wymowa: IPA: [ˈkɔɡut] ˈkɔɡut    

Tłumaczenia na język angielski:

 • rooster     
  (Noun  ) (noun   )
   
  male domestic fowl
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male domestic fowl
 • cock     
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  male gallinaceous bird
   
  ornit. ornitologia samiec kury; także innych kurowatych, np. bażanta, głuszca;
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
   
  ornit. ornitologia, roln. rolnictwo samiec kury domowej;
   
  male chicken or other gallinaceous bird
 • chanticleer   
  (noun   )
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cockerel   
   
  A male chicken (Gallus gallus domesticus), a domestic bird.
 • cocks   
  (noun   )
 • faucet     
  (noun   )
 • fowl     
  (verb, noun   )
 • spigot   
  (noun   )
 • stopcock   
  (noun   )
 • tap     
  (verb, noun   )
 • trigger   
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
cock
 
pot. potocznie kosmyk włosów na głowie odstający w innym kierunku niż reszta fryzury
 
pot. potocznie lampa sygnalizacyjna
 
pot. potocznie mężczyzna mający dużą sprawność seksualną
 
pot. potocznie człowiek czupurny, zadziorny

Picture dictionary

chanticleer, cock, rooster, cockerel
chanticleer, cock, rooster, cockerel
rooster, cock
rooster, cock

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

kastracja kogutów
caponizing; castration; gelding

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kogut", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Oglądniemy walki kogutów?
en Where are we going, cockfights?
pl Kogut siada na szczycie dwuspadowego dachu i znosi jajko
en A rooster sits on the peak of a roof
pl Sa sobie bliscy przez te cotygodniowe walki kogutów
en They closer than finger and thumb...... off to those cockfights with old Mingo every week
pl Walki byków i kogutów też są nieprzyjemnym widowiskiem, ale UE uznaje, że trzeba pozwolić na ich kontynuację w regionach UE, w których mają nieprzerwaną tradycję.
en Bullfighting and cockfighting are unsavoury spectacles but the EU recognises that they should be allowed to continue within the EU in regions where an unbroken tradition exists.
pl Jestem George Kogut!
en I' m Chicken George!
pl " George, kochasz te koguty bardziej niz wlasna matke
en " Georgie, I swear you loves them roosters...... more than you loves your own mama
pl Mozecie liczyc na George' a Koguta
en You can all count on Chicken George
pl Kiedy kogut zapieje trzykrotnie, wiem
en When the cock crows thrice, I know
pl Niezły kogut, ten mój staruszek
en My father is still a good looking man, huh?
pl Też rodzisz się z kogutem który musi być...... dużym twardym członkiem napełniającym szparki
en Either you' re born with a cock which has to be...... a big hard dick filling snatches
pl Więc zrób coś, kogucie
en Well, do something then, rooster.You' re listo
pl Często siedząc zakładało nogę na nogę, zaczynało biec... sterczały mu z włosów koguty, i nie starało się... jak najlepiej wyglądać na fotografii
en It often sat cross- legged, took off running... had a cowlick in its hair, and didn' t pull a face... when photographed
pl Jeśli nie przeżyję... wiedz, że jestem dumny... jak kogut na arenie, że byliśmy razem
en If I don' t make it...... I want you to know...... I' m prouder than a game rooster to have rid with you
pl Dotyczy: zezwolenia na szczepienie kogutów do walk przeciw wirusowi H‧N
en Subject: Authorisation to vaccinate fighting cocks against the H‧N‧ virus
pl KOGUT, Wieczesław Wasiljewicz, szef administracji państwowej w mieście Bendery, ur. ‧ lutego ‧ r. w Taraklii, region Czadyr-Łungi, Republika Mołdowy
en KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, Head of State Administration in Bender, born on ‧ February ‧ in Taraclia, Chadir-Lunga rayon, Republic of Moldova
pl Nie strosz się tak.Może i jesteś ostatnim kogutem w AtIancie
en Even if you is the last chicken in Atlanta
pl Wszyscy w mieście śmieją się z nas, nawet koguty
en Everyone in town laughs at us, even the roosters
pl Dajcie spokój, wyluzujcie się lesbijki, wiem, że nie chcecie rozmawiać o tym kogucie i kondonach, chcecie?
en Come on, loosen up lesbians, I know you don' t want to talk about that cock and condom stuff, do you?
pl Zachowujecie się, jak walczące koguty!
en Here' s you all playing rooster with it!
pl Na parterze ma trzy jońskie kolumny, na piętrze krużganek z romańskimi arkadami, a w tympanonie galijskiego koguta dzierżącego w szponach Kartę konstytucyjną i wagę Temidy.
en On the ground-floor are three Ionic columns and on the first floor a semicircular gallery, while the dome that crowns it is occupied by a Gallic cock, resting one foot upon the < Charte > and holding in the other the scales of Justice.
pl Wilk a nie kogut
en No, I said a wolf, not a rooster, a wolf
pl Problem jurodiwego jako odszczepieńca w świecie artystycznym utworów Idiota Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego i Czerwony kogut leci wprost do nieba Miodraga Bulatovicia
en The problem of a "holy fool" as a maverick, in an artistic world shown at Fedor Dostoevsky`s "Idiot" and Miodrag Bulatovich`s "Red cock flies to the skies"
pl Jesli mój kogut wygra, dam ci wolnosc
en If Speckled Red wins...... I' il set you free
pl Nic bardziej upartego nad koguta bez stada kur, które by go lagodzily
en Nothing' s more ornery than a game bird...... without a covey of hens to soothe him
pl A co innego mi pozostało, stary kogucie?
en Well, what can I do, old cock?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 122 zdań frazy kogut.Znalezione w 0,553 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.