wymowa: IPA: ˈjasṭʃɔ̃mp /ˈjast.ʂɔmp/  

Tłumaczenia na język angielski:

 • hawk       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  advocate of aggressive politics
   
  predatory bird
   
  ornit. ornitologia rodzaj ptaka drapieżnego;
   
  ornit. ornitologia duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych;
   
  predatory bird
 • goshawk   
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  bird of prey
   
  A medium-large bird of prey in the family Accipitridae.
   
  bird of prey
 • Northern goshawk   
   
  A medium-large bird of prey in the family Accipitridae.
 • hawks   
   
  common name for animals
 • falcon       
  (noun   )
 • kite   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
hawk

Picture dictionary

goshawk, Northern goshawk
goshawk, Northern goshawk
hawk
hawk

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (3)

jastrzębi
hawkish
sztuczny jastrząb
artificial hawks; scarecrows

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "jastrząb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl " Jastrząb " Celliers?
en Straffer Jack?
pl Zarówno po stronie palestyńskiej są kompromisowi i zacięci ekstremiści, jak też wśród Żydów gołębie i jastrzębie, czego wyraz dała minister Livni.
en There are compromisers and stubborn extremists among the Palestinians, just as there are doves and hawks among the Israelis, as was made clear by Tzipi Livni.
pl Rozwój i schyłek działalności uzdrowiskowej w Jastrzębiu Zdroju
en Development and decline of health-resort activity of Jastrzębie Zdrój Spa
pl Jastrząb znów się rozbił
en The hawk has crashed again
pl Ten Jastrząb- czy wyglądał jakoś... tak?
en This Hawk- did he look something like... this?
pl Czuwaj jak jastrząb, bądź cierpliwy jak bóbr... odważny jak puma, żeby tego dobrze się nauczył
en Watch like the hawk, be patient as the beaver... brave as puma, that he may learn well
pl Ty to nazywasz jastrzębiem?
en Egbert) You call that a hawk?
pl Takie jastrzębie to my też mamy
en I think we have hawks to equal that one
pl Czarny Jastrząb wzywa Kardynał
en Black Hawk calling Cardinal
pl Uwielbiam obserwować jastrzębie kołujące nad śmietnikiem
en B. J., oh, no!No, no! [ Moaning ]
pl Swym wrogom znany jako..... Jastrząb!
en Known to my enemies as...... the Hawk!
pl Zobaczymy cię w stroju Czerwonych Jastrzębi w przyszłym roku?
en We' re going to see you in Redhawk uniforms?
pl Przyczyny bólu w klatce piersiowej u pacjentów kierowanych na leczenie szpitalne w Jastrzębiu Zdroju i Bydgoszczy w latach 2008-2009.
en Causes of Chest Pain in Patients Referred for Hospital Treatment in Hospitals in Jastrzębie Zdrój and Bydgoszcz in the Years 2008 - 2009.
pl A ty mi Nocny Jastrząb
en You have to call me Nighthawk
pl Przekazanie rosyjskiej marynarce najnowszej technologii NATO oznacza wzięcie odpowiedzialności za zachęcanie kremlowskich jastrzębi do realizacji ich planów działań wojskowych z września ubiegłego roku.
en Providing the Russian navy with the newest NATO technology means taking responsibility for encouraging Kremlin hawks to implement their military exercise plans from last September.
pl Jastrząb krąży nad wsią!Juź kilka dni!
en A big hawk is flying over the village!
pl Walory turystyczne oraz perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji na wybrzeżu Morza Bałtyckiego na odcinku Białogóra-Jastrzębia Góra.
en Tourism values and prospects for the development of tourism and recreation in the Baltic Sea coast the section between Białogóra and Jastrzębia Góra.
pl Tu Nocny jastrząb wzywa Londyn
en This is Nighthawk calling London
pl Podstawowe tempo metabolizmu i pomiar erytrocytów u jastrzębia (Accipiter gentilis).
en Metabolic parameters and erythrocyte's measurements of goshawk (Accipiter gentilis).
pl Jastrząb to twój herb... a granat to jej herb!
en The falcon is your crest and the pomegranate is hers
pl Cały czas rozmawialiśmy o noszeniu stroju Czerwonych Jastrzębi
en You talked about wearing a Redhawks uniform
pl System terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz jego funkcjonowanie na przykładzie oddziału terapeutycznego dla alkoholików odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju
en Therapeutic system for convicted who are addicted to alcohol and its working on the example of therapeutic ward in Penal Institution in Jastrzębie Zdrój
pl Jastrzębie z Chicago wykańczają sie tym meczem... jako Dirk Graham, wraca jako czwarty z play- offu
en The Chicago Blackhawks have tied this game... as Dirk Graham nailed it home, his fourth of the play- offs
pl Jastrzębie z kamerami wideo
en Hawks with video cameras
pl Za dużo tu jastrzębi
en Too many hawks around here!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 65 zdań frazy jastrząb.Znalezione w 0,305 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.