Tłumaczenia na język angielski:

 • resort     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  a relaxing environment to people on vacation
   
  a relaxing environment to people on vacation
   
  a relaxing environment for people on vacation
 • hangout   
  (Noun  ) (noun   )
 • haunt   
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • repair       
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • spa   
  (noun   )
 • stamping ground   
  (Noun  ) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
miejscowość u wód
 
Uzdrowisko
 
Baden-Baden
 
Letnisko
 
"wieczny" odpoczynek
 
Miejscowość uzdrowiskowa
 
wczasowisko, kąpielisko, letnisko
 
Miejscowość wypoczynkowa
 
w nim uzdrawiające wody lub powietrze
 
Znana miejscowość wypoczynkowa lub uzdrowiskowa
 
miejscowość lecznicza, uzdrowisko
 
miejscowość pełna letników
 
Złote Piaski
 
Miejscowość z wodami leczniczymi
 
Miejscowość lecznicza
 
Popularna miejscowość wypoczynkowa
 
zdrojowisko
 
Acapulco dla wczasowicza
 
Miejscowość pełna wczasowiczów
 
Ekskluzywna miejscowość wypoczynkowa
 
pełen kuracjuszy
 
Nadmorski ośrodek wypoczynkowy
 
Miejscowość z sanatorium

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kurort górski
mountain resort
kurort nadmorski
seaside resort

Przykładowe zdania z "kurort", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Udało mu się uciec, siejąc zniszczenia w pobliskich kurortach
en He escaped...Went on a rampage in his old watering hall
pl Wywalali nas z każdego kurortu, bo fruwaliśmy w powietrzu i jeździliśmy poza szlakami
en We had been kicked out of every ski resort because we were jumping off stuff and skiing out of bounds
pl Taki będzie kurort Ghostwood
en That is what the Ghostwood Country Club and Estates will be
pl Ale niedawno... nad mieszkańcami kurortu zawisła czarna chmura
en But in recent days...... a cloud has appeared on the horizon of this beautiful resort community
pl Mieszkam w wakacyjnym kurorcie
en I don' t know.- I live in a vacation spot
pl Plan przestrzennego zagospodarowania brzegów Jeziora Bełchatowskiego z kurortem kulturalno-wypoczynkowym.
en The spatial management of the Belchatow Lake coasts with a cultural-recreational resort plan.
pl Pomysł, by przekształcić zatokę w luksusowy kurort z góry skazany był na porażkę, ponieważ, jak pani widzi, droga pani, to miejsce pełne jest insektów
en The idea to turn The Bay into a luxury resort was always doomed to failure because, as you can see, dear lady, this place is full of insects
pl Według wstępnych doniesień, terroryści zaatakowali kurort Tanjalla Beach... i wzięli w niewolę około ‧ zakładników
en Early reports of a terrorist attack on Tanjalla Beach Resort... capturing as many as ‧ hostages
pl Żaden szwajcarski kurort nie może się z nami równać
en No Swiss sanatorium could match it.For you
pl W idealnym plażowym kurorcie, nie jest dozwolone nic, co przerywa pogoń za przyjemnością
en In the perfect beach resort, nothing is allowed to interrupt the pursuit of pleasure
pl To jak ‧ gwiazdkowy kurort z jakimiś książkami i edukacją!
en It' s like a four- star resort with some books and learning!
pl W idealnym plażowym kurorcie, nie jest dozwolone nic co przerywa pogoń za przyjemnością
en in the perfect beach resort, nothing is allowed to interrupt the pursuit ofpleasure
pl Sextonowie leżą do góry tyłkami w kurorcie na Karaibach, popijając drinki i kopulując
en The Sextons are kicking back in some fancy Caribbean resort, slugging drinks and copulating in unconventional ways
pl Projekt urbanistyczny kurortu turystycznego Murzynowo koło Płocka
en Tourist resort urban project in Murzynowo near Płock
pl Znajomość lokalizaji kurortu królewskiego stanowi podstawową informację
en Knowing the location of the Royal resort is just basic information
pl Nie wygląda na elegancki kurort
en It doesn' t look like a high- class resort
pl Przyjęcie odbędzie się w królewskim kurorcie na Wyspie Jeju
en There' s a party at Royal family' s Resort in Jeju island
pl Spróbujmy, bo powinniśmy, podjąć z nimi rozmowę o prawach człowieka, ale nie pozwólmy, aby ich przywódcy prali pieniądze przy pomocy europejskich systemów bankowych, kształcili swoje dzieci w naszych szkołach i na uniwersytetach czy spędzali wakacje w naszych kurortach.
en Let us endeavour to discuss with them human rights, as we should, but let us not allow their leaders to launder their money through Europe's banking systems, to educate their children in our schools or universities, or to take holidays in our holiday resorts.
pl Kurorty pękną dziś w szwach!
en Well, it' s gonna be booming at the resorts today!
pl Przy okazji, myślisz że te tereny nadawałyby się jako kurort rekreacyjno- wypoczynkowy?
en ln fact, you think any of this land could be available for resort development?
pl A co, może wysłać go do kurortu w Tajlandii?
en A paid vacation to Thailand?
pl transportu linowego i wyciągowego poza kurortami narciarskimi lub ośrodkami wypoczynkowymi
en cable-car and chair-lift transport not at ski resorts or holiday centres
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43 zdań frazy kurort.Znalezione w 0,263 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.