Tłumaczenia na język angielski:

  • george   
    [given name]

Did you mean: Jerzy

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Jerzy
; Prince George of Greece and Denmark; George

Przykładowe zdania z "jerzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle i Gérard Onesta w sprawie zwalczania chronicznego obstrukcyjnego schorzenia płucno-oskrzelowego
en Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle and Gérard Onesta on combating chronic obstructive pulmonary disease
pl Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A
en Rapporteur: Jerzy Buzek (A
pl Głos zabrali: Jerzy Buzek w imieniu grupy PPE-DE, Reino Paasilinna w imieniu grupy PSE, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Vladimír Remek w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, András Gyürk, Britta Thomsen, Derek Roland Clark, Paul Rübig, Hans Winkler i Andris Piebalgs
en The following spoke: Jerzy Buzek, on behalf of the PPE-DE Group, Reino Paasilinna, on behalf of the PSE Group, Fiona Hall, on behalf of the ALDE Group, Rebecca Harms, on behalf of the Verts/ALE Group, Vladimír Remek, on behalf of the GUE/NGL Group, Nils Lundgren, on behalf of the IND/DEM Group, András Gyürk, Britta Thomsen, Derek Roland Clark, Paul Rübig, Hans Winkler and Andris Piebalgs
pl Głos zabrali: Marie-Line Reynaud (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Edit Bauer (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Philip Bushill-Matthews w imieniu grupy PPE-DE, Richard Falbr w imieniu grupy PSE, Jan Jerzy Kułakowski w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, i Jan Tadeusz Masiel niezrzeszony
en The following spoke: Marie-Line Reynaud (draftsman of the opinion of the LIBE Committee), Edit Bauer (draftsman of the opinion of the FEMM Committee), Philip Bushill-Matthews, on behalf of the PPE-DE Group, Richard Falbr, on behalf of the PSE Group, Jan Jerzy Kułakowski, on behalf of the ALDE Group, Tatjana Ždanoka, on behalf of the Verts/ALE Group, Jaromír Kohlíček, on behalf of the GUE/NGL Group, Mieczysław Edmund Janowski, on behalf of the UEN Group, and Jan Tadeusz Masiel, Non-attached Member
pl Jak król Jerzy mi dziękuje?
en And how did King George reward me?
pl Głos zabrali: Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Cecilia Malmström, Hélène Flautre, Helmuth Markov, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Alessandro Battilocchio, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Grażyna Staniszewska, Rolandas Pavilionis, Jerzy Buzek, Giovanni Claudio Fava, Paavo Väyrynen, Tunne Kelam, John Attard-Montalto, Giulietto Chiesa, Armin Laschet, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bogdan Klich, Ari Vatanen, Rihards Pīks, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi i Atzo Nicolaï
en The following spoke: Michał Tomasz Kamiński, on behalf of the UEN Group, Ryszard Czarnecki, Nonattached Member, Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Cecilia Malmström, Hélène Flautre, Helmuth Markov, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Alessandro Battilocchio, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Grażyna Staniszewska, Rolandas Pavilionis, Jerzy Buzek, Giovanni Claudio Fava, Paavo Väyrynen, Tunne Kelam, John Attard-Montalto, Giulietto Chiesa, Armin Laschet, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bogdan Klich, Ari Vatanen, Rihards Pīks, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi and Atzo Nicolaï
pl Czego bałby się Jerzy Pilch, gdyby był jednym z narratorów swojej prozy? O kreacjach narrratora w powieściach i opowiadaniach Jerzego Pilcha.
en What would Jerzy Pilch be afraid of, if he was one of the narrators of his prose? About creation of narrator in proses and stories of Jerzy Pilch.
