wymowa: IPA: muˈvjjɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • talking     
  (noun, adjv   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → mówić
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: mówić (nazwa czynności)
 • quaver   
  (verb, noun   )
 • saying     
  (noun, adjv   )
 • speaking     
  (adjv   )
 • speech       
  (noun   )
 • telling     
  (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (73)

chciałbym mówić z p. Johnsem TELI'd like to speak to Mr. Johns
chyba nie mówisz poważnieyou're not serious
chyba nie mówisz poważnie!you can't be serious!
co mówiłeśwhat were you saying
coś mi mówi, żesomething tells me
czy jest ktoś tutaj kto mówi po angielsku?does anyone here speak English
czy ktokolwiek tutaj mówi po angielsku?does anyone here speak English
czy mam rację mówiącam I right to say
czy mogę mówić z panem Turnerem TELmay I speak to Mr. Turner
czy mówisz po angielskudo you speak English;
czyny mówią głośniej niż słowaactions speak louder than words
innymi słowy; inaczej mówiącin other words
ja tego nie mówiłemI didn't say so
jak mówicie to po angielskuhow do you say that in English
jak mówiłem; jak powiedziałemlike I said; well we have to hide it
jak się mówi ... po angielsku?how do you say...in English
jak się mówi lawhow do you say law
jak się mówi...po angielskuhow do you say...in English
jaki sens mówić takie rzeczywhat's the sense of saying such things
jest trochę prawdy w tym co mówiszthere's some truth in what you say
jeśli chodzi o, mówiąc otalking to
jeśli dobrze śledziłem (co mówisz)if I follow you rightly
krąży pogłoska, jakoby; mówią, żeit is rumoured that
krótko mówiąc; jednym słowemin brief
kto mówi TELwho's speaking, please
lepiej nie mówić, lepiej nie wspominaćI'd rather not say
między nami mówiącbetween you and me
mówi głupstwa; gada od rzeczyhe is absurd
mówi Jan Kowalski TELJan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
mówią, że; mówi się, żethey say
mówiąc o, a propostalking of
mówiąc ogólniegenerally speaking
Mówiące-do-RybFish Speaker
mówiącyspeaking
mówićspeech; converse; speak; ; parley; mention; to say; verbalize; tell; bid; say; talk; to talk; drone; to speak
mówić bzdurypiffle
mówić czystą angielszczyznąspeak English idiomatically
mówić do ściany, na wiatrpreach to the winds
mówić jak ślepy o kolorachtalk through one's hat
mówić na próżno, próżne słowawaste words
mówić na tyaddress with the informal T-form; thou
mówić per tythou
Mówienie językamiSpeaking in Tongues
mówię ciI tell you
mówił poważnym tonemhis tone was serious
mówionyspoken
mówisz
mówisz poważnie poważnieare you serious
mówisz, żeyou say
naciśnij i mówpush-to-talk
nawiasem mówiąc; mimochodemby way of digression
nic, o czym by warto mówić; nic godnego wzmiankinothing to speak of
nie całkiem kapuję (co mówisz)I'm not quite with you
nie ma o czym mówićdon't mention it
nie ma o czym mówić; proszę bardzo (po podziękowaniu)don't mention it
nie mów!you don't say!; you don't say so!
nie mówiąc już o; a cóż dopieronot to mention
nie mówię po polsku
nie mówię po rosyjskuI don't speak Russian
nie powinieneś tego mówićyou should not say that
nie trzeba było mówićyou needn't have said
nie zważaj na to, co ludzie mówiąnever mind what people say
oględnie, delikatnie mówiącto put it mildly
ogólnie mówiącbroadly speaking; generally speaking; on the whole
ogólnie rzecz biorąc, mówiąc ogólniegenerally speaking
on prawie nie mówi po angielskuhe can scarcely speak English
prawdę mówiącas a matter of fact; to tell the truth
prawdę mówiąc, właściwieactually
prawdę powiedziawszy; prawdę mówiąctruth to tell
proszę mówić wolniejplease speak more slowly
przy okazji, nawiasem mówiącincidentally
Szymon mówiSimon says
Wszyscy mówią: kocham cięEveryone Says I Love You

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mówienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niecierpię kiedy mówisz o służbie w ten sposóbI hate it when you talk of the service in this way
i łamał i rozdawał swoim uczniom mówiącand brake it, and gave it unto the disciples and said
Mów, pomogę ciTell me, let me help
Bardzo proszę mówić trochę głośniej, żeby wszyscy mogli słyszeć.Please speak louder so everybody can hear you.
