wymowa: IPA: ˈcɛdɨ ˈĩɲʥ̑ɛ̇j

Tłumaczenia na język angielski:

  • another time   
     
    w jakimś innym czasie, przy innej okazji
  • some other day   

Przykładowe zdania z "kiedy indziej", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Weźmiemy kiedy indziej
en We' il get it next time
pl Lub kiedy indziej
en Or whenever
pl Możemy to zrobić kiedy indziej, Panie Greenway?
en Can¡ ̄t... can¡ ̄t we do this another time, Mr. Greenway?
pl Przyjedźcie kiedy indziej
en Come back another day
pl Jest to ostatni raz, kiedy przemawiam z tego właśnie miejsca w tej Izbie: Wraz ze zmianami zostanę przeniesiony gdzie indziej.
en This is the last time that I shall be speaking from this particular seat in the Chamber: I shall be relocated during the changes.
pl Nadal lękam się opowiedzieć jej o moich fantazjach i nocnych koszmarach.Czasem od razu mnie rozumie, kiedy indziej chichocze i nie potrafię spytać, dlaczego ją to śmieszy
en " But still I' m afraid to tell her of my fantasies and my nightmares; sometimes she' s good at understanding, other times she just giggles, and I don' t have the nerve to ask why things like that are funny to her. "
pl Kiedy indziej, powiedziałeś mi, że to była długa historia
en I mean, the other dayyou told me it was a long story
pl Na pewno, wiesz kiedy ją zrobiłam, bo najpierw spojrzałeś na mnie, potem gdzieś indziej, a potem znów na mnie, jakbyś mówił: coś tu się zmieniło
en And I' m pretty sure you could tell when I first got it done because you kind of looked at me and then looked away, and then looked back like, " Hey, something' s different. "
pl Mogę to zrobić kiedy indziej
en I can do that anytime
pl Kiedy indziej
en Another time
pl Może kiedy indziej
en Maybe another day
pl Porozmawiamy o tym kiedy indziej?
en We talk about it some other time?
pl Może kiedy indziej rozwiążecie swoje problemy?
en Hey, if you two have a problem here, can we deal with it on your own time?
pl Powiedz mu, że to twoja wina i umów mnie kiedy indziej
en You, uh, tell him it' s your fault and reschedule
pl Kiedy indziej, mój Panie
en Sometime, my Lord
pl Połóż je na pianinie, wypróbuję je kiedy indziej
en Lay them on the piano, I' il try ' em some other time
pl Kraje te kontrolują swoje zasoby i gospodarki, a jednocześnie handlują ze swoimi sąsiadami z UE, wiedząc, że kiedy UE sprowadzi cały projekt na mieliznę, oni będą mogli zarzucić swoje sieci gdzie indziej.
en They control their own resources and economies, yet still trade with their EU neighbours, knowing they can cast their nets elsewhere if the EU drags the whole project into oblivion.
pl Może kiedy indziej./ Mowiłam wam, że nie pójdzie
en Order up!- Maybe next time. I told y' all she wouldn' t come
pl Na pewno?Możemy wyjść kiedy indziej
en We can go out another night
pl Muszę cię prosić, żebyś wziął... i przyszedł kiedy indziej
en In fact, I' m going to have to ask you to go ahead.Just come back another time
pl Wyjmij kiedy indziej
en Get it out another time
pl Może nie zastałam cię w najlepszym nastroju, więc może lepiej zadzwonię kiedy indziej?
en Maybe I didn' t catch you in the best of moods, so maybe it would be better if I called another time
pl Chcę zobaczyć to, co ty widzisz... kiedy jestem gdzie indziej... i patrzę na ciebie
en I want to see what you see... when I' m somewhere else...... seeing you
pl Wpadnę tu kiedy indziej
en I' il come by in another month
pl Spędzimy go kiedy indziej
en No, it' s fine.We' il do it some other time
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39975 zdań frazy kiedy indziej.Znalezione w 4,445 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.