Tłumaczenia na język angielski:

  • composing     
    (noun   )
  • composition     
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

komponowaćwrite; fold; typeset; set; create; invent; to compose; compose; frame

Przykładowe zdania z "komponowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Muszę mieć czas by komponowaćI have to have time for composition
Jak komponowanie?How' s the composing?
Można wykorzystać alternatywne metody rozcieńczania i obliczania stężeń gazów zakresowych CO‧ i NO, jak na przykład dynamiczne mieszanie/komponowanieAlternative methods of diluting and quantifying of CO‧ and NO span gas values such as dynamic mixing/blending can be used
To wszystko tak pięknie się komponowałoThis thing was coming together so nice
Wiesz, nadal komponuję i dyryguję w wolnym czasie, ale nikt mnie nie zatrudni, żebym robił to zawodowoYou know, I still compose, and I conduct in my spare time, but nobody wants to employ me to do that professionally
Sądzę, że irysy i lilie świetnie się komponująHardly.I want to work for you. Doing what?
Bardzo dobrze komponuje się z doskonałym sprawozdaniem pana posła Onesty i uważam, że ten pakiet będzie dobrze funkcjonował.It blends in very nicely with the excellent report by Mr Onesta, and I think altogether this package will work.
Ponadto dyrektywa będzie się dobrze komponowała z programem zrównoważonego rozwoju, który będzie się zawsze opowiadał za możliwie najbardziej ekologicznymi pojazdami.Furthermore, the directive will sit well with the sustainability agenda, which would demand that the cleanest of vehicles possible always be required.
Powinienem komponować symfonie... zamiast bawić się w berka z jakąś upartą nastolatkąI should be writing symphonies... not tagging along after some headstrong teenager
Komponowanie i publikowanie muzyki w internecieComposing and publishing music on the Internet
Komponuje się z Sauté de Fois GrasCome on, come on, it' s compatible with the Saut é de Fois Gras
Beethoven tyIko komponował muzykęBeethoven just wrote music
Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskimAvoid a background of varied colours, and in any case one which does not go with blue
Dobrze się komponujeThis makes the picture look good
Jeśli jest to niemożliwe, to może tak komponować grupę obserwatorów, aby posługiwać się jednym językiem, na który się tłumaczy (francuski czy angielski), co z kolei wiąże się z zabraniem tłumaczy przekładających na ten właśnie język.If this is not feasible, the group of observers could be put together in such a way that a single language (French or English) is used, into which translations are made, and which in turn means taking along interpreters to translate into that particular language.
Myślałem że pan próbuje...KomponowałemI thought you were trying to
My komponujemy muzykęWe are the music makers
Nic nie komponujeHe does no work
Koniec komponowania!That' s the end!
I co pan komponuje?And, uh, you write, what?
Praca artystyczna: Mimika twarzy; praca teoretyczna: Wpływ fotografii na komponowanie dzieł impresjonistycznychFacial expresssion; The influence of photofraphy on impresjonist work
To się komponuje, staryIt works, mate!
Komponował, dyrygował, grał jazz na klarnecie, no i oczywiście na fortepianieHe composed, conducted and played jazz clarinet and the piano
Grał ze słuchu i komponował od ‧ roku życiaHe' d been playing by ear and making up tunes since he was
Konstanty, Sam mówiłeś, że rzucasz komponowanieYou said you were going to give up composing
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy komponowanie.Znalezione w 0,331 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.