wymowa: IPA: [ktɔɕ] ktɔɕ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • somebody     
  (Pronoun  ) (pron   ) []
   
  some unspecified person
   
  An unspecified person.
   
  nieokreślona osoba, nieznany człowiek
   
  some unspecified person
 • someone     
  (Pronoun  ) (pron, noun   ) []
   
  some person
   
  An unspecified person.
   
  nieokreślona osoba, nieznany człowiek
   
  some person
 • one       
  (pron, noun, adjv, detr   )
   
  An unspecified individual.
 • some one   
  []
   
  An unspecified person.
 • you               
  (pron, prep   )
   
  An unspecified individual.
 • anybody     
  (pron   )
 • anyone     
  (pron   )
 • go-getter   
  (noun   )
 • people             
  (verb, noun   )
 • who         
  (pron   )

Pozostałe znaczenia:

 
somebody
 
pot. potocznie osoba, która coś osiągnęła

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (64)

chciałbym rozmawiać z kimś w sprawie waszej oferty
I'd like to speak to someone about your offer
ciągnąć kogoś za język
pull teeth; cross-question
czy jest ktoś tutaj kto mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy ktoś odpowiedziałby na pytanie
would someone answer the question
domostwo kogoś innego
household of another
gdyby tak ktoś powiedział mi
I wish someone would tell me
gniewać się na kogoś
be cross with someone
jak kogoś Pan Bóg stworzył
in one's birthday suit
jestem ogromnie wdzięczny (komuś)
I'm immensely grateful (to sb)
kamień spadł komuś z serca
a weight was lifted from one's heart; a weight was lifted from one's mind
komuś
even; ; someone
ktoś inny
somebody else; someone else; anyone else
Ktoś w usłudze Windows Live
Someone on Windows Live
mieć z kimś na pieńku
have a bone to pick with somebody
nabrać kogoś
pull someone's leg
nadepnąć komuś na nogę
to step on someone's foot
namówić kogoś do
to persuade sb to
o krok od kogoś, czegoś
within a step of sb, sth
obić komuś mordę
mess up someone's face; mess someone's face up
obrzucać kogoś błotem
sling mud at somebody
odprowadzać kogoś
to see sb off
otworzyć komuś oczy
open sb's eyes
podrzucić kogoś
to give sb a lift
pójść z kimś do łóżka
go to bed with somebody
stwarzać (komuś) problemy
to give sb problems
wezwać kogoś
to call sb
wodzić kogoś za nos
lead somebody by the nose
Zaproś kogoś
Invite Someone
zawieść kogoś
let somebody down
zawieźć kogoś
to drive sb
zwracać się do kogoś
address; to; speak

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ktoś", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ja też coś widziałam.I to wyglądało jak... ktoś inny
en I saw something too, and it looked like someone else
pl Wydaje się... że ktoś buduje rakietę z antyradarem
en Sounds like your clients...... want to build a missile that can' t be detected by radar
pl Dzwoni do ciebie ktoś z Washington Post
en There' s a man from The Washington Post on the phone for you
pl Niech ktoś tu natychmiast przyjdzie!
en Someone get in here now!
pl Jest ktoś z kim mogę porozmawiać?
en Anybody I can talk to?
pl Wciąż jestem winna za ten kurs, ale ktoś mi ukradł torebkę
en I still owe you that cab fare, but somebody stole my purse
pl Ktoś kto się zatrzymał wczoraj
en Someone that stopped by yesterday
pl Każdy kto jest kimś, jest właśnie tam i musi rozpychać się łokciami... żeby móc porozmawiać w sali balowej
en Everybody who is anybody is right here rubbing elbows... and making big talk in this ballroom
pl Albo jedno z nich odeszło do kogoś innego
en Or maybe one of them ran off with someone else
pl Brooke, jeśli nie chcesz wychować swojego dziecka, to ktoś inny to zrobi
en Brooke, if you don' t want to raise your baby, someone will
pl Ktoś zatruł wodę
en Somebody' s poisoned the water hole
pl Mój brat potrzebuje kogoś do pracy w Pusan
en My brother needs someone to Work for him in Pusan
pl Coż, załóżmy że to ktoś nowy
en Well, let' s just pretend that is somebody new
pl Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś dzwoni na numer serwera dostępowego sieci i łamie hasło dostępu. Po co instalować i utrzymywać sieciowe zapory, skoro dostęp do sieci jest taki prosty?
en Think about someone calling the number of your dial in server, and then cracking a password. Why bother to maintain a firewall for your internet connection, if access to your network is that easy?
pl Ktoś mi to kiedyś pokazał
en Someone showed me this once
pl Po drugie, skoro ktoś się tu dostał... to powinien wiedzieć, że jest to niepotrzebne
en If you' re good enough to get in here, you' d know you don' t need this.Bourne would know
pl Wyjdź do tyłu, jeśli ktoś będzie próbował cię ruszyć
en Just go around the back if anyone tries to move you
pl Kimś, kto zapomniał o wszystkim innym oprócz ciebie
en Someone who has forgotten everything else but you
pl Ktoś je miętówkę!
en Somebody is eating a mint!
pl Odkąd media podały tą wiadomość, ciągle ktoś dzwoni
en Since the media broke the story, calls have come in
pl Czas by ktoś go zastąpił
en It' s about time somebody took over.- Who?
pl Z Carminem Falconem, zamkniętym w Arkham, ktoś musiał wystąpić i poprowadzić, tak zwaną, rodzinę
en With Carmine Falcone in Arkham...... someone must have stepped up to run the so- called family
pl Nie chcę się źle wyrazić o twoim pozytywnym myśleniu, ale ta kula dowodzi tylko, że ktoś trafił w szopę
en I don' t mean to rain on your CSI parade...... but the only thing that proves is that somebody shot a shed
pl Niech ktoś ją zatrzyma!
en Grab her!Somebody stop her!
pl Ktoś jest ranny
en Someone' s been stabbed
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18105 zdań frazy ktoś.Znalezione w 2,328 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.