Mówię tylko, że jeśli chodzi o kulturę, Egipt leżyI' m saying Egypt' s culture isn' t all that great
Nie muszę ci mówić, jak wysoka jest stawkaWe' d come back for you as soon as the mission' s over
Mówiąc "koncepcje w planowaniu urbanistycznym” mam właściwie na myśli brak koncepcji w planowaniu urbanistycznym.When I say 'urban planning concepts', I actually mean the absence of urban planning concepts.
Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?I would like to ask this: within the framework of the various schools which you spoke about, is support also being considered for this type of institution of higher education, namely universities which have come into being in various cities situated on national borders inside the European Union?
Mówi Pan, że się nie obudziYou' re saying he' s not going to wake up
Sytuacja, o której mówimy dzisiaj jest smutną tego ilustracją.The situation we are discussing today is an unfortunate illustration of this.
Pod wodospadem jest jaskinia, a w jaskini Daniel Day- Lewis, Elisabeth Shue i mnóstwo Mohikanów i Daniel Day- Lewis mówi, " Zostań przy życiu a znajdę cięUnderneath the waterfall is a cave and in the cave is Daniel Day- Lewis, Elisabeth Shue and a load of Mohicans and Daniel Day- Lewis is saying, " Just stay alive and I will find you
A mówiłaś, że nie chcesz, byśmy się popłakałyAnd you said you didn' t want us to start crying.I love you
Nie wiem, o czym pan mówiI don' t know what you' re talking about
W pewnym momencie pewna kobieta mówi, że mogłaby przyrządzić dla obecnych nieco makaronu i pizzę, gdyby tylko miała do dyspozycji nieco więcej miejsca.At a certain point, a woman says that if she had some room, she could make some pasta and pizza for the people present.
Postrzeganie mówienia i lęk przed mówieniem wśród osób dorosłych uczących się języka angielskiegoAttitudes towards Speaking and Speaking Anxiety in Adult Learners of English
Krzyże nic nie dają, ale niektóre legendy mówią prawdęCrosses?Crosses don' t do squat
Mówię ci to, by oczyścić atmosferęAnd I wanted to speak to you, ' cuz I gotta clean out the last little bit of this
A poza tym mówiłam to by cię wkurzyćBesides, I was just saying that to get your goat
Nie mówiłem, że ją zaniosęI never said I' d bring her the book
Mówiłeś, że Sara dała ci tablicę w twoim śnie?Zgadza sięDid you not say that Sarah introduced the tablet to you during one of the dreams?
Prawo osób, które nie mówią w języku postępowania karnego lub go nie rozumieją, do tłumaczenia ustnego i do tłumaczenia pisemnego jest zapisane w art. ‧ EKPC, zgodnie z jego wykładnią zawartą w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaThe right to interpretation and translation for those who do not speak or understand the language of the proceedings is enshrined in Article ‧ of the ECHR, as interpreted in the case-law of the European Court of Human Rights
Mówi tylko po włosku?She only speaks Italian?
Wielu posłów do Parlamentu z Włoch o tym mówiło, i jak rozumiem, obszar Pakistanu, który został zalany, jest wielkości terytorium całych Włoch.Many Members of Parliament from Italy have spoken, and I understand that the territory of Pakistan which is flooded is about the size of the territory of the whole of Italy.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51664 zdań frazy mówienie.Znalezione w 5,291 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.