wymowa: IPA: ˈcɕɔ̃w̃ʒɛ [ˈkjɕɔ̃w̃ʐɛ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • prince       
  (Noun  ) (noun   )
   
  son or male-line grandson of a reigning monarch
   
  syn monarchy
   
  władca księstwa, monarcha niekoronowany na króla
   
  male ruler or head of a principality
 • duke       
  (noun   ) []
   
  wysoki tytuł szlachecki
   
  male ruler of a duchy

Pozostałe znaczenia:

 
prince
 
duke

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (90)

Czarny Książę
Black Beauty
Dziewięciu książąt Amberu
Nine Princes in Amber
Fundacja Książąt Czartoryskich
Princes Czartoryski Foundation
Harry Potter i Książę Półkrwi
Harry Potter and the Half-Blood Prince
KS Toruń
KS Toruń
KS-172
Novator KS-172 AAM-L
książe
prince
Książę
The Prince
Książę Albany
Duke of Albany
Książę Asturii
Prince of Asturias
Książę Beaufort
Duke of Beaufort
Książę Bedford
Duke of Bedford
Książę Buccleuch
Duke of Buccleuch
Książę Buckingham
Duke of Buckingham
Książę Buckingham i Normanby
Duke of Buckingham and Normanby
Książę Cambridge
Duke of Cambridge
Książę Chaosu
Prince of Chaos
Książę Clarence
Duke of Clarence
Książę Cleveland
Duke of Cleveland
Książę Cumberland
Duke of Cumberland
Książę Devonshire
Duke of Devonshire
Książę Dorset
Earl of Dorset
Książę Edynburga
Duke of Edinburgh
Książę Gloucester
Duke of Gloucester
Książę Gordon
Duke of Gordon
Książę Grafton
Duke of Grafton
Książę Hamilton
Duke of Hamilton
Książę i żebrak
The Prince and the Pauper
Książę Joachim
Prince Joachim of Denmark
Książę Kaspian
Prince Caspian
Książę Kentu
Duke of Kent
Książę Lancaster
Duke of Lancaster
Książę Lennox
Duke of Lennox
książę małżonek
prince consort
Książę Marlborough
Duke of Marlborough
Książę Neapolu
List of Dukes of Naples
Książę Newcastle
Duke of Newcastle
Książę Norfolk
Duke of Norfolk
Książę Northumberland
Duke of Northumberland
Książę Portland
Duke of Portland
Książę Queensberry
Duke of Queensberry
Książę Richmond
Duke of Richmond
Książę Roxburghe
Duke of Roxburghe
Książę Shōtoku
Prince Shōtoku
Książę Somerset
Duke of Somerset
Książę Sutherland
Duke of Sutherland
Książę Walii
Prince of Wales
Książę Wellington
Duke of Wellington
Książę Westminster
Duke of Westminster
Książę Yorku
Duke of York
książę z bajki
prince charming; Prince Charming
książę-małżonek
prince consort
Książęta Addis Abeby
Duke of Addis Abeba
Książęta Aosty
Dukes of Aosta
Książęta Conti
Princes of Conti
Książęta Mayenne
Duke of Mayenne
Książęta mazowieccy
Duke of Masovia
Książęta pomorscy
Dukes of Pomerania
Książęta Spoleto
List of Dukes of Spoleto
Książęta twerscy
Grand Prince of Tver
Książęta von Hohenberg
House of Hohenberg
Książęta wielkopolscy
Dukes of Greater Poland
Książęta wrocławscy
Dukes of Silesia
Mały Książę
Petit-Prince; the Little Prince; The Little Prince
Nieznany książę
Unknown Archont
Opowieści z Narnii: Książę Kaspian
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
Order Wielkiego Księcia Giedymina
Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas
Robin Hood - książę złodziei
Robin Hood: Prince of Thieves
Wielcy książęta Luksemburga
Counts; List of Grand Dukes of Luxembourg
wyspa księcia edwarda
prince edward island
Wyspa Księcia Edwarda
Prince Edward Island
Wyspa Księcia Karola
Prince Charles Island
Wyspa Księcia Patryka
Prince Patrick Island
Wyspa Księcia Walii
Prince of Wales Island
Wyspy Księcia Edwarda
Prince Edward Islands
Zatoka Księcia Williama
Prince William Sound
Ziemia Księcia Karola
Prince Charles Foreland

