wymowa: IPA: ˈcɕɔ̃w̃ʒɛ [ˈkjɕɔ̃w̃ʐɛ]    

Tłumaczenia na język angielski:

 • prince       
  (Noun  ) (noun   )
   
  son or male-line grandson of a reigning monarch
   
  syn monarchy
   
  władca księstwa, monarcha niekoronowany na króla
   
  male ruler or head of a principality
 • duke       
  (noun   ) []
   
  wysoki tytuł szlachecki
   
  male ruler of a duchy

Pozostałe znaczenia:

 
prince
 
duke

Did you mean: Książę

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (90)

Czarny Książę
Black Beauty
Dziewięciu książąt Amberu
Nine Princes in Amber
Fundacja Książąt Czartoryskich
Princes Czartoryski Foundation
Harry Potter i Książę Półkrwi
Harry Potter and the Half-Blood Prince
KS Toruń
KS Toruń
KS-172
Novator KS-172 AAM-L
książe
prince
Książę
The Prince
Książę Albany
Duke of Albany
Książę Asturii
Prince of Asturias
Książę Beaufort
Duke of Beaufort
Książę Bedford
Duke of Bedford
Książę Buccleuch
Duke of Buccleuch
Książę Buckingham
Duke of Buckingham
Książę Buckingham i Normanby
Duke of Buckingham and Normanby
Książę Cambridge
Duke of Cambridge
Książę Chaosu
Prince of Chaos
Książę Clarence
Duke of Clarence
Książę Cleveland
Duke of Cleveland
Książę Cumberland
Duke of Cumberland
Książę Devonshire
Duke of Devonshire
Książę Dorset
Earl of Dorset
Książę Edynburga
Duke of Edinburgh
Książę Gloucester
Duke of Gloucester
Książę Gordon
Duke of Gordon
Książę Grafton
Duke of Grafton
Książę Hamilton
Duke of Hamilton
Książę i żebrak
The Prince and the Pauper
Książę Joachim
Prince Joachim of Denmark
Książę Kaspian
Prince Caspian
Książę Kentu
Duke of Kent
Książę Lancaster
Duke of Lancaster
Książę Lennox
Duke of Lennox
książę małżonek
prince consort
Książę Marlborough
Duke of Marlborough
Książę Neapolu
List of Dukes of Naples
Książę Newcastle
Duke of Newcastle
Książę Norfolk
Duke of Norfolk
Książę Northumberland
Duke of Northumberland
Książę Portland
Duke of Portland
Książę Queensberry
Duke of Queensberry
Książę Richmond
Duke of Richmond
Książę Roxburghe
Duke of Roxburghe
Książę Shōtoku
Prince Shōtoku
Książę Somerset
Duke of Somerset
Książę Sutherland
Duke of Sutherland
Książę Walii
Prince of Wales
Książę Wellington
Duke of Wellington
Książę Westminster
Duke of Westminster
Książę Yorku
Duke of York
książę z bajki
prince charming; Prince Charming
książę-małżonek
prince consort
Książęta Addis Abeby
Duke of Addis Abeba
Książęta Aosty
Dukes of Aosta
Książęta Conti
Princes of Conti
Książęta Mayenne
Duke of Mayenne
Książęta mazowieccy
Duke of Masovia
Książęta pomorscy
Dukes of Pomerania
Książęta Spoleto
List of Dukes of Spoleto
Książęta twerscy
Grand Prince of Tver
Książęta von Hohenberg
House of Hohenberg
Książęta wielkopolscy
Dukes of Greater Poland
Książęta wrocławscy
Dukes of Silesia
Mały Książę
Petit-Prince; the Little Prince; The Little Prince
Nieznany książę
Unknown Archont
Opowieści z Narnii: Książę Kaspian
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
Order Wielkiego Księcia Giedymina
Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas
Robin Hood - książę złodziei
Robin Hood: Prince of Thieves
Wielcy książęta Luksemburga
Counts; List of Grand Dukes of Luxembourg
wyspa księcia edwarda
prince edward island
Wyspa Księcia Edwarda
Prince Edward Island
Wyspa Księcia Karola
Prince Charles Island
Wyspa Księcia Patryka
Prince Patrick Island
Wyspa Księcia Walii
Prince of Wales Island
Wyspy Księcia Edwarda
Prince Edward Islands
Zatoka Księcia Williama
Prince William Sound
Ziemia Księcia Karola
Prince Charles Foreland

