wymowa: IPA: [ˈkɔɡut] ˈkɔɡut    

Tłumaczenia na język angielski:

 • rooster     
  (Noun  ) (noun   )
   
  male domestic fowl
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male domestic fowl
 • cock     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  male gallinaceous bird
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male chicken or other gallinaceous bird
 • chanticleer   
  (noun   )
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cockerel   
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cocks   
  (noun   )
 • faucet     
  (noun   )
 • fowl     
  (verb, noun   )
 • spigot   
  (noun   )
 • stopcock   
  (noun   )
 • tap     
  (verb, noun   )
 • trigger   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
cock
 
pot. potocznie kosmyk włosów na głowie odstający w innym kierunku niż reszta fryzury
 
pot. potocznie lampa sygnalizacyjna
 
pot. potocznie mężczyzna mający dużą sprawność seksualną
 
pot. potocznie człowiek czupurny, zadziorny

Picture dictionary

chanticleer, rooster, cockerel, cock
chanticleer, rooster, cockerel, cock
rooster, cock
rooster, cock

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kastracja kogutówcaponizing; castration; gelding
kury odseparowane od kogutów, wchodzące w okres nieśnościlight line separated hens

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kogut", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto, niezbędne staje się ustalenie minimalnego wieku uboju w przypadku kogutów i kapłonówFurthermore, it is necessary to determine a minimum slaughtering age for cocks and capons
Puszą piórka jak kogutyHumourless poppycocks, in my limited experience
Ponieważ w niektórych Państwach Członkowskich istnieje rynek na koguty i kapłony hodowane w warunkachAs in some Member States there is a market for cocks and capons kept under
Zabij koguta, Wu, i złóż go w ofierzeKill a rooster, Wu, and offer him up in sacrifice
Przechodząc do sedna sprawozdania, podkreślam, ze naszym obowiązkiem jako państw członkowskich jest - zamiast prowadzenia tych sporów przypominających walki kogutów ze znanej powieści Manzoniego oraz syreniego śpiewu wzywającego do czynienia dobra, choć niewykluczone, że podszytego hipokryzją i konkretnymi interesami politycznymi i gospodarczymi - zmuszenie się do ścisłego stosowania zasady azylu oraz nie pozostawianie pola tym, którzy chcą je wykorzystać w niewłaściwych celach i niezgodnie ze szlachetnymi zasadami oraz zapobieganie ich nadużyciom przez grupy przestępcze organizujące i prowadzące handel nielegalnymi imigrantami, o którym mowa w kontekście zaistniałej sytuacji.Coming to the crux of this report, I would emphasise that it is our duty - instead of carrying on these disputes that resemble the cockfights in Manzoni's famous novel - it is the duty of our Member States not to give in to the siren calls of do-goodery, peppered perhaps with hypocrisy and very specific political and economic interests, but to force ourselves very strictly to apply the sacrosanct principle of asylum, and in so doing not to give up any ground to those who wish to use it for improper purposes that are not in accordance with the noble principles that inspire it, and to prevent its exploitation, which favours precisely those criminal organisations that organise and exploit the trade in illegal immigrants, to which we refer in the context of the current situation.
Joosep, masz przecież koguta na swojej bluzieJoosep, you have another rooster on your hoodie
Oglądniemy walki kogutów?Where are we going, cockfights?
Wystawie do walki panskie... kogutyI' m gonna fight your chickens...... massa
Przyszliście na walkę kogutów?You fellows here for the cockfight?
A mężczyznę oceniają po wielkości jego kogutaA man' s wealth is measured by the size of his cock
Nic bardziej upartego nad koguta bez stada kur, które by go lagodzilyNothing' s more ornery than a game bird...... without a covey of hens to soothe him
Mozecie liczyc na George' a KogutaYou can all count on Chicken George
Problem jurodiwego jako odszczepieńca w świecie artystycznym utworów Idiota Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego i Czerwony kogut leci wprost do nieba Miodraga BulatoviciaThe problem of a "holy fool" as a maverick, in an artistic world shown at Fedor Dostoevsky`s "Idiot" and Miodrag Bulatovich`s "Red cock flies to the skies"
Jesli mój rudy kogut wygra, uwolnie cieThe Speckled Red wins...... I' il set you free
Często siedząc zakładało nogę na nogę, zaczynało biec... sterczały mu z włosów koguty, i nie starało się... jak najlepiej wyglądać na fotografiiIt often sat cross- legged, took off running... had a cowlick in its hair, and didn' t pull a face... when photographed
Przezwisko " Le Kogut " otrzymał z powodów, których nie możemy przedstawić na antenieHe earned his nickname, " Le Coq, " for reasons that cannot be stated on this program
Jak walki kogutów, tylko z ludźmiA cock fighting but with dudes
kapłon: kogut chirurgicznie kastrowany przed uzyskaniem dojrzałości płciowejcapon: male fowl castrated surgically before having reached sexual maturity
KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, szef administracji państwowej w mieście Bendery, ur. ‧ lutego ‧ r. w Taraklii, region Czadyr-Łungi, Republika MołdowyKOGUT, Vecheslav Vasyilevich, Head of State Administration in Bender, born on ‧ February ‧ in Taraclia, Chadir-Lunga rayon, Republic of Moldova
Kiedy kogut zapieje trzykrotnie, wiemWhen the cock crows thrice, I know
Sa sobie bliscy przez te cotygodniowe walki kogutówThey closer than finger and thumb...... off to those cockfights with old Mingo every week
Jeśli nie przeżyję... wiedz... że jestem dumny jak kogut na arenie, że byliśmy razemIf I don ́t make it...... l want you to know...... l ́m prouder than a game rooster to have rid with you
I, począwszy od jakiegoś dziedzińca miasta, kogut zapiał...... nie dbając niczego czarów lub wojny...... witając tylko ranek...... to w niebie daleko ponad cieniami śmierci...... był nadejściem z świtemAnd, as from some courtyard of the city, a cock crowed...... recking nothing of wizardry or war...... welcoming only the morning...... that in the sky far above the shadows of death...... was coming with the dawn
A co innego mi pozostało, stary kogucie?Well, what can I do, old cock?
Naprawdę nie potrafię zrozumieć, jak takie praktyki, jak polowanie na lisa, lub walki byków, albo walki kogutów mogą być zgodne ze współczesną kulturą.I truly cannot understand how practices such as fox-hunting or bullfights or cockfighting can be compatible with today's culture.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy kogut.Znalezione w 0,935 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.