pl Głos zabrali: Philip Claeys niezrzeszony, József Szájer, Józef Pinior, Jan Jerzy Kułakowski, Tatjana Ždanoka, Giusto Catania, Nigel Farage, Ģirts Valdis Kristovskis i Jana Bobošíková
en The following spoke: Philip Claeys, Non-attached Member, József Szájer, Józef Pinior, Jan Jerzy Kułakowski, Tatjana Ždanoka, Giusto Catania, Nigel Farage, Ģirts Valdis Kristovskis and Jana Bobošíková
pl Głos zabrali: Nirj Deva w imieniu grupy PPE-DE, Harlem Désir w imieniu grupy PSE, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Marie-Hélène Aubert w imieniu grupy Verts/ALE, Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif i José Manuel Barroso
en The following spoke: Nirj Deva, on behalf of the PPE-DE Group, Harlem Désir, on behalf of the PSE Group, Silvana Koch-Mehrin, on behalf of the ALDE Group, Marie-Hélène Aubert, on behalf of the Verts/ALE Group, Tobias Pflüger, on behalf of the GUE/NGL Group, Thomas Mann, Proinsias De Rossa, Jan Jerzy Kułakowski, Carl Schlyter, Othmar Karas, Glyn Ford, Jules Maaten, Piia-Noora Kauppi, Kader Arif and José Manuel Barroso
pl José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi i Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE-DE
en José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi and Christofer Fjellner, on behalf of the PPE-DE Group
pl Pospichal, Jerzy
en Pospíchal.George
pl Jerzy Giedroyć i ukraińska strategia „Kultury”
en Jerzy Giedroyc and the Ukrainian strategy of „Culture”
pl Za: Tadeusz Zwiefka, Małgorzata Handzlik, Urszula Gacek, Jan Olbrycht, Stanisław Jałowiecki, Janusz Lewandowski, Jacek Saryusz-Wolski, Jerzy Buzek, Zbigniew Zaleski, Jacek Protasiewicz, Zdzisław Kazimierz Chmielewski
en For: Tadeusz Zwiefka, Małgorzata Handzlik, Urszula Gacek, Jan Olbrycht, Stanisław Jałowiecki, Janusz Lewandowski, Jacek Saryusz-Wolski, Jerzy Buzek, Zbigniew Zaleski, Jacek Protasiewicz, Zdzisław Kazimierz Chmielewski
pl Jerzy Nowosielski i jego malowidła w cerkwiach greckokatolickich w Polsce
en Jerzy Nowosielski and his icons in the Greek Catholic Churches in Poland
pl Głos zabrali: Béatrice Patrie w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Zdzisław Zbigniew Podkański w imieniu grupy UEN, Andreas Mölzer niezrzeszony, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (Przewodniczący poprosił posłów z nowych państw członkowskich mających zwyczaj czytania wystąpień podczas sesji plenarnej, aby mówili wolniej celem ułatwienia pracy tłumaczy ustnych) Bogusław Sonik, w sprawie wystąpienia Przewodniczącego oraz Markos Kyprianou (członek Komisji
en The following spoke: Béatrice Patrie, on behalf of the PSE Group, Cecilia Malmström, on behalf of the ALDE Group, Gerard Batten, on behalf of the IND/DEM Group, Zdzisław Zbigniew Podkański, on behalf of the UEN Group, Andreas Mölzer, Non-attached Member, Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Adam Jerzy Bielan, Edit Herczog (the President asked those Members from the new Member States who usually read out their speeches in the Chamber to speak more slowly in order to make things easier for the interpreters), Bogusław Sonik, on the President's remarks, and Markos Kyprianou (Member of the Commission
pl Głos zabrali: Jerzy Buzek, w imieniu grupy PPE-DE, i Robert Goebbels, w imieniu grupy PSE
en The following spoke: Jerzy Buzek, on behalf of the PPE-DE Group, and Robert Goebbels, on behalf of the PSE Group
pl Pani przewodnicząca, panie i panowie! Wypowiadam się w zastępstwie naszego sprawozdawcy, pana posła Schmitta, który - jak ogłosił pan przewodniczący Jerzy Buzek na początku sesji - złożył rezygnację z członkostwa w Parlamencie Europejskim, aby przejąć obowiązki we własnym kraju, i któremu składam wyrazy szacunku oraz najlepsze życzenia, wykonał bowiem doskonałą pracę.
