wymowa: IPA: ˈljistfa  

Tłumaczenia na język angielski:

 • batten   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  thin strip of wood used in construction
 • border           
  (verb, noun, adjv   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • list       
  (verb, noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • selvage     
  (noun   )
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
   
  pasek materiału używany do obszywania krawędzi ubrań
 • slat   
  (verb, noun   )
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
   
  kawałek drewna używany w budownictwie do wzmocnienia konstrukcji lub jako ozdoby
 • lath       
  (noun   )
 • bar       
  (prep, verb, noun   )
 • bezel     
  (noun   )
 • fillet   
  (noun   )
 • laths   
 • ledge   
  (noun   )
 • shelf   
  (noun   )
 • skirting-board   

Pozostałe znaczenia:

 
batten (thin strip of wood used in construction)
 
brzeg obszyty materiałem

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

listwa progowasaddle
listwa przypodłogowaskirting board; baseboard

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "listwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Listwy stykowe (XIV, ‧ i XVI) muszą być umieszczone w kolejności określonej powyżej oraz ustawione w położeniu w stosunku do uchwytów do ustawiania położenia tak, jak zostało to pokazane na rysunku, bądź też pod kątem ‧ w stosunku do tego położenia, przy zachowaniu tolerancji ‧ w każdym przypadkuThe contact strips (XIV, ‧ and XVI) must be placed in the order indicated above and positioned in relation to the positioning lugs either as indicated in the drawing or at an angle of ‧g from that position, with a tolerance of p ‧g in either case
Zakrzywiona płyta gumowa wypełniona listwami ołowianymi jest wkomponowana z obu stron w pokrycie piankoweA curved slab of rubber filled with lead-pellets is integrated in the foam covering at both sides
Obejmuje to także powierzchnie pokryte ściółką lub listwami, o ile chodzenie po listwach nie jest niebezpieczneThis shall include littered and slatted areas provided that slats are safe to walk on
być skierowany na tylną listwę stykową, odpowiednio do kierunku jazdyaim at the trailing contact strip according to the travel direction
W sieciach prądu stałego należy sprawdzić zużycie listwy stykowej w wyniku przepływu prądu przy obciążeniu elektrycznymThe wear of the contact strips by the current at electrical load shall be checked for DC systems
Deformująca się bariera musi być przymocowana do betonowego bloku za pomocą dziesięciu śrub, po pięć w górnej i dolnej listwie mocującejThe deformable barrier must be fixed to the concrete block by means of ten bolts, five in the top mounting flange and five in the bottom
Owiewki boczne i rynny przeciwdeszczowe oraz listwy ściekoweLateral air and rain deflectors and window anti-smear air deflectors
W pomieszczeniu musi być wystarczająco dużo wygodnej, czystej i suchej powierzchni do leżenia/wypoczynku o konstrukcji litej bez listewThe housing shall be provided with a comfortable, clean and dry laying/rest area of sufficient size, consisting of a solid construction which is not slatted
LISTWY STYKOWECONTACT STRIPS
Miernik i testowany egzemplarz nie powinny być łączone listwami zasilającymi ani zasilaczamiNo power strips or UPS units should be connected between the meter and the UUT
Płyta okładzinowa musi być złączona spoiwem z płytą na listwach mocującychThe cladding sheet must be adhesively bonded to the backing sheet at the mounting flanges
Decyzja Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards an extension of the list of countries and the period of application thereof (notified under document number C
Mocowanie czoła bariery musi być takie, aby pojazd w dowolnej fazie uderzenia nie mógł się stykać z żadną częścią konstrukcji dalej niż ‧ mm od górnej powierzchni bariery (z wyłączeniem górnej listwyThe attachment of the barrier face must be such that the vehicle must not contact any part of the structure more than ‧ mm from the top surface of the barrier (excluding the upper flange) during any stage of the impact
Jeżeli na jakimkolwiek statku elementy konstrukcyjne, takie jak listwy odbojowe, uniemożliwiają wprowadzenie niniejszych przepisów, należy wprowadzić szczególne ustalenia w celu zapewnienia inspektorom możliwości bezpiecznego wejścia na statek i zejścia z niegoWhere on any vessel constructional features such as rubbing bands would prevent the implementation of any of these provisions, special arrangements shall be made to ensure that inspectors are able to embark and disembark safely
Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowoBuilders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowoWood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed
wykończarki do nawierzchni (z wyjątkiem wykończarek wyposażonych w listwę do intensywnego zagęszczaniapaver-finishers (excluding paver-finishers equipped with a high-compaction screed) Definition
wykończarki do nawierzchni (wyposażone w listwę do intensywnego zagęszczaniapaver-finishers (equipped with a high-compaction screed) Definition
To ty chciatas podpierac listwami parkietowymiWho uses parquet to support a ceiling?
nie wolno wykorzystywać przestrzeni pod siedzeniem, chyba że jest ono wyposażone w listwę ograniczającą, a rozmiar bagażu pozwala na jego odpowiednie unieruchomienie przez tego rodzaju zabezpieczenieunderseat stowages must not be used unless the seat is equipped with a restraint bar and the baggage is of such size that it may adequately be restrained by this equipment
zmieniająca decyzję ‧/‧/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzjiamending Decision ‧/‧/EC as regards an extension of the list of countries and the period of application thereof
zabezpieczenia pantografu i wyposażenia napowietrznej linii jezdnej na wypadek złamania listwy odbiorczej pantografuthe protection of the pantograph and overhead contact line equipment in case of a broken pantograph collector strip
słupek A oznacza każdą podporę dachu znajdującą się z przodu pionowej poprzecznej płaszczyzny położonej ‧ mm przed punktami V i zawierającą nieprzezroczyste elementy, takie jak listwy szyby przedniej i ramy drzwi, przymocowane lub przylegające do takiej podporyA pillar means any roof support forward of the vertical transverse plane located ‧ mm in front of the V points and includes non-transparent items such as windscreen mouldings and door frames, attached or contiguous to such a support
Lubię hotele z niebieskim pyłem na listwach podłogowychI love a hotel that' s got blue powder sprinkled along the baseboard
Na zewnętrznych krawędziach pokładów i w miejscach pracy, w których istnieje ryzyko upadku z wysokości większej niż ‧ m, musi być zamontowane nadburcie lub zrębnica luku o wysokości co najmniej ‧,‧ m lub barierki zgodne z normą europejską EN ‧:‧, które powinny składać się z poręczy, poręczy pośredniej na wysokości kolan i listwy przypodłogowejThe outer edges of decks, as well as work stations where persons might fall more than ‧ m, shall be fitted with bulwarks or coamings that are at least ‧,‧ m high or with a guard rail in accordance with European standard EN ‧:‧, which shall comprise a handrail, a rail at knee height and a foot-rail
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 84 zdań frazy listwa.Znalezione w 0,634 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.