wymowa: IPA: ˈkãŋɡur [ˈkãŋɡur]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • kangaroo   
  (Noun  ) (noun   )
   
  marsupial
   
  zool. zoologia torbacz słynący z długich skoków;
   
  A marsupial from the family Macropodidae having powerful hind legs and large feet for leaping.
   
  zool. zoologia, zoologiczny torbacz słynący z długich skoków;
   
  marsupial
 • roo   
   
  zool. zoologia torbacz słynący z długich skoków;
   
  zool. zoologia, zoologiczny torbacz słynący z długich skoków;
 • kangaroos   
   
  common name for animals
 • macropod   
   
  A marsupial from the family Macropodidae having powerful hind legs and large feet for leaping.
 • wallabies   

Pozostałe znaczenia:

 
kangaroo (marsupial)

Picture dictionary

kangaroo, macropod
kangaroo, macropod
roo, kangaroo
roo, kangaroo

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

Bernard i Bianka w krainie kangurówThe Rescuers Down Under
Jonas "Skinny" KangurJonas Kangur
Kangur MatematycznyMathematical Kangaroo
kangur olbrzymieastern grey kangaroo
kangur rudyred kangaroo
Kangur szarywestern grey kangaroo
Wyspa KanguraKangaroo Island

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kangur", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie chcemy tu Chińczyków i kangurówThey don' t like them
No, tak jak kanguryWell, like kangaroos do
Pantoufle to jej kangurBut he can' t hop
Obejmuje: mięso i jadalne podroby ssaków morskich (np. fok) i zwierząt egzotycznych (kangura, strusia, aligatora itd.); zwierząt i drobiu zakupionego jako żywiec celem spożycia jako pokarmIncludes: meat and edible offal of marine mammals (e.g. seals) and exotic animals (kangaroo, ostrich, alligator, etc.); animals and poultry purchased live for consumption as food
Wczoraj spotkałem znajomego Chińczyka z kanguremI was with a Chinese friend of mine yesterday who had a kangaroo
Samica kangura porusza się z młodym w torbie na brzuchu.A female kangaroo carries its young in the pouch.
To nie jest " Kapitan Kangur "!This ain' t Captain Kangaroo!
Nie wyobrażam sobie, żeby mieli tu kangurze steki, albo grysik z oposa!I don' t imagine that they have any... kangaroo steak or possum crits!
Noszę cię w sercu jak kanguraI' m carrying you in my heart like a Kangaroo
Kangur Rudy musi to uznaćAnd the red kangaroos must acknowledge that
Nawet w cieniu temperatura ziemi jest piekąca więc kangury odkopują nagrzaną warstwę ziemi aby dostać się do chłodniejszej warstwy poniżejEven in the shade the earth is baking hot so the kangaroos dig away the warmed topsoil to get at the cooler ground beneath
Kangury nie jedzą czekoladyKangaroos don' t eat chocolate
"Metoda Kangura" jako środek terapeutyczny stosowany w opiece nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie."Kanagarooing Methods" as a therapeutic means applied in care for a prematurely born infant.
Zostając w cieniu i liżąc się kontrolując temperaturę ciała, kangurom udaje się przeżyć najcieplejszą porę dnia, bez udaru słonecznegoBy staying in the shade and licking to control their body temperature kangaroos manage to get through the hottest part of the day without heat stroke
Traktujesz nas jak stado kangurówYou got a problem?
Schnąca ślina musi być uzupełniana to powodu poważną utratę płynów przez kanguraAs the saliva dries it has to be replaced and this is a real drain on the kangaroo' s body fluids
Postanowiłam zachować figurę, co nie było łatwe gdy wkoło pełno czekoladowych kangurów i karmelowych jabłuszekI was determined to keep my figure, which was hard with chocolate wombats and toffee apples everywhere
mięso i jadalne podroby ssaków morskich (fok, morsów, wielorybów itd.) i zwierząt egzotycznych (kangura, strusia, aligatora itd.) oraz zwierząt i drobiu zakupionych jako żywiec celem spożycia jako pokarmmeat and edible offal of marine mammals (seals, walruses, whales, etc.) and exotic animals (kangaroo, ostrich, alligator, etc.) animals and poultry purchased live for consumption as food
Struś nie potrafi latać, tak jak i kangur.An ostrich can not fly any more than a kangaroo can.
Już wiem.Pewnie kangur ci się nie podoba?Oh, I know, you don' t like the kangaroo?
Mały torbacz i kangur zawsze będą biegać i będą wolneWallaby and KangarooWill ever runnin be free and... true
Jak złapałbyś kangura? Co by sie stało, gdyby zniknęła telewizja? Wpływ dwujęzyczności oraz stopnia aktywacji drugiego języka na twórczość odpowiedzi językowejHow would you catch a kangaroo? What would happen if television disappeared? Influence of bilingualism and level of level of activation of second language on creativity of verbal response
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 33 zdań frazy kangur.Znalezione w 0,667 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.