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "książę", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W imię Lowreka, Księcia Elów, odejdź demonie!
en In the name of Lowrek, Prince of Elves, demon begone!
pl Książę Suffolk, Mój Panie
en The Duke of Sufolk, My Lord
pl – Jestem odpowiedzialny za moją różę... – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać.
en < I am responsible for my rose, > the little prince repeated, so that he would be sure to remember.
pl Panie i panowie, oto szósty książę Devonshire
en Ladies and gentlemen, I give you the sixth Duke of Devonshire
pl Tu Paul, książę Mauranii
en Your Highness
pl Książę Prus Louis Ferdynand w swojej korespondencji, pamiętnikach i świadectwach osób mu współczesnych
en To Prince Louis Ferdinand of Prussia through his correspondence as well as diaries and testimonies of his contemporaries
pl Rządzenie książętami Europy przez papieża nie tylko jest hańbą nad hańbami... a także odwróceniem świętego porządku
en For the Church and the pope to rule the princes of Europe...... is not only a shame above all shames but an inversion of the divine order
pl Więc, stąd to rychłe małżeństwo księcia
en So the reason for the Crown Prince' s rushed marriage
pl Liryka ks. Janusza Pasierba wobec Starego i Nowego Testamentu
en Tradition of Old and New Testament in Janusz Pasierb's Works
pl Dla was, którzy jak ja kochacie Małego Księcia, nie ma w świecie poważniejszego zagadnienia niż to, czy gdzieś – nie wiadomo gdzie – baranek, którego nie znacie, zjadł różę czy nie...
en For you who also love the little prince, and for me, nothing in the universe can be the same if somewhere, we do not know where, a sheep that we never saw has – yes or no? – eaten a rose...
pl Czy to tytuł honorowy?- Ależ książę!
en An honorary title, like a decoration?
pl W przypadku okoliczności wyjątkowych, określonych w artykułach ‧ i ‧ Umowy AKP-WE, ocenę KS można przeprowadzić na prośbę zainteresowanego Państwa AKP lub Komisji
en In exceptional circumstances referred to in Articles ‧ and ‧ of the ACP-EC Agreement, the review of the CS can be carried out at the request of either the ACP State concerned or the Commission
pl – Szkoda – powiedział Mały Książę. – Szkoda – powiedział Latarnik. – Dzień dobry. I zgasił lampę.
en < Then you’re unlucky, > said the little prince. < I am unlucky, > said the lamplighter. < Good morning. > And he put out his lamp.
pl Co za szlachetny książę
en Such a noble prince
pl W końcu to urodziny księcia
en It' s the Crown Prince' s birthday
pl Jaśnie oświecony książę
en Prince Jeremy will be enraged
pl Przeto panującą u księcia wolą jest, względnie powinna być, jedynie wola powszechna, czyli prawo; siła jego jest jedynie skupioną w nim siłą publiczną: skoro tylko chce wydobyć z samego siebie jakiś akt absolutystyczny i niezależny, związek całości zaczyna się rozluźniać.
en Thus the dominant will of the prince is, or should be, nothing but the general will or the law; his force is only the public force concentrated in his hands, and, as soon as he tries to base any absolute and independent act on his own authority, the tie that binds the whole together begins to be loosened.
pl Ale książę naprawdę był wilkiem
en But the prince was really a wolf
pl Posługa duszpastersko-katechetyczna męczenników radomskich: ks. Kazimierza Grelewskiego, ks. Stefana Grelewskiego, ks. Bolesława Strzeleckiego na podstawie źródeł historycznych i wybranej literatury.
en The pastorial and catechetic misistry of martyrs from Radom: fr. Kazimierz Grelewski, fr. Stefan Grelewski and fr. Bolesław Strzelecki, based on historical sources and selected literature.
pl Wyspa Księcia Edwardacanada. kgm
en Prince Edward Island
pl W przypadku homologacji typu udzielonej zgodnie z procedurą opisaną w art. ‧ oznacza to ostatnią dyrektywę lub rozporządzenie zmieniające artykuł (lub artykuły) dyrektywy ‧/‧/WE, z wyjątkiem dwóch pierwszych cyfr (np. ‧), które zastępują drukowane litery KS
en in the case of whole vehicle type-approvals granted in accordance with the procedure described in Article ‧, this means the latest directive or regulation amending an Article (or Articles) of Directive ‧/‧/EC, except that the two first digits (e.g. ‧) are replaced by the letters KS in block capitals
pl Rozkaz księcia dla nadzorcy
en Sandmaster, this is a command from your duke
pl I książę, który nazywał się Zorro
en The prince' s name was Zorro
pl Książę woła: " Tu jestem!
en Jeremy shouts, " I' m here! "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1483 zdań frazy książę.Znalezione w 1,156 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.