wymowa: IPA: ˈkãŋɡur [ˈkãŋɡur]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • kangaroo   
  (Noun  ) (noun   )
   
  marsupial
   
  zool. zoologia torbacz słynący z długich skoków;
   
  A marsupial from the family Macropodidae having powerful hind legs and large feet for leaping.
   
  zool. zoologia, zoologiczny torbacz słynący z długich skoków;
   
  marsupial
   
  marsupial
 • roo   
   
  zool. zoologia torbacz słynący z długich skoków;
   
  zool. zoologia, zoologiczny torbacz słynący z długich skoków;
 • kangaroos   
   
  common name for animals
 • macropod   
   
  A marsupial from the family Macropodidae having powerful hind legs and large feet for leaping.
 • wallabies   
 • macropus   
 • megaleia   

Pozostałe znaczenia:

 
kangaroo (marsupial)

Picture dictionary

kangaroo, macropod
kangaroo, macropod
kangaroo, roo
kangaroo, roo

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (10)

kangur drzewny
tree kangaroo; tree wallaby
Kangur Matematyczny
Mathematical Kangaroo
kangur olbrzymi
eastern grey kangaroo; Macropus giganteus; giant kangaroo; great grey kangaroo
kangur rudy
red kangaroo
Kangur szary
western grey kangaroo
kangury drzewne
Dendrolagus; genus Dendrolagus
Wyspa Kangura
Kangaroo Island

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "kangur", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Postanowiłam zachować figurę, co nie było łatwe gdy wkoło pełno czekoladowych kangurów i karmelowych jabłuszek
en I was determined to keep my figure, which was hard with chocolate wombats and toffee apples everywhere
pl To nie jest " Kapitan Kangur "!
en This ain' t Captain Kangaroo!
pl Noszę cię w sercu jak kangura
en I' m carrying you in my heart like a Kangaroo
pl Zostając w cieniu i liżąc się kontrolując temperaturę ciała, kangurom udaje się przeżyć najcieplejszą porę dnia, bez udaru słonecznego
en By staying in the shade and licking to control their body temperature kangaroos manage to get through the hottest part of the day without heat stroke
pl Kangury nie jedzą czekolady
en Kangaroos don' t eat chocolate
pl Już wiem.Pewnie kangur ci się nie podoba?
en Oh, I know, you don' t like the kangaroo?
pl Samica kangura porusza się z młodym w torbie na brzuchu.
en A female kangaroo carries its young in the pouch.
pl mięso i jadalne podroby ssaków morskich (fok, morsów, wielorybów itd.) i zwierząt egzotycznych (kangura, strusia, aligatora itd.) oraz zwierząt i drobiu zakupionych jako żywiec celem spożycia jako pokarm
en meat and edible offal of marine mammals (seals, walruses, whales, etc.) and exotic animals (kangaroo, ostrich, alligator, etc.) animals and poultry purchased live for consumption as food
pl Kangur Rudy musi to uznać
en And the red kangaroos must acknowledge that
pl "Metoda Kangura" jako środek terapeutyczny stosowany w opiece nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie.
en "Kanagarooing Methods" as a therapeutic means applied in care for a prematurely born infant.
pl Pantoufle to jej kangur
en But he can' t hop
pl Co masz przeciw kangurom?
en What have you got against kangaroos?
pl Nie chcemy tu Chińczyków i kangurów
en They don' t like them
pl Chcę mieć ostatnią wieczerzę z jednym Chrystusem i ‧ apostołami, bez kangurów i pokazów na trampolinie.I chcę to mieć do czwartku do południa, albo nie dostaniesz ani grosza!
en I want a last supper with one Christ, twelve disciples, no kangaroos, no trampoline acts, by Thursday lunch, or you don' t get paid!
pl Mały torbacz i kangur zawsze będą biegać i będą wolne
en Wallaby and KangarooWill ever runnin be free and... true
pl Po powrocie do domu stałem się sławniejszy od Kapitana Kangura z telewizji
en When I got home, I was a national celebrity, famouser even than Captain Kangaroo
pl Nie widziałem tam żadnego kangura!
en I never saw a kangaroo!
pl Nie wyobrażam sobie, żeby mieli tu kangurze steki, albo grysik z oposa!
en I don' t imagine that they have any... kangaroo steak or possum crits!
pl Nawet w cieniu temperatura ziemi jest piekąca więc kangury odkopują nagrzaną warstwę ziemi aby dostać się do chłodniejszej warstwy poniżej
en Even in the shade the earth is baking hot so the kangaroos dig away the warmed topsoil to get at the cooler ground beneath
pl Wczoraj spotkałem znajomego Chińczyka z kangurem
en I was with a Chinese friend of mine yesterday, who had a kangaroo
pl Te małe kangury na dworze będą|pana kosztować dodatkowe ‧ patyków
en This little kangaroo court of yours is gonna cost you an extra ‧ grand
pl Obejmuje: mięso i jadalne podroby ssaków morskich (np. fok) i zwierząt egzotycznych (kangura, strusia, aligatora itd.); zwierząt i drobiu zakupionego jako żywiec celem spożycia jako pokarm
en Includes: meat and edible offal of marine mammals (e.g. seals) and exotic animals (kangaroo, ostrich, alligator, etc.); animals and poultry purchased live for consumption as food
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 33 zdań frazy kangur.Znalezione w 0,301 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.