Tłumaczenia na język angielski:

  • locale   
    (noun   )
  • lodgings   
    (noun   )
  • venue   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
pokój lub magazyn
 
Miejsce bytowania
 
dom
 
własne miejsce
 
sadyba
 
miejsce, pomieszczenie
 
cela
 
kwatera, lokal, dom
 
Lokal mieszkalny
 
locum
 
pomieszczenie
 
Lokator za nie płaci
 
lokal
 
cztery kąty lub ściany
 
pomieszczenie, siedziba
 
ciepłe gniazdko
 
Gniazdko potocznie
 
gniazdo, (ciepłe) gniazdko
 
turecki deser z cukru i mąki ziemniaczanej;
 
miejsce, siedlisko dla kogoś
 
siedziba, pomieszczenie
 
Miejsce pobytu
 
gniazdo
 
Sadyba, miejsce zamieszkania
 
pomieszczenie do mieszkania
 
własny kąt, dach nad głową
 
miejsce
 
pomieszczenie dla kogoś
 
Siedlisko
 
dach nad głową
 
cztery kąty
 
zakwaterowanie
 
pomieszczenie, siedlisko
 
własny kąt
 
siedziba
 
cztery ściany
 
Gniazdo, legowisko
 
Miejsce, pomieszczenie dla kogoś
 
mieszkanie dla ludzi
 
kwatera
 
siedziba firmy
 
mieszkanie
 
pokój
 
gniazdko

Przykładowe zdania z "lokum", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dlaczego nie spróbuje pan sobie znaleźć innego lokum, a ja zwrócę panu pieniądze, gdy tylko znajdę pracę?
en Why don' t you try to find yourself another place... and I will pay you back all your money once I get a job?
pl Mogę ci dać lokum na jakiś czas
en I can give you a place to sleep every now and then
pl Lokum ‧, więc musiałem znać wszystkich bileterów... na Stadionie Jankesów i Shea, także
en LocaI ‧, so I got to know aII the ushers... at Yankee Stadium and Shea, too
pl Zatem musi szukać innego lokum
en So she' s out looking for another apartment
pl Wydatki krajowego systemu koordynacyjnego Eurojustu, m.in. na wynajem lokum, sprzęt, łączność i wynagrodzenie personelu administracyjnego, można traktować jako wydatki operacyjne Eurojustu zgodnie z art
en Expenses of the Eurojust national coordination system such as rent, equipment, telecommunications and salaries of administrative staff may be considered operational expenses of Eurojust in accordance with Article
pl Mój tak zwany adwokat ciągle męczy doktora Chiltona... o lepsze lokum dla mnie
en My so- called lawyer is always nagging Dr. Chilton for better accommodations
pl Szkoda będzie, bo nie znajdziemy tańszego lokum
en It would be a pity, because we' il never find a cheaper place
pl To tymczasowe, póki nie znajdę nowego lokum
en It' s a who.Édouard Laboulaye
pl Mój tak zwany adwokat ciągle męczy doktora Chiltona... o lepsze lokum dla mnie
en My so- called lawyer is always nagging Dr. Chilton... for better accommodations
pl Był naprawdę bardzo rozgniewany. Potrząsał złotymi lokami, rozsypującymi się na wietrze.
en He was really very angry. He tossed his golden curls in the breeze.
pl Dlaczego potrzeba ci takie duże lokum?
en How come you need such a big place?
pl Równie dobrze możemy skorzystać z mojego nowego lokum
en We might as well use my new apartment
pl " o imieniu Mitzi Gaynor... " z głową bąbelkowo ciętych loków... " która sprawiłaby wzrost żołnierza każdego faceta. "
en " named Mitzi Gaynor..." with a head of bubble- cut curls... " that would make any man' s privates go sprong. "
pl Przymusowe wysiedlenia bez zapewnienia rekompensat i zastępczego lokum są całkowicie sprzeczne z prawem międzynarodowym.
en The forced evictions, without provision of compensation or alternative accommodation, are completely contrary to international law.
pl Znajdźmy jakieś lokum
en I' m just saying we should find a place to crash
pl Ale cała moja namiętność odeszła wraz z jej złotymi lokami
en But all my passion went with her golden hair
pl Znalazłam ci lokum
en I found you a place
pl Potrzebuję twojego lokum
en I need your home
pl Czy zatopiłeś kiedykolwiek nos w gąszczu loków... i chciałeś po prostu zasnąć na wieki?
en Have you ever buried your nose in a mountain of curls... and just wanted to go to sleep forever?
pl Posłuchaj, Znalazłem lokum
en Listen, I found a place
pl Ma pan lokum?
en Have you arranged your quarters?
pl Ta, która wyglądała jak gwiazda filmowa... z tymi bąbelkowo ciętymi lokami
en The one that looked like the film star... with the bubble- cut curls
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 49 zdań frazy lokum.Znalezione w 0,219 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.