wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • I love you       
  (Phrase  )
   
  affirmation of affection or deep caring
   
  affirmation of romantic feeling
   
  the expression you can say to express your love to somebody
   
  wyrażanie wypowiadane wobec osoby, którą się kocha
   
  affirmation of affection or deep caring

Pozostałe znaczenia:

 
I love you

Did you mean: Kocham cię

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Ja cię kocham
While You Were Sleeping; I love you
Kocham cię
I love you; I Love You
Kocham Cię
I love you
P.S. Kocham Cię
P.S. I Love You
Wszyscy mówią: kocham cię
Everyone Says I Love You

Przykładowe zdania z "kocham cię", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Żeby ja ciebie nie kochał, byłby ja wolny jak wiatr w polu i sławny jak sam Chmielnicki
en If it weren' t for you, I' d be free and famous now
pl Kocham cię, Lois
en I love you, Lois
pl Ja też cię kocham
en I love you too
pl Dlatego, że cię kocham
en Because I love you
pl Kochanie, proszę cię
en Honey, please
pl Och, kochanie, ramiączko ci się zerwało
en Honey, your strap' s broken
pl A tykochasz?
en Are you in love with her?
pl Kwiaty dla ciebie, kochanie
en Got some flowers for you, sweetheart
pl Taka jestem z ciebie dumna, kochanie
en I am so proud of you, honey
pl Przez to kocham cię jeszcze bardziej
en It makes me love you more
pl Mogę wyczytać to z Księżyca Kocham te małe nieibeskie pudełka Chodźmy
en I could tell from the moon.I love those little blue boxes. Let' s go
pl Wiesz, to co czyniło cię tak świetnym psem... było to, że kochałeś nas każdego dnia, bez względu na wszystko
en You know what made you such a... great dog- is you loved us every day, no matter what
pl Twój ojciec i ja bardzo cię kochamy.- my tylko chcemy dla ciebie jak najlepiej
en Your father and I love you very much.- We only want what' s best for you.- Daddy ordered these?
pl Jezus cię kocha, Agato.E- huh. Miłego
en Jesus loves you, Agatha./ Uh- huh./ Have a good one
pl Ja też tak jakby cię kocham
en l-- I kind of love you too
pl Tak jak ci mówiłam rano kochana
en Like what I told you this morning, love
pl Kocham cię i chcę się z tobą ożenić.
en I'm in love with you and I want to marry you.
pl Ale... ponieważ cię kocham
en But... because I love you
pl Niczym powiem to co powiem, chcę ci przypomnieć, że cię kocham
en Before I say the next thing I' m gonna say, I want to remind you that I love you
pl Kocham cię Margaret, ale to moje życie
en I love you, Margaret, but this is my life
pl Nikt cię nie kochał
en Nobody.Nobody loved you
pl Ja cię kocham bardziej
en I love you more
pl Nie chcesz mi powiedzieć?Będę Cię wciąż kochał
en I' d love to stay
pl I ja też cię kocham
en And I love you too
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 254031 zdań frazy kocham cię.Znalezione w 23,242 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.