wymowa: IPA: [ktɔɕ] ktɔɕ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • somebody     
  (Pronoun, Pronominal  ) (pron   ) []
   
  some unspecified person
   
  An unspecified person.
   
  nieokreślona osoba, nieznany człowiek
   
  some unspecified person
   
  some unspecified person
 • someone     
  (Pronoun, Pronominal  ) (pron, noun   ) []
   
  some person
   
  An unspecified person.
   
  nieokreślona osoba, nieznany człowiek
   
  some person
   
  some person
 • one       
  (Pronominal  ) (pron, noun, adjv, detr   )
   
  An unspecified individual.
   
  impersonal pronoun
 • some one   
  []
   
  An unspecified person.
 • you               
  (pron, prep   )
   
  An unspecified individual.
 • anybody     
  (pron   )
 • anyone     
  (pron   )
 • go-getter   
  (noun   )
 • people             
  (verb, noun   )
 • who         
  (pron   )

Pozostałe znaczenia:

 
somebody
 
pot. potocznie osoba, która coś osiągnęła

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (74)

chciałbym rozmawiać z kimś w sprawie waszej oferty
I'd like to speak to someone about your offer
ciągnąć kogoś za język
pull teeth; cross-question
czy jest ktoś tutaj kto mówi po angielsku?
does anyone here speak English
czy ktoś odpowiedziałby na pytanie
would someone answer the question
dać komuś kosza
turn someone down
domostwo kogoś innego
household of another
gdyby tak ktoś powiedział mi
I wish someone would tell me
gniewać się na kogoś
be cross with someone
jak kogoś Pan Bóg stworzył
in one's birthday suit
jestem ogromnie wdzięczny (komuś)
I'm immensely grateful (to sb)
kamień spadł komuś z serca
a weight was lifted from one's heart; a weight was lifted from one's mind
komuś
even; ; someone; engrave
ktoś inny
somebody else; someone else; anyone else
Ktoś w usłudze Windows Live
Someone on Windows Live
mieć z kimś na pieńku
have a bone to pick with somebody
nabrać kogoś
pull someone's leg; pull someone’s leg
nad kimś
condole
nadepnąć komuś na nogę
to step on someone's foot
namówić kogoś do
to persuade sb to
o krok od kogoś, czegoś
within a step of sb, sth
obić komuś mordę
mess up someone's face; mess someone's face up
obrzucać kogoś błotem
sling mud at somebody
odprowadzać kogoś
to see sb off
otworzyć komuś oczy
open sb's eyes
podrzucić kogoś
to give sb a lift
pójść z kimś do łóżka
go to bed with somebody
stwarzać (komuś) problemy
to give sb problems
wezwać kogoś
to call sb
wodzić kogoś za nos
lead somebody by the nose;
Zaproś kogoś
Invite Someone
zawieść kogoś
let somebody down
zawieźć kogoś
to drive sb
zwracać się do kogoś
address; to; speak

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ktoś", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl ktoś zdecyduje zamknąć konto, ale w międzyczasie możesz tu zamieszkać
en Till someone decides to closes the account, in the meantime you squat
pl Bo jeśli ktoś nie ubierze kostiumu... będzie nie wliczony
en Because if more people don' t start wearing costumes... they are going to be, like, discontinued
pl Tak się staje, gdy ktoś kłamie
en That' s what happens when you tell lies
pl Chyba że ktoś mnie do tego zmusi
en Plus, it looks like somebody else beat me to it
pl Może ktoś z wojska
en Maybe from in the military... phone, emails?
pl Nicest rzeczy ktoś kiedykolwiek robił dla mnie
en Nicest thing anybody ever did for me
pl Ktoś jeszcze wie?
en Who else knows?
pl Sędzio, jak się masz?Chcę cię komuś przedstawić
en I want to introduce you to
pl Czy ktoś się boi iść, czy ktoś boi się co się stanie?... jeśli nie, naprzód
en One' s afraid to let go, afraid what will happen... if everyone else lets go
pl Ktoś gra na fortepianie... złożymy to razem do kupy
en Piano music... we' il make that fit
pl Ktoś zabił naszą kuratorkę?
en Did someone kill our probation worker?
pl Jakie to uczucie kogoś zabić?
en How does it feel to kill someone?
pl To musiał być ktoś, komu ufała.Czy puścisz mnie, jeśli ci powiem?
en Look, if I tell you...... will you let me go?
pl Mae, zaraz ci kogoś podam
en Mae, I put someone on
pl Jakby... ktoś siedział mi w głowie
en Like... someone else was in my head
pl Czy ktoś coś mówił?
en Oh, do I hear someone talkin '?
pl Ktoś przecież wykorzysta nasze bilety
en Anyway, if we don' t use those seats, somebody else will
pl Problem tylko w tym, że z powodu dragów kogoś skrzywdziłem
en Trouble is these drugs probably caused me to hurt someone
pl Nie wiem dokładnie, kiedy zorientowałem się, że ktoś nas śledzi
en I cannot tell you the exact day I first knew for certain that we were being followed
pl Czy ktoś panią uprzedził?
en Did somebody tell you I was coming to see you?
pl Znam kogoś, kto mógłby pewnie pomóc
en I know someone who may be able to help with that
pl Na początku debaty ktoś zapytał, dlaczego omawiamy jeden projekt, skoro już istnieje nowy.
en Someone said at the start of the debate 'why are we discussing one draft when there is already a new one?'.
pl Czy ktoś z tej listy jeszcze żyje?
en Is there anybody still alive on that list?
pl Inwestujesz czas i energię, żeby kogoś wyszkolić
en You invest time and energy into training somebody
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18105 zdań frazy ktoś.Znalezione w 4,325 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.