Tłumaczenia na język angielski:

 • resort     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  a relaxing environment to people on vacation
   
  a relaxing environment to people on vacation
 • spa   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
miejscowość u wód
 
Uzdrowisko
 
Baden-Baden
 
Letnisko
 
"wieczny" odpoczynek
 
Miejscowość uzdrowiskowa
 
wczasowisko, kąpielisko, letnisko
 
Miejscowość wypoczynkowa
 
w nim uzdrawiające wody lub powietrze
 
Znana miejscowość wypoczynkowa lub uzdrowiskowa
 
miejscowość lecznicza, uzdrowisko
 
miejscowość pełna letników
 
Złote Piaski
 
Miejscowość z wodami leczniczymi
 
Miejscowość lecznicza
 
Popularna miejscowość wypoczynkowa
 
zdrojowisko
 
Acapulco dla wczasowicza
 
Miejscowość pełna wczasowiczów
 
Ekskluzywna miejscowość wypoczynkowa
 
pełen kuracjuszy
 
Nadmorski ośrodek wypoczynkowy
 
Miejscowość z sanatorium

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kurort górski
mountain resort
kurort nadmorski
seaside resort

Przykładowe zdania z "kurort", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bardzo znaczące są doświadczenia BITS (Międzynarodowego Biura Turystyki Socjalnej) w tej dziedzinie, np. w kurorcie Liguerre de Cinca w Hiszpanii, dzięki któremu cała okolica otrzymuje duży impuls gospodarczy
en The experience of BITS (International Bureau of Social Tourism), for example in the holiday resort of Liguerre de Cinca in Spain, which brings a great economic boost to the region, is very valuable
pl Spróbujmy, bo powinniśmy, podjąć z nimi rozmowę o prawach człowieka, ale nie pozwólmy, aby ich przywódcy prali pieniądze przy pomocy europejskich systemów bankowych, kształcili swoje dzieci w naszych szkołach i na uniwersytetach czy spędzali wakacje w naszych kurortach.
en Let us endeavour to discuss with them human rights, as we should, but let us not allow their leaders to launder their money through Europe's banking systems, to educate their children in our schools or universities, or to take holidays in our holiday resorts.
pl To jak ‧ gwiazdkowy kurort z jakimiś książkami i edukacją!
en It' s like a four- star resort with some books and learning!
pl Sextonowie leżą do góry tyłkami w kurorcie na Karaibach, popijając drinki i kopulując
en The Sextons are kicking back in some fancy Caribbean resort, slugging drinks and copulating in unconventional ways
pl Wszyscy widzieliście go jako... piosenkarza z wysp...... i właściciela kurortu, ale...... ilu z was wiedziało,- że bał się psów...... i że jego ulubioną przyprawą był rozmaryn?
en You all saw him as... a mellow island songster... and a resort owner, but... how many of you knew that he-- he was afraid of dogs... and that his favorite spice was rosemary?
pl transportu koleją linową oraz wyciągiem krzesełkowym w kurortach narciarskich i ośrodkach wypoczynkowych
en cable-car and chair-lift transport at ski resorts and holiday centres
pl W idealnym plażowym kurorcie, nie jest dozwolone nic co przerywa pogoń za przyjemnością
en in the perfect beach resort, nothing is allowed to interrupt the pursuit ofpleasure
pl Żaden szwajcarski kurort nie może się z nami równać
en No Swiss sanatorium could match it.For you
pl Proszę pana?Mogę zabrać czeki do innego kurortu
en I' il take my traveller' s cheques to a competing resort
pl Według wstępnych doniesień, terroryści zaatakowali kurort Tanjalla Beach... i wzięli w niewolę około ‧ zakładników
en Early reports of a terrorist attack on Tanjalla Beach Resort... capturing as many as ‧ hostages
pl A co, może wysłać go do kurortu w Tajlandii?
en A paid vacation to Thailand?
pl Ale niedawno... nad mieszkańcami kurortu zawisła czarna chmura
en But in recent days...... a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community
pl Plan przestrzennego zagospodarowania brzegów Jeziora Bełchatowskiego z kurortem kulturalno-wypoczynkowym.
en The spatial management of the Belchatow Lake coasts with a cultural-recreational resort plan.
pl Lou zabrał Andiego do popularnego nadmorskiego kurortu Sphincter.Dobra
en As a special treat, Lou has taken Andy to the popular coastal town of Sphincter- on- Sea
pl Teraz polskie kurorty narciarskie świecą pustkami.
en By now Polish skiing resorts are empty.
pl Taki będzie kurort Ghostwood
en That is what the Ghostwood Country Club and Estates will be
pl Słońce, kurorty, podsekretarze, ministrowie, yuppies
en " Shining sun, exclusive neighbourhoods "" High officials, Ministries, yuppies "
pl Część tych pieniędzy została przeznaczona na sfinansowanie nowych chodników w kwitnącym kurorcie wakacyjnym Kyrenia, gdzie przez całą dobę świetny interes robią kasyna.
en Some of that money has just paid for new pavements in the booming holiday resort of Kyrenia, where the casinos do a roaring trade day and night.
pl transportu linowego i wyciągowego poza kurortami narciarskimi lub ośrodkami wypoczynkowymi
en cable-car and chair-lift transport not at ski resorts or holiday centres
pl Pomysł, by przekształcić zatokę w luksusowy kurort z góry skazany był na porażkę, ponieważ, jak pani widzi, droga pani, to miejsce pełne jest insektów
en The idea to turn The Bay into a luxury resort was always doomed to failure because, as you can see, dear lady, this place is full of insects
pl Buduj sobie ten kurort
en Yeah, you build your resort
pl Udało mu się uciec, siejąc zniszczenia w pobliskich kurortach
en He escaped...Went on a rampage in his old watering hall
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy kurort.Znalezione w 0,423 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.