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "książę", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Książę Leszek Czarny - Wódz Zwycięski
en The Prince Leszek The Black - Victorious Commandant!
pl Że rzeczywiście jesteś córką księcia Qing w
en That you are indeed Prince Qing' s daughter
pl Wizerunki: książę Pribina (strona przednia) i zamek w Nitrze (strona odwrotna
en Image: Prince Pribina (front) and Nitra Castle (back
pl Ona śpi z księciem Prochem Nasennym
en She' s sleeping with Prince Valium
pl Niech cię Apollo prowadzi, książę
en Apollo guard you, my prince
pl Dużo czasu upłynęło, zanim zrozumiałem, skąd przybył. Mały Książę, choć sam zadawał mi wiele pytań udawał, że moich nie słyszy
en It took me a long time to learn where he came from. The little prince, who asked me so many questions, never seemed to hear the ones I asked him.
pl Jeśli nie chcemy podzielić losu księcia Potiomkina, powinniśmy unikać używania słowa "społeczny” częściej niż słowa "odpowiedzialny”.
en Unless we want to share the fate of Prince Potemkin, we should avoid using the word 'social' more often than the word 'responsible'.
pl Pielgrzymki do grobu Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki
en The pilgrimage to the tomb of the Servant of God of the Father Jerzy Popiełuszko
pl Niektóre oddziały stoją za księciem Redem, ale nie powinno być problemu
en Some units are aligned with Duke Red...... but it should be fine
pl Teraz ty jesteś ich księciem
en You are the prince now
pl Status, officium, splendor. Tytulatura książąt Sanguszków od XV do XVIII wieku
en Status, officium, splendor. The titulature of the princes Sanguszko from the fifteenth to the eighteenth century
pl Tylko Mały Książę znowu komuś odpowiadał: – Oczywiście. Zobaczysz, gdzie zaczyna się mój ślad na piasku. Poczekasz tam na mnie. Będę tej nocy.
en The little prince, however, replied once again: < – Exactly. You will see where my track begins, in the sand. You have nothing to do but wait for me there. I shall be there tonight. >
pl Doskoczyłem do muru i chwyciłem w ramiona Małego Księcia, bladego jak śnieg.
en I reached the wall just in time to catch my little man in my arms; his face was white as snow.
pl Ale tym zajęli się ci durnie, a ja mogłem żyć jak książę
en It had to be done.Half my friends living like paupers. But I' m living like a prince
pl Księcia Valium, świętym sakramentem małżeństwa
en Prince Valium in the bonds of holy matrimony
pl Lotte, nie możesz wciąż liczyć na gwiady, oczekując.../ Panie i Panowie!/ Jego wysokość!/ Książę Naveen!
en Lottie, you can' t just wish on a star and expect things...Ladies and gentlemen! His Royal Highness, Prince Naveen!
pl Przez kolejne ‧ dni sprawdzicie swą odwagę, wasze umiejętności jako wojowników i oczywiście wyzwiecie aktualnego championa, mego syna, księcia Artura
en Over the next three days, you will come to put your bravery to the test, your skills as warriors and, of course, to challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur
pl Spór o Podlesie między książętami mazowieckimi a Wielkim Księstwem Litewskim 1382-1444.
en Dispute over Podlasie between Mazovian dukes and Grand Duchy of Lithuania
pl Nie mogę być księciem, już jestem królem garbusów!
en So what do you want from me?
pl Obawiam się, że to co pan sugeruje jest możliwe, patrząc na stan psychiczny księcia, to z punktu widzenia jego stanu fizycznego, nie mógł popełnić tych zbrodni
en I' m afraid your wild speculations about the prince' s mental state... clever though they maybe... cannot overcome the physical impossibility... of his committing these crimes
pl Piątego dnia, znowu dzięki barankowi, odkryłem nową tajemnicę Małego Księcia. Gwałtownie, bez żadnego wstępu, zapytał mnie, jak gdyby po długim zastanawianiu się w samotności:
en On the fifth day – again, as always, it was thanks to the sheep – the secret of the little prince’s life was revealed to me. Abruptly, without anything to lead up to it, and as if the question had been born of long and silent meditation on his problem, he demanded:
pl Mój książę, czy cię dobrze usłyszałam?
en My prince, did I hear you right?
pl Dla was, którzy jak ja kochacie Małego Księcia, nie ma w świecie poważniejszego zagadnienia niż to, czy gdzieś – nie wiadomo gdzie – baranek, którego nie znacie, zjadł różę czy nie...
en For you who also love the little prince, and for me, nothing in the universe can be the same if somewhere, we do not know where, a sheep that we never saw has – yes or no? – eaten a rose...
pl Preparat Caelyx może być stosowany u pacjentów z AIDS-KS w chemioterapii pierwszego lub drugiego rzutu, gdy pomimo wcześniej stosowanej terapii skojarzonej złożonej z co najmniej dwóch spośród następujących leków: alkaloidów barwinka, bleomycyny i standardowej postaci farmaceutycznej doksorubicyny (lub innej antracykliny) obserwowano postęp choroby lub brak tolerancji
en Caelyx may be used as first-line systemic chemotherapy, or as second line chemotherapy in AIDS-KS patients with disease that has progressed with, or in patients intolerant to, prior combination systemic chemotherapy comprising at least two of the following agents: a vinca alkaloid, bleomycin and standard doxorubicin (or other anthracycline
pl Ale zły śpiewak, mój książę
en By my troth, a good song
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1483 zdań frazy książę.Znalezione w 0,937 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.