wymowa: IPA: [ktɔɕ] ktɔɕ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • somebody     
  (Pronoun  ) (pron   ) []
   
  some unspecified person
   
  An unspecified person.
   
  nieokreślona osoba, nieznany człowiek
   
  some unspecified person
 • someone     
  (Pronoun  ) (pron, noun   ) []
   
  some person
   
  An unspecified person.
   
  nieokreślona osoba, nieznany człowiek
   
  some person
 • one       
  (pron, noun, adjv, detr   )
   
  An unspecified individual.
 • some one   
  []
   
  An unspecified person.
 • you               
  (pron, prep   )
   
  An unspecified individual.
 • anybody     
  (pron   )
 • anyone     
  (pron   )
 • go-getter   
  (noun   )
 • people             
  (verb, noun   )
 • who         
  (pron   )

Pozostałe znaczenia:

 
somebody
 
pot. potocznie osoba, która coś osiągnęła

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (64)

chciałbym rozmawiać z kimś w sprawie waszej oferty
I'd like to speak to someone about your offer
ciągnąć kogoś za język
pull teeth; cross-question
czy jest ktoś tutaj kto mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy ktoś odpowiedziałby na pytanie
would someone answer the question
domostwo kogoś innego
household of another
gdyby tak ktoś powiedział mi
I wish someone would tell me
gniewać się na kogoś
be cross with someone
jak kogoś Pan Bóg stworzył
in one's birthday suit
jestem ogromnie wdzięczny (komuś)
I'm immensely grateful (to sb)
kamień spadł komuś z serca
a weight was lifted from one's heart; a weight was lifted from one's mind
komuś
even; ; someone
ktoś inny
somebody else; someone else; anyone else
Ktoś w usłudze Windows Live
Someone on Windows Live
mieć z kimś na pieńku
have a bone to pick with somebody
nabrać kogoś
pull someone's leg
nadepnąć komuś na nogę
to step on someone's foot
namówić kogoś do
to persuade sb to
o krok od kogoś, czegoś
within a step of sb, sth
obić komuś mordę
mess up someone's face; mess someone's face up
obrzucać kogoś błotem
sling mud at somebody
odprowadzać kogoś
to see sb off
otworzyć komuś oczy
open sb's eyes
podrzucić kogoś
to give sb a lift
pójść z kimś do łóżka
go to bed with somebody
stwarzać (komuś) problemy
to give sb problems
wezwać kogoś
to call sb
wodzić kogoś za nos
lead somebody by the nose
Zaproś kogoś
Invite Someone
zawieść kogoś
let somebody down
zawieźć kogoś
to drive sb
zwracać się do kogoś
address; to; speak

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ktoś", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zabijmy kogoś
en Let' s kill some people
pl Może zapomniała kogoś wymienić
en She must have had someone that she forgot to list
pl Czy ktoś tak kiedyś zrobił?
en Do they usually dilute it?
pl Był tam ktoś jeszcze?
en Was there anyone else?Oh.. yes
pl Czy ktoś na ulicy się tobą opiekuje, na wypadek gdybyś wpadła w kłopoty
en I mean, is there someone who takes care of you, out in the street, in case you get into any trouble?
pl Takiemu komuś nie może się udać.
en That kind of person will fail for sure.
pl Jest ktoś, z kim można pogadać
en There' s a man we can talk to
pl Gilbert), ktoś manipulował przy samochodzie
en Gilbert), someone tampered with the car
pl Może ktoś jest samotny?
en I think maybe someone' s lonely tonight
pl Czy mogła wtedy poznać kogoś, o kim myślałaby cały ten czas?
en Is it possible she met someone then, whom she' s been thinking about?
pl Czy ktoś ci już kiedyś mówił, że wyglądasz jak James Taylor?
en Has anyone ever told you you look like James Taylor?
pl Jeśli ten ktoś planował cię zabić, można założyć, że spróbuje ponownie
en If this guy' s plan was to kill you, we can assume he' il try again
pl Kłaść kogoś na krawędzi
en Anonymous letters would put anyone on edge
pl Tam ktoś jest
en Ah have someone out
pl Mam kogoś nowego... nie uwierzysz
en I' ve got something new... that you won' t believe
pl Po co ktoś miałby to robić?
en Why would someone do that?
pl Jesteś całkiem wojownikiem. ktoś był tutaj?
en You are quite a warrior
pl Przechwycony?- Przechwycony i ktoś wejdzie na pokład
en Engaged and boarded
pl Jeżeli ktoś jest tobie przeznaczony, to w końcu będzie z tobą
en lf someone' s meant to be yours, eventually they will be
pl Nie lubię, gdy ktoś na nią patrzy
en I don' t like people looking at my wife
pl Żal mi kogoś
en I feel bad for someone
pl Więc trzeba sprawić, aby ktoś za to zapłacił, żeby poczuli się lepiej
en So somebody needs to make somebody pay for something to make themselves feel better
pl Widział ktoś Richiego?
en Anybody seen Richie?
pl Myślisz, że ktoś chciał zniszczyć producenta?
en You' re thinking product tampering?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18105 zdań frazy ktoś.Znalezione w 6,963 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.