Tłumaczenia na język angielski:

  • composing     
    (noun   )
  • composition     
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

komponowaćwrite; fold; typeset; set; create; invent; to compose; compose; frame

Przykładowe zdania z "komponowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Opracował nowy sposób komponowaniaHe worked out a new method of composition
Beethoven komponował kiedy miał ‧ lat, jestem już starszy, więc uświadomiłem sobie, że mam wiele do nadrobieniaAnd Beethoven was composing when he was only ‧, and I' m already older than that, so I figure I got a lot of catching up to do
Budujemy miasta, komponujemy symfonie i cierpimyWe build cities, we compose symphonies and we endure
Można wykorzystać alternatywne metody rozcieńczania i obliczania stężeń gazów zakresowych CO‧ i NO, jak na przykład dynamiczne mieszanie/komponowanieAlternative methods of diluting and quantifying of CO‧ and NO span gas values such as dynamic mixing/blending can be used
Trochę komponujęI compose a little
Beethoven tyIko komponował muzykęBeethoven just wrote music
To wszystko tak pięknie się komponowałoThis thing was coming together so nice
Należy unikać tła wielokolorowego, w szczególności jeżeli nie komponuje się ono z kolorem niebieskimAvoid a background of varied colours, and in any case one which does not go with blue
Praca artystyczna: Mimika twarzy; praca teoretyczna: Wpływ fotografii na komponowanie dzieł impresjonistycznychFacial expresssion; The influence of photofraphy on impresjonist work
Nie będę już więcej komponowałI won' t compose ever again
Komponuje się z Sauté de Fois GrasCome on, come on, it' s compatible with the Saut é de Fois Gras
Komponowanie i publikowanie muzyki w internecieComposing and publishing music on the Internet
Czy komponujesz coś teraz?Are you composing something now?
Komponował, dyrygował, grał jazz na klarnecie, no i oczywiście na fortepianieHe composed, conducted and played jazz clarinet and the piano
My komponujemy muzykęWe are the music makers
Grał ze słuchu i komponował od ‧ roku życiaHe' d been playing by ear and making up tunes since he was
Powinienem komponować symfonie... zamiast bawić się w berka z jakąś upartą nastolatkąI should be writing symphonies... not tagging along after some headstrong teenager
Pisanie tych słów./... jest jak komponowanieTo write these words is like a striking note
Komponuje muzyke do reklamówekI' m a composer.I writejingles for ads
Sądzę, że irysy i lilie świetnie się komponująHardly.I want to work for you. Doing what?
Jak komponowanie?How' s the composing?
wprowadzono możliwe do przyjęcia przez organ procedury zapobiegające komponowaniu załogi lotniczej z niedoświadczonych członkówProcedures are established, acceptable to the Authority, to prevent the crewing together of inexperienced flight crew members
Jeśli jest to niemożliwe, to może tak komponować grupę obserwatorów, aby posługiwać się jednym językiem, na który się tłumaczy (francuski czy angielski), co z kolei wiąże się z zabraniem tłumaczy przekładających na ten właśnie język.If this is not feasible, the group of observers could be put together in such a way that a single language (French or English) is used, into which translations are made, and which in turn means taking along interpreters to translate into that particular language.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 41 zdań frazy komponowanie.Znalezione w 0,57 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.