Tłumaczenia na język angielski:

  • christmas card   

Przykładowe zdania z "kartka świąteczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To chyba nie świąteczna kartka, Michael?
en It' s not me Christmas card already, is it, Michael?
pl Ten zrobiłby bajeczną kartkę świąteczną
en This would make a fabulous Christmas card
pl A dostałeś moją kartkę świąteczną?
en Did you get my card?
pl Co roku wysyłamy kartki świąteczne
en I mean, we send everyone Christmas cards every year
pl Przez ‧ lat przysyłałeś mi tylko kartki świąteczne
en For ‧ years you' ve only sent Christmas cards
pl W okresie Bożego Narodzenia wysyłamy przyjaciołom świąteczne kartki.
en At Christmas we send Christmas cards to our friends.
pl Chciał się dowiedzieć, czy dostaliśmy jego kartkę świąteczną
en He says he just wanted to know if we got his Christmas card
pl Właśnie zastanawiałem się na temat pani kartek świątecznych
en I' m just a little worried about your Christmas cards
pl Wiecie ze na waszej kartce świątecznej jest kolorowy chłopak?
en Ya' il know there' s a colored boy in your Christmas Card?
pl I robimy dzisiaj zdjęcia na świąteczne kartki
en And we' re shooting our Christmas card today.- [ Sighs ]
pl Lex nigdy nie wspomniał, że ma brata.Nie byłem na jego liście kartek świątecznych
en Lex never mentioned he had a brother
pl " Z każdą kartką świąteczną, którą napiszę. "
en With every Christmas card I write
pl Chciałem... podziękować ci za kartkę świąteczną
en I just wanted to say... thank you for the Christmas card
pl To nie tak że chcę to wrzucić na świąteczną kartkę
en It' s not like I' m gonna put it on the Christmas card
pl Dostaliśmy świąteczną kartkę od Leigh ładnych parę lat temu
en We got a Christmas card from Leigh years ago
pl Zrobimy świetną kartkę świąteczną. " Pozdrowienia z Netherworld. "
en " Greetings from the Netherworld. "I' m stymied, Joel
pl Dostaliśmy świąteczną kartkę od Leigh ładnych parę lat temu
en We got a Christmas card from Leigh a couple years ago
pl Powinnaś być na świątecznych kartkach
en You should be on a Christmas card
pl To nie tak, że chcę to wrzucić na świąteczną kartkę
en It' s not like I' m gonna put it on the Christmas card
pl Promocja świąteczna w "Toronto" czyli trzecia godzina gratis Studium kontraktów seksualnych toruńskich prostytutek
en And of season sale in "Toronto" by too get one free. A study of the sexual contracts of prostitutes in Toruń, Poland.
pl W odniesieniu do Irlandii, kupiłem tam jedną rzecz w okresie świątecznym, który właśnie "wybuchnął” i nazwa producenta była niemożliwa do zidentyfikowania.
en In relation to Ireland, one item purchased there over the Christmas period actually exploded, and the name of the manufacturer was not identifiable.
pl Jeżeli termin upływa w weekend lub dzień świąteczny w kraju wnioskodawcy, nie ulega on przedłużeniu i wnioskodawcy muszą to uwzględnić przy planowaniu składania swoich wniosków
en If the deadline for submission falls on a weekend or public holiday in the applicant's country no extension will be granted and applicants must take this into account when planning their submission
pl Świąteczne kłótnie to nadmiar tradycji
en Holiday fights are a little too traditional for my taste
pl Nikolas, wpadniesz po mnie w świąteczny poranek?
en Nikolas, will you pick me up on Christmas morning?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1063 zdań frazy kartka świąteczna.Znalezione w 1,386 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.