Tłumaczenia na język angielski:

  • christmas card   

Przykładowe zdania z "kartka świąteczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl A dostałeś moją kartkę świąteczną?
en Did you get my card?
pl Właśnie zastanawiałem się na temat pani kartek świątecznych
en I' m just a little worried about your Christmas cards
pl Chciałem... podziękować ci za kartkę świąteczną
en I just wanted to say... thank you for the Christmas card
pl Dostaliśmy świąteczną kartkę od Leigh ładnych parę lat temu
en We got a Christmas card from Leigh years ago
pl Chciał się dowiedzieć, czy dostaliśmy jego kartkę świąteczną
en He says he just wanted to know if we got his Christmas card
pl Dostaliśmy świąteczną kartkę od Leigh ładnych parę lat temu
en We got a Christmas card from Leigh a couple years ago
pl " Z każdą kartką świąteczną, którą napiszę. "
en With every Christmas card I write
pl To chyba nie świąteczna kartka, Michael?
en It' s not me Christmas card already, is it, Michael?
pl W okresie Bożego Narodzenia wysyłamy przyjaciołom świąteczne kartki.
en At Christmas we send Christmas cards to our friends.
pl Wiecie ze na waszej kartce świątecznej jest kolorowy chłopak?
en Ya' il know there' s a colored boy in your Christmas Card?
pl Lex nigdy nie wspomniał, że ma brata.Nie byłem na jego liście kartek świątecznych
en Lex never mentioned he had a brother
pl I robimy dzisiaj zdjęcia na świąteczne kartki
en And we' re shooting our Christmas card today.- [ Sighs ]
pl Zrobimy świetną kartkę świąteczną. " Pozdrowienia z Netherworld. "
en " Greetings from the Netherworld. "I' m stymied, Joel
pl Ten zrobiłby bajeczną kartkę świąteczną
en This would make a fabulous Christmas card
pl To nie tak, że chcę to wrzucić na świąteczną kartkę
en It' s not like I' m gonna put it on the Christmas card
pl To nie tak że chcę to wrzucić na świąteczną kartkę
en It' s not like I' m gonna put it on the Christmas card
pl Co roku wysyłamy kartki świąteczne
en I mean, we send everyone Christmas cards every year
pl Powinnaś być na świątecznych kartkach
en You should be on a Christmas card
pl Przez ‧ lat przysyłałeś mi tylko kartki świąteczne
en For ‧ years you' ve only sent Christmas cards
pl Założę się, że brakuje ci świątecznej kuchni mamy?
en I bet you miss your mama' s holiday cooking, don' t you?
pl Jeżeli termin upływa w weekend lub dzień świąteczny w kraju wnioskodawcy, nie ulega on przedłużeniu i wnioskodawcy muszą to uwzględnić przy planowaniu składania swoich wniosków
en If the deadline for submission falls on a weekend or public holiday in the applicant's country no extension will be granted and applicants must take this into account when planning their submission
pl Zważywszy na prezenty świąteczne
en Consider it a Christmas Present
pl Dla celów rachunkowych spółkę przedstawia się w ocenach sprawozdania finansowego z ‧ r. jako mającą zobowiązanie wobec ubezpieczycieli społecznych, którego całkowita kwota stanowi kwotę spłaty zobowiązania na dzień ‧ grudnia ‧ r. plus składki za miesiąc grudzień oraz premia świąteczna za rok
en For accounting purposes, the company is shown in the ‧ financial statement assessments as having a liability to social security providers whose total amount is the debt repayment facility amount on ‧.‧.‧ plus contributions for the month of December and the ‧ Christmas bonus
pl To był świąteczny podarunek od mojej matki, dostałem go ‧ lata temu
en A Christmas gift from my mother two years ago
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1063 zdań frazy kartka świąteczna.Znalezione w 0,516 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.