wymowa: IPA: kɔˈxãɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • love             
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  darling or sweetheart
   
  Someone that one loves.
   
  Osoba, którą ktoś kocha.
   
  darling or sweetheart
 • sweetheart     
  (noun   )
   
  Someone that one loves.
   
  Osoba, którą ktoś kocha.
   
  zwrot do osoby, której chce się okazać uczucie sympatii
   
  osoba ukochana
   
  a person very much liked or loved by someone else
 • honey     
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  term of affection
   
  term of affection
 • baby               
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  term of endearment
   
  term of endearment
 • darling     
  (noun   )
   
  zwrot do osoby, której chce się okazać uczucie sympatii
   
  osoba ukochana
 • sugar           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  term of endearment
   
  term of endearment
 • sweetie     
  (noun   )
   
  sweetheart
 • sweet       
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  sweetheart
 • affective   
  (adjv   )
 • dear         
  (noun, adjv   )
 • love-making   
 • lovemaking   
  (noun   )
 • loving       
  (adjv   )
 • precious       
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
love, honey, darling, sweetheart
 
gerund of kochać; loving
 
rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: kochać (nazwa czynności)
 
rzecz. rzeczownik od → kochać

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (19)

Ja cię kocham
While You Were Sleeping; I love you
Jak być kochaną
How to Be Loved
Kiedy mężczyzna kocha kobietę
When a Man Loves a Woman
kochać
have a high regard for; think highly of; enjoy; adore; appreciate; fancy; cherish; like; prize; think well of; ; hold dear; to love; love; make love
kochać się
; be in love; copulate; love; make love
kochający
loving; affectionate
kochajmy się jak bracia, rachujmy się jak Żydzi
short reckonings make long friends
kocham cię
; I love you
Kocham cię
I love you; I Love You
Kocham Cię
I love you
Kocham Lisę
I Love Lisa
kocham Pana
I love you
kocham Panią
I love you
kocham Państwa
I love you
kocham was
I love you
kochana
darling
kochany
; cute; beloved; love; sweetheart; merry; dear; darling
P.S. Kocham Cię
P.S. I Love You
Wszyscy mówią: kocham cię
Everyone Says I Love You

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kochanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przypomnieć mu, kogo kocha
en Make him realize whom he loves
pl Ciekawe, czy Pacey już mnie kocha
en I wonder if Pacey loves me yet
pl Ale musimy napełnić jego puchar, by okazać, że go kochamy
en But we must fill his cup to show our love for him
pl A kogo kochasz najbardziej?
en And whom do you love the most?
pl Chciałem wam tylko powiedzieć, że was kocham
en I just wanted to tell you I love you.- I love you
pl Kochanie, myślę, że coś widziałem
en Honey, I think I see something
pl Dzięki, kochanie
en Thanks, honey
pl Wiem, kochanie
en Oh, honey, I know
pl Umówiliśmy się na lunch?Nie, kochanie, idziemy z Margaret do fryzjera
en No, darling, we' re going to get Margaret a haircut
pl (EL) Panie przewodniczący! Przez całe życie niezmiernie kochałem sport, zarówno jako uczestnik, jak i widz.
en (EL) Mr President, all my life I have absolutely loved sport, both as a participant and as a spectator.
pl Posłuchaj, kochanie... władza nie jest taka zła
en Listen, my love... power is not so bad
pl Nie masz dokąd uciec, kochanie
en Nowhere to run to, babyNowhere to hide
pl Kochanie, wiem ze jestes zla
en Babe, I know you' re upset
pl mój kochany czyż nie widzisz
en For, my darling, can' t you see
pl Martwi się, że jej nie kocham, więc
en She' s worried that I don' t love her, so
pl Żeby ja ciebie nie kochał, byłby ja wolny jak wiatr w polu i sławny jak sam Chmielnicki
en If it weren' t for you, I' d be free and famous now
pl " Bewitched? " Kocham " Bewitched. "- Ja tez
en I’ m not the one exposing myself for the entire world to see
pl Kochanie, bądź dzielna
en Now, darling, be very brave
pl Nauczyłeś mnie jak kochać
en You taught me how to love
pl Nie martw się kochanie, tutaj miałeś tylko ‧ dni
en Don' t worry, honey, you were only ‧ days old
pl Co jest, kochany?
en What' s wrong, sweetie?
pl Kochanie, sprzedamy dom
en Honey, we' il sell the house
pl Kocham cię, Lois
en I love you, Lois
pl Odsuń się, kochanie
en Stand back, darling
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13409 zdań frazy kochanie.Znalezione w 2,794 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.