wymowa: IPA: muˈvjjɛ̇̃ɲɛ

Tłumaczenia na język angielski:

 • talking     
  (noun, adjv   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → mówić
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: mówić (nazwa czynności)
 • quaver   
  (verb, noun   )
 • saying     
  (noun, adjv   )
 • speaking     
  (adjv   )
 • speech       
  (noun   )
 • telling     
  (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (73)

a propos, przy okazji, nawiasem mówiącby the way; incidentally
afryka mówiąca po francuskufrancophone africa; french speaking africa
ale, jak mówiszbut, as you say
bardzo miło, że pani tak mówi; bardzo miło to słyszeć od paniit's very nice of you to say so
chciałbym mówić z p. Johnsem TELI'd like to speak to Mr. Johns
chyba nie mówisz poważnie!you can't be serious!
czy ktokolwiek tutaj mówi po angielsku?does anyone here speak English
czy ludzie mówią do swojego szefa sirdo people call their boss sir
czy mówisz po angielsku; do you speak English
czy mówisz po angielsku?do you speak English
czy nie mylę się mówiącam I right in saying
czyny mówią głośniej niż słowaactions speak louder than words
delikatnie mówiąc, mówiąc łagodnieto put it mildly
innymi słowy; inaczej mówiącin other words
ja tego nie mówiłemI didn't say so
jak mówicie to po angielskuhow do you say that in English
jak mówiłem; jak powiedziałemwell we have to hide it; like I said
jak się mówi ... po angielsku?how do you say...in English
jaki sens mówić takie rzeczywhat's the sense of saying such things
jest coś w tym co mówisz, alethere's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówiszthere's some truth in what you say
jeśli chodzi o, mówiąc otalking to
jeśli mowa o, mówiąc ospeaking of
krótko mówiącto cut a long story short;
kto mówi TELwho's speaking, please
lepiej nie mówić, lepiej nie wspominaćI'd rather not say
między nami mówiącbetween you and me
mówi pan po polsku?do you speak something
mówi pani po polsku?do you speak something
Mówią wiekiMówią Wieki
mówią, że; fama głosi, że; podobno; rzekomothe story goes that
mówiąc ogólniegenerally speaking
mówiącyspeaking
mówićto speak; say; to talk; talk; speak; parley; mention; to say; drone; verbalize; speech; ; converse; tell; bid
mówić bzdurypiffle
mówić czystą angielszczyznąspeak English idiomatically
mówić jak ślepy o kolorachtalk through one's hat
mówić mądrze, do rzeczytalk sense
mówić monotonniedrone
mówić na próżno, próżne słowawaste words
mówić na tythou; address with the informal T-form
mówić trzy po trzytalk nonsense
Mówienie językamiSpeaking in Tongues
mówię ciI tell you
MówionaSpeech
mówiono mi, żeI've been told that
mówionyspoken
mówisz
mówisz po polsku?do you speak something
mówisz poważnie poważnieare you serious
mówisz, żeyou say
naciśnij i mówpush-to-talk
najlepiej nic nie mówićbest to say nothing
nawiasem mówiąc; mimochodemby way of digression
nic nie mówi, że musisznothing says you have to
nic, o czym by warto mówić; nic godnego wzmiankinothing to speak of
nie bacząc na to, co pan powiedział, pomimo tego co mówiszin spite of what you say
nie całkiem kapuję (co mówisz)I'm not quite with you
nie ma o czym mówić, w porządkuthat's all right
nie ma o czym mówić; proszę bardzo (po podziękowaniu)don't mention it
nie mówię po angielskuI don't speak English
nie mówię po polsku
nie powinieneś był tego mówićyou should not have said that
nie zważaj na to, co ludzie mówiąnever mind what people say
Nigdy nie mów nigdyNever Say Never Again
ogólnie mówiącgenerally speaking; on the whole; broadly speaking
ogólnie rzecz biorąc, mówiąc ogólniegenerally speaking
otwarcie, szczerze mówiącplain speaking
prawdę powiedziawszy; prawdę mówiąctruth to tell
proszę mówić wolniejplease speak more slowly
przy okazji, nawiasem mówiącincidentally
przykro mi to mówićI'm sorry to say so
Szymon mówiSimon says

