wymowa: IPA: kɔˈxãɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • love             
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  darling or sweetheart
   
  Someone that one loves.
   
  Osoba, którą ktoś kocha.
   
  darling or sweetheart
 • sweetheart     
  (noun   )
   
  Someone that one loves.
   
  Osoba, którą ktoś kocha.
   
  zwrot do osoby, której chce się okazać uczucie sympatii
   
  osoba ukochana
   
  a person very much liked or loved by someone else
 • honey     
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  term of affection
   
  term of affection
 • baby               
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  term of endearment
   
  term of endearment
 • darling     
  (noun   )
   
  zwrot do osoby, której chce się okazać uczucie sympatii
   
  osoba ukochana
 • sugar           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  term of endearment
   
  term of endearment
 • sweetie     
  (noun   )
   
  sweetheart
 • sweet       
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  sweetheart
 • affective   
  (adjv   )
 • dear         
  (noun, adjv   )
 • love-making   
 • lovemaking   
  (noun   )
 • loving       
  (adjv   )
 • precious       
  (noun, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
love, honey, darling, sweetheart
 
gerund of kochać; loving
 
rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: kochać (nazwa czynności)
 
rzecz. rzeczownik od → kochać

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (19)

Ja cię kocham
While You Were Sleeping; I love you
Jak być kochaną
How to Be Loved
Kiedy mężczyzna kocha kobietę
When a Man Loves a Woman
kochać
have a high regard for; think highly of; enjoy; adore; appreciate; fancy; cherish; like; prize; think well of; ; hold dear; to love; love; make love
kochać się
; be in love; copulate; love; make love
kochający
loving; affectionate
kochajmy się jak bracia, rachujmy się jak Żydzi
short reckonings make long friends
kocham cię
; I love you
Kocham cię
I love you; I Love You
Kocham Cię
I love you
Kocham Lisę
I Love Lisa
kocham Pana
I love you
kocham Panią
I love you
kocham Państwa
I love you
kocham was
I love you
kochana
darling
kochany
; cute; beloved; darling; love; sweetheart; merry; dear
P.S. Kocham Cię
P.S. I Love You
Wszyscy mówią: kocham cię
Everyone Says I Love You

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kochanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kocham każdą okazję zrób świetowania!
en Kocham ka¿ d1 okazjê do œwietowania!
pl Oto ona, kochanie!
en Here it is, darlin '!
pl Dlaczego mnie kochasz?
en Why do you love me?
pl Dr P to nasz nauczyciel, a my go kochamy
en Look, Dr. P is our teacher, and we love him
pl Musisz mnie kochać tak samo, jak ja ciebie
en You must love me exactly as I love you
pl Co ci podać, kochanie?
en Yes, love, what can I get you?
pl Uspokój się, kochana
en Stay loose, baby
pl Chris!Ja cię bardzo kocham
en I love you so much
pl To jest to co kocham wiosną
en This is what I love about early spring
pl To bardzo dziwne, bo gdy nie wiesz, co się tutaj dzieje, pomyślałbyś, że tutaj kochają delfiny i wieloryby
en It' s so bizarre because if you didn' t know what' s going on over here, you would think this is a town that loved dolphins and whales
pl Kocham, kocham tę planetę
en Kocham, kocham tê planetê
pl Ona nie będzie mnie/ zawsze bezwarunkowo kochała
en She won' t always love me no matter what
pl - Nie, przyjacielu - odparła. - Jestem za stara... a pan za młody... trzeba o mnie zapomnieć! Jeszcze niejedna pana pokocha... i pan będzie je kochał. - Nie tak, jak panią! - wykrzyknął. - Dzieciak z pana! Bądźmy rozsądni! Ja tak chcę!
en < No, my friend, > she replied; < I am too old; you are too young. Forget me! Others will love you; you will love them. > < Not as you! > he cried. < What a child you are! Come, let us be sensible. I wish it. >
pl Zostań, kochamy cię itd
en Hear, Katie, don' t go, we loved you and everything more
pl Kochałem tak jak ty
en I, too, loved as you do
pl Kochanie, oni są tu w sprawie morderstwa
en Yeah, it' s about time.I called you about five hours ago
pl Co tylko zechcesz, kochanie
en Whatever you want, honey
pl Gdy wczoraj wieczorem się kochaliśmy
en You know, when we made love last night
pl Kocham ten samochód
en I love this car
pl Bądź tak dobra, kochanie, przynieś mi szklankę wody
en Go on dear, bring me a glass of water
pl Dziękuję tatuśku, kocham cię
en Thank you, Daddykins, I love you
pl A ja kocham jego./... wzrósł do przemocy
en Your son loves me.And I love him.... escalated into violence
pl Wolisz pozwolić odejść kobiecie, którą kochasz niż zebrać się i zdeklarować
en You' d sooner let the woman you love walk out the door than stand up and declare yourself
pl Dobra robota, kochanie
en Nice job, sweetie
pl Bill, kochanie, czy możesz mi podać sól i pieprz?
en Bill, dear, could I have the salt and pepper, please?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13409 zdań frazy kochanie.Znalezione w 4,074 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.