Tłumaczenia na język angielski:

  • christmas card   

Przykładowe zdania z "kartka świąteczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chciałem... podziękować ci za kartkę świąteczną
en I just wanted to say... thank you for the Christmas card
pl Przez ‧ lat przysyłałeś mi tylko kartki świąteczne
en For ‧ years you' ve only sent Christmas cards
pl Ten zrobiłby bajeczną kartkę świąteczną
en This would make a fabulous Christmas card
pl Powinnaś być na świątecznych kartkach
en You should be on a Christmas card
pl Lex nigdy nie wspomniał, że ma brata.Nie byłem na jego liście kartek świątecznych
en Lex never mentioned he had a brother
pl I robimy dzisiaj zdjęcia na świąteczne kartki
en And we' re shooting our Christmas card today.- [ Sighs ]
pl Zrobimy świetną kartkę świąteczną. " Pozdrowienia z Netherworld. "
en " Greetings from the Netherworld. "I' m stymied, Joel
pl To nie tak że chcę to wrzucić na świąteczną kartkę
en It' s not like I' m gonna put it on the Christmas card
pl A dostałeś moją kartkę świąteczną?
en Did you get my card?
pl Dostaliśmy świąteczną kartkę od Leigh ładnych parę lat temu
en We got a Christmas card from Leigh a couple years ago
pl Chciał się dowiedzieć, czy dostaliśmy jego kartkę świąteczną
en He says he just wanted to know if we got his Christmas card
pl To nie tak, że chcę to wrzucić na świąteczną kartkę
en It' s not like I' m gonna put it on the Christmas card
pl Co roku wysyłamy kartki świąteczne
en I mean, we send everyone Christmas cards every year
pl W okresie Bożego Narodzenia wysyłamy przyjaciołom świąteczne kartki.
en At Christmas we send Christmas cards to our friends.
pl Właśnie zastanawiałem się na temat pani kartek świątecznych
en I' m just a little worried about your Christmas cards
pl To chyba nie świąteczna kartka, Michael?
en It' s not me Christmas card already, is it, Michael?
pl Dostaliśmy świąteczną kartkę od Leigh ładnych parę lat temu
en We got a Christmas card from Leigh years ago
pl " Z każdą kartką świąteczną, którą napiszę. "
en With every Christmas card I write
pl Wiecie ze na waszej kartce świątecznej jest kolorowy chłopak?
en Ya' il know there' s a colored boy in your Christmas Card?
pl Jeżeli dzień, w którym upływa nieprzekraczalny termin w Państwie Członkowskim, jest dniem świątecznym dla organu odpowiedzialnego za przyjmowanie ofert, wówczas nieprzekraczalny termin wygasa w południe ostatniego poprzedzającego dnia roboczego
en Where the day on which the deadline expires in a Member State is a holiday for the body responsible for receiving the tenders, the deadline shall expire at midday on the last preceding working day
pl Założe się, że brakuje ci świątecznej kuchni mamy... nieprawdaż?
en I bet you miss your mama' s holiday cookin '... don' t you?
pl Wszyscy byliśmy na dorocznym zgromadzeniu świątecznym
en We were having our annual holiday get- together
pl Jesteś pewna, że nie chcesz żebym odpowiedziała na żadne z tych VIPowskich zaproszeń na imprezę świąteczną?
en Are you sure you don' t want me to R. S. V. P. to any of these holiday parties?No, I am perfectly happy spending time alone
pl To się nazywa świąteczny nastrój
en There' s the holiday spirit
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1063 zdań frazy kartka świąteczna.Znalezione w 0,964 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.