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mówienie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ale ja lubię jak o nim mówiszBut I like to hear you tell it
To ważny punkt zwrotny i ostrzeżenie dla rządu Berlusconiego oraz rządu regionalnego pod przewodnictwem Stefano Caldoro, które do tej pory wyłącznie mówiły i umacniały swoje kliki, jak też struktury mafijne.It is an important turning point and a warning to the Berlusconi Government and the regional government run by Stefano Caldoro, which so far have done nothing but talk and bolster up their cliques and the Mafia establishment.
A ty nadal nie wiesz, do kogo mówisz!You don' t realise who you are talking to
Mówiłeś, że to dziwne?You said it was weird?
Mówiła, że muszę pomóc w czymś ważnym... trzem innym osobomShe told me I had to do something big...... for three other people
Mówię do Pana OwariI speak to Lord Owari
Mówią na grubych " misie "They call fat guys " bears "
– Co za durnie z nas, Rollo, żeby mówić takie rzeczy, jakbym ja mógł ci to zrobić – albo ty mnie. – Odwrócił się tyłem i oparł twarz o szybę.< What fools we are, Rollo, talking like this, as if I’d do that to you – or you to me. > He turned his back and leaned his face against the glass.
Tak mówi InstrukcjaIt' s in the manual
Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, nawet jeżeli ostatnie inicjatywy Komisji, wspierane przez Parlament Europejski, jak na przykład inicjatywy dotyczące nielegalnych polowań we Włoszech, o których przed chwilą mówiłem, lub sprawa doliny Rospudy, świadczą o chęci wykorzystania tej procedury w celu ochrony środowiska naturalnego.Each case needs to be evaluated on its own merits, even if recent initiatives from the Commission, supported by the European Parliament, such as those relating to illegal hunting in Italy, which I have previously referred to, or to the Rospuda Valley, illustrate the interest of using this procedure in order to protect the environment.
– Ja nigdy nie byłem żonaty – wyznał Percival. – Prawdę mówiąc, nigdy przesadnie nie interesowały mnie kobiety. Proszę mnie źle nie zrozumieć, mężczyźni też nie.< Never married myself, > Percival said. < To tell you the truth I never had much interest in women. Don’t mistake me — not in boys either.
Gdyby był tu obecny przewodniczący Barroso, zapytałbym go, czy może zagwarantować, że aby dokonać minimalnych zmian traktatu, o których mówił, w Irlandii i innych krajach nie będą niezbędne referenda.If Mr Barroso were here, I would like to ask him if he can guarantee that a referendum will not be required in Ireland and elsewhere to make the minimum treaty changes he spoke of.
Nie jestem pewien, o czym pan mówiI' m not sure I know what you mean
Jeśli chodzi o kwestię Szwajcarii i Unii Europejskiej, o którym mówił pan Schwab, to w dniu 1 lipca 2009 r. zostanie w pełni wdrożona poprawka bezpieczeństwa do Wspólnotowego kodeksu celnego.Concerning the problem of Switzerland and the European Union, which Mr Schwab raised, on 1 July 2009 the security amendment to the Community Customs Code will be fully implemented.
I co mówiłem?What did I say?
To, co dzieje się w Jemenie musi zwracać naszą uwagę i musimy podnosić najgłośniejsze apele do rządu jemeńskiego o zaprzestanie natychmiast tych praktyk okropnych i przyjrzenie się również temu, że - jak mówiła przed chwilą moja koleżanka - w więzieniach jest jeszcze x osób niepełnoletnich, które oczekują na karę śmierci.What is happening in Yemen must attract our attention and we must make the loudest appeals to the Yemeni Government to put an immediate stop to these awful practices, and also to look into the fact that - as my fellow Member said a moment ago - there are still a number of juveniles in prison awaiting execution.
Dlatego, jak mówiły już moje koleżanki i koledzy posłowie, powinniśmy się skoncentrować na domach już istniejących.Therefore, as has been stated by my fellow Members, we should focus on the houses that are there currently.
Panie przewodniczący! Chciałbym zapytać tych kolegów, którzy sprzeciwiają się Traktatowi, aby wyjaśnili, co mają na myśli, kiedy mówią o "samopoprawiającym się” traktacie.Mr President, I would like to ask those colleagues who oppose the Treaty to explain precisely what is they mean when they speak about a 'self-amending' treaty.
Czy ktoś ci już kiedyś mówił, że wyglądasz jak James Taylor?Has anyone ever told you you look like James Taylor?
Ups, nic nie mówiłem" Oops.Never mind. "
Wyraźnie pamiętam, że Joseph Stiglitz, laureat nagrody Nobla, mówił o wszystkich tych elementach.I clearly remember that Nobel prize winner Joseph Stiglitz addressed all these points.
A mówiąc " Bóg " naturalnie, rozumiem ciebieAnd, by god, i of course mean you
Mówię tylko, że to złe określenie dla dziewczyny, która podąża za swymi całkowicie zdrowymi, naturalnymi potrzebami i poznaje swą seksualnośćI say " witch " is a buzzword for a girl who happened...... to follow her completely healthy, natural urges...... and explore her sexuality
Będę mówił przez ‧ sekund, potem się rozłączęI' m gonna talk for ‧ seconds, and then I' m getting off
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51664 zdań frazy mówienie.Znalezione w 13,382 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.