wymowa: IPA: [ˈkɔɡut] ˈkɔɡut    

Tłumaczenia na język angielski:

 • rooster     
  (Noun  ) (noun   )
   
  male domestic fowl
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male domestic fowl
 • cock     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  male gallinaceous bird
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male chicken or other gallinaceous bird
 • chanticleer   
  (noun   )
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cockerel   
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cocks   
  (noun   )
 • faucet     
  (noun   )
 • fowl     
  (verb, noun   )
 • spigot   
  (noun   )
 • stopcock   
  (noun   )
 • tap     
  (verb, noun   )
 • trigger   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
cock
 
pot. potocznie kosmyk włosów na głowie odstający w innym kierunku niż reszta fryzury
 
pot. potocznie lampa sygnalizacyjna
 
pot. potocznie mężczyzna mający dużą sprawność seksualną
 
pot. potocznie człowiek czupurny, zadziorny

Picture dictionary

rooster, cock, cockerel, chanticleer
rooster, cock, cockerel, chanticleer
rooster, cock
rooster, cock

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kastracja kogutówcaponizing; castration; gelding
kury odseparowane od kogutów, wchodzące w okres nieśnościlight line separated hens

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kogut", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dotyczy: zezwolenia na szczepienie kogutów do walk przeciw wirusowi H‧NSubject: Authorisation to vaccinate fighting cocks against the H‧N‧ virus
Nie strosz się tak.Może i jesteś ostatnim kogutem w AtIancieEven if you is the last chicken in Atlanta
Sa sobie bliscy przez te cotygodniowe walki kogutówThey closer than finger and thumb...... off to those cockfights with old Mingo every week
Problem jurodiwego jako odszczepieńca w świecie artystycznym utworów Idiota Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego i Czerwony kogut leci wprost do nieba Miodraga BulatoviciaThe problem of a "holy fool" as a maverick, in an artistic world shown at Fedor Dostoevsky`s "Idiot" and Miodrag Bulatovich`s "Red cock flies to the skies"
Też rodzisz się z kogutem który musi być...... dużym twardym członkiem napełniającym szparkiEither you' re born with a cock which has to be...... a big hard dick filling snatches
Kogut nigdy nie będzie pawiem!A cock will never become a peacock!
Zabrała ze sobą dziecko, i zostawiła je na wybiegu dla kur... a ten kogut wydziobał dzieciakowi oko.Chciała go zabićShe takes a baby, puts it into the chicken run... and this cock comes out and pecks out the baby' s eye
Jak chciałbyś znaleźć lepszego, musiałbyś być kogutemOh, hey, you had better chicken than that, you' d have to be a rooster
Ponadto, niezbędne staje się ustalenie minimalnego wieku uboju w przypadku kogutów i kapłonówFurthermore, it is necessary to determine a minimum slaughtering age for cocks and capons
Kiedy kogut zapieje trzykrotnie, wiemWhen the cock crows thrice, I know
Wszyscy w mieście śmieją się z nas, nawet kogutyEveryone in town laughs at us, even the roosters
Jesli mój rudy kogut wygra, uwolnie cieThe Speckled Red wins...... I' il set you free
" Czarny Kogut "- ‧ nokautów" The Black Rooster. "Thirteen K. O. ' s
Jeśli nie przeżyję... wiedz, że jestem dumny... jak kogut na arenie, że byliśmy razemIf I don' t make it...... I want you to know...... I' m prouder than a game rooster to have rid with you
Uwielbiam walki kogutówI loves being a cockfighter
Włącza się koguty hodowlane dla kur niosekBreeding cocks for laying hens are included
Joosep, masz przecież koguta na swojej bluzieJoosep, you have another rooster on your hoodie
To co dalas temu trenerowi kogutów?What you giving that chicken trainer, young George?
artykuł ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ stanowi, że rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające wspólne normy zawartości wody w kurczakach, kurach i kogutach mrożonych oraz głęboko mrożonych[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr ‧[‧]Whereas Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ provides that Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down common standards for the water content of frozen and deep-frozen chickens, hens and cocks, as last amended by Regulation (EEC) No ‧, is to continue to apply until the implementation of the standards adopted pursuant to Article ‧ of that Regulation
Jesli mój kogut wygra, dam ci wolnoscIf Speckled Red wins...... I' il set you free
Nie lubię walk kogutówI don`t Iike cockfights
Niezły kogut, ten mój staruszekMy father is still a good looking man, huh?
Walki byków i kogutów też są nieprzyjemnym widowiskiem, ale UE uznaje, że trzeba pozwolić na ich kontynuację w regionach UE, w których mają nieprzerwaną tradycję.Bullfighting and cockfighting are unsavoury spectacles but the EU recognises that they should be allowed to continue within the EU in regions where an unbroken tradition exists.
Puszą piórka jak kogutyHumourless poppycocks, in my limited experience
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy kogut.Znalezione w 0,263 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.