Tłumaczenia na język angielski:

  • christmas card   

Przykładowe zdania z "kartka świąteczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
A dostałeś moją kartkę świąteczną?Did you get my card?
Właśnie zastanawiałem się na temat pani kartek świątecznychI' m just a little worried about your Christmas cards
Chciałem... podziękować ci za kartkę świątecznąI just wanted to say... thank you for the Christmas card
Dostaliśmy świąteczną kartkę od Leigh ładnych parę lat temuWe got a Christmas card from Leigh years ago
Chciał się dowiedzieć, czy dostaliśmy jego kartkę świątecznąHe says he just wanted to know if we got his Christmas card
Dostaliśmy świąteczną kartkę od Leigh ładnych parę lat temuWe got a Christmas card from Leigh a couple years ago
" Z każdą kartką świąteczną, którą napiszę. "With every Christmas card I write
To chyba nie świąteczna kartka, Michael?It' s not me Christmas card already, is it, Michael?
W okresie Bożego Narodzenia wysyłamy przyjaciołom świąteczne kartki.At Christmas we send Christmas cards to our friends.
Wiecie ze na waszej kartce świątecznej jest kolorowy chłopak?Ya' il know there' s a colored boy in your Christmas Card?
Lex nigdy nie wspomniał, że ma brata.Nie byłem na jego liście kartek świątecznychLex never mentioned he had a brother
I robimy dzisiaj zdjęcia na świąteczne kartkiAnd we' re shooting our Christmas card today.- [ Sighs ]
Zrobimy świetną kartkę świąteczną. " Pozdrowienia z Netherworld. "" Greetings from the Netherworld. "I' m stymied, Joel
Ten zrobiłby bajeczną kartkę świątecznąThis would make a fabulous Christmas card
To nie tak, że chcę to wrzucić na świąteczną kartkęIt' s not like I' m gonna put it on the Christmas card
To nie tak że chcę to wrzucić na świąteczną kartkęIt' s not like I' m gonna put it on the Christmas card
Co roku wysyłamy kartki świąteczneI mean, we send everyone Christmas cards every year
Powinnaś być na świątecznych kartkachYou should be on a Christmas card
Przez ‧ lat przysyłałeś mi tylko kartki świąteczneFor ‧ years you' ve only sent Christmas cards
Założę się, że brakuje ci świątecznej kuchni mamy?I bet you miss your mama' s holiday cooking, don' t you?
Jeżeli termin upływa w weekend lub dzień świąteczny w kraju wnioskodawcy, nie ulega on przedłużeniu i wnioskodawcy muszą to uwzględnić przy planowaniu składania swoich wnioskówIf the deadline for submission falls on a weekend or public holiday in the applicant's country no extension will be granted and applicants must take this into account when planning their submission
Zważywszy na prezenty świąteczneConsider it a Christmas Present
Dla celów rachunkowych spółkę przedstawia się w ocenach sprawozdania finansowego z ‧ r. jako mającą zobowiązanie wobec ubezpieczycieli społecznych, którego całkowita kwota stanowi kwotę spłaty zobowiązania na dzień ‧ grudnia ‧ r. plus składki za miesiąc grudzień oraz premia świąteczna za rokFor accounting purposes, the company is shown in the ‧ financial statement assessments as having a liability to social security providers whose total amount is the debt repayment facility amount on ‧.‧.‧ plus contributions for the month of December and the ‧ Christmas bonus
To był świąteczny podarunek od mojej matki, dostałem go ‧ lata temuA Christmas gift from my mother two years ago
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1063 zdań frazy kartka świąteczna.Znalezione w 0,506 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.