Tłumaczenia na język angielski:

  • earring   
    (noun   )
     
    A piece of jewelry worn on the ear.
  • earrings   

Pozostałe znaczenia:

 
Ozdoba przekłutych uszu
 
Biżuteria do ozdoby uszu
 
Biżuteria
 
W uszach
 
złote w uszach
 
Ozdoba uszu
 
zawieszane w przekłutych uszach
 
zawieszane zwykle w przekłutym płatku ucha

Picture dictionary

earring
earring

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

kolczykear-drop; ear-ring; ; stud; ear tag; eardrop; earring

Przykładowe zdania z "kolczyki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Myślałam, że to kolczykI thought it was a piercing
Ten kolczykThis earring
Mam kolczyk w fiucieI have a piercing
czy wszystkie zwierzęta obecne w gospodarstwie mają kolczyki oraz, w stosownych przypadkach, paszporty, są zarejestrowane w rejestrze i zostały należycie zgłoszone do skomputeryzowanej bazy danych bydłathat all bovine animals present on the holding are identified by ear tags, accompanied, where applicable, by animal passports and that they are recorded in the register and have been duly notified to the computerised database for bovine animals
Kiedy ją aresztowaliśmy miała w uszach kolczyki warte ‧ razy tyleShe had on earrings worth twice that much... when we busted her.We' re all human here
Wrócił z ogoloną głową i z kolczykiem w policzkuCame back with his head shaved and an earring stuck in his cheek
To przez moje kolczykiIt' s my earrings
To bylo w ksiazce.Pisalo, ze znaleziono jej cialo... z wyrwanym kolczykiem z uchaIt said there was a wound on her body, as if an earring had been pulled out of her ear
Zwierzęta inne niż bydło należy znakować bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem gospodarstwa za pomocą kolczyków lub tatuażu umożliwiających określenie miejsca pochodzenia zwierząt oraz umożliwiających dokonanie odniesienia do wszelkich dokumentów towarzyszących, które powinny wymieniać takie kolczyki lub tatuaż, oraz umożliwiających odniesienie do wykazu określonego w art. ‧ ust. ‧ lit. aAnimals other than bovine animals must be marked as soon as possible, and in any case before they leave the holding, with an eartag or tattoo making it possible to determine the holding from which they came and enabling reference to be made to any accompanying document which must mention such eartag or tattoo and to the list referred to in Article ‧ (a
Na Zielone Świątki dostanę kolczyki mamyFor Whitsun, I' m getting Mom' s
rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. dotyczące przedłużenia maksymalnego okresu ustanowionego na zakładanie kolczyków żubrom (Bison bison sppCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ March ‧ concerning an extension of the maximum period laid down for the application of ear-tags to bison (Bison bison spp
Erika, pokaż Asi, jakie piekne kolczyki kupiłaśErika, show Asia the lovely earrings you bought
Natomiast ja polecam ten zachwycający komplet: naszyjnik i kolczykiOne of my own personal recommendations... is this absolutely stunning... matching necklace and earring set
Cathy miała zwyczaj noszenia kolczyka w prawym uchuCathy had a habit of wearing an earring in her right ear
Czy te blond włosy i kolczyki, to przez grę w zespole, czy dlatego, że kocha pan piratów?Was the hair and earring cos you were in a band or cos you loved pirates?
rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w zakresie kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧), zmienioneCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No ‧ as regards eartags, holding registers and passports in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
Sam mówi, że masz na sobie koszulkę, na którą wylał margeritę, i kolczyki, które ci podarował na Boże NarodzenieSam says you' re wearing the shirt he spilt the margarita on, and the earrings he gave you for Christmas
Myślałem, że to kolczykI thought it was an earring
Jeżeli takie zwierzęta są przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego, te dwa kolczyki zostają im doczepione lub towarzyszą im podczas jakiegokolwiek przemieszczaniaWhen such animals are subject to intra-Community trade, those two eartags shall be attached to them or shall accompany them during any movement
Zegarki, kolczyki, perły, biżuteria!Watches, earrings, pearls, jewelry... on the ground!
rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧, ustanawia szczegółowe zasady w zakresie kolczyków, rejestrów i paszportów w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydłaWhereas Commission Regulation (EC) No ‧, as last amended by Regulation (EC) No ‧, lays down detailed rules regarding ear-tags, holding registers and passports in the framework of the identification and registration system of bovine animals
Załóż te kolczykiPut these on
kolczyk ma być wykonany z nierozkładającego się materiału, niemożliwy do sfałszowania i łatwy do odczytania; nie może on służyć do wielokrotnego użytku, a umieszczone na nim kody muszą być nieusuwalnethe eartag must be of non-degradable material, tamper-proof and easy to read; it must be non-reusable and must bear only non-removable codes
System identyfikacji (przywieszka, tatuaż, wypalony znak, kolczyk do znakowania bydła, karta opisu zwierzęciaSystem of identification (tag, tattoo, brand, earmark, sketch card
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 292 zdań frazy kolczyki.Znalezione w 0,511 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.