Tłumaczenia na język angielski:

  • magneto   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Urządzenie do wytwarzania prądu w silnikach spalinowych
 
urządzenie do wytwarzania prądu zmiennego o wysokim napięciu
 
iskrownik (w komorze spalania silnika spalinowego)
 
urządzenie do wytwarzania impulsów elektrycznych o wysokim napięciu
 
pierwasza część wyrazów złożonych, oznacza : magnetyczny
 
Urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego wysokiego napięcia
 
iskrownik, prądnica w silniku spalinowym
 
iskrownik
 
Prądnica motocykla
 
Prądnica silnika samochodowego, mała
 
Urządzenie wytwarzające prąd w instalacji zapłonowej spalinowych silników tłokowych
 
Rodzaj prądnicy; iskrownik
 
Urządzenie do wytwarzania prądu w dawnych silnikach motocyklowych

Przykładowe zdania z "magneto", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wiem dokąd idą.- Widziałeś Magneto?You' re saying you saw Magneto?
Efekty magneto-optyczne w zimnych gazach atomowychMagnetorotation in cold atomic gases
Inne produkty, takie jak dyski ZipTM, pozostałe dyskietki o dużej pojemności, takie jak dyskietki HiFD i magneto-optyczne nośniki pamięci masowej do przechowywania danych, takie jak zapisywalne dyski CD (CD-R) stopniowo zajmują na rynku miejsce dyskietek ‧-calowychOther products such as ZipTM discs, other high capacity microdisks such as HiFDs and optical-magnetic data storage media, such as recordable compact disks (CD-Rs) are progressively replacing the market held by
Obrazowanie zimnych atomów w pułapkach dipolowej i magneto-optycznej.Imaging of cold atoms in magneto-optical and dipole traps.
O istnieniu atraktora wykładniczego w modelu płynów magneto-mikropolarnych z użyciem metody l-trajektoriiOn existence of exponelitial attractor in magneto-micropolar fluid model with using l-trajectories method
Spektroskopia jonizacyjna w pułapce magneto-optycznej.Ionization spectroscopy in a magneto-optical trap.
Będziesz bezpieczny przed MagnetoYou' il be safe here from Magneto
Powiedziałeś, że ta maszyna czerpie swoją moc od MagnetaYou said this machine draws its power from Magneto.../- and that it weakened him
Taka współpraca wymaga zgody właściwego konsorcjum oraz zarządu MagnetSuch cooperation will require the agreement of the relevant consortium and the Magnet management
Inne produkty takie jak dyski ZipTM, inne dyski o wysokiej pojemności takie jak HiFDs i magneto-optyczne nośniki danych takie jak CD-R stopniowo zastępują rynek dyskietekOther products such as ZipTM discs, other high capacity microdisks such as HiFDs and optical-magnetic data storage media, such as CD-Rs are progressively replacing the market held by
Tego rodzaju współpraca wymaga zgody właściwego konsorcjum oraz zarządu MagnetSuch cooperation will require the agreement of the relevant consortium and the Magnet management
Daj mi ‧ godzin, aby dowiedzieć się, czego Magneto od ciebie chce, a ja daję ci moje słowo, że użyję całej swojej mocy, aby pomóc ci złożyć do kupy to, co straciłeś, i to, czego szukaszGive me ‧ hours to find out what Magneto wants with you, and I give you my word that I will use all my power.../ to help you piece/ together what you' ve lost... and what you' re looking for
Co to magneto?- Bardzo silny mutant, który wierzy, że szykuje się wojna między mutantami i resztą ludzkościA very powerful mutant who believes that a war is brewing.../ between mutants and/ the rest of humanity
Jest z MagnetoHe' s with Magneto
Magneto czeka na taką okazjęIt' s just the opportunity Magneto needs
Stał się- MagnetoHe became Magneto
Ponadto przedsiębiorstwa izraelskie mogą składać wnioski dotyczące współpracy z jednostkami badawczymi prowadzącymi działalność we Wspólnocie w ramach programu MagnetIn addition, within the Magnet programme, proposals may be submitted by Israeli companies for cooperation with research entities established in the Community
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17 zdań frazy magneto.Znalezione w 0,493 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.