wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

 • I love you       
  (Phrase  )
   
  affirmation of affection or deep caring
   
  affirmation of romantic feeling
   
  the expression you can say to express your love to somebody
   
  wyrażanie wypowiadane wobec osoby, którą się kocha
   
  affirmation of affection or deep caring

Pozostałe znaczenia:

 
I love you

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

Ja cię kocham
While You Were Sleeping; I love you
Kocham cię
I love you; I Love You
Kocham Cię
I love you
P.S. Kocham Cię
P.S. I Love You
Wszyscy mówią: kocham cię
Everyone Says I Love You

Przykładowe zdania z "kocham cię", pamięć tłumaczeniowa

add example
Żeby ja ciebie nie kochał, byłby ja wolny jak wiatr w polu i sławny jak sam Chmielnicki
If it weren' t for you, I' d be free and famous now
Kocham cię, Lois
I love you, Lois
Ja też cię kocham
I love you too
Dlatego, że cię kocham
Because I love you
Kochanie, proszę cię
Honey, please
Och, kochanie, ramiączko ci się zerwało
Honey, your strap' s broken
A tykochasz?
Are you in love with her?
Kwiaty dla ciebie, kochanie
Got some flowers for you, sweetheart
Taka jestem z ciebie dumna, kochanie
I am so proud of you, honey
Przez to kocham cię jeszcze bardziej
It makes me love you more
Mogę wyczytać to z Księżyca Kocham te małe nieibeskie pudełka Chodźmy
I could tell from the moon.I love those little blue boxes. Let' s go
Wiesz, to co czyniło cię tak świetnym psem... było to, że kochałeś nas każdego dnia, bez względu na wszystko
You know what made you such a... great dog- is you loved us every day, no matter what
Twój ojciec i ja bardzo cię kochamy.- my tylko chcemy dla ciebie jak najlepiej
Your father and I love you very much.- We only want what' s best for you.- Daddy ordered these?
Jezus cię kocha, Agato.E- huh. Miłego
Jesus loves you, Agatha./ Uh- huh./ Have a good one
Ja też tak jakby cię kocham
l-- I kind of love you too
Tak jak ci mówiłam rano kochana
Like what I told you this morning, love
Kocham cię i chcę się z tobą ożenić.
I'm in love with you and I want to marry you.
Ale... ponieważ cię kocham
But... because I love you
Niczym powiem to co powiem, chcę ci przypomnieć, że cię kocham
Before I say the next thing I' m gonna say, I want to remind you that I love you
Kocham cię Margaret, ale to moje życie
I love you, Margaret, but this is my life
Nikt cię nie kochał
Nobody.Nobody loved you
Ja cię kocham bardziej
I love you more
Nie chcesz mi powiedzieć?Będę Cię wciąż kochał
I' d love to stay
I ja też cię kocham
And I love you too
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 254031 zdań frazy kocham cię.Znalezione w 28,474 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.