wymowa: IPA: [ˈkava] ˈkava    

Tłumaczenia na język angielski:

 • coffee           
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  beverage
   
  kawowiec, drzewo lub krzew z rodziny marzanowatych Coffea ;
   
  A beverage made by infusing the beans of the coffee plant in hot water.
   
  napój przygotowany z palonych i rozdrobnionych ziaren kawowych
   
  ziarna tej rośliny, z których po odpowiednim przygotowaniu można uzyskać aromatyczny napój
   
  kawowiec, drzewo lub krzew z rodziny marzanowatych Coffea;
   
  beverage
 • coffee bean   
 • coffee (plant)   
   
  common name for plants
 • coffea   
 • kaffeböna   
 • mocha   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
coffee
 
daw. dawniej, dawny brednie
 
środ. środowiskowy mot. motoryzacja motocykl Kawasaki
 
środ. środowiskowy, gwara przestępcza krew
 
namiastka kawy naturalnej przygotowana z ziaren zbóż;

Picture dictionary

coffee
coffee
coffee, coffee
coffee, coffee
coffee
coffee

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (17)

Czarna kawa
Black Coffee
kawa arabska (ziarno)
arabica coffee
kawa instant
Instant coffee
kawa po turecku
Turkish coffee
kawa robusta (ziarno)
robusta coffee
kawa rozpuszczalna
instant coffee
kawa zbożowa
coffee substitute
międzynarodowa organizacja eksporterów kawy
international coffee organization
młynek do kawy
coffee grinder
pieprz kawa-kawa
kava; piper methysticum
substytut kawy
coffee substitutes
zabielacze kawy
coffee whiteners
ziarno kawy
coffee beans

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kawa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mógłyś...... proszę... dać mi dolara na kubek kawy?
en Would you...... please... give me a dollar for a cup of coffee?
pl Niosę panu kawę, kapitanie
en Here' s your coffee, Captain.- Coffee?
pl Ja też nie, wolę kawę po włosku, espresso
en I don' t Iike it either,I like ltalian coffee, espresso
pl Chodź, napijemy się kawy
en Come on, let' s get some coffee
pl Na obiad do Warszawy, na kawę do Łodzi - czyli Łódź i Warszawa jako bipolarna metropolia
en Have a dinner in Warsaw and a cup of coffee in Łodz - - Łodz and Warsaw as a bipolar metropolis
pl Mogę wejść i zrobić sobie kawy?
en Can I go there?
pl Więc może pan mi powie, dlaczego wasza sierżant... pije kawę trzy godziny jazdy od bazy, kiedy jakiś Amerykanin kradnie utarg z ‧ kasyn, bezcenną kasetę
en Maybe you can tell me why, of all people, your Sgt. Anders... happened to be visiting from a NATO base three hours away... and conveniently buys a coffee in the street, an American robs ‧ casinos... a priceless case
pl Nie lubię zimnej kawy.
en I don't like cold coffee.
pl Przywóz do Wspólnoty kawy i ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy objętych podpozycjami ‧ A i ‧ A Wspólnej Taryfy Celnej, pochodzących lub przywożonych z krajów będących stronami umowy lub krajów niebędących stronami umowy, nie podlega wymogowi składania świadectw przewidzianych w umowie
en Imports into the Community of coffee and of extracts, essences or concentrates of coffee falling within subheadings ‧ A and ‧ A of the Common Customs Tariff, originating in or coming from either members or non-members of the Agreement, shall not be subject to submission of the certificates provided for in the said Agreement
pl Skoczymy na kawę?
en Hey listen, do you want to go out and get some coffee?
pl Zazwyczaj tankuję, wchodzę na kawę i płacę
en Well, I usually pump then come in and get my coffee and pay for it at the end
pl Jestem zwana Małą Jaskier,/ drogą Mała Jaskier.../ I nie wiem dlaczego./ Ale wciąż jestem Małą Jaskier,/ biedną Małą Jaskier.../ Słodka Mała Jaskier to ja./ Niosę melasę i toffi,/ niosę herbatę i kawę
en SlNGlNG IN FALSETTO) I' m called little ButtercupDear little Buttercup Though I could never tell why
pl On lubi kawę bez cukru.
en He likes drinking coffee without sugar.
pl On lubi pić kawę bez cukru.
en He likes drinking coffee without sugar.
pl Równoważność kawy palonej z kawą zieloną uzyskuje się poprzez pomnożenie wagi netto kawy palonej przez
en To find the equivalent of roasted coffee to green coffee, multiply the net weight of roasted coffee by
pl uznając wyjątkowe znaczenie kawy dla gospodarek wielu państw, które są w dużym stopniu uzależnione od powyższego towaru ze względu na przychody z wywozu i w związku z tym ze względu na kontynuację ich planów rozwoju w dziedzinach społecznej i gospodarczej
en Recognizing the exceptional importance of coffee to the economies of many countries which are largely dependent upon this commodity for their export earnings and thus for the continuation of their development programmes in the social and economic fields
pl Kawa, palona
en Coffee, roasted
pl Co chcesz pić?Kawę
en Maybe what I' m saying is...... the world might be evolving the way a person evolves
pl Chłopcze, raz kawa i jabłko w cieście
en Hey, kid.Coffee and an apple fritter
pl namiastek kawy palonej zawierających kawę w każdej proporcji (pozycja
en roasted coffee substitutes containing coffee in any proportion (heading
pl Niech ktoś zaparzy kawę
en Somebody get him some coffee
pl Kawy, złotko?
en Coffee, honey?
pl Ochoa czeka w Waialua na starej plantacji kawy
en Ochoa is meeting me at Waialua at the old coffee plantation
pl Stąd bezkofeinowa kawa
en Hence the decaf
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2299 zdań frazy kawa.Znalezione w 1,501 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.