wymowa: IPA: [ˈkɔɡut] ˈkɔɡut    

Tłumaczenia na język angielski:

 • rooster     
  (Noun  ) (noun   )
   
  male domestic fowl
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male domestic fowl
 • cock     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  male gallinaceous bird
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male chicken or other gallinaceous bird
 • chanticleer   
  (noun   )
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cockerel   
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cocks   
  (noun   )
 • faucet     
  (noun   )
 • fowl     
  (verb, noun   )
 • spigot   
  (noun   )
 • stopcock   
  (noun   )
 • tap     
  (verb, noun   )
 • trigger   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
cock
 
pot. potocznie kosmyk włosów na głowie odstający w innym kierunku niż reszta fryzury
 
pot. potocznie lampa sygnalizacyjna
 
pot. potocznie mężczyzna mający dużą sprawność seksualną
 
pot. potocznie człowiek czupurny, zadziorny

Picture dictionary

chanticleer, rooster, cock, cockerel
chanticleer, rooster, cock, cockerel
rooster, cock
rooster, cock

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kastracja kogutów
caponizing; castration; gelding

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kogut", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dotyczy: zezwolenia na szczepienie kogutów do walk przeciw wirusowi H‧N
en Subject: Authorisation to vaccinate fighting cocks against the H‧N‧ virus
pl Nie strosz się tak.Może i jesteś ostatnim kogutem w AtIancie
en Even if you is the last chicken in Atlanta
pl Sa sobie bliscy przez te cotygodniowe walki kogutów
en They closer than finger and thumb...... off to those cockfights with old Mingo every week
pl Problem jurodiwego jako odszczepieńca w świecie artystycznym utworów Idiota Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego i Czerwony kogut leci wprost do nieba Miodraga Bulatovicia
en The problem of a "holy fool" as a maverick, in an artistic world shown at Fedor Dostoevsky`s "Idiot" and Miodrag Bulatovich`s "Red cock flies to the skies"
pl Też rodzisz się z kogutem który musi być...... dużym twardym członkiem napełniającym szparki
en Either you' re born with a cock which has to be...... a big hard dick filling snatches
pl Kogut nigdy nie będzie pawiem!
en A cock will never become a peacock!
pl Zabrała ze sobą dziecko, i zostawiła je na wybiegu dla kur... a ten kogut wydziobał dzieciakowi oko.Chciała go zabić
en She takes a baby, puts it into the chicken run... and this cock comes out and pecks out the baby' s eye
pl Jak chciałbyś znaleźć lepszego, musiałbyś być kogutem
en Oh, hey, you had better chicken than that, you' d have to be a rooster
pl Ponadto, niezbędne staje się ustalenie minimalnego wieku uboju w przypadku kogutów i kapłonów
en Furthermore, it is necessary to determine a minimum slaughtering age for cocks and capons
pl Kiedy kogut zapieje trzykrotnie, wiem
en When the cock crows thrice, I know
pl Wszyscy w mieście śmieją się z nas, nawet koguty
en Everyone in town laughs at us, even the roosters
pl Jesli mój rudy kogut wygra, uwolnie cie
en The Speckled Red wins...... I' il set you free
pl " Czarny Kogut "- ‧ nokautów
en " The Black Rooster. "Thirteen K. O. ' s
pl Jeśli nie przeżyję... wiedz, że jestem dumny... jak kogut na arenie, że byliśmy razem
en If I don' t make it...... I want you to know...... I' m prouder than a game rooster to have rid with you
pl Uwielbiam walki kogutów
en I loves being a cockfighter
pl Włącza się koguty hodowlane dla kur niosek
en Breeding cocks for laying hens are included
pl Joosep, masz przecież koguta na swojej bluzie
en Joosep, you have another rooster on your hoodie
pl To co dalas temu trenerowi kogutów?
en What you giving that chicken trainer, young George?
pl artykuł ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ stanowi, że rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające wspólne normy zawartości wody w kurczakach, kurach i kogutach mrożonych oraz głęboko mrożonych[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr ‧[‧]
en Whereas Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ provides that Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down common standards for the water content of frozen and deep-frozen chickens, hens and cocks, as last amended by Regulation (EEC) No ‧, is to continue to apply until the implementation of the standards adopted pursuant to Article ‧ of that Regulation
pl Jesli mój kogut wygra, dam ci wolnosc
en If Speckled Red wins...... I' il set you free
pl Nie lubię walk kogutów
en I don`t Iike cockfights
pl Niezły kogut, ten mój staruszek
en My father is still a good looking man, huh?
pl Walki byków i kogutów też są nieprzyjemnym widowiskiem, ale UE uznaje, że trzeba pozwolić na ich kontynuację w regionach UE, w których mają nieprzerwaną tradycję.
en Bullfighting and cockfighting are unsavoury spectacles but the EU recognises that they should be allowed to continue within the EU in regions where an unbroken tradition exists.
pl Puszą piórka jak koguty
en Humourless poppycocks, in my limited experience
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy kogut.Znalezione w 0,31 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.