wymowa: IPA: muˈvjjɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • talking     
  (noun, adjv   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → mówić
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: mówić (nazwa czynności)
 • speech       
  (Noun  ) (noun   )
 • language     
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • oral communication   
  (Noun  )
 • quaver   
  (verb, noun   )
 • saying     
  (noun, adjv   )
 • speaking     
  (adjv   )
 • speech communication   
  (Noun  )
 • spoken communication   
  (Noun  )
 • spoken language   
  (Noun  )
 • talk           
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • telling     
  (noun, adjv   )
 • voice communication   
  (Noun  )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (76)

afryka mówiąca po francusku
french speaking africa; francophone africa
chyba nie mówisz poważnie
you're not serious
chyba nie mówisz poważnie!
you can't be serious!
chyba nie mówisz serio!
you can't be serious!
co mówiłeś
what were you saying
coś mi mówi, że
something tells me
czy jest ktoś tutaj kto mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy ktokolwiek tutaj mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy ludzie mówią do swojego szefa sir
do people call their boss sir
czy mam rację mówiąc
am I right to say
czy mówisz po angielsku
do you speak English;
czy mówisz po angielsku?
do you speak English
inni mówią, że
other people say that
jak mówicie to po angielsku
how do you say that in English
jak mówiłem; jak powiedziałem
like I said; well we have to hide it
jak się mówi ... po angielsku?
how do you say...in English
jak się mówi law
how do you say law
jaki sens mówić takie rzeczy
what's the sense of saying such things
jest coś w tym co mówisz, ale
there's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówisz
there's some truth in what you say
kto mówi TEL
who's speaking, please
mówi Jan Kowalski TEL
Jan Kowalski speaking, Jan Kowalski here
mówi pani po polsku?
do you speak something
mówiąc ogólnie
generally speaking
mówiący
speaking
mówić do ściany, na wiatr
preach to the winds
mówić jak ślepy o kolorach
talk through one's hat
mówić łamaną angielszczyzną
to speak broken English
mówić na ty
address with the informal T-form; be on first-name terms; thou
Mówienie językami
Speaking in Tongues
mówił poważnym tonem
his tone was serious
mówiony
verbal; spoken
mówisz po polsku?
do you speak something
mówisz serio
are you serious
naciśnij i mów
push-to-talk
najlepiej nic nie mówić
best to say nothing
nawiasem mówiąc; mimochodem
by way of digression
nic nie mówi, że musisz
nothing says you have to
nie całkiem kapuję (co mówisz)
I'm not quite with you
nie zważaj na to, co ludzie mówią
never mind what people say
Nigdy nie mów nigdy
Never Say Never Again
ogólnie mówiąc
broadly speaking; generally speaking; on the whole
on prawie nie mówi po angielsku
he can scarcely speak English
prawdę mówiąc
as a matter of fact; in fact; to tell the truth
proszę mówić wolniej
please speak more slowly
przykro mi to mówić
I'm sorry to say so
skoro tak mówisz
if you say so
sposób mówienia
way of speaking; manner od speech
Szymon mówi
Simon says

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mówienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mówili, by iść z tym do pana
en People say, I should talk to you
pl A jak mówicie na spaghetti?
en Spaghetti.ltalian is easy
pl Usiądź, skoro ci mówię
en Sit down if I tell you so
pl Jak mówiłem, ruszać się, wszystko jest pod kontrolą
en Like I said, keep moving.It' s under control
pl Mów tylko " Bez komentarza. "
en The only words you' il say are " No comment. "
pl Ogólnie rzecz biorąc, nie wydaje mi się, aby bezpieczeństwo i wolność były wzajemnie sprzecznymi zasadami, lub inaczej mówiąc, aby w tej grze mogła wygrać tylko jedna strona. Jeśli zapewnimy większe bezpieczeństwo, to nie ograniczymy wolności, a jeśli zapewnimy lepszą ochronę praw podstawowych i wolności i będziemy zdecydowanie bronić naszych praw podstawowych, to nie znaczy, że ograniczymy bezpieczeństwo.
en As a general thought, it does not seem to me that security and freedom are two opposed principles or, in other words, that it is a kind of zero-sum game and that as we provide greater security, we will have less freedom, or as we give greater protection to fundamental rights and freedoms and are fundamentalist in protecting our fundamental rights, we will have less security.
pl O czym mówisz?
en What are you talking about?
pl Sam to mówisz
en You said it yourself
pl Zróbcie dokładnie to, co mówię, albo wiele osób zginie
en Please!Do exactly as I say or many people will die
pl Europejska Agencja Odbudowy (EAR) kieruje programami wartości setek milionów euro, z których część ma na celu rozwój zasobów ludzkich, czy- mówiąc ściślej- kształcenie siły roboczej, inne ich promocję
en The European Agency for Reconstruction (EAR) manages programmes involving hundreds of millions of Euro, some of which depend on or lead to the development of human resources or more specifically workforce training
pl Szczerze mówiąc, chyba nie
en Well, you are, you have
pl Nie mówiłeś mi, co studiujesz
en You never tell me what you' ve been studying
pl Lekarze mówią, że te frustracje mogą prowadzić do aktów przemocy...Młodzież nie może odróżnić rzeczywistości od swojego wewnętrznego dramatu
en More and more doctors say this frustration can lead to acts of violence,..... whose reality the adolescent cannot separate from its intended drama
pl Co ci mówi ten kawał starego filcu?
en So, what do you gather from that battered old felt?You know my methods
pl Będę ćwiczyła mówienie " żegnam "
en I was working on goodbye
pl Jak mówiłem zatrzymałem się w hotelu Torbay, zszedłem do baru
en I was staying at the Torbay Hotel, as I was saying, I went to the bar
pl Nie wiem o czym mówisz
en I don' t know what you' re talking about
pl Co ty mówisz?
en What does that mean?
pl Nigdy mi o tobie nie mówił
en He never talked about you
pl Ja wam mówię, że jestem waszym księciem!
en I say I am your duke!
pl Rozumiesz, co mówię?
en Am I getting through on this?
pl Mówisz jakbyś sam nie miał twarzy jak żaba
en I don' t want to hear that from a frog- face like you
pl Mówiłem już Richardowi, o twoim możliwym wkładzie w naszej ofercie
en So, just telling Richard that you' re interested in backing our bid for the sign
pl Mów jak profesjonalista, myślisz, że to możliwe?
en Speaking as a professional, do you think it' s possible?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51664 zdań frazy mówienie.Znalezione w 4,939 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.