wymowa: IPA: ˈjasṭʃɔ̃mp /ˈjast.ʂɔmp/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • hawk       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  advocate of aggressive politics
   
  predatory bird
   
  ornit. ornitologia rodzaj ptaka drapieżnego;
   
  ornit. ornitologia duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych;
   
  predatory bird
   
  advocate of aggressive politics
   
  predatory bird
 • goshawk   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  bird of prey
   
  A medium-large bird of prey in the family Accipitridae.
   
  bird of prey
   
  bird of prey
 • Northern goshawk   
   
  A medium-large bird of prey in the family Accipitridae.
 • hawks   
   
  common name for animals
 • falcon       
  (noun   )
 • Accipiter gentilis   
  (Noun  )
 • kite   
  (noun   )
 • northern goshawk   

Pozostałe znaczenia:

 
hawk

Picture dictionary

Northern goshawk, goshawk
Northern goshawk, goshawk
hawk
hawk

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

jastrząb gołębiarz
goshawk; Accipiter gentilis
jastrząb zwyczajny
Accipiter gentilis; goshawk
jastrzębi
hawkish
sztuczny jastrząb
artificial hawks; scarecrows; bangers; scares; bird scarers

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "jastrząb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl która poleci szybowcem " Jastrząb "
en who is going to fly a Hawk Glider '
pl Z takimi jastrzębiami?
en With hawks like this?
pl Rozwój i schyłek działalności uzdrowiskowej w Jastrzębiu Zdroju
en Development and decline of health-resort activity of Jastrzębie Zdrój Spa
pl Motywy romantyczne w ,,Tańczącym jastrzębiu" Grzegorza Królikiewicza
en Romantic motives in ,,Dancing hawk
pl Pewnie mają kilku jastrzębi na dachu
en Probably a couple hawks on the roof
pl W tym przypadku USA ma pewną swobodę manewru przy wyborze strategii. Jeśli jednak prezydent Obama będzie słuchał jastrzębi, ryzykuje, że będzie to następny Wietnam.
en There, US strategy has freedom of manoeuvre, but if President Obama listens to his hawks, he risks another Vietnam.
pl Czuwaj jak jastrząb, bądź cierpliwy jak bóbr... odważny jak puma, żeby tego dobrze się nauczył
en Watch like the hawk, be patient as the beaver... brave as puma, that he may learn well
pl Cały czas rozmawialiśmy o noszeniu stroju Czerwonych Jastrzębi
en You talked about wearing a Redhawks uniform
pl Wydaje mi się że mamy jastrzębie podobne do tego
en I think we have hawks to equal that one
pl System terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz jego funkcjonowanie na przykładzie oddziału terapeutycznego dla alkoholików odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju
en Therapeutic system for convicted who are addicted to alcohol and its working on the example of therapeutic ward in Penal Institution in Jastrzębie Zdrój
pl Jastrzębie księżycowe żywią się nimi
en Pyrithian Moon Hawks eat these bats
pl Dobre polowanie kończy się wraz z zapadnięciem zmroku, więc jastrząb przytrzymuje zdobycz skrzydłem... i wraca po więcej
en Good hunting will end as the light fades so the bat hawks bolt their catches on the wing and fly straight back for more
pl będziński, bielski i miasto Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, miasto Bytom, miasto Chorzów, cieszyński, gliwicki i miasto Gliwice, miasto Jastrzębie-Zdrój, miasto Katowice, lubliniecki, mikołowski, miasto Mysłowice, miasto Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, miasto Ruda Śląska, rybnicki i miasto Rybnik, miasto Siemianowice Śląskie, miasto Świętochłowice, tarnogórski, miasto Tychy, wodzisławski, miasto Zabrze, miasto Żory
en Będziński, Bielski, city of Bielsko-Biała, Bieruńsko-Lędziński, city of Bytom, city of Chorzów, Cieszyński, Gliwicki, city of Gliwice, city of Jastrzębie-Zdrój, city of Katowice, Lubliniecki, Mikołowski, city of Mysłowice, city of Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, city of Ruda Śląska, Rybnicki, city of Rybnik, city of Siemianowice Śląskie, city of Świętochłowice, Tarnogórski, city of Tychy, Wodzisławski, city of Zabrze and city of Żory
pl Władze będą przyglądać się wyścigowi jak jastrzębie
en The authorities will be watching that race like hawks
pl Zarówno po stronie palestyńskiej są kompromisowi i zacięci ekstremiści, jak też wśród Żydów gołębie i jastrzębie, czego wyraz dała minister Livni.
en There are compromisers and stubborn extremists among the Palestinians, just as there are doves and hawks among the Israelis, as was made clear by Tzipi Livni.
pl Tutaj Pani Nocny Jastrząb rozmawia z Londynem
en This is Mrs Nighthawk calling London
pl Za dużo tu jastrzębi
en Too many hawks around here!
pl Niewolnik z polującym jastrzębiem?
en A slave with a hunting hawk?
pl Walory turystyczne oraz perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji na wybrzeżu Morza Bałtyckiego na odcinku Białogóra-Jastrzębia Góra.
en Tourism values and prospects for the development of tourism and recreation in the Baltic Sea coast the section between Białogóra and Jastrzębia Góra.
pl Ten Jastrząb- czy wyglądał jakoś... tak?
en This Hawk- did he look something like... this?
pl Zbyt wiele jastrzębi przy niej!
en Too many hawks around here!
pl Powiedz mu, źe jestem myszą, kryjącą się przed jastrzębiami... w domu kruka
en You tell him...... l' m a mouse...... hiding from the hawks...... in the house of a raven
pl Zobaczymy cię w stroju Czerwonych Jastrzębi w przyszłym roku?
en We' re going to see you in Redhawk uniforms?
pl Czarny Jastrząb
en Black Hawk One
pl Przyczyny bólu w klatce piersiowej u pacjentów kierowanych na leczenie szpitalne w Jastrzębiu Zdroju i Bydgoszczy w latach 2008-2009.
en Causes of Chest Pain in Patients Referred for Hospital Treatment in Hospitals in Jastrzębie Zdrój and Bydgoszcz in the Years 2008 - 2009.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy jastrząb.Znalezione w 0,311 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.