Tłumaczenia na język angielski:

  • farina   
    (noun   ) [food]
  • semolina   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "kasza manna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na mocy art.‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ udzielanie specjalnej premii za jakość pszenicy durum zależy od wykorzystania w strefie produkcji pewnych ilości certyfikowanego ziarna z odmiany uznanej za wysokojakościową do produkcji kaszy manny bądź makaronu
en Under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the granting of the specific quality premium for durum wheat is subject to the use of certain quantities of certified seeds of varieties recognised, in the production zone, as being of high quality for the production of semolina or pasta
pl Dobrze, potrzebuję kaszy manny
en Well, I do need semolina
pl a także mając na uwadze co następuje: w celu zapewnienia jednolitego stosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej należy przyjąć przepisy odnoszące się do klasyfikacji mąki kukurydzianej, a także kaszy i mączki z kukurydzy
en Whereas, in order to ensure uniform application of the Nomenclature of the Common Customs Tariff, provisions should be adopted regarding the classification of maize flour and maize groats and meal
pl Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki
en Cereals and wheat or rye flour, groats or meal
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Chodźmy do mojej kaszy i zróbmy loko
en Chica bonita.You come to my casa and let' s do the loco thing
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w sprawie nomenklatury celnej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej zmienia Nomenklaturę Scaloną, w szczególności w odniesieniu do kaszy, mączki i granulek ryżowych
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ August ‧ amending Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff amends the Combined Nomenclature particularly as regards groats, meal and pellets of rice
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Refundacje wywozowe w odniesieniu do mąki pszennej lub mąki ze zbóż mieszanych, mąki żytniej, kasz grubych i kasz drobnych z pszenicy oraz słodu są ustalane z uwzględnieniem ilości zboża podstawowego niezbędnego do wyprodukowania ‧ kilogramów danego produktu
en The export refund on wheat flour, meslin flour and rye flour, wheat groats, wheat meal and malt shall be fixed taking account of the quality of the basic cereal necessary to manufacture ‧ kg of the product in question
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ November ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl przedsiębiorstwo Danone: produkcja, marketing i sprzedaż produktów mlecznych, butelkowanej wody, ciastek oraz kasz jak również żywności i mleka dla dzieci
en for Danone: production, marketing and sale of fresh dairy products, bottled water, biscuits and cereals as well as baby food and baby milks
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl W odniesieniu do pszennych oraz żytnich mąk, kasz i grysików refundację wywozową stosowaną do tych produktów należy wyliczyć z uwzględnieniem ilości zbóż koniecznych do wytwarzania danych produktów
en As far as wheat and rye flour, groats and meal are concerned, when the refund on these products is being calculated, account must be taken of the quantities of cereals required for their manufacture
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ marca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ March ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Jeszcze raz mnie obudzisz, to pójdę po kaszę
en You wake me again, I' m gonna get out the grits
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ December ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Procedura oznaczania zawartości tłuszczu w mące kukurydzianej objętej podpozycją ‧ E oraz w kaszy i mączce z kukurydzy objętych podpozycją ‧ A V Wspólnej Taryfy Celnej
en Procedure for determining the fat content of maize flour falling within subheading ‧ E and maize groats and meal falling within subheading ‧ A V of the Common Customs Tariff
pl kukurydza, pszenica, jęczmień, owies, żyto i inne zboża w formie ziaren, mąki czy kaszy
en Maize, wheat, barley, oats, rye and other cereals in the form of grains, flour or meal
pl Zabieraj swoją kasze, i pamiętaj gdzie twoje miejsce szczeniaku
en Kindly seat yourself at the other table, Dogbreath
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ maja ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ May ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
pl Mąki zbożowe, kasze, płatki oraz mąka owsiana i mączka, płatki owsiane (z wyłączeniem towarów określonych w ppkt
en Cereal flours, groats, flakes and oatmeal and meal, oatflakes (excluding the products referred to in
pl Kasze zbożowe, mączka i grudki, za wyjątkiem kasz i mączek pszenicznych (podpozycja ‧), kasze i mączki ryżowe (podpozycja ‧ ‧) oraz ziarenka ryżu (podpozycja
en Cereal groats, meal and pellets with the exception of groats and meal of wheat (subheading ‧), groats and meal of rice (subheading ‧ ‧) and pellets of rice (subheading
pl CPA ‧.‧.‧: Kasze i mączki z pszenicy
en CPA ‧.‧.‧: Groats and meal of wheat
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików
en to the Commission Regulation of ‧ January ‧ fixing the export refunds on cereals and on wheat or rye flour, groats and meal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 793 zdań frazy kasza manna.Znalezione w 0,799 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.