wymowa: IPA: kɔˈxãɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • sweetheart     
  (Noun  ) (noun   )
   
  Someone that one loves.
   
  Osoba, którą ktoś kocha.
   
  zwrot do osoby, której chce się okazać uczucie sympatii
   
  osoba ukochana
   
  a person very much liked or loved by someone else
   
  a person very much liked or loved by someone else
 • love             
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  darling or sweetheart
   
  Someone that one loves.
   
  Osoba, którą ktoś kocha.
   
  darling or sweetheart
   
  darling or sweetheart
 • sweetie     
  (Noun  ) (noun   )
   
  sweetheart
   
  sweetheart
 • darling     
  (noun   )
   
  zwrot do osoby, której chce się okazać uczucie sympatii
   
  osoba ukochana
 • honey     
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  term of affection
   
  term of affection
   
  term of affection
 • baby               
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  term of endearment
   
  term of endearment
   
  term of endearment
 • sugar           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  term of endearment
   
  term of endearment
   
  term of endearment
 • sweet       
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  sweetheart
 • affective   
  (adjv   )
 • dear         
  (noun, adjv   )
 • love-making   
 • lovemaking   
  (noun   )
 • loving       
  (adjv   )
 • precious       
  (noun, adjv   )
 • steady       
  (Noun  ) (verb, adjv   )
 • truelove   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
love, honey, darling, sweetheart
 
gerund of kochać; loving
 
rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: kochać (nazwa czynności)
 
rzecz. rzeczownik od → kochać

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (24)

Ja cię kocham
While You Were Sleeping; I love you
Jak być kochaną
How to Be Loved
Kiedy mężczyzna kocha kobietę
When a Man Loves a Woman
kochać
have a high regard for; think highly of; enjoy; adore; appreciate; fancy; cherish; like; prize; think well of; ; hold dear; to love; love; make love; be in love
kochać się
; be in love; copulate; love; make love; have sex; shag
kochający
loving; affectionate
kochający inaczej
gay; homo; homophile; homosexual
kochajmy się jak bracia, rachujmy się jak Żydzi
short reckonings make long friends
kocham Ciebie
I love you
kocham cię
; I love you
Kocham cię
I love you; I Love You
Kocham Cię
I love you
Kocham Lisę
I Love Lisa
kocham Pana
I love you
kocham Panią
I love you
kocham Państwa
I love you
kocham was
I love you
kochana
darling; inamorata
Kochane kłopoty
Gilmore Girls
kochanie się
love; love life; lovemaking; making love; sexual love
kochany
; cute; beloved; darling; love; sweetheart; merry; dear; good; near; inamorato
P.S. Kocham Cię
P.S. I Love You
Wszyscy mówią: kocham cię
Everyone Says I Love You

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kochanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mój kochany Ferdynandzie.Dziś dowiedziałam się, co się stało. Chciałabym być z tobą, by dzielić twój ból
en “ My darling Ferdinando, I heard what happened. ” “ My love, I wish I could be with you... ” “... to share your pain. ” “ Maybe it' s a punishment for our sin. ” “ A sign that the Lord will never bless our love. ” “ Yours forever, no matter what
pl Jeśli spędzisz ‧ lat kochając faceta, zastanawiając się czemu on nie odwzajemnia uczucia, zaczynasz się robić bardzo cyniczny, jeśli chodzi o te sprawy
en I was weak. i cheated.- well...- stepped outside my marriage. Humiliated my better half.- it happens.- but she was so hot, hank, this student of mine
pl Kochanie, wszystko w porządku?
en Oh, God!- Oh honey!- Are you OK, honey?
pl Zmieniłeś się, synku.Byłeś piękny. Kochałeś Iudzi
en You were good looking, wanted to make good you had dreams, you had a God
pl A ja naprawdę chciałbym powiedzieć, że jest pan łaskawym człowiekiem, i że kocham swoją pracę, ale też bym skłamał
en And I' d really like to say you' re a gracious man, and I love my job...... but I, too, would be lying
pl Ale skoro tylko weszli do łóżka, kochali się, bez namysłu, w milczeniu, jakby ustalili to sobie godzinę temu, a rozmowa tylko w tym przeszkodziła. Od miesięcy nie byli ze sobą w ten sposób.
en But when they were in bed, they made love at once without thinking, without speaking, as though it had been something they had agreed together an hour ago and all their discussion had only been a postponement of it It had been months since they had come together in this way.
pl Ale kocham też moją żonę
en But I love my wife too
pl Prócz ciebie, kochanie./ Nie zostawiaj mnie samej!/Chodź do domu. Kochanie, to ty
en It' s you ~ ~ Dorn' t leave me alorne ~ ~ Come orn home ~ ~ Baby
pl Przyjaciółka... której całkowicie ufałam, okłamała mnie, zdradziła, zabrała jedynego faceta, którego kochałam
en My best friend... who I trusted with all my heart
pl Zawsze będę kochał prawo.Ale może zamiast praktyką, powinienem zająć się nauczaniem
en I love the law, but maybe I should be teaching it instead of practising it
pl Teraz udowodnij mi, że jesteś naprawdę moja, spenetruję cię, kochanie, od tyłu!
en Then to prove you' re truly mine, I' il plunder you, darling, from behind!
pl Pewnie, kochanie
en Sure, baby, sure, sure
pl Kochasz mnie
en Be good now, apple cydie
pl Wiem, że kochasz to dziecko.Nasze dziecko
en I know you love our baby
pl AIe ty kochasz mnie!
en How could I help loving you?
pl Naprawdę kochasz tego psa?
en You really love that dog, huh?
pl On nas nie słyszy, kochanie
en He does not hear us, dear
pl Aleś ty wyschnięta, kochanie
en Oh, dear, when did you get so dried out?
pl Wiesz, co oni robią z młodymi fokami na Alasce, kochanie?
en Do you have any idea what they' re doing to baby seals in Alaska, honey?
pl Zasada numer dwa: podkładka pod szklankę- żyj z nią, kochaj ją i używaj za każdym razem
en Agreed.- Rule number two: the coaster.- Live it, love it, use it at all times
pl Kochałem go
en You ever have any arguments?
pl Nie tak, jak kochałaś Samuela, to jasne, ale
en Not the way you loved Samuel, of course, but
pl Ależ jestem, kochanie
en But I am, dear
pl Diana, kochasz pana Walkera?
en Diana, are you sweet on Mr Walker?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13409 zdań frazy kochanie.Znalezione w 2,3 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.