en Madam President, ladies and gentlemen, I am speaking in place of our rapporteur, Mr Schmitt, who - as announced by President Buzek at the beginning of the session - has tendered his resignation from the European Parliament in order to take up duties in his own country, and to whom I send my regards and my best wishes, because he has done a great job.
pl PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
en IN THE CHAIR: Jerzy BUZEK
pl Głos zabrali: Caroline Lucas, Bogdan Pęk, Roberto Musacchio, Graham Booth, Roger Helmer, Markus Pieper, Dorette Corbey, Lena Ek, Dimitrios Papadimoulis, Jerzy Buzek, Riitta Myller, Avril Doyle, Agnes Schierhuber i Valdis Dombrovskis
en The following spoke: Caroline Lucas, Bogdan Pęk, Roberto Musacchio, Graham Booth, Roger Helmer, Markus Pieper, Dorette Corbey, Lena Ek, Dimitrios Papadimoulis, Jerzy Buzek, Riitta Myller, Avril Doyle, Agnes Schierhuber and Valdis Dombrovskis
pl " z Anglią Święty Jerzy! "
en England and Saint George! "
pl Głos zabrali: Grażyna Jolanta Ciemniak, Jacqueline Rousseaux, Camilo Nogueira Román, Adam Jerzy Bielan, Sergej Kozlík, Marianne L.P. Thyssen, Giorgos Katiforis, Janno Reiljan, Janez Podobnik, Zoltán Szabó, Marcin Libicki, Csaba Őry, Pervenche Berès, Czesław Adam Siekierski, Richard Falbr, Franco Marini, Riitta Myller, Josef Bonnici, George William Vella, Jenő Manninger, Jan Andersson i Inese Šlesere
en The following spoke: Grażyna Jolanta Ciemniak, Jacqueline Rousseaux, Camilo Nogueira Román, Adam Jerzy Bielan, Sergej Kozlík, Marianne L.P. Thyssen, Giorgos Katiforis, Janno Reiljan, Janez Podobnik, Zoltán Szabó, Marcin Libicki, Csaba Őry, Pervenche Berès, Czesław Adam Siekierski, Richard Falbr, Franco Marini, Riitta Myller, Josef Bonnici, George William Vella, Jenő Manninger, Jan Andersson and Inese Šlesere
pl Przeciw: Jerzy Buzek, Lars Wohlin
en Against: Jerzy Buzek, Lars Wohlin
pl Głos zabrali: Marianne Thyssen w imieniu grupy PPE-DE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy PSE, Toine Manders w imieniu grupy ALDE, Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Adam Jerzy Bielan w imieniu grupy UEN, Fernand Le Rachinel niezrzeszony, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla i Robert Goebbels, który wyraził żal, iż Rada nie przedstawiła swojej opinii podczas debaty
en The following spoke: Marianne Thyssen, on behalf of the PPE-DE Group, Evelyne Gebhardt, on behalf of the PSE Group, Toine Manders, on behalf of the ALDE Group, Pierre Jonckheer, on behalf of the Verts/ALE Group, Francis Wurtz, on behalf of the GUE/NGL Group, Adam Jerzy Bielan, on behalf of the UEN Group, Fernand Le Rachinel, Non-attached Member, Malcolm Harbour, Anne Van Lancker, Nathalie Griesbeck, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Małgorzata Handzlik, Charlie McCreevy, Vladimír Špidla and Robert Goebbels, who would have liked the Council to give its opinion during the debate
pl Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski i Jacek Emil Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE-DE
en Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski and Jacek Emil Saryusz-Wolski, on behalf of the PPE-DE Group
pl Jerzy Szczygieł - pisarz niedoceniony i zapomniany
en Jerzy Szczygieł - writer underestimated and forgotten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 234 zdań frazy jerzy.Znalezione w 0,52 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.