Tłumaczenia na język angielski:

  • farina   
    (noun   ) [food]
  • semolina   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "kasza manna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na mocy art.‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ udzielanie specjalnej premii za jakość pszenicy durum zależy od wykorzystania w strefie produkcji pewnych ilości certyfikowanego ziarna z odmiany uznanej za wysokojakościową do produkcji kaszy manny bądź makaronu
Under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the granting of the specific quality premium for durum wheat is subject to the use of certain quantities of certified seeds of varieties recognised, in the production zone, as being of high quality for the production of semolina or pasta
Dobrze, potrzebuję kaszy manny
Well, I do need semolina
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ września ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
to the Commission Regulation of ‧ September ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
to the Commission Regulation of ‧ June ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
to the Commission Regulation of ‧ August ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
to the Commission Regulation of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
W odniesieniu do pszennych oraz żytnich mąk, kasz i grysików refundację wywozową stosowaną do tych produktów należy wyliczyć z uwzględnieniem ilości zbóż koniecznych do wytwarzania danych produktów
As far as wheat and rye flour, groats and meal are concerned, when the refund on these products is being calculated, account must be taken of the quantities of cereals required for their manufacture
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
to the Commission Regulation of ‧ July ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Pszenica Durum-kasza i grysiki
Durum wheat groats and meal
Refundacje wywozowe w odniesieniu do mąki pszennej lub mąki ze zbóż mieszanych, mąki żytniej, kasz grubych i kasz drobnych z pszenicy oraz słodu są ustalane z uwzględnieniem ilości zboża podstawowego niezbędnego do wyprodukowania ‧ kilogramów danego produktu
The export refund on wheat flour, meslin flour and rye flour, wheat groats, wheat meal and malt shall be fixed taking account of the quality of the basic cereal necessary to manufacture ‧ kg of the product in question
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
w celu umożliwienia wywozu mąki, grubych kasz, drobnych kasz i słodu, czynnikami, jakie należy uwzględnić przy refundacjach, są z jednej strony ceny podstawowych zbóż i ich ilości niezbędne do wytwarzania rozpatrywanych produktów oraz wartość produktów ubocznych, a z drugiej strony możliwości i warunki sprzedaży produktów na rynku światowym
Whereas, in order to make it possible to export flour, groats, meal and malt, the factors to be taken into account when fixing the refund are, on the one hand, the prices of the basic cereals, the quantities needed to manufacture the products concerned and the value of the by-products and, on the other hand, the opportunities and conditions for the sale of the products on the world market
Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki
Cereals and wheat or rye flour, groats or meal
Kasze i mąka z pszenicy durum
Groats and meal of durum wheat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 793 zdań frazy kasza manna.Znalezione w 0,949 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.