wymowa: IPA: ˈcɛdɨ ˈĩɲʥ̑ɛ̇j

Tłumaczenia na język angielski:

  • another time   
     
    w jakimś innym czasie, przy innej okazji
  • some other day   

Przykładowe zdania z "kiedy indziej", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl kiedy indziej
en another time, another place
pl Nie szkodzi, pogadamy kiedy indziej
en We can do this another time
pl Leo, czy możemy porozmawiać o tym kiedy indziej?
en Leo... can we... talking about it some other time?
pl Jeśli się nie obrazisz, zagramy rewanż kiedy indziej
en If you don ́t mind, we will play the rematch another time
pl O hodowaniu karpia z podziałem na wiek ryb oraz o pierwszych jednostkach selekcji wylęgu karpia wspomina Dubravius w ‧ wieku, kiedy to gospodarka stawami rybnymi w Třeboňsko była bardziej zaawansowana niż gdziekolwiek indziej
en Separate carp rearing according to age and the first foundations of the selection of brood carp were mentioned by Dubravius in the ‧th century, when fishpond management was more advanced in Třeboňsko than anywhere else
pl Możemy to zrobić kiedy indziej, Panie Greenway?
en Can¡ ̄t... can¡ ̄t we do this another time, Mr. Greenway?
pl Pogadamy kiedy indziej
en We can discuss this another time
pl Mogę to zrobić kiedy indziej
en I can do that anytime
pl Lub kiedy indziej
en Or whenever
pl Ale o tym kiedy indziej
en But that' s for another time
pl Nikt mnie nie pytał, ale czy nie lepiej złożyć wizytę kiedy indziej?
en Not as I' d been asked, Mrs Garret... but I wonder if this ain' t a call better paid another day
pl Może porozmawiacie kiedy indziej
en Maybe we could find a better time to discuss this
pl Muszę cię prosić, żebyś wziął... i przyszedł kiedy indziej
en I' m kinda busy.In fact, I' m going to have to ask you to go ahead. Just come back another time
pl Będziemy musieli dokończyć to kiedy indziej
en We' il have to do this again sometime
pl Może kiedy indziej, proszę
en Another time... maybe... please?
pl Nie możesz pojechać kiedy indziej?Bilet nie podlega zwrotowi
en Non- refundable ticket
pl Kiedy indziej pustka
en Another time, nothing
pl Muszę cię prosić, żebyś wziął... i przyszedł kiedy indziej
en In fact, I' m going to have to ask you to go ahead.Just come back another time
pl Możemy o tym porozmawiać kiedy indziej?
en Could we continue this discussion some other time?
pl Weźmiemy kiedy indziej
en We' il get it next time
pl Może kiedy indziej rozwiążecie swoje problemy?
en Hey, if you two have a problem here, can we deal with it on your own time?
pl Współdzielenie pulpitu KDE pozwala zaprosić osoby przebywające gdzie indziej do oglądania i ewentualnie kontrolowania twojego pulpitu. Zaproszenie osoby powoduje utworzenie jednorazowego hasła pozwalającego jego posiadaczowi na połączenie z Twoim pulpitem. Pozwala ono na jednokrotne pomyślne połączenie i jego ważność wygasa po godzinie, jeśli nie zostało użyte. Kiedy ktoś próbuje podłączyć się do Twojego pulpitu, pokaże się okienko dialogowe z pytaniem o zezwolenie. Połączenie nie zostanie ustanowione dopóki go nie zaakceptujesz. W tym okienku możesz również ograniczyć prawo osoby łączącej się wyłącznie do oglądania twojego pulpitu, bez możliwości przesuwania wskaźnika myszy lub wciskania klawiszy. Jeśli chcesz utworzyć trwałe hasło do współdzielenia pulpitu, musisz zezwolić na połączenia bez zaproszenia w ustawieniach
en An invitation creates a one-time password that allows the receiver to connect to your desktop. It is valid for only one successful connection and will expire after an hour if it has not been used. When somebody connects to your computer a dialog will appear and ask you for permission. The connection will not be established before you accept it. In this dialog you can also restrict the other person to view your desktop only, without the ability to move your mouse pointer or press keys. If you want to create a permanent password for Desktop Sharing, allow 'Uninvited Connections ' in the configuration
pl Robiła się trudna, kapryśna. Kazała przyrządzać dla siebie specjalne dania, ale potem ich nawet nie próbowała, raz piła tylko mleko, kiedy indziej herbatę, filiżanka za filiżanką.
en Emma was growing difficult, capricious. She ordered dishes for herself, then she did not touch them; one day drank only pure milk, the next cups of tea by the dozen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39975 zdań frazy kiedy indziej.Znalezione w 12,157 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.