiębiorstwa izraelskie mogą składać wnioski dotyczące współpracy z jednostkami badawczymi prowadzącymi działalność we Wspólnocie w ramach programu Magnet
en In addition, within the Magnet programme, proposals may be submitted by Israeli companies for cooperation with research entities established in the Community
pl Będziesz bezpieczny przed Magneto
en You' il be safe here from Magneto
pl Tego rodzaju współpraca wymaga zgody właściwego konsorcjum oraz zarządu Magnet
en Such cooperation will require the agreement of the relevant consortium and the Magnet management
pl Inne produkty takie jak dyski ZipTM, inne dyski o wysokiej pojemności takie jak HiFDs i magneto-optyczne nośniki danych takie jak CD-R stopniowo zastępują rynek dyskietek
en Other products such as ZipTM discs, other high capacity microdisks such as HiFDs and optical-magnetic data storage media, such as CD-Rs are progressively replacing the market held by
pl Magneto czeka na taką okazję
en It' s just the opportunity Magneto needs
pl Taka współpraca wymaga zgody właściwego konsorcjum oraz zarządu Magnet
en Such cooperation will require the agreement of the relevant consortium and the Magnet management
pl Spektroskopia jonizacyjna w pułapce magneto-optycznej.
en Ionization spectroscopy in a magneto-optical trap.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17 zdań frazy magneto.Znalezione w 